Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА
У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

НАКАЗ
N 107 від 23.04.2002
м. Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 липня 2002 р. за N 610/6898

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ України
N 523 від 29.05.20
14)

Про затвердження Типового положення про територіальні
курси (учбово-методичні центри) цивільної оборони

На виконання пунктів 16, 18, 19 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року N 874 "Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту" наказую:

1. Затвердити Типове положення про територіальні курси (учбово-методичні центри) цивільної оборони, що додається.

2. Начальнику Департаменту кадрової політики генерал-майору Шевченку I.О. разом з начальником юридичного управління Новіковим А.С. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції.

3. Начальникам територіальних підрозділів Міністерства вжити необхідних заходів щодо неухильного виконання вимог Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 874.

4. Начальнику Департаменту кадрової політики генерал-майору Шевченку I.О. до 1 червня 2002 року розробити та подати на затвердження проект наказу МНС України "Про визначення мережі територіальних курсів (учбово-методичних центрів) цивільної оборони".

5. Начальнику управління справами Адміністративного департаменту Дяченку Г.П. у 10-денний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та надсилання начальникам територіальних підрозділів Міністерства для використання в роботі.

6. Директору Державного підприємства "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку Чорнобильінтерінформ" Покутному П.Г. опублікувати Типове положення про територіальні курси (учбово-методичні центри) цивільної оборони у журналі "Надзвичайна ситуація", газеті "Вісник Чорнобиля" та видати окремою брошурою (кількістю 200 прим.).

7. Скасувати накази начальника штабу Цивільної оборони України від 09.09.94 N 304 "Про введення в дію "Положення про територіальні курси цивільної оборони" та МНС України від 31.10.97 N 260 "Про атестування педагогічних працівників (невійськовослужбовців) курсів цивільної оборони України".

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Луцька В.С.

Міністр В.В.Дурдинець

Затверджено
Наказ Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
23.04.2002 N 107

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 липня 2002 р. за N 610/6898

Типове положення
про територіальні курси (учбово-методичні центри)
цивільної оборони

1. Загальні положення

1.1. Територіальні курси (учбово-методичні центри) цивільної оборони (далі - територіальні курси) є державними, постійно діючими навчально-методичними установами Цивільної оборони України, які забезпечують на регіональному, місцевому та об'єктовому рівнях проведення функціонального навчання осіб керівного складу цивільної оборони, інших управлінських кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту та здійснюють організаційні, координуючі, навчально-методичні функції щодо сприяння виконанню місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування завдань з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру.

1.2. Територіальні курси створюються, реорганізуються і ліквідуються їх засновниками в особі МНС та органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, мм. Києва і Севастополя та органів місцевого самоврядування відповідно до Законів України "Про Цивільну оборону України" ( 2974-12 ), "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" ( 1809-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.01 N 874.

Мережа територіальних курсів визначається МНС за пропозиціями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і складається з таких основних ланок:

республіканські (Автономна Республіка Крим) курси; обласні курси; міські курси; міжрайонні курси. Республіканські, обласні, міські курси діють за принципом подвійного підпорядкування, уповноважені від засновників відповідно Інституту державного управління у сфері цивільного захисту і відповідному органу управління у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій.

У містах, віднесених до першої групи з цивільної оборони, курси можуть утворюватись і в міських районах або групах міських районів як міські курси III категорії за умови, що обсяги навчальної роботи дають змогу сформувати педагогічний склад на одних курсах не менше 3-х штатних одиниць.

1.3. Трудові відносини працівників територіальних курсів визначаються законодавством України, права педагогічних працівників та слухачів курсів гарантуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

1.4. Територіальні курси можуть розпочинати навчання у сфері цивільного захисту лише після проведення Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту експертизи (перевірки) рівня їх програмно-методичного забезпечення, документів, що засвідчують проходження додаткової спеціальної підготовки викладачів у сфері цивільного захисту, та за умов наявності відповідної навчальної матеріально-технічної бази. Порядок проведення експертизи та видачі сертифіката (додаток 1) визначає МНС.

1.5. Відповідно до групи міста, території (віднесених до I, II або III групи з цивільної оборони) і потреб, за визначенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, функціонують такі типи територіальних курсів:

республіканські, обласні курси - державна навчально-методична установа цивільної оборони, яка заснована на державній власності та обслуговує відповідні території Автономної Республіки Крим, областей;

міські курси I категорії - державна навчально-методична установа цивільної оборони, яка заснована на державній власності та обслуговує міста, віднесені до I групи з цивільної оборони;

міські курси II категорії - державна навчально-методична установа цивільної оборони, яка заснована на державній власності та обслуговує міста, віднесені до II та III груп з цивільної оборони, з чисельністю населення від 200 тисяч чоловік;

міські курси III категорії - державна навчально-методична установа цивільної оборони, яка заснована на державній власності та обслуговує міста, віднесені до III групи з цивільної оборони, з чисельністю населення менше 200 тисяч чоловік;

міські курси (без категорії) - державна навчально-методична установа цивільної оборони, яка заснована за визначенням МНС на державній власності та обслуговує міста, де дислокуються війська цивільної оборони, державні аварійно-рятувальні служби, спеціалізовані формування МНС та міста-супутники АЕС;

міжрайонні курси - навчально-методична установа цивільної оборони, яка заснована місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на комунальній власності для обслуговування міст, районів, не віднесених до групи з цивільної оборони.

Відповідно до встановленого рівня програмно-методичного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення функціонального навчання у сфері цивільного захисту республіканським, обласним курсам може надаватись статус:

спеціалізований учбово-методичний центр;

учбово-методичний центр.

1.6. Статус спеціалізованого учбово-методичного центру, учбово-методичного центру (далі - центр) надається республіканським, обласним курсам, які пройшли в установленому порядку експертизу та за її наслідками сертифіковані Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту як центри.

1.7. Республіканські, обласні курси та центри є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунок в установах банків, штамп, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Курси I категорії за визначенням органу місцевого самоврядування, що є одним із їх засновників, можуть функціонувати як структурні підрозділи республіканських, обласних курсів або як юридичні особи.

Курси II, III категорій та міські курси (без категорії) функціонують як структурний підрозділ республіканських, обласних курсів, який здійснює навчально-методичну роботу на місцевому та об'єктовому рівнях самостійно і розташовується переважно екстериторіально.

Міжрайонні курси функціонують згідно з нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність закладів післядипломної освіти. Організаційна структура, гранична чисельність працівників міжрайонних курсів цивільної оборони, видатки на їх утримання визначаються і затверджуються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що є їх засновниками.

1.8. Територіальні курси (центри) здійснюють свою діяльність відповідно до положення або статуту (у разі, коли вони є юридичними особами), що затверджується їх засновниками та підлягає реєстрації в установленому порядку.

Примірний статут курсів (центрів), з урахуванням особливостей і специфіки їх діяльності, розробляється й затверджується Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту.

1.9. Статус центру надається республіканським, обласним курсам у разі підтвердження ними спроможності здійснювати функціональне навчання відповідно до державних вимог та за наявності:

більше трьох міських та міжрайонних курсів, що перебувають у підпорядкуванні або розташовуються у межах території обслуговування республіканськими, обласними курсами;

навчальних кабінетів (класів), лабораторій, оснащених сучасними засобами навчання, включаючи спеціалізоване приміщення, облаштоване відповідно до норм обладнання кабінетів комп'ютерної техніки у навчальних закладах;

понад 70 відсотків педагогічного складу, який має вищу категорію або звання викладача-методиста;

педагогічного колективу, який бере участь в експериментальній роботі чи розробці навчальних підручників, посібників, довідників, методичних матеріалів тощо;

читального залу та необхідного бібліотечного фонду забезпеченості слухачів посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою;

навчально-тренувального полігону з питань практичного відпрацювання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

приміщень для їдальні, гуртожитку, обладнаних відповідно до діючих нормативів та санітарних норм.

Статус спеціалізованого центру надається республіканським, обласним курсам при підтвердженні ними спроможності здійснювати діяльність за однією із спеціалізацій центрів, визначених пунктом 3.3 цього Положення.

Республіканські, обласні курси, які за результатами експертизи отримали (підтвердили) статус центру, отримують свідоцтво (додаток 2).

2. Структура, організаційні та координаційні засади
управління курсами (центрами)

2.1. МНС розробляє та затверджує штати територіальних курсів (центрів) цивільної оборони у частині комплектування військовослужбовцями.

У частині комплектування цивільним персоналом, виходячи із рекомендацій Інституту державного управління у сфері цивільного захисту щодо визначення нормативів чисельності педагогічного персоналу та примірного переліку посад (додаток 3), які утримуються за штатними розписами курсів (центрів) згідно з їх категоріями, начальник (завідувач) курсів (центру) розробляє штатний розпис, який затверджується МНС.

2.2. Структурними підрозділами центрів можуть бути: управління, предметні (циклові) комісії, учбово-методичні (методичні) кабінети, лабораторії, учбово-консультаційні пункти, навчально-тренувальний полігон, господарська частина, підпорядковані міські курси.

Структурними підрозділами республіканських, обласних курсів є: управління, навчально-педагогічна частина, методичний кабінет, учбово-консультаційні пункти, навчальне містечко, господарська частина, підпорядковані міські курси.

До складу управління курсів (центру) входять: командування (начальник та його заступники), помічники начальника, головний бухгалтер (бухгалтер).

До складу курсів I категорії можуть входити: завідувач курсів, його заступник, методист, бухгалтер (якщо курси є юридичною особою), старші майстри виробничого навчання, майстри виробничого навчання, завідувач господарством, допоміжний персонал.

До складу курсів II категорії входять: завідувач курсів, старший майстер виробничого навчання, майстри виробничого навчання, допоміжний персонал.

До складу курсів III категорії входять: завідувач курсів, старший майстер виробничого навчання, майстри виробничого навчання, допоміжний персонал.

2.3. Предметна (циклова) комісія є основною структурою спеціалізованих центрів, що провадить навчальну, методичну та експериментально-дослідну роботу за спеціалізаціями центрів з підвищення кваліфікації штатних працівників цивільної оборони, рятувальників та фахівців, причетних до забезпечення техногенної та екологічної безпеки. Вона створюється при штатній чисельності педагогічного складу не менше двох осіб.

Методичний кабінет є центром методичної роботи, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали перспективного педагогічного досвіду, зразки планувальної та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів тощо, з метою удосконалення професійної компетентності керівних і педагогічних працівників курсів, підвищення ефективності навчального процесу, координації методичної діяльності базових (опорних) закладів освіти з цивільного захисту, надання у межах компетенції курсів (центрів) інформаційної та навчально-методичної допомоги керівництву підприємств, установ та організацій.

Учбово-методичні кабінети центрів безпосередньо здійснюють методичне та навчально-практичне забезпечення розвитку, підтримки та поширення сучасних технологій у галузі форм і методів навчання та експериментальної роботи за профілями (спеціалізаціями): основи безпеки життєдіяльності, виробниче навчання, організаційно-педагогічні основи тощо; проводять навчальні курси (постійно діючі семінари) з педагогічними та керівними працівниками освіти, беруть участь у проведенні науково-методичної експертизи літератури, засобів навчання з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення, здійснюють додаткову спеціальну підготовку і підвищення професійної кваліфікації та педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання для територіальних і міжрайонних курсів.

Лабораторія інформаційного забезпечення створює банк педагогічної інформації, обслуговує інформаційні системи у галузі навчання, здійснює збирання, опрацювання, подання інформації щодо застосування сучасної практики ведення цивільної оборони та досвіду з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечує використання комп'ютерів в управлінській діяльності курсів (центру) та надає консультативну допомогу міським курсам з питань інформатизації навчального процесу.

Лабораторія інформаційного забезпечення, як правило, організовує свою діяльність у взаємодії та за підтримки інформаційно-аналітичного відділу Головного управління (управління) у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій.

Учбово-консультаційні пункти забезпечують проведення теоретичних та практичних занять за планами комплектування республіканських, обласних курсів (центру) цивільної оборони слухачами та надання консультаційно-методичної допомоги керівництву підприємств, установ і організацій з питань підготовки та проведення спеціальних комплексних об'єктових навчань, тренувань з практичного відпрацювання дій за планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф). До проведення занять на учбово-консультаційних пунктах залучаються завідувачі пунктів, викладачі республіканських, обласних курсів (центру), посадові особи органу управління з питань надзвичайних ситуацій, начальники спеціалізованих служб цивільної оборони, командно-начальницький склад невоєнізованих формувань та аварійно-рятувальних служб.

Навчально-тренувальний полігон (навчальне містечко) є основою навчально-матеріальної бази курсів (центру) та призначено для практичної підготовки керівного складу цивільної оборони, оперативного складу аварійно-рятувальних служб та керівників і фахівців невоєнізованих формувань до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру, а також воєнного часу.

Господарська частина призначена для забезпечення навчального процесу та життєдіяльності курсів (центрів).

2.4. Управління територіальними курсами (центрами) здійснюється на основі розмежування повноважень та поєднання єдиноначальності і самоврядування.

Загальне управління територіальними курсами (центрами) здійснюють їх засновники: МНС - через Інститут державного управління у сфері цивільного захисту; Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування - через відповідні органи управління у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій.

Безпосереднє керівництво республіканськими, обласними курсами (центрами) та курсами міст Києва і Севастополя здійснює начальник, який призначається наказом МНС за поданням начальника Інституту державного управління у сфері цивільного захисту після погодження його кандидатури з відповідним керівником Головного управління (управління) у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій.

Кандидатура начальника курсів (центру) підбирається з числа офіцерів, які мають вищу освіту, досвід військової служби у системі Цивільної оборони України не менш як 5 років та педагогічної роботи або служби на посаді начальника відділу з питань підготовки і навчання населення Головного управління (управління) у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій не менш як 3 роки.

Безпосереднє управління міськими курсами здійснює завідувач у межах визначених йому повноважень, який призначається і звільняється з посади за рекомендаціями загальних зборів колективу курсів, начальником республіканських, обласних курсів (центру) після погодження його кандидатури з міським органом управління у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій.

Завідувачі міських курсів, що є юридичними особами, призначаються і звільняються з посад керівниками міських органів управління у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій з обов'язковим погодженням кандидатур з начальниками республіканських, обласних курсів (центру).

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування територіальних курсів (центру) є загальні збори колективу, які вирішують у межах своїх повноважень питання навчально-методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності, визначають та рекомендують на посади завідувачів міських курсів. Рішення загальних зборів колективу мають дорадчий характер.

2.5. Інститут державного управління у сфері цивільного захисту у межах повноважень, визначених Положенням про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 N 874, та його статутом, здійснює організаційно-методичне управління мережею територіальних курсів.

Для координації діяльності територіальних курсів (центру) при Інституті державного управління у сфері цивільного захисту створюється рада керівників територіальних курсів (учбово-методичних центрів) цивільної оборони. Рішення цієї ради має рекомендаційний характер.

2.6. Повноваження органів управління у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій у сфері функціонального навчання та підготовки населення до дій при виникненні надзвичайних ситуацій визначаються типовими положеннями про них, Положенням про Цивільну оборону України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.94 N 299, та Порядком здійснення підготовки населення на підприємствах, установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженим наказом МНС України від 23.04.01 N 97, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.06.2001 за N 481/5672.

Відповідно до своїх повноважень орган управління у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій:

здійснює підготовку та доведення до підлеглих ланок цивільної оборони щорічних організаційно-методичних вказівок, інших керівних документів та звітного матеріалу з підготовки керівного складу цивільної оборони, її органів управління та формувань, навчання населення;

подає МНС, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування пропозиції до проектів державних, регіональних і місцевих програм щодо вдосконалення порядку підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях та проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту;

здійснює відповідно до чинного законодавства державний контроль за виконанням місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності вимог щодо навчання категорій осіб керівного складу цивільної оборони, інших керівних, управлінських кадрів і фахівців, які підлягають навчанню у сфері цивільного захисту, проходження працівниками, які провадять професійну діяльність у сфері цивільного захисту, відповідної освітньої перепідготовки, а також здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

визначає разом з районними, районними у м. Києві та м. Севастополі державними адміністраціями і подає на затвердження за підпорядкуванням дислокацію міських та міжрайонних курсів; надає пропозиції щодо закріплення за міськими курсами районів і міст, у яких не створені міжрайонні курси;

забезпечує підготовку проектів рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щодо затвердження планів комплектування слухачами територіальних курсів та здійснює постійний контроль за їх виконанням;

організовує згідно із штатами та нормами оснащення територіальних курсів навчальними і службовими приміщеннями, автотранспортними та іншими технічними засобами;

організовує і проводить навчально-методичні збори, бере участь у проведенні днів викладача та майстра виробничого навчання з керівним і педагогічним складом курсів (центру);

погоджує функціональні програми навчання у сфері цивільного захисту та визначає регіональну компоненту їх змісту, здійснює контроль за виконанням курсами (центрами) навчальних програм;

контролює організацію підготовки та проведення спеціальних комплексних і штабних об'єктових навчань, тренувань, а також навчальних тренувань з оперативним складом об'єктових аварійно-рятувальних служб.

2.7. Діяльність територіальних курсів (центрів) інспектується, перевіряється за відповідними рішеннями їх засновників та за планами Інституту державного управління у сфері цивільного захисту.

Порядок проведення інспектування (перевірки) визначається МНС.

2.8. Державні контрольно-ревізійні органи здійснюють контроль за діяльністю територіальних курсів (центрів) у межах своїх повноважень, установлених чинним законодавством України.

3. Завдання та повноваження територіальних курсів (центрів)

3.1. Головними завданнями територіальних курсів (центрів) є: провадження за державним замовленням навчально-методичної діяльності з функціонального навчання осіб керівного складу цивільної оборони, посадових осіб єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

забезпечення виконання умов угод про навчання з юридичними і фізичними особами;

програмно-методичне, інформаційне забезпечення та постійне вдосконалення навчального процесу, підготовка і видання для слухачів навчальних, методичних матеріалів, проведення теоретичних та практичних семінарів цільового призначення, конференцій, днів професійної майстерності;

створення та вдосконалення відповідної навчальної матеріально-технічної бази, вивчення перспективного педагогічного досвіду та засвоєння сучасних форм навчальної і методичної роботи;

розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, створення мотивації та умов для професійного вдосконалення, забезпечення їх атестації та підвищення кваліфікації;

участь у науково-експериментальній роботі, що здійснюється вищими навчальними закладами та науковими установами, які розташовані у межах області, з проблем цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення в умовах надзвичайних ситуацій;

організація матеріально-побутового забезпечення постійного складу та слухачів.

3.2. Республіканські, обласні курси (центри) як основні методичні структури з підготовки у системі цивільної оборони області додатково до головних завдань повинні забезпечувати:

управління підпорядкованими міськими курсами та організаційно-методичне керівництво міжрайонними курсами, що розташовані в межах відповідної території і належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

проведення атестації педагогічних працівників та видачу кваліфікаційних посвідчень відповідного зразка;

комп'ютерну обробку інформаційно-довідкового матеріалу щодо створення банку даних з питань підготовки керівного складу цивільної оборони, її органів управління, формувань та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

3.3. Учбово-методичні центри додатково до головних завдань можуть мати такі спеціалізації:

підвищення кваліфікації штатних працівників цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру для суб'єктів господарської діяльності;

курсове підвищення професійної кваліфікації і педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання для територіальних курсів;

підвищення кваліфікації рятувальників для групи професій аварійно-рятувальних служб і спеціалізованих формувань, фахівців, причетних до забезпечення техногенної та екологічної безпеки;

проведення науково-методичної роботи з питань стандартизації функціонального навчання у сфері цивільного захисту та підвищення ефективності міжкурсової роботи, апробація отриманих результатів та впровадження їх у практику роботи.

4. Навчально-методична робота та комплектування слухачами

4.1. Набір слухачів для навчання на територіальних курсах (у центрах) проводиться за річними планами комплектування (додаток 4) відповідно до державного замовлення та угод з юридичними і фізичними особами.

Річний план комплектування складається територіальними курсами (центрами) на підставі надісланих до них заявок на функціональне навчання у сфері цивільного захисту. Він підписується начальником Головного управління (управління) у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій, начальником територіальних курсів (центру) та затверджується відповідним розпорядженням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій не пізніше ніж за 1,5 місяця до початку навчального року у системі цивільної оборони.

Відбір заявок за категоріями слухачів від структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, підписаних їх керівниками, здійснюють міські, районні органи управління у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій.

Міські, районні управління (відділи) у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій звіряють зібрані заявки із своїми обліковими даними про якісний та кількісний склад категорій посадових осіб, які повинні проходити навчання у сфері цивільного захисту (про що робиться відповідний запис). Заявки від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, від державних підприємств, установ та організацій, а також від об'єктів, які мають категорію з цивільної оборони, узагальнюються, і сформована заявка як державне замовлення не пізніше ніж за 3 місяці до початку навчального року надсилається до територіальних курсів (центру), що обслуговують відповідні адміністративно-територіальні одиниці.

Разом із сформованою заявкою за державним замовленням до територіальних курсів (центру) надсилаються зібрані заявки від підприємств, установ та організацій інших форм власності.

Витяги із затверджених планів комплектування доводяться територіальними курсами (центрами) до міських, районних органів управління у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій, які, у свою чергу, доводять їх до відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єктів господарської діяльності та організують постійний контроль за повним і своєчасним їх виконанням згідно зі строками та категоріями тих, хто направляється на навчання.

4.2. Розподіл категорій слухачів для навчання на республіканських, обласних курсах (центрах), міських та міжрайонних курсах щорічно уточнюється начальниками цивільної оборони АР Крим, областей відповідно до програм функціональної підготовки та з урахуванням можливостей територіальних курсів (центрів).

Начальники Головних управлінь (управлінь), відділів у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій щокварталу подають за підпорядкуванням письмову доповідь про хід виконання плану комплектування з відповідним аналізом та пропозиціями.

4.3. Функціональне навчання у сфері цивільного захисту проводиться з відривом від виробництва, із збереженням заробітної плати. Іногородні слухачі на весь період навчання забезпечуються гуртожитком готельного типу з оплатою витрат за рахунок сторони, яка їх направила на навчання.

Приймання і зарахування слухачів на навчання на територіальних курсах (у центрах) проводиться заступником начальника курсів (центру) на підставі посвідчень про відрядження та документів, які засвідчують особу. Особи, які прибули замість тих категорій слухачів, які викликались, до занять не допускаються, про що робиться відмітка у посвідчені про відрядження.

В окремих випадках за заявками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єктів господарської діяльності заняття можуть бути організовані на договірних умовах, з виїздом педагогічного складу до місць розташування замовників.

Функціональне навчання у мережі територіальних курсів (центрів) здійснюється за такими формами: короткострокові (до 72 годин) курси підвищення кваліфікації цільового призначення, постійно діючі (до 36 годин) семінари.

4.4. Для організації навчального процесу з функціонального навчання на територіальних курсах (у центрах) розробляються: річний план комплектування курсів (центру) слухачами, навчальний план і функціональна програма навчання у сфері цивільного захисту, річний план роботи курсів (центру), річні плани роботи учбово-консультаційних пунктів, пересувного автоклубу, план роботи курсів (центру) на місяць, план річного навчального навантаження викладачів, розклад занять на кожну групу, правила внутрішнього розпорядку курсів (центру), список викладачів, закріплених за майстрами виробничого навчання для надання їм допомоги, графік використання навчально-матеріальної бази; ведуться: облік роботи майстрів виробничого навчання, облікові журнали (контролю навчального процесу, протоколи засідань педагогічної ради, методичних нарад, персональний облік слухачів та виданих їм посвідчень, роботи учбово-консультаційних пунктів, роботи пересувного автоклубу).

4.5. Навчальний процес на територіальних курсах (у центрах) організовується згідно з нормативно-правовими актами, що видаються МОН та МНС.

4.6. Основними завданнями методичної роботи є: науково-методичне забезпечення функціонування і розвитку мережі територіальних курсів цивільної оборони, навчального процесу з функціонального навчання у сфері цивільного захисту та міжкурсової роботи з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;

організація навчально-методичної роботи з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчального процесу;

організаційно-методична робота з питань підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру.

4.7. Науково-методичне забезпечення навчального процесу з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на територіальних курсах (у центрах) передбачає наявність:

рекомендацій та вимог до змісту функціональних програм навчання у сфері цивільного захисту;

затверджених навчальних планів і функціональних програм для навчання осіб керівного складу цивільної оборони та інших управлінських кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів України у сфері цивільного захисту;

нормативів оснащення класів, кабінетів, лабораторій, учбово-консультаційних пунктів, навчально-тренувальних полігонів (містечок) тощо;

нормативно-правових актів з організації та проведення спеціальних комплексних, штабних об'єктових навчань, тренувань, практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях у навчальних закладах, спеціальних програм підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

навчально-методичних матеріалів до різних видів занять, тестів з перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу, методичних матеріалів з питань виконання спеціальних навчальних (контрольних) вправ, дидактичної літератури;

наочних посібників, технічних засобів навчання, лабораторного обладнання.

4.8. З метою надання допомоги викладачам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, які викладають нормативні дисципліни (спецкурси) "Безпека життєдіяльності" та "Цивільна оборона", сприяння поліпшенню навчальної, методичної та науково-дослідної роботи, що виконується кафедрами, предметними (цикловими) комісіями, при республіканських, обласних курсах (центрах) та курсах м. Севастополя здійснюють свою діяльність науково-методичні ради з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення.

Науково-методичні ради працюють на громадських засадах згідно з положенням, що затверджується МНС та МОН.

До основних напрямів роботи науково-методичних рад належать:

розробка рекомендацій щодо планування і організації навчального процесу з цивільної оборони та безпеки життєдіяльності з урахуванням профілю навчальних закладів та місцевих умов;

рецензування і обговорення методичних розробок, конспектів лекцій, наочних та навчально-методичних посібників;

координація науково-дослідної роботи, що проводиться кафедрами (циклами) та окремими викладачами з цивільного захисту;

участь в організації досліджень при проведенні спеціальних комплексних навчань, тренувань та експериментальній роботі щодо оптимізації змісту, методів та прийомів навчання у сфері цивільного захисту на базі об'єктів господарської діяльності.

4.9. Навчально-методична робота на територіальних курсах (у центрах) здійснюється за напрямками:

удосконалення змісту, форм і методів функціонального навчання та забезпечення його єдності, органічного взаємозв'язку з підготовкою слухачів за спецкурсами "Цивільна оборона" та "Безпека життєдіяльності" у системі вищої освіти;

підвищення ефективності та якості проведення усіх видів навчальних занять, розвитку педагогічної та професійної майстерності керівного і викладацького складу;

інформаційне забезпечення навчального процесу з проблем педагогіки, психології, інформування про передовий педагогічний досвід;

підготовка до атестації педагогічних працівників;

4.10. Організаційно-методична (міжкурсова) робота є одним із основних видів діяльності територіальних курсів (центрів).

Основними об'єктами організаційно-методичної роботи є навчальні заклади і методичні установи функціональної освітньої підсистеми "Навчання з питань безпеки життєдіяльності", а також підприємства, установи і організації, що реалізують спеціальні навчальні програми і заходи з підготовки та пропаганди знань серед населення з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях.

Республіканські, обласні курси (центри) у межах АР Крим та областей є центрами навчальної і методичної роботи. Міські курси надають керівництву підприємств, установ та організацій постійну консультаційно-методичну допомогу і є центрами методичної роботи щодо об'єктів господарської діяльності.

Організаційно-методична робота на територіальних курсах (у центрах) здійснюється за напрямками:

організаційно-методичне керівництво мережею міських, міжрайонних курсів цивільної оборони у межах області, міста;

методичне керівництво роботою навчально-консультаційних пунктів при місцевих житлово-експлуатаційних органах;

координація діяльності методичних кабінетів базових (опорних) середніх закладів освіти з цивільного захисту та консультаційно-методична допомога педагогічним працівникам дошкільної, загальноосвітньої та професійної підготовки вихованців, учнів з питань цивільної оборони та основ безпеки життєдіяльності;

комплексно-методичне забезпечення організації і проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних комплексних, штабних, тактико-спеціальних навчань, тренувань, а також вивчення працівниками основних способів захисту і дій у надзвичайних ситуаціях за спеціальними програмами підготовки населення.

Складовою частиною організаційно-методичної роботи є контроль за організацією навчальної діяльності, методичним забезпеченням та якістю навчання на міських та міжрайонних курсах, вивчення стану та результатів викладання, організації навчально-виховного процесу та методичної роботи з предметів (спецкурсів) "Цивільна оборона", "Основи безпеки життєдіяльності" в закладах освіти та методики підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях у службах цивільної оборони, на підприємствах, в установах і організаціях.

Перевірка діяльності підпорядкованих міських курсів проводиться за рішенням начальника республіканських, обласних курсів (центру).

Вивчення стану та результатів викладання, організації навчально-виховного процесу та методичної роботи з предметів (спецкурсів) "Цивільна оборона", "Основи безпеки життєдіяльності" в закладах освіти проводиться під час перевірок стану цивільної оборони та за планами органів управління освітою під час підготовки і проведення у закладах освіти Днів цивільної оборони та Тижнів безпеки дитини дошкільного віку.

Вивчення стану та методики підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях у службах цивільної оборони, на підприємствах, в установах і організаціях проводиться під час перевірок стану цивільної оборони, а також під час підготовки і проведення спеціальних комплексних, штабних, тактико-спеціальних навчань, тренувань на об'єктах господарської діяльності.

4.11. Педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган управління курсами (центром), який координує питання навчальної, навчально-методичної, науково-методичної діяльності й організаційно-методичної роботи з виробничого навчання на об'єктах господарювання та підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Педагогічна рада визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності територіальних курсів (центру).

Головою педагогічної ради є начальник республіканських, обласних курсів (центру). До складу педагогічної ради входять керівний та педагогічний склад республіканських, обласних курсів (центру), керівний та педагогічний склад підпорядкованих міських курсів. Склад педагогічної ради затверджується наказом начальника республіканських, обласних курсів (центру).

Педагогічна рада скликається не рідше одного разу на три місяці. Педагогічна рада може виносити рішення за наявності не менше двох третин її членів. Рішення приймаються більшістю голосів. Рішення педагогічної ради вступає в дію тільки після його затвердження головою ради. Діловодство педагогічної ради веде секретар, який обирається із членів ради терміном на навчальний рік та працює на громадських засадах.

4.12. Дні викладача і майстра виробничого навчання (День професійної майстерності) плануються і проводяться двічі на рік під керівництвом начальника республіканських, обласних курсів (центру) з метою удосконалення педагогічної майстерності, вироблення єдиних поглядів на методику проведення занять з найбільш важливих тем та вимог до проведення занять, навчань, тренувань, ефективного використання навчально-матеріальної бази. У ці дні на навчально-матеріальній базі республіканських, обласних курсів (центру) та на базі закріплених за ними опорних підприємств, установ, організацій, навчальних закладів проводяться показові заняття, навчання, тренування, доводяться нормативні документи, вказівки старших начальників, вивчаються фахові матеріали, опубліковані у пресі, читаються лекції з педагогіки і психології, організовується обмін досвідом роботи.

Методичні наради проводяться керівником територіальних курсів (центру) не менше одного разу на місяць з метою інформування педагогічних працівників, вирішення окремих поточних питань, доведення конкретних навчально-методичних завдань. На нарадах розглядається методика відпрацювання змісту навчальної програми, найбільш ефективні заходи і методи навчання слухачів, застосування технічних засобів, наочних посібників, проводиться розбір відкритих та демонстраційних занять, вивчається досвід найкращих методистів, а також розглядаються методичні розробки і плани-конспекти проведення занять. Основний стислий зміст питань, які обговорюються на методичних нарадах, відображається у відповідному протоколі. Керівники та спеціалісти структурних підрозділів органів управління у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій повинні брати участь в обговоренні методичних розробок, які належать до їх компетенції.

Інструкторсько-методичні заняття проводяться керівником територіальних курсів (центру), його заступниками та методистами з найбільш важливих та складних тем занять, особливо з тих, що проводяться двома і більше викладачами, з методики роботи на об'єктах господарської діяльності з надання їх керівництву допомоги у проведенні заходів з практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях, а також з питань організації, планування та проведення навчальної і методичної роботи.

Показові (демонстраційні) заняття (навчання, тренування) проводяться з метою показу зразкової організації та методики проведення занять (навчань, тренувань), найбільш ефективного використання технічних засобів навчання, ознайомлення із зразками техніки, засобами малої механізації та рятувального обладнання, прийомами та способами ведення аварійно-рятувальних робіт. Показові заняття організовуються відповідно до розкладу навчальних занять із слухачами та планів проведення навчально-методичних зборів з керівним складом цивільної оборони. У проведенні показових (демонстраційних) занять (навчань, тренувань) приймає участь спеціально підготовлений особовий склад.

Відкриті заняття проводяться не менше одного разу на місяць відповідно до розкладу навчальних занять з метою обміну досвідом і надання допомоги викладачам і майстрам виробничого навчання в організації та проведенні занять, а також контролю навчальних занять. Після їх закінчення присутні викладачі і майстри виробничого навчання проводять обговорення результатів заняття.

Пробні заняття проводяться за рішенням керівника територіальних курсів (центру) новоприйнятими прийнятими викладачами та майстрами виробничого навчання з метою визначення їх готовності до самостійного проведення занять зі слухачами.

Самостійна робота викладачів повинна бути спрямована на вивчення питань теорії і практики системи запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, новинок спеціальної і педагогічної літератури, техніки і пристроїв, на підготовку до чергових занять, розробку навчально-методичних і наочних посібників. Під час самостійної роботи велика увага надається освоєнню технічних засобів навчання для подальшого використання їх у ході навчального процесу.

Самоосвіта керівних та педагогічних працівників включає підвищення рівня знань за фахом, загальної та професійної культури, вивчення передового педагогічного досвіду, участь у науковій та науково-методичній роботі, проведення відкритих занять, підготовку доповідей тощо.

4.13. Загальну організацію методичної роботи на територіальних курсах (у центрі) здійснює начальник (завідувач). Безпосереднім організатором методичної роботи є заступник начальника (завідувача), в обов'язки якого входить організація цієї роботи, або методист. Методична робота планується на рік на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу і забезпечує безперервність, впорядкованість, визначеність та відповідність потребам навчального процесу, міжкурсової роботи та особистим запитам педагогічних працівників.

З метою забезпечення належних умов для організації та проведення методичної роботи на курсах створюється методичний кабінет. Робота методичного кабінету ведеться під керівництвом методиста і знаходить відображення в розділі "Методична робота і підвищення кваліфікації" плану роботи територіальних курсів (центру) на рік.

У методичних кабінетах щоденно у години самопідготовки силами вільних від занять викладачів, майстрів виробничого навчання організовується надання методичної допомоги керівникам спеціальних комплексних і штабних навчань, тренувань відповідно до плану-графіка їх проведення.

5. Слухачі та працівники територіальних курсів (центрів)

5.1. Слухачами територіальних курсів (центрів) є особи, які направлені у встановленому порядку на навчання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, а також окремі фізичні особи.

5.2. Слухачі територіальних курсів (центрів) мають право: безкоштовно користуватись нормативною, інструктивною, навчально-методичною документацією і бібліотечною літературою курсів (центрів);

брати участь у конференціях, семінарах, подавати для публікації у видавництвах курсів (центрів) свої реферати та роботи;

оскаржувати накази і розпорядження начальника курсів (центру) в порядку, який установлений законодавством України.

Слухачі курсів (центрів) зобов'язані:

оволодіти теоретичними знаннями і практичними навичками з питань цивільної оборони, запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

виконувати усі види навчальної роботи, які встановлені навчальними програмами;

дотримуватись правил внутрішнього розпорядку роботи курсів (центрів).

За порушення встановлених правил керівник курсів (центру) має право на відрахування слухачів, про що він письмово повідомляє керівників, які направили їх на навчання. Витрати на навчання, якщо вони були, у цьому разі не відшкодовуються.

5.3. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних працівників курсів (центрів) та інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ) та іншими нормативно-правовими актами.

Республіканські, обласні курси (центри) можуть залучати до педагогічної роботи викладачів вищих навчальних закладів, учених на умовах сумісництва чи погодинної оплати відповідно до розмірів погодинної оплати праці працівників за проведення навчальних занять, затверджених відповідним наказом МНС України.

Новоприйняті викладачі та майстри виробничого навчання допускаються до проведення занять, методичної і консультаційної діяльності лише після проходження ними додаткової спеціальної підготовки у сфері цивільного захисту.

На посади викладачів та майстрів виробничого навчання курсів (центрів) можуть також призначатись досвідчені спеціалісти органів управління у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій, фахівці аварійно-рятувальних служб, які мають вищу освіту, пройшли додаткову спеціальну підготовку у сфері цивільного захисту і в подальшому здобувають психолого-педагогічну кваліфікацію.

5.4. Начальник республіканських, обласних курсів (центру) підпорядковується начальнику Інституту державного управління у сфері цивільного захисту та відповідному начальнику Головного управління (управління) у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій. Він є прямим начальником усього особового складу республіканських, обласних курсів (центру) та їх структурних підрозділів і несе персональну відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства, договірних зобов'язань, виконання покладених на курси (центр) завдань, стан виховної роботи і дисципліни працівників, результати фінансово-господарської діяльності та стан будівель та іншого майна, яке передано курсам (центру) у користування.

Начальник курсів (центру):

організовує навчальну та методичну роботу і здійснює контроль за її проведенням, керує розробкою навчальних планів, навчальних програм, забезпечує повне та якісне їх виконання;

особисто проводить заняття із слухачами курсів (центру) за тематикою функціональної програми навчання у сфері цивільного захисту з питань мобілізаційної підготовки органів і сил цивільної оборони до переведення з мирного на воєнний стан, а також з інших питань, визначених програмою;

організовує розробку, погодження та подання на затвердження проекту статуту курсів (центру);

затверджує правила внутрішнього розпорядку і забезпечує їх виконання;

керує роботою педагогічної ради територіальних курсів (центру);

діє від імені курсів (центру), представляє їх (його) в усіх державних, громадських і приватних установах, організаціях та підприємствах;

забезпечує адміністративно-господарську діяльність курсів (центру);

відкриває розрахункові (поточні) рахунки в установах банків України;

розпоряджається майном і коштами курсів (центру) згідно із законодавством України;

видає накази та розпорядження згідно зі своїми повноваженнями;

видає доручення на одержання коштів, майна та інших матеріальних цінностей;

приймає на роботу і звільняє з посад працівників курсів (центру) та їх структурних підрозділів (міських курсів) згідно з чинним законодавством;

розподіляє функції управління між заступниками та затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик посадові обов'язки працівників курсів (центру);

організовує методичну і професійну підготовку постійного складу курсів (центру);

здійснює роботу із захисту інформації, що становить державну таємницю, та приймає участь у вирішенні мобілізаційних завдань за планами Головного управління (управління) у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій;

укладає договори (контракти) у межах чинного законодавства; забезпечує своєчасне подання встановленої звітності. Начальник курсів (центру) може мати заступників, помічників, які відповідають за навчальну, методичну роботу та виробниче навчання, адміністративно-господарську та інші види діяльності.

5.5. Права та обов'язки працівників курсів (центрів) визначаються посадовими інструкціями, що розробляються відповідно до типових кваліфікаційних характеристик, з урахуванням умов роботи та затверджуються керівником курсів (центру).

Педагогічні працівники, які систематично порушують правила внутрішнього розпорядку курсів (центру), не виконують посадових обов'язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

Правила внутрішнього розпорядку курсів (центру) для військовослужбовців установлюються відповідно до вимог статутів Збройних Сил України, для цивільних працівників згідно з чинним трудовим законодавством.

5.6. Порядок перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів і майстрів виробничого навчання територіальних курсів (центрів) визначається МНС.

6. Фінансування та навчальна матеріально-технічна база
територіальних курсів (центрів)

6.1. Республіканські, обласні курси (центри), що є юридичними особами, самостійно здійснюють оперативний і бухгалтерський облік коштів, майна та результатів своєї діяльності, складають і подають статистичну та бухгалтерську звітність згідно з чинним законодавством за встановленою формою, а також надають відомості на вимогу органів, яким надано право контролю за певними напрямками їх діяльності.

6.2. Щорічно до 10 грудня територіальні курси (центри) надсилають до Інституту державного управління у сфері цивільного захисту звіт про роботу за рік і примірник плану роботи на наступний рік.

6.3. Фінансування республіканських, обласних курсів (центру) та міських курсів з функціонального навчання у сфері цивільного захисту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також додаткових джерел фінансування. Навчання понад обсяги державного замовлення здійснюється за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб.

Додатковими джерелами фінансування є:

кошти, одержанні від надання платних послуг згідно з угодами з юридичними та фізичними особами;

добровільні грошові внески, одержані від підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, громадських об'єднань, окремих громадян;

інші надходження, що не суперечать законодавству.

6.4. Умови оплати праці та ставки заробітної плати працівників територіальних курсів (центрів) установлюються згідно з чинним законодавством. Педагогічні працівники територіальних курсів (центрів) користуються всіма правами та гарантіями, передбаченими для педагогічних працівників освіти.

6.5. Приміщення й споруди територіальних курсів (центрів) обладнуються та експлуатуються відповідно до вимог охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

Об'єкти власності, закріплені органами місцевої виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за територіальними курсами (центрами), перебувають в їх оперативному управлінні та користуванні.

Територіальні курси (центри) відповідальні перед органами місцевої виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що є їх засновниками, за збереження та використання за призначенням закріпленого за ними майна. Контроль за використанням цього майна здійснюється засновниками.

6.6. Навчальну матеріально-технічну базу територіальних курсів (центрів) складають навчальні об'єкти, оснащені технічними засобами навчання, пристроями, наочними навчальними посібниками, що призначені для ефективної організації навчального процесу та підвищення кваліфікації слухачів.

У склад комплексу навчальної матеріально-технічної бази територіальних курсів (центрів) входять:

оснащені відповідно до рекомендацій Інституту державного управління у сфері цивільного захисту кабінети (класи);

навчально-тренувальний полігон (для центру), навчальне містечко або натурна дільниця (для курсів) з питань практичного відпрацювання етапів проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, обладнані необхідними навчальними спорудами, механізмами, елементами комунально-технічних і енергетичних мереж, зруйнуваннями і завалами, що імітують наслідки аварій, катастроф, стихійного лиха;

учбово-консультаційні пункти курсів (центру) цивільної оборони (для республіканських, обласних);

захисні споруди об'єктів господарської діяльності, закріплені за територіальними курсами (центрами), для проведення практичних занять;

навчальні пункти у містах, районах, які за рішенням начальника цивільної оборони області закріплені за територіальними курсами (центрами) для проведення функціонального навчання за договорами з виїздом педагогічних працівників до міст і районів;

пересувний автоклуб.

6.7. Навчальна матеріально-технічна база повинна повністю забезпечувати проведення практичних і тренувальних занять, передбачених навчальним планом і програмами, як у стаціонарних умовах, так і з виїздом до навчальних містечок (полігонів) і об'єктів господарської діяльності.

Розвиток і вдосконалення навчальної матеріально-технічної бази здійснюється на основі річних та перспективних планів розвитку і вдосконалення цивільної оборони.

7. Міжнародне співробітництво

7.1. Територіальні курси (центри) мають право за напрямками своєї діяльності здійснювати у встановленому порядку міжнародне співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з навчальними закладами і методичними установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

Начальник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту В.О.Баклан

Додаток 1
до пункту 1.4 Типового
положення про територіальні
курси (учбово-методичні
центри) цивільної оборони

Державний герб України

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

Сертифікат N ___

Засвідчує право ______________________________________________________________________________________________

(назва навчально-методичної установи цивільної оборони, навчального закладу, дата та номери реєстрації

___________________________________________________________________________________________

(перереєстрації), свідоцтва, ідентифікаційний код)

на проведення діяльності з функціонального навчання у сфері цивільного захисту за спрямуванням:___________________________________

на підставі рішення науково-методичної комісії з питань функціонального навчання та підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях від "___" ____________ 20___, протокол N __________

Діяльність поширюється на ___________________________________________________________________

(територія тощо)

Термін дії сертифіката до "_____"______________ 20___р.

Начальник Інституту, голова
науково-методичної комісії

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)
Вчений секретар
науково-методичної комісії

________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)
М.П.                     "___" _________ 20__р.

Додаток 2
до пункту 1.9 Типового
положення про територіальні
курси (учбово-методичні
центри) цивільної оборони

Державний герб України

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

Свідоцтво N ____

На підставі рішення науково-методичної комісії з питань функціонального навчання та підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях від "___" _____ 20___, протокол N ____ та за результатами експертизи рівня програмно-методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення функціонального навчання у сфері цивільного захисту____________________________________________________________________________________

(назва курсів цивільної оборони, дата та номери реєстрації (перереєстрації), ідентифікаційний код )

надано статус ________________________________________________________________________

Начальник Інституту, голова
науково-методичної комісії

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)
Вчений секретар
науково-методичної комісії

________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)
М.П.         "___" _________ 20__ р.

Додаток 3
до пункту 2.1 Типового
положення про територіальні
курси (учбово-методичні
центри) цивільної оборони

Примірний перелік
посад працівників, які утримуються за
штатними розписами курсів
(учбово-методичних центрів) цивільної оборони

Республіканські, обласні учбово-методичні центри
цивільної оборони

    ------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Кількість| Примітка |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Заступник начальника курсів (з | 1 | |
|навчальної роботи) | | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Заступник начальника курсів (з | 1 | |
|методичної роботи) | | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Помічник начальника курсів (з МТЗ) | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Помічник начальника курсів (з кадрів)| 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Головний бухгалтер | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Викладач | |Кількість |
| | |визначається, |
| | |виходячи з |
| | |учбового |
| | |навантаження |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Старший майстер виробничого навчання | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Старший лаборант | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Завідувач методичного кабінету | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Методист з виробничого навчання | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Методист з БЖД | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Методист (з бібліотечного фонду) | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Завідувач лабораторії інформаційного | 1 | |
| забезпечення | | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Оператор ЕОМ | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Завідувач УКП | |Кількість |
| | |визначається, |
| | |виходячи з |
| | |наявності міст |
| | |обласного |
| | |підпорядкування |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Водій | 2 |За наявності |
| | |автомобіля та |
| | |автобуса |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Прибиральник | 1 | |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. До переліку посад працівників спеціалізованих учбово-методичних центрів МНС додатково вводяться посади педагогічних працівників відповідно до спеціалізації (профілю) центру.

2. При наявності навчально-тренувального полігону додатково вводяться посади завідувача, техніка з експлуатації засобів навчання, робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями.

3. При окремому розташуванні курсів додатково вводиться сторожова охорона чисельністю до 4 працівників.

4. Усі інші посади працівників додатково вводяться при поданні разом зі штатним розписом обгрунтування щодо необхідності їх утримання.

Республіканські, обласні курси цивільної оборони

   ------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Кількість| Примітка |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Заступник начальника курсів (з | 1 | |
|навчальної роботи) | | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Помічник начальника курсів (з МТЗ) | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Помічник начальника курсів (з кадрів)| 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Головний бухгалтер | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Викладач | |Кількість |
| | |визначається, |
| | |виходячи з |
| | |учбового |
| | |навантаження |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Старший майстер виробничого навчання | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Старший лаборант | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Методист | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Методист з виробничого навчання | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Методист з БЖД | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Методист (з бібліотечного фонду) | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Завідувач УКП | |Кількість |
| | |визначається з |
| | |наявності міст |
| | |обласного |
| | |підпорядкування |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Провідний програміст (оператор ЕОМ) | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Водій | 2 |За наявності |
| | |автомобіля та |
| | |автобусу |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Прибиральник | 1 | |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. За наявності навчально-тренувального полігона додатково вводяться посади завідувача, техніка з експлуатації засобів навчання, робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями.

2. При окремому розташуванні курсів додатково вводиться сторожова охорона чисельністю до 4 працівників.

3. Всі інші посади працівників додатково вводяться при поданні разом зі штатним розписом обгрунтування щодо необхідності їх утримання.

Міські курси цивільної оборони I категорії

   ------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Кількість| Примітка |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Завідувач курсів | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Заступник завідувача курсів | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Старший майстер виробничого навчання | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Майстер виробничого навчання | |Кількість |
| | |визначається, |
| | |виходячи з |
| | |учбового |
| | |навантаження |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Методист | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Оператор ЕОМ | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Завідувач господарства | 1 | |
|-------------------------------------+---------+----------------|
|Прибиральник | 1 | |
------------------------------------------------------------------

Примітка. При окремому розташуванні курсів додатково вводиться сторожова охорона чисельністю до 4 працівників.

Міські курси цивільної оборони II та III категорій

   ------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Кількість| Примітка |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Завідувач курсів | 1 | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Старший майстер виробничого | 1 | |
|навчання | | |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Майстер виробничого навчання | |Для курсів II |
| | |категорії - 3. Для |
| | |курсів III категорії -|
| | |2. |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Методист | 1 |Тільки для курсів II |
| | |категорії |
|-------------------------------+---------+----------------------|
|Прибиральник | 0,5 | |
------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до пункту 4.1 Типового
положення про територіальні
курси
(учбово-методичні центри)
цивільної оборони

Затверджено
Розпорядженням Ради
міністрів АР Крим, обласної,
Київської, Севастопольської
міських держадміністрацій
___ _______ 200__ року N____
_________________________

План
комплектування
_______________________________________________
_______________________________________________
(повна назва курсів (УМЦ) цивільної оборони)
слухачами на 200 ___ р.

 -------------------------------------------------------------------------
| N |Категорії тих, хто|Загальна | Загальна кількість |Стро-
|з/п| навчається |кількість |------------------------------|ки
| | |годин за |За |На |З них | |прове-
| | |програмами |держ. |дого- |держслуж-| |дення
| | |навчання |замовле-|вірних|бовців | |занять
| | | |нням |умовах|та | |
| | | | | |керівни- | |
| | | | | |ків держ.| |
| | | | | |об'єктів | |
|---+------------------+-----------+---------------+--------------+------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|---+------------------+-----------+---------------+--------------+------
| 1 | | | | | | |
|---+------------------+-----------+--------+------+---------+----+------
| 2 | | | | | | |
|---+------------------+-----------+--------+------+---------+----+------
| | Загалом | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------

продовження таблиці

   ---------------------------------
|Найменування районів, міст |
| та кількість тих, хто |
| навчається |
|-------------------------------|
| район |район |місто | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-------+-------+--------+------|
| 7 | 8 | 9 | 10 |
+-------+-------+--------+------|
| | | | |
+-------+-------+--------+------|
| | | | |
+-------+-------+--------+------|
| | | | |
---------------------------------

Начальник Головного управління (управління) у справах цивільної оборони та з питань надзвичайних ситуацій_____________________________________________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Начальник територіальних курсів (учбово-методичного центру) цивільної оборони

_________________________________________________________________________________________

(в/звання, підпис, ініціали, прізвище)