Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 травня 2001 р. N 450
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
у зв'язку з прийняттям Закону України "Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 630 від 16.05.20
02
N 1155 від 17.08.20
02 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що додаються.

Перший віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2001 р. N 450

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У Правилах побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. N 313 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. N 974) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 23, ст. 1048):

1) у пункті 3 слова "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" замінити словами "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";

2) в абзаці першому пункту 9 слова "квитанція, касовий чек, товарний чек, квиток" замінити словами "розрахунковий документ";

3) пункт 13 викласти у такій редакції:

"13. Розрахунковими документами, що засвідчують факт надання послуги, можуть бути: касовий чек - для виконавців, які у розрахунках із замовниками використовують реєстратори розрахункових операцій (розрахункова квитанція у разі виходу такого реєстратора з ладу або тимчасового відключення електроенергії), квитанція, що є документом суворої звітності, - для виконавців, які згідно із законодавством не застосовують таких реєстраторів".

2. У Порядку зайняття торговельною діяльністю і правилах торговельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 108 (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 118; Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1037, N 34, ст. 1277):

1) в абзаці першому пункту 9 слово "касовим" замінити словами "реєстратором розрахункових операцій";

2) у пункті 22:

абзац третій викласти у такій редакції:

"Касир або інший працівник, який одержує гроші за товар, під час розрахунку з покупцем повинен чітко назвати суму, одержану від покупця, і покласти одержані від нього гроші окремо на видному місці, оформити розрахунковий документ установленої форми на повну суму покупки, назвати покупцеві належну йому суму здачі і видати її разом з розрахунковим документом";

абзаци перший, другий і сьомий визнати такими, що втратили чинність;

3) в абзаці другому пункту 23 слова "касові і товарні чеки" замінити словами "розрахункові документи";

4) пункт 24 викласти у такій редакції:

"24. Суб'єкт господарювання зобов'язаний реалізовувати товари за наявності цінника на товар (прейскуранта) у грошовій одиниці України і на вимогу покупця надати йому повну інформацію про виробника, основні споживчі якості та безпеку товару і його ціну, забезпечити належний рівень обслуговування";

5) у пункті 27 слова "касового чека або квитанція" замінити словами "розрахункового документа";

6) пункт 51 викласти у такій редакції:

"51. Бухгалтерський облік ведеться, а фінансова звітність подається суб'єктами господарювання відповідно до законодавства".

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 630 від 16.05.2002

4. У Правилах роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. N 854 (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 418; Офіційний вісник України, 1999 р., N 11, ст. 437):

1) у пункті 4 слова "використання електронних контрольно-касових апаратів" замінити словами "застосування реєстраторів розрахункових операцій";

2) пункт 21 після слів "ціна за одиницю товару" доповнити словами "у грошовій одиниці України";

3) в абзаці першому пункту 25 після слів "мілілітрів напою" доповнити словами "у грошовій одиниці України";

4) пункт 26 визнати таким, що втратив чинність.

5. У Правилах користування телеграфним зв'язком, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. N 208 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 18, с. 37):

1) у пункті 76 слова "квитанція або видається чек касового апарата" замінити словами "розрахункова квитанція або видається розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій";

2) у пункті 155 слова "квитанцію або чек касового апарата" замінити словами "розрахункову квитанцію або видається розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій";

3) в абзаці четвертому пункту 156 слова "квитанція або чек касового апарата" замінити словами "розрахункова квитанція або видається розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій";

4) в абзаці першому пункту 172 слова "квитанція або чек касового апарата" замінити словами "розрахункова квитанція або видається розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій".

6. У пункті 7 розділу "Паспорт структурного підрозділу аптеки" додатка 2 до Правил роздрібної реалізації лікарських засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1997 р. N 447 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 20, с. 57), слова "касового апарату" замінити словами "реєстратора розрахункових операцій".

7. У пунктах 110 і 175 Правил користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 639 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 27, с. 69), слова "касового апарата" замінити словами "реєстратора розрахункових операцій".

8. Абзаци другий і третій пункту 10 Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. N 1442 Офіційний вісник України, 1998 р., N 2, ст. 51), визнати такими, що втратили чинність.

( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1155 від 17.08.2002 )

10. У Правилах надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1997 р. N 1497 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 1, ст. 16):

1) у пункті 27 слова "через каси банківських установ або виконавців послуг з видачею платіжного документа, оформленого у встановленому порядку, - з відбитком контрольно-касового апарата, печаткою тощо" замінити словами "згідно із законодавством";

2) у пункті 20 Типового договору про надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення (додаток 1) слова "контрольно-касового апарата" замінити словами "реєстратора розрахункових операцій".

11. У розділі "До відома покупців, що вносять чергові платежі готівкою до каси суб'єкта господарювання" додатка 2 до Правил торгівлі у розстрочку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1998 р. N 997 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 27, ст. 989):

1) в абзаці першому слова "чека, набраного на електронному контрольно-касовому апараті" замінити словами "відповідного розрахункового документа";

2) абзац другий викласти у такій редакції:

"У разі тимчасового виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій для підтвердження сплаченої суми вимагайте видачі розрахункового документа встановленої форми на повну суму платежу та квитанції до прибуткового касового ордера, підписаного та завіреного печаткою в установленому порядку";

3) у заголовку таблиці слова "касових чеків" замінити словами "розрахункових документів".

12. Абзац перший пункту 24 Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. N 460 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 13, ст. 517) викласти у такій редакції:

"24. Розрахунки з покупцями здійснюються за готівку на повну суму покупки через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з обов'язковою видачею касового та товарного чеків, що підтверджують виконання розрахункових операцій, а також за чеками банків або в іншому порядку відповідно до законодавства".

13. У пункті 8 Положення про порядок видачі ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і виноградним, алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. N 500 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 14, ст. 554), слова "контрольно-касовими апаратами" замінити словами "реєстраторами розрахункових операцій".

14. Пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. N 507 "Про роз'яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. N 727" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 12, ст. 461) визнати таким, що втратив чинність.