Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
N 370/1804 від 28 березня 2002 року

Про затвердження
"Генерального плану міста Києва
та проекту планування його приміської зони
на період до 2020 року"

З метою забезпечення сталого розвитку міста Києва, відповідно до законів України "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", розглянувши матеріали "Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року", розроблені Інститутом "Київгенплан" АТ "Київпроект", Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити "Генеральний план міста Києва та проект планування його приміської зони на період до 2020 року" (додається).

2. Розробити та подати на розгляд Верховної Ради України відповідні матеріали щодо створення в системі адміністративнотериторіального поділу України нової адміністративнотериторіальної одиниці з особливим статусом Київський столичний округ.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

3.1. Підготувати та подати до Київської міської ради пропозиції щодо створення комунального підприємства "Інститут Генерального плану міста Києва" (далі - КП "Київгенплан") з вирішенням майново-правових питань з АТ "Київпроект" в установленому порядку.

4. Під час підготовки проектів бюджетів м. Києва на наступні роки передбачити кошти та надалі здійснювати фінансування проектновишукувальних робіт КП "Київгенплан" згідно із затвердженими в установленому порядку тематичними планами.

Київський міський голова О. Омельченко

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті Київради

"Хрещатик" N 110 (2121) від 30 липня 2002 року