Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 вересня 2002 р. N 1457
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2002 р. N 1457

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 341 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 52; 1999 р., N 42, ст. 2096: 2000 р., N 8, ст. 319; 2001 р., N 32, ст. 1479; 2002 р., N 1, ст. 4):

1) у тексті Положення:

слова "Головне управління Державтоінспекції МВС" в усіх відмінках замінити словами "департамент Державтоінспекції МВС" у відповідному відмінку;

слова "Національної гвардії" виключити;

2) у пункті 4:

підпункт 43 викласти у такій редакції:

"43) веде облік торговельних організацій, підприємств-виробників та суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що реалізують транспортні засоби або номерні агрегати до них, видає їм в установленому порядку бланки довідок-рахунків, актів приймання-передачі транспортних засобів, а також номерні знаки для разових поїздок";

доповнити пункт підпунктом 47 такого змісту:

"47) забезпечує організацію та контролює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, веде облік суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що провадять зазначену діяльність, видає їм в установленому порядку бланки свідоцтв про підготовку водіїв";

3) у пункті 5:

в підпункті 3 слова "провадити підрозділами дорожньої міліції оперативно-розшукову діяльність, а також криміналістичні дослідження" виключити;

підпункт 23 виключити;

4) у пункті 6:

абзаци другий і третій викласти у такій редакції:

"Начальник департаменту Державтоінспекції МВС призначається на посаду Державним секретарем МВС за погодженням з Міністром внутрішніх справ.

Начальники управлінь (відділів) Державтоінспекції головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях і м. Севастополі, а також їх заступники призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку за погодженням з начальником департаменту Державтоінспекції МВС";

абзац четвертий виключити;

5) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

"При департаменті Державтоінспекції МВС можуть утворюватися консультативно-дорадчі комісії, наглядово-технічні ради, громадські та інші формування з питань забезпечення безпеки дорожнього руху".

2. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. N 104 "Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 5, ст. 164) слова "управління Державної автомобільної інспекції" в усіх відмінках замінити словами "департамент Державної автомобільної інспекції" у відповідному відмінку.

3. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2000 р. N 291 "Про впорядкування використання спеціальних світлових та звукових сигнальних пристроїв і номерних знаків транспортних засобів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 7, ст. 273, N 11, ст. 423, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2000 р. N 451) слова "Управлінням Державтоінспекції" замінити словами "департаментом Державтоінспекції".

4. У тексті Правил проїзду, великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. N 30 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 3, ст. 75) слова "управлінням Державтоінспекції МВС" і "управліннями Державтоінспекції головних управлінь" замінити відповідно словами "департаментом Державтоінспекції МВС" і "управліннями (відділами) Державтоінспекції головних управлінь".

5. Доповнити графу "Сфера діяльності, в якій виконуватимуться функції технічного регулювання" позиції "МВС" переліку центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 288 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 11, ст. 521) словами "технічний стан транспортних засобів; безпека дорожнього руху".