Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21):

1) у статті 15 слово "сільську" замінити словом "місцеву";

2) у статті 27 слова "сільські пожежні команди" та "сільських пожежних команд" замінити відповідно словами "місцеві пожежні команди" та "місцевих пожежних команд";

3) у назві і тексті статті 31 слово "сільської" замінити словом "місцевої";

4) у тексті Закону слова "сільська пожежна охорона" в усіх відмінках замінити словами "місцева пожежна охорона" у відповідному відмінку.

2. У Законі України "Про загальну структуру і чисельність Міністертва внутрішніх справ України" ( 2925-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 115):

1) у статті 1:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"державні департаменти у складі Міністерства внутрішніх справ України як урядові органи державного управління за окремими напрямами службової діяльності, визначеними Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим абзаци третій-восьмий вважати відповідно абзацами четвертим-дев'ятим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"територіальні органи управління, підрозділи та допоміжні служби державної пожежної охорони";

2) у статті 2 цифри "226800" замінити цифрами "241700".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Підпункт 2 пункту 2 розділу 1 цього Закону, яким вносяться зміни до статті 2 Закону України "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України" ( 2925-14 ), набирає чинності з 1 січня 2003 року.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 12 вересня 2002 року
N 138-IV