Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 травня 1994 р. N 332
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1243 від 22.09.2004)

Про внесення доповнень до Положення про порядок
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів державного замовлення

З метою раціонального та ефективного використання газу на закінчених будівництвом виробничих об'єктах державного замовлення, що приймаються в експлуатацію, Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1992 р. N 449 (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 214; 1994 р., N 4, ст.90), такі доповнення:

абзац четвертий пункту 2 доповнити словами "обліку, раціонального та ефективного використання природного газу";

абзац перший пункту 3 після слова "Держнаглядохоронпраці" доповнити словами "Державної інспекції з ефективного використання газу";

абзац перший пункту 5 після слів "Держнаглядохоронпраці" доповнити словами "Державної інспекції з ефективного використання газу".

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр Кабінету Міністрів України I.ДОЦЕНКО