Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
N 142/142 від 11 липня 2002 року

Про заходи
щодо визначення справедливої вартості
основних засобів комунальної власності
територіальної громади міста Києва

(Дію рішення продовжено до 01.01.2008
на підставі Київської міської ради
N 531/588 від 28.12.20
06)

Відповідно до частини 1 статті 3 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з метою вдосконалення ринкових механізмів управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та закріплене за підприємствами, установами та організаціями на праві повного господарського відання (оперативного управління), Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Здійснити заходи щодо визначення в 2002 році справедливої вартості основних засобів, які відповідно до пункту 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 N 92, відносяться до групи обліку "Будинки, споруди та передавальні пристрої, належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплені за підприємствами, установами, організаціями на праві повного господарського відання (оперативного управління) і обліковуються на їх балансах.

2. Керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва:

2.1. Забезпечити визначення справедливої вартості основних засобів, що закріплені за підприємствами, установами, організаціями на праві повного господарського відання (оперативного управління), до 31.12.02 в установленому законодавством України порядку згідно з пунктом 1 цього рішення.

2.2. Забезпечити відображення в бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про основні засоби, виходячи з їх справедливої вартості.

2.3. Інформувати виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію) про стан виконання цього рішення в порядку, визначеному ним.

3. Фінансування заходів, передбачених пунктом 1 цього рішення, здійснюється:

3.1. Підприємствами, госпрозрахунковими організаціями та установами за рахунок власних коштів.

3.2. Бюджетними організаціями та установами - за рахунок джерел, визначених виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

4.1. Забезпечити надання підприємствам, установам, організаціям, що належать До комунальної власності територіальної громади міста Києва, методичної допомоги під час визначення справедливої вартості основних засобів, її відображення в бухгалтерському обліку й розкриття у фінансовій звітності та контроль за їх проведенням.

4.2. Забезпечити фінансування заходів, передбачених цим рішенням, з урахуванням підпункту 3.2 пункту 3 цього рішення.

4.3. Визначити порядок надання підприємствами, установами, організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, інформації про стан виконання цього рішення та не пізніше 01.04.03 проінформувати про стан його виконання Київську міську раду.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності.

Київський міський голова О. Омельченко

"Хрещатик" N 149 (2160) від 8 жовтня 2002 року