Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про прийняття Конституції України
і введення її в дію

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст.142 )

Верховна Рада України постановляє:

Стаття 1. Прийняти Конституцію України ( 254к/96-ВР ).

Стаття 2. Визнати такою, що втратила чинність, Конституцію (Основний Закон) України ( 888-09 ) від 20 квітня 1978 року з наступними змінами і доповненнями.

Стаття 3. Визнати таким, що втратив чинність, Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України "Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України" ( 1к/95-ВР ) у зв'язку з прийняттям Конституції України.

Голова Верховної Ради України
О.МОРОЗ
Президент України
Л.КУЧМА

м. Київ, 28 червня 1996 року
N 254/96-ВР