Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
N 96/256 від 24 жовтня 2002 року

Про оголошення заказниками
та пам'ятками природи місцевого значення
природних об'єктів у місті Києві

Відповідно до пункту і) статті 15 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", статей 25-28, 51-53 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", розглянувши клопотання Державного управління екології та природних ресурсів в місті Києві (лист від 3 жовтня 2002 року N 10-10-02/572) щодо оголошення об'єктів природно-заповідного фонду на території м. Києва, які мають природоохоронну, історичну, наукову, естетичну цінність, і погодження з власниками та первинними користувачами природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для заповідання, Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Оголосити заказниками та пам'ятками природи місцевого значення природні об'єкти у м. Києві згідно з додатком.

2. Державному управлінню екології та природних ресурсів в м. Києві забезпечити охорону зазначених в додатку об'єктів їх власниками та користувачами з оформленням охоронних зобов'язань.

Взяти до відома, що відповідно до статей 25, 27 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" оголошення заказників та пам'яток природи місцевого значення проводиться без вилучення земельних ділянок у їх власників або користувачів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Київський міський голова О. Омельченко

"Хрещатик" N 177 (2188) від 26 листопада 2002 року

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 24 листопада 2002 року
N 96/256

Перелік
природних об'єктів, які оголошуються
заказниками та пам'ятками природи
місцевого значення

|---------------|---------------|-------|----------------|-----------------|
| Назва об'єкта | Місце |Площа |Власники або | Коротка |
| | розташування |(га) | користувачі | характеристика |
| | об'єкта | | природних | об'єкта |
| | | | об'єктів | |
| | | |(погодження) | |
|---------------|---------------|-------|----------------|-----------------|
|1. Ландшафтний |Кв.Кв. 2-6, 8- |563 |Святошинське | Природний |
|заказник |11, 14-16, 23- | |лісопаркове | осередок. у |
|місцевого |25, 32, 33, 45,| |господарство КО | якому |
|значення "Пуща-|58, 59 | |"Київзеленбуд" | збереглися |
|Водиця" |київського | |(лист-згода від | цінні сосново- |
| |лісництва | |12.11.2001 р. N | дубові ліси |
| |Святошинського | |360) | віком 180-200 |
| |лісопаркового | | | років |
| |господарства | | | |
|---------------|---------------|-------|----------------|-----------------|
|2. Загально- |Кв. кв. 2-4, 7-|163 |Святошинське | Антропогенно |
|зоологічний |9 | |лісопаркове | не навантажена |
|заказник |Святошинського | |господарство КО | територія. на |
|місцевого |лісництва | |"Київзеленбуд" | якій |
|призначення |Святошиинського| |(лист-згода від | збереглися |
|"Річка Любка" |лісопаркового | |28.11.2001 р. N | типові для |
| |господарства | |390) | Полісся |
| | | | | представники |
| | | | | тваринного |
| | | | | світу |
|---------------|---------------|-------|----------------|-----------------|
|3. Ландшафтний |Кв. кв. 59-64 |217 |Дарницьке | Територія з |
|заказник |Дніпровського | |лісопаркове | цілим |
|місцевого |лісництва | |господарство КО | комплексом |
|значення |Дарницького | |"Київзеленбуд" | ландшафтних, |
|"Муромець- |лісопаркового | |(лист-згода від | рослинних та |
|Лопохувате" |господарства | |28.12.2001 р. N | оздоровчих |
| | | |271) | цінностей |
|---------------|---------------|-------|----------------|-----------------|
|4. Пам'ятка |м. Київ, |1,8 |КП по утриманню | Залишки |
|природі |проспект | |зелених | корінного |
|місцевого |Перемоги, 86 | |насаджень | деревостану, |
|значення |(станція метро | |Шевченківського | представленого |
|"Дубовий гай з |"Нивки") | |району та | високо- |
|природною | | |середня школа N | бонітетним |
|водоймою" | | |73 (лист-згода | дубово- |
| | | |від 19.03.2002 | грабовим |
| | | |р. N 83 | насадженням |
|---------------|---------------|-------|----------------|-----------------|
|5. Пам'ятка |м. Київ. вул. |1,1 |Інститут | Група вікових |
|природи |Протасів Яр, 4 | |епідеміології та| дерев дуба |
|місцевого | | |інфекційних | звичайного, |
|значення | | |хвороб ім. Л. | вік яких |
|"Байкова гора" | | |Громашевського | досягає 220- |
| | | |та Інститут | 320 років. |
| | | |"Біофарма" | Залишок |
| | | |(лист-згода від | обширних у |
| | | |10.10.2001 р. N | минулому |
| | | |503) | листяних |
| | | | | дібров |
|---------------|---------------|-------|----------------|-----------------|

Заступник Київського міського голови - секретар Київради В. Яловий

"Хрещатик" N 177 (2188) від 26 листопада 2002 року