Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 06.02.2015 р. на підставі Закону
N 1702-VII від 14.10.20
14)

Про внесення змін до Закону України
"Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України від 28 листопада 2002 року "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (249-15) такі зміни:

1. У частині другій статті 5 слова "встановлює процедуру проведення такого" замінити словами "з урахуванням вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів Уповноваженого органу встановлює правила проведення внутрішнього фінансового".

2. У статті 6:

абзац третій частини третьої доповнити реченням такого змісту: "Суб'єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"У разі якщо особа діє як представник іншої особи, або у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені або вигодоодержувачем є інша особа, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний за правилами цієї статті та положень інших законів, які регулюють цю процедуру, ідентифікувати також особу, від імені якої здійснюється фінансова операція або яка є вигодоодержувачем".

3. Частини третю і четверту статті 7 виключити.

4. У статті 8:

в частині шостій слова "на підставі проведення внутрішнього фінансового моніторингу відповідно до статей 5 і 12 цього Закону" виключити;

частину дев'яту доповнити словами "за винятком випадків, передбачених статтею 13 цього Закону".

5. У статті 12:

в абзаці першому слово "зокрема" виключити;

в абзаці першому пункту 1 слова "законної мети" замінити словами "законної мети, зокрема";

в абзаці першому пункту 2 слова "цієї особи" замінити словами "цієї особи, зокрема";

в абзаці першому пункту 3 слова "цим Законом" замінити словами "цим Законом, зокрема";

доповнити частиною другою такого змісту:

"Внутрішній фінансовий моніторинг може здійснюватися й щодо інших фінансових операцій, коли у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів".

6. Статтю 14 доповнити абзацом такого змісту:

"видавати нормативно-правові акти, необхідні для виконання ним завдань та функцій, передбачених статтею 13 цього Закону".

II. Цей Закон набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 24 грудня 2002 року
N 345-IV