Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 лютого 2000 р. N 223
Київ

Про доплати і компенсації особам, які працюють у
зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового)
відселення після повного відселення жителів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 36 від 16.01.20
03 )

Відповідно до статей 39 і 56 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (796-12) у редакції Закону України від 6 червня 1996 р. (230/96-ВР) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що у період з 1 січня 2000 р. до 1 січня 2003 року:

1) особам, які постійно працюють у зоні відчуження, провадиться доплата у розмірі тарифної ставки (посадового окладу).

Особам рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовцям внутрішніх військ МВС, Служби безпеки, Прикордонних військ, які постійно виконують службові обов'язки у зоні відчуження, провадиться доплата у розмірі окладів грошового утримання (посадового окладу і окладу за спеціальним або військовим званням).

Особам, відрядженим у зону відчуження (в тому числі особам рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовцям внутрішніх військ МВС, Служби безпеки. Прикордонних військ, військ Цивільної оборони), крім збереження середньої заробітної плати (грошового забезпечення) за основним місцем роботи (служби), провадиться доплата відповідно до абзаців першого і другого цього підпункту.

Граничний розмір доплати для осіб, зазначених у цьому підпункті, не може перевищувати 9-кратного розміру доплат, встановлених для громадян, які працюють у зоні безумовного (обов'язкового) відселення.

Зазначені в цьому підпункті доплати провадяться пропорційно відпрацьованому часу;

2) особам, які постійно виконують роботи у зоні відчуження на підприємствах, організаціях, установах, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, премія за основні результати господарської діяльності нараховується у розмірі до 50 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) з урахуванням доплати, передбаченої підпунктом 1 цього пункту.

Особам рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовцям внутрішніх військ МВС, Служби безпеки та Прикордонних військ, які постійно виконують службові обов'язки у зоні відчуження, премія нараховується на оклади грошового утримання (посадовий оклад і оклад за спеціальним або військовим званням) у такому ж порядку;

3) особам, які постійно виконують роботи (службові обов'язки) у зоні відчуження:

час роботи (служби) зараховується до трудового стажу, до вислуги років - у полуторному розмірі (в тому числі за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 36; ( Абзац другий підпункту 3 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 36 від 16.01.2003 )

надається безоплатно спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту, місця в гуртожитках, а також вони забезпечуються безоплатно лікувально-профілактичним харчуванням.

Особам, відрядженим у зону відчуження, на час перебування в ній видається безоплатно спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту. Місця в гуртожитках і лікувально-профілактичне харчування безоплатно не надаються;

доплати і надбавки, передбачені законодавством, установлюються до тарифних ставок, посадових окладів, окладів грошового утримання з урахуванням доплати, передбаченої підпунктом 1 цього пункту;

4) у зоні відчуження запроваджується скорочена тривалість робочого часу - не більш як 36 годин на тиждень.

2. Доплати особам, які працюють (виконують службові обов'язки) у зоні безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів, провадяться у розмірах, що діяли до відселення жителів.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО.