Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про джерела фінансування дорожнього
господарства
України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 47, ст.648 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 1563-12 від 18.09.91,
ВВР 1991, N 47, ст.649 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2788-12 від 17.11.
92, ВВР 1993, N 2, ст.4
N 4027-12 від 24.02.
94, ВВР 1994, N 27, ст.221 )

( У назві і тексті Закону посилання на "шлях" замінено
посиланням на "дорогу" згідно із Законом N 2788-12
від 17.11.92
)

( В редакції Закону N 724/97-ВР від 16.12.97,
набирає чинності з 01.01.99, ВВР, 1998, N 14, ст.60 )

( Редакція Закону N 724/97-ВР від 16.12.97 набирає чинності
з 01.01.2000 згідно із Законом N 336-XIV від
22.12.98
, ВВР, 1999, N 5-6, ст.42 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 25/98-ВР від 15.01.
98, ВВР, 1998, N 25, ст.147
N 320-XIV від 17.12.
98, ВВР, 1999, N 5-6, ст.39
N 986-XIV від 16.07.
99, ВВР, 1999, N 40, ст.361
N 1375-XIV від 13.01.20
00, ВВР, 2000, N 10, ст.78
N 1458-III від 17.02.20
00,
ВВР, 2000, N 14-15-16, ст.121 )

( Дію Закону зупинено на період проведення експерименту
для підприємств - учасників економічного експерименту
на підставі Закону N 1375-XIV від 13.01.2000 )

( Редакцію Закону, яка діяла до 01.01.2000 див. в кінці тексту )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2120-III від 07.12.20
00, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10
N 2905-III від 20.12.20
01, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
N 380-IV від 26.12.20
02 -
набирає чинності з 01.01.2003 р. )

Цей Закон визначає правові основи забезпечення фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування та сільських доріг України. (Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 986-XIV від 16.07.99)

Стаття 1.

Автомобільні дороги загального користування та сільські дороги України (далі - автомобільні дороги) - це дороги державного та місцевого значення, які забезпечують внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів із врахуванням адміністративно-територіального поділу держави, з'єднують населені пункти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави. ( Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 986-XIV від 16.07.99 )

Класифікація та перелік цих доріг затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Автомобільні дороги є державною власністю, крім сільських доріг, порядок управління якою встановлюється Кабінетом Міністрів України. ( Частина третя статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 986-XIV від 16.07.99 )

Стаття 2. Витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, здійснюються за рахунок бюджетних та інших коштів для реалізації програм розвитку дорожнього господарства України з метою підвищення соціального рівня життя населення, особливо в сільській місцевості, забезпечення автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, оздоровлення екологічної обстановки, створення на дорогах належних умов безпеки руху та сучасних елементів дорожнього сервісу, зменшення збитків через незадовільні дорожні умови.

( Дію частини другої статті 2 зупинено на 2002 рік у частині формування дорожніх фондів згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001 ) ( Дію частини другої статті 2 зупинено на 2001 рік у частині формування дорожніх фондів згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000 ) ( Дію частини другої статті 2 зупинено на 2000 рік в частині формування дорожніх фондів на підставі Закону N 1458-III від 17.02.2000 ) Ці кошти акумулюються та обліковуються на окремих рахунках (відповідні дорожні фонди), формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів), а також інших надходжень, визначених цим Законом, і зараховуються до Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджету міста Севастополя. ( Частина друга статті 2 в редакції Закону N 986-XIV від 16.07.99 )

Зазначені кошти не підлягають вилученню або витрачанню на цілі, не пов'язані з потребами дорожнього господарства.

У випадках, коли ці кошти не витрачені протягом поточного бюджетного року, вони зберігають цільове призначення в наступному році. ( Частина четверта статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 986-XIV від 16.07.99 )

Управління коштами дорожніх фондів здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. ( Частина п'ята статті 2 в редакції Закону N 986-XIV від 16.07.99 )

Стаття 3.

У Державному бюджеті України щорічно передбачаються видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг.

Для цих цілей у складі Державного бюджету України створюється Державний дорожній фонд України.

( Дію частини третьої статті 3 зупинено на 2002 рік у частині формування дорожніх фондів згідно із Законом N 2905-III від 20.12.2001 ) ( Дію частини третьої статті 3 зупинено на 2001 рік у частині формування дорожніх фондів згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000 ) Доходна частина цього фонду формується за рахунок надходжень у повному обсязі від акцизного збору та ввізного мита на нафтопродукти, акцизного збору та ввізного мита з імпортованих на митну територію України транспортних засобів та шин до них, інших надходжень до Державного бюджету України, що визначаються Законом України про Державний бюджет України на поточний рік, а також надходжень, визначених статтею 5 цього Закону. (Частина третя статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 986-XIV від 16.07.99)

Кошти Державного дорожнього фонду України спрямовуються на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та споруд на них, а також проектно-вишукувальні, науково-дослідні та впроваджувальні роботи, розвиток виробничих потужностей дорожніх організацій, утримання галузевих медичних закладів для реабілітації учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, управління дорожнім господарством у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. ( Статтю 3 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 986-XIV від 16.07.99 )

З цього фонду також виділяються кошти на дотацію територіальним дорожнім фондам для покриття дефіциту коштів на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. ( Статтю 3 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 986-XIV від 16.07.99 )

Стаття 4.

У республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних бюджетах та бюджеті міста Севастополя щорічно передбачаються видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг.

Для цих цілей у складі республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджеті міста Севастополя створюються територіальні дорожні фонди.

Доходна частина цих фондів формується за рахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), частини коштів Державного дорожнього фонду України відповідно до порядку розподілу, встановленого Кабінетом Міністрів України згідно із законами, а також інших надходжень до відповідних бюджетів, що визначаються рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад та міської ради міста Севастополя про бюджет на поточний рік, а також надходжень, визначених статтею 5 цього Закону.

Кошти територіальних дорожніх фондів спрямовуються на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг в межах відповідно Автономної Республіки Крим, областей та міста Севастополя, а також на потреби дорожнього господарства по напрямах, визначених відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами та міською радою міста Севастополя. ( Стаття 4 в редакції Закону N 986-XIV від 16.07.99)

( Статтю 5 виключено на підставі Закону N 986-XIV від 16.07.99 )

( Статтю 6 виключено на підставі Закону N 986-XIV від 16.07.99 )

Стаття 5.

У дорожні фонди, визначені цим Законом, спрямовується плата за передачу доріг у концесію або в оренду, плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, плата за проїзд автомобільними дорогами України транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів іноземних держав, плата за проїзд платними автомобільними дорогами в порядку та за тарифами, встановленими Кабінетом Міністрів України.

У відповідні дорожні фонди можуть спрямовуватися також:

добровільні внески юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних, об'єднань громадян, міжнародних організацій тощо;

інші надходження, що не суперечать законодавству України.

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК

м.Київ, 18 вересня 1991 року
N 1562-12