Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про заходи щодо запровадження державної монополії
у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів

З метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, збільшення надходжень до державного бюджету постановляю:

1. Запровадити державну монополію у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

2. Кабінету Міністрів України:

1) вжити у двомісячний строк заходів, пов'язаних із запровадженням державної монополії у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, зокрема щодо:

затвердження порядку визначення виробників і споживачів спирту, що мають право на його замовлення, виробництво та використання, з обов'язковою їх реєстрацією;

введення щорічного завчасного подання споживачами спирту замовлень на придбання спирту в наступному році з обгрунтуванням потреб у ньому, напрямів і способів його використання, а також подання виробниками спирту замовлень на виробництво спирту в наступному році з обгрунтуванням передбачуваних обсягів виробництва спирту, що підтверджуються наявними виробничими потужностями, відповідними документами про атестацію виробництва та сертифікацію продукції;

визначення порядку обов'язкової перевірки достовірності даних, що подаються виробниками і споживачами спирту для обгрунтування замовлень на придбання та виробництво спирту, в тому числі щодо напрямів і способів його використання;

визначення резерву спирту з урахуванням кон'юнктури ринку продукції, яка виробляється з використанням спирту;

формування на основі обгрунтованих замовлень на виробництво та споживання спирту взаємоузгоджених квот на виробництво та споживання спирту з урахуванням його резерву;

складання і затвердження щорічного балансу виробництва та споживання спирту на основі сформованих квот на виробництво та споживання спирту, а також резерву спирту;

розподілу квоти на споживання спирту на підставі поданих споживачами замовлень шляхом установлення щоквартальних лімітів на його отримання;

розподілу на конкурсних умовах квоти на виробництво спирту на підставі поданих виробниками замовлень з урахуванням стану їх розрахунків із державним бюджетом, Пенсійним фондом України та станом розрахунків із виплати заробітної плати;

заборони реалізації спирту, призначеного (замовленого) для експорту, на внутрішньому ринку України;

введення наскрізної нумерації акцизних марок для алкогольних напоїв і тютюнових виробів із використанням індексу регіону України, в якому вироблена ця продукція, та обов'язкового захисту цих акцизних марок голографічними захисними елементами, виготовленими Спеціалізованим підприємством "Голографія" (м. Київ);

2) у тримісячний строк:

а) затвердити програму розвитку спиртової, лікеро-горілчаної та виноробної галузей в Україні на 2003-2007 роки, яка б передбачала:

розширення використання спирту у промисловості, зокрема харчовій, та інших галузях економіки;

збільшення експорту спирту і алкогольних напоїв;

перепрофілювання, консервацію надлишкових потужностей з виробництва харчового спирту;

пропозиції щодо приватизації підприємств спиртової, лікеро-горілчаної і виноробної галузей, за винятком Національного виробничо-аграрного об'єднання "Масандра";

б) розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

про внесення змін до законів щодо поетапного скасування пільгової ставки акцизного збору на спирт, передбачивши її збереження для спирту, що використовується для виробництва лікарських засобів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

про систему акцизних складів, передбачивши можливість здійснення оптової торгівлі алкогольними напоями, в тому числі імпортованими, виключно через акцизні склади;

про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) щодо розширення використання непрямих методів визначення суми податкового зобов'язання виробників спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, в тому числі шляхом обов'язкового інформування податкових органів виробниками сировини, обладнання, тари, етикеток і пробкових матеріалів про замовників і обсяги замовлення відповідної продукції;

в) про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) щодо:

- поступової протягом одного року заборони виробництва алкогольних напоїв і тютюнових виробів на орендованих потужностях;

- обов'язкової денатурації технічного етилового спирту для унеможливлення його застосування у виробництві харчової продукції;

- удосконалення порядку видачі, призупинення та анулювання ліцензій на виробництво, оптову і роздрібну торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами, передбачивши підвищення вимог до виробників цієї продукції;

- реєстрації виробників, імпортерів і користувачів брагоректифікаційних установок;

г) про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N 18 "Про акцизний збір" щодо справляння акцизного збору з підакцизних товарів, придбаних на експорт за іноземну валюту без справляння акцизного збору, які не були вивезені за межі України;

3) вжити заходів щодо запровадження автоматизованої системи декларування, обліку і контролю виробництва, зберігання, руху та споживання підакцизних товарів.

4. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Раду національної безпеки і оборони України.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 27 грудня 2002 року
N 1234/2002