Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про спеціальну економічну зону "Славутич"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 32, ст.263 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2013-III від 05.10.20
00, ВВР, 2000, N 48, ст.407
N 3036-III від 07.02.20
02, ВВР, 2002, N 29, ст.189
N 429-IV від 16.01.200
3 )

Цей Закон визначає порядок створення, ліквідації та особливості механізму функціонування спеціальної економічної зони "Славутич" (далі - СЕЗ "Славутич").

Стаття 1. Створення СЕЗ "Славутич"

1. СЕЗ "Славутич" створюється і діє в адміністративно-територіальних межах міста Славутич Київської області терміном до 1 січня 2020 року.

2. Метою створення СЕЗ "Славутич" є залучення інвестицій для створення нових робочих місць у місті Славутич та забезпечення працевлаштування працівників Чорнобильської АЕС, які вивільняються у зв'язку з достроковим виводом її енергоблоків із експлуатації, збільшення обсягів виробництва товарів (робіт) і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг, а також впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання та розвитку інфраструктури СЕЗ "Славутич", поліпшення використання природних та трудових ресурсів.

3. На території СЕЗ "Славутич" установлюється і діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" (2673-12), з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Стаття 2. Особливості дії законодавства України у СЕЗ "Славутич"

1. Законодавство України на території СЕЗ "Славутич" діє з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та цим Законом.

2. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування СЕЗ "Славутич" на весь термін, визначений статтею 1 цього Закону.

3. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування, інвестиційної діяльності та митного регулювання до суб'єктів СЕЗ "Славутич" протягом періоду функціонування цієї зони застосовуються особливості, передбачені цим Законом, на день їх реєстрації як суб'єктів СЕЗ "Славутич".

Стаття 3. Органи управління СЕЗ "Славутич"

Органами управління СЕЗ "Славутич" є:

Славутицька міська рада та її виконавчий комітет у межах своїх повноважень;

орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич", утворений Славутицькою міською радою за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ "Славутич".

Стаття 4. Повноваження Славутицької міської ради та її виконавчого комітету
щодо управління СЕЗ "Славутич"

1. Славутицька міська рада та її виконавчий комітет здійснюють свої повноваження на території СЕЗ "Славутич" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР), цього Закону та інших нормативно-правових актів.

2. Виконавчий комітет Славутицької міської ради здійснює свої повноваження щодо управління СЕЗ "Славутич" відповідно до власних (самоврядних) повноважень та делегованих повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

3. До сфери повноважень Славутицької міської ради та її виконавчого комітету також належать:

внесення пропозицій про зміни в статусі СЕЗ "Славутич" у порядку, встановленому законодавством України;

затвердження стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Славутич";

забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Славутич";

укладення з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на території СЕЗ "Славутич", та природних ресурсів місцевого значення;

укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Славутич" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Славутицькою міською радою;

розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ "Славутич";

утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич";

організація підготовки (перепідготовки) кадрів;

регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Славутич" іноземних працівників;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і
управління СЕЗ "Славутич"

1. Органом господарського розвитку СЕЗ "Славутич" є юридична особа, утворена Славутицькою міською радою за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ "Славутич".

Положення (статут) про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" затверджується Славутицькою міською радою.

2. До компетенції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" належать:

організація облаштування території СЕЗ "Славутич";

організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ "Славутич", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури;

укладення з суб'єктами СЕЗ "Славутич" у межах повноважень, наданих Славутицькою міською радою, договорів оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури СЕЗ "Славутич";

видача дозволів суб'єктам СЕЗ "Славутич" на будівництво нових господарських об'єктів, що реалізують на території СЕЗ "Славутич" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Славутицької міської ради;

участь у реалізації інвестиційних проектів;

реєстрація суб'єктів СЕЗ "Славутич", що реалізують на території СЕЗ "Славутич" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Славутицької міської ради;

підготовка пропозицій Славутицькій міській раді щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;

здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Славутич";

складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Славутич" відповідно до законодавства України;

виконання інших функцій та повноважень, визначених в положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Славутич".

Стаття 6. Суб'єкти СЕЗ "Славутич"

1. Суб'єктами СЕЗ "Славутич" є суб'єкти підприємницької діяльності, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які розташовані на території СЕЗ "Славутич" і реалізують на цій території затверджені виконавчим комітетом Славутицької міської ради інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквівалентною не менше 200 тисяч доларів США, на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" як суб'єкти СЕЗ "Славутич".

2. Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" видає суб'єктам СЕЗ "Славутич" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим Законом.

3. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Славутич" справляється плата, розмір якої встановлюється Славутицькою міською радою.

Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Славутич", спрямовуються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" на розвиток інфраструктури СЕЗ "Славутич" у порядку, визначеному виконавчим комітетом Славутицької міської ради за погодженням з Міністерством фінансів України.

Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на
території СЕЗ "Славутич"

1. На території СЕЗ "Славутич" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Славутич", поширюється на суб'єктів СЕЗ "Славутич" виключно під час здійснення ними підприємницької діяльності в період реалізації інвестиційного проекту на території СЕЗ "Славутич".

3. Створення на території СЕЗ "Славутич" комерційних банків, їх філій, аудиторських фірм, страхових, інших фінансових організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з виконавчим комітетом Славутицької міської ради.

4. Затвердження виконавчим комітетом Славутицької міської ради інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" як суб'єкта СЕЗ "Славутич", укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Славутицькою міською радою.

5. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Славутич" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Славутицької міської ради щодо умов реалізації затвердженого інвестиційного проекту Славутицька міська рада може внести пропозиції виконавчому комітету Славутицької міської ради про скасування наданих ним дозволів, розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Славутич" у встановленому законодавством порядку.

6. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Славутич" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Славутицької міської ради щодо умов реалізації затвердженого інвестиційного проекту виконавчий комітет Славутицької міської ради може прийняти рішення про скасування наданих ним дозволів, розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Славутич" у встановленому законодавством порядку.

7. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Славутич" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Славутицької міської ради щодо умов реалізації інвестиційного проекту орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Славутич" має право скасувати реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Славутич" у встановленому законодавством порядку.

8. Рішення про скасування виданих дозволів або реєстрації суб'єктів СЕЗ "Славутич" можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької
діяльності, створюваних у СЕЗ "Славутич"

На території СЕЗ "Славутич" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Стаття 9. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності
та особливості оподаткування на території СЕЗ "Славутич"

1. До суб'єктів СЕЗ "Славутич" застосовується запроваджений цим Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, збору до Державного інноваційного фонду України та плати за землю. ( Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 429-IV від 16.01.2003 )

2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років суб'єкти СЕЗ "Славутич", які ввозять на територію СЕЗ "Славутич" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів:

матеріали,
сировину,
устаткування,
обладнання,
комплектуючі до них.

( Абзац сьомий частини другої статті 9 виключено на підставі Закону N 2013-III від 05.10.2000 )

Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку.

3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, операції з ввезення (пересилання) на територію СЕЗ "Славутич" суб'єктами СЕЗ "Славутич" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів:

устаткування,
обладнання,
комплектуючих до них.

( Абзац п'ятий частини третьої статті 9 виключено на підставі Закону N 2013-III від 05.10.2000 )

Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених товарів податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації.

4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.

Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.

Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання) слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання). (Статтю 9 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3036-III від 07.02.2002)

5. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Славутич", отриманий на території СЕЗ "Славутич" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Славутицької міської ради.

Прибуток таких платників податку, отриманий суб'єктами СЕЗ "Славутич" з четвертого по шостий рік реалізації інвестиційних проектів, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Ця норма застосовується з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Славутич" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту.

Порядок визначення прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів, встановлюється Державною податковою адміністрацією України.

6. До валового доходу суб'єктів СЕЗ "Славутич" з метою оподаткування не включається отримана згідно з інвестиційним проектом сума інвестицій у вигляді:

коштів;
матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

У разі, якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження зазначеної інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді.

7. Суб'єкти СЕЗ "Славутич", які реалізують на території СЕЗ "Славутич" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Славутицької міської ради, звільняються від сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. ( Частина сьома статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 429-IV від 16.01.2003 )

8. Суб'єкти СЕЗ "Славутич", які реалізують на території СЕЗ "Славутич" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Славутицької міської ради, звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду України.

9. Суб'єкти СЕЗ "Славутич" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Славутич") повністю звільняються від сплати земельного податку в перші три роки реалізації на території СЕЗ "Славутич" інвестиційних проектів, затверджених виконавчим комітетом Славутицької міської ради, а в наступні три роки сплачують земельний податок за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

10. Імпорт суб'єктами СЕЗ "Славутич" товарів та інших предметів для

потреб власного виробництва на території СЕЗ "Славутич" та експорт товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на території СЕЗ "Славутич", не підлягають ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

Повністю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у СЕЗ "Славутич" вважаються товари, що відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ).

11. Суб'єкти СЕЗ "Славутич", які проводять свою діяльність на території СЕЗ "Славутич" без створення юридичної особи (філії, відділення, відокремлені підрозділи тощо), складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності у порядку, встановленому Державною податковою адміністрацією України.

12. Надходження в іноземній валюті від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих суб'єктами СЕЗ "Славутич" на території СЕЗ "Славутич", звільняються від обов'язкового продажу.

Стаття 10. Порядок ліквідації СЕЗ "Славутич"

1. СЕЗ "Славутич" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено.

2. СЕЗ "Славутич" може бути ліквідована законом до зазначеного строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" (2673-12).

Стаття 11. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ
"Славутич" у разі її ліквідації

1. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Славутич" у разі її ліквідації.

2. Спори між органами управління СЕЗ "Славутич", суб'єктами СЕЗ "Славутич" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Славутич", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Стаття 12. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 3 червня 1999 року
N 721-XIV