Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про забезпечення безпеки осіб, які беруть
участь у кримінальному судочинстві"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" ( 3782-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 51) такі зміни:

1) у частині третій статті 3:

а) у другому реченні абзацу першого слова "органами служби безпеки або внутрішніх справ" замінити словами "відповідно органами служби безпеки, органами внутрішніх справ чи органами та установами виконання покарань";

б) доповнити абзацом третім такого змісту:

"Забезпечення безпеки осіб, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи, здійснюється органами і установами виконання покарань";

2) у частині першій статті 19 слово та цифру "статті 8" замінити словом і цифрами "статтях 8, 11, 15, 16";

3) у частині першій статті 28 слова "Міністерство внутрішніх справ України і Служба безпеки України" замінити словами "Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України чи Державний департамент України з питань виконання покарань".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 лютого 2003 року
N 523-IV