Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо запровадження ліцензування певних видів
господарської діяльності у племінній справі
в тваринництві

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (1775-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105, N 49, ст. 259; 2002 р., N 17, ст. 121) доповнити пунктом 66 такого змісту:

"66) виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин".

2. У Законі України "Про племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 6-7, ст. 37):

1) в абзаці четвертому статті 5 слова "фізичні особи" замінити словами "фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності";

2) абзац другий частини першої статті 7 викласти у такій редакції:

"провадити певні види господарської діяльності у племінній справі в тваринництві відповідно до законодавства";

3) у статті 9:

частину першу викласти у такій редакції:

"Господарська діяльність у племінній справі в тваринництві, пов'язана з виробництвом, зберіганням і реалізацією племінних (генетичних) ресурсів, проведенням генетичної експертизи походження та аномалій тварин, підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства";

частину другу виключити;

4) у частині першій статті 14 слова "які мають дозвіл на виконання цих робіт" виключити;

5) абзац одинадцятий статті 17 виключити;

6) у частині першій статті 19:

в абзаці третьому слова "фізичних осіб" замінити словами "фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності";

в абзаці четвертому слова "та фізичним особам" замінити словами "особам та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності";

7) пункт 4 розділу VII "Прикінцеві положення" виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 546-IV