Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Національний архівний фонд і
архівні установи"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 7 Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР" (8312-11 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1989 р., додаток до N 45, ст. 631) слово "схоронність" замінити словом "збереженість".

2. Статтю 17 Закону України "Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191) викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Облік, збереження і використання документів
Національного архівного фонду

Облік, збереження і використання документів Національного архівного фонду, що зберігаються в музеях, здійснюються відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" ( 3814-12 ).

3. У статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2000 р., N 9, ст. 67; 2001 р., N 32, ст. 172):

пункт "а" частини першої доповнити підпунктом 10 такого змісту:

"10) централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду";

частину другу доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на відповідній території".

4. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2001 р., N 32, ст. 172):

статтю 16 доповнити пунктом 13 такого змісту:

"13) додержанням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи";

пункт 13 статті 25 після слів "архівною справою" доповнити словами "та діловодством".

5. Статтю 34 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378) викласти в такій редакції:

"Стаття 34. Зберігання документів

1. Ліквідатор забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання всіх, в тому числі фінансово-господарських, документів банкрута протягом ліквідаційної процедури.

2. Після винесення судом ухвали про ліквідацію юридичної особи банкрута ліквідатор зобов'язаний забезпечити збереженість архівних документів банкрута і, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною установою, визначити місце подальшого їх зберігання".

6. У частині другій статті 8, статтях 20, 21 і у частині першій статті 28 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" ( 1068-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 405) слова "Головне архівне управління України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства" у відповідних відмінках.

7. У статті 16 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177):

у частині четвертій слова "Законом України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" замінити словами "Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" ( 3814-12 );

у частині п'ятій слово "пам'ятками" замінити словом "документами".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 березня 2003 року
N 594-IV