Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 квітня 2003 р. N 448
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 882 від 12.07.2004)

Про збільшення розміру стипендіального
забезпечення студентів вищих навчальних закладів

З метою посилення соціального захисту студентської молоді Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Підвищити з 1 квітня 2003 р. розміри стипендій для студентів вищих навчальних закладів на 10 відсотків, а для студентів-інвалідів, студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів із малозабезпечених сімей - на 20 відсотків.

2. Внести зміни до Порядку призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1474), що додаються.

3. Міністерству фінансів, Міністерству освіти і науки, іншим центральним органам виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, під час підготовки пропозицій про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 ) передбачити необхідні кошти для підвищення розміру стипендії для студентів вищих навчальних закладів.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2003 р. N 448

Зміни,
що вносяться до Порядку призначення, виплати
та розмірів стипендіального забезпечення учнів,
студентів, курсантів, слухачів, клінічних
ординаторів, аспірантів і докторантів

1. Пункти 9 і 19 викласти в такій редакції:

"9. Мінімальний розмір стипендії становить:

для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр" - 2,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць, а для студентів, зазначених у підпунктах "в" і "г" пункту 7, - 2,4 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" (крім осіб, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління), - 2,75 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць, а для студентів, зазначених у підпунктах "в" і "г" пункту 7, - 3 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян на місяць";

"19. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учням, студентам, курсантам за поданням стипендіальної комісії можуть призначатися персональні (іменні) стипендії у межах стипендіального фонду навчального закладу відповідно до положення, що затверджується навчальним закладом.

Розмір персональної (іменної) стипендії не повинен перевищувати:

для учнів професійно-технічних навчальних закладів - 3 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації - 3,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації - 3,85 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць".

2. Абзац перший пункту 33 викласти в такій редакції:

"33. Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розмір стипендії збільшується на 55 відсотків".