Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення змін до Декрету
Кабінету Міністрів України
"Про місцеві податки і збори"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 56-93 "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 30, ст. 336, N 32, ст. 340; 2000 р., N 29, ст. 231; 2001 р., N 33, ст. 179) такі зміни:

1. Абзац другий статті 1 виключити.

2. Статтю 2 виключити.

3. У частині другій статті 23 цифру "2" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 березня 2003 року N 641-IV