Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
08.04.2003 N 164

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 квітня 2003 р. за N 303/7624

(Наказ втратив чинність на підставі
Наказу Державної податкової адміністрації
N 451 від 29.09.20
03)

Зміни
та доповнення до Порядку заповнення та подання
юридичними особами всіх форм власності й фізичними
особами - суб'єктами підприємницької діяльності
довідки ф.N 8ДР, затвердженого н
аказом
Державної податкової адміністрації України
від 30 грудня 1997 року N 473
(у редакції наказу Державної податкової
адміністрації України від 6 січня 1999 року N 10
)
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 березня 1999 року за N 163/3456
(зі змінами та доповненнями)
(далі - Порядок)

1. Викласти назву Порядку в такій редакції:

"Порядок заповнення відомостей про нараховані та виплачені фізичним особам суми доходів і суми утриманих з них податків".

2. У тексті Порядку слово "довідка" замінити на слово "відомість" у відповідних відмінках.

3. У підпункті 1.1 слова "суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб" замінити на слова "нараховані та виплачені фізичним особам суми доходів і суми утриманих з них податків".

4. У підпункті 1.3 слова "довідки ф.N 8ДР про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб (далі - довідка)" замінити на слова "відомості ф.N 8ДР про нараховані та виплачені фізичним особам суми доходів і суми утриманих з них податків (далі - відомості)".

5. У підпункті 1.4 слова "виплачені" замінити на слова "нараховані та виплачені".

6. Підпункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Відомості подаються юридичними особами та фізичними особами суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від того, отримували громадяни дохід у звітному періоді чи ні, а саме про всіх фізичних осіб, які:

перебували з ними в трудових відносинах незалежно від того, отримували громадяни дохід у звітному періоді чи ні;

перебували з ними в цивільно-правових відносинах;

отримували від них виплати у звітному періоді."

7. Після підпункту 2.6.11 додати підпункт 2.6.11-1 такого змісту:

"2.6.11-1. У графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховувався фізичній особі".

8. Доповнити підпункт 2.6.12 другим абзацом:

"У разі регулярної виплати заробітної плати (без затримки), заробітна плата, що виплачується у встановлені строки в наступному місяці, повинна бути відображена у відомостях за той період, у який входить попередній місяць, у якому заробітну плату було нараховано. Наприклад, до відомостей за I квартал входить заробітна плата за січень (нарахована в січні та виплачена в лютому), за лютий (нарахована в лютому та виплачена в березні), за березень (нарахована в березні та виплачена в квітні)".

9. Підпункт 2.6.13 викласти в такій редакції:

"2.6.13. У графі 4а "Сума утриманого прибуткового податку (нарахованого)" відображається сума нарахованого прибуткового податку.

2.6.13-1. У графі 4 "Сума утриманого прибуткового податку (перерахованого)" відображається сума перерахованого прибуткового податку".

10. Підпункт 2.6.14 викласти в такій редакції:

"Сума нарахованого доходу в графі 3а, сума виплаченого доходу в графі 3, сума нарахованого прибуткового податку в графі 4а та сума перерахованого до бюджету прибуткового податку в графі 4 проставляється у грошовій формі незалежно від того, у якій формі проводилась виплата: у грошовій чи натуральній".

11. У підпункті 2.6.21 перше слово "працюючих" замінити на слова "осіб, на яких розповсюджується дія підпункту 2.1", а друге слово "працюючих" замінити на слова "таких осіб". Після слів "Заповнення граф" додати слова "3а та 4а проводиться згідно з підпунктами 2.6.11-1 та 2.6.13, а заповнення граф".

12. У підпункті 2.6.23 слова "виплаченого доходу по графі 3 та утриманого прибуткового податку по графі 4" замінити на слова "нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу за графою 3, нарахованого прибуткового податку за графою 4а та перерахованого прибуткового податку за графою 4".

13. Підпункт 2.6.24 доповнити реченням: "Підсумковий рядок відповідно до підпункту 2.6.23 не враховується при визначенні кількості заповнених рядків".

14. У підпункті 4.8 слова "За неподання" замінити словами "За перекручення даних, неподання". Слова "або неподання чи подання в перекрученому вигляді" замінити словом "та".

15. У пункті 1 додатка до Порядку "Довідник ознак доходів" додати рядок такого змісту:

"13" - "Факт розрахунку (виплати доходів) з фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності без утримання податку".

16. У підпункті 3.2 додатка до Порядку :

у таблиці 3 після рядка

   ------------------------------------------------------------------
|TIN |с(10) |ідентифікаційний номер фізичної особи|
| | |(з Державного реєстру фізичних осіб -|
| | |платників податків та інших обов'язкових|
| | |платежів), про яку надається інформація|
| | |в довідці |
------------------------------------------------------------------

додати рядок

   ------------------------------------------------------------------
|S_NAR | N(12.2) | сума нарахованого доходу |
------------------------------------------------------------------

рядок

   ------------------------------------------------------------------
| S_ТАХ | N(12.2) | сума утриманого прибуткового податку |
------------------------------------------------------------------

замінити двома рядками

   ------------------------------------------------------------------
|S_TAXN |N(12.2) |сума нарахованого прибуткового податку |
|-----------+----------+-----------------------------------------|
|S_ТАХР |N(12.2) |сума перерахованого прибуткового податку |
------------------------------------------------------------------

Після таблиці 3 в останньому абзаці тексту:

після слів ""PERIOD", "RIK", "KOD", "TYP" - заповнюються аналогічно попереднім записам файла" додати слова ""S_NAR" - підраховується загальна сума нарахованого доходу за всіма записами файла";

слова ""S_ТАХ" - підраховується загальна сума утриманого прибуткового податку по всіх записах файла" замінити на слова ""S_TAXN" - підраховується загальна сума нарахованого прибуткового податку за всіма записами файла; "S_ТАХР" - підраховується загальна сума перерахованого прибуткового податку за всіма записами файла".

Начальник управління обліку платників податків Н.Г.Калєніченко