Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
08.04.2003 N 164

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 квітня 2003 р. за N 301/7622

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1675 від 20.12.20
11)

Про затвердження змін та доповнень
до деяких нормативно-правових актів
Державної податкової адміністрації України

У зв'язку з набранням чинності Законом України від 20 лютого 2003 року N 551-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування", керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), статтею 23 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян", статтею 9 Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР ) та пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 року N 1232 "Про заходи щодо впровадження ідентифікаційних номерів фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни та доповнення до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 року N 12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 року за N 64 (із змінами і доповненнями) (додаються).

2. Затвердити зміни та доповнення до форми довідки про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб (ф.N 8ДР), затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 30 грудня 1997 року N 473 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 6 січня 1999 року N 10 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 березня 1999 року за N 163/3456 (зі змінами та доповненнями) (додаються).

3. Затвердити зміни та доповнення до Порядку заповнення та подання юридичними особами всіх форм власності й фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності довідки ф.N 8 ДР, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 30 грудня 1997 року N 473 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 6 січня 1999 року N 10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 1999 року за N 163/3456 (зі змінами та доповненнями) (додаються) .

4. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Лекарь С.I.) та Департаменту автоматизації процесів оподаткування (Семирга М.I.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

5. Управлінню справами (Ніку В.О.) у 10-денний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити тиражування його та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Департаменту громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В.П.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування у засобах масової інформації.

7. Департаменту автоматизації процесів оподаткування (Семирга М.I.) у двомісячний термін після державної реєстрації цього наказу привести функціонуюче програмне забезпечення з формування та обробки довідок ф.N 8ДР у відповідність до затверджених змін.

8. Цей наказ набирає чинності через два місяці від дня його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Оперенка Г.М. та Росоловського В.М.

Голова Ю.Ф.Кравченко

Затверджено
Наказ Державної
податкової адміністрації
України
08.04.2003 N 164

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 квітня 2003 р. за N 301/7622

Зміни
та доповнення до Інструкції про прибутковий податок
з громадян, затвердженої наказом Головної
державної податкової інспекції України
від 21 квітня 1993 року N 12
та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
9 червня 1993 року за N 64 (із змінами і доповненнями)

1. У пункті 2:

в абзаці сьомому підпункту 2.3 слова "надіслати до державної податкової інспекції за місцем постійного проживання громадянина "Б" довідку форми N 2, додаток N 2 (надалі ф. N 2)" замінити на слова "подати до податкового органу за місцем державної реєстрації відомості про нараховані та виплачені громадянину "Б" суми доходів і суми утриманих з них податків за формою, встановленою центральним податковим органом";

в абзаці восьмому підпункту 2.3 останнє речення викласти в такій редакції:

"Про виплачену суму доходу агрофірма "Зоря" зобов'язана подати відомості встановленої форми до державної податкової інспекції за місцем державної реєстрації, а громадянин "Б" зобов'язаний при поданні декларації включити до оподатковуваного доходу 770 грн. = (800-30)".

2. У пункті 5:

в абзаці другому підпункту 5.7 слова "надсилається довідка ф. N 2 податковим інспекціям за місцем проживання громадян" замінити на слова "подаються відомості про нараховані та виплачені суми доходів і суми утриманих з них податків податковим органам за місцем державної реєстрації за формою, встановленою центральним податковим органом";

в абзаці третьому підпункту 5.7 слова "довідка за формою 2" замінити на слова "відомості про такі доходи";

в абзаці одинадцятому підпункту 5.11.6 слова "відомості, достатні для заповнення довідки форми N 2" замінити на слова "інформацію, достатню для заповнення відомостей про нараховані та виплачені суми доходів і суми утриманих з них податків за формою, встановленою центральним податковим органом";

в абзаці тринадцятому підпункту 5.11.6 слово "надіслати" замінити на слово "подати"; слова "податкової реєстрації (проживання) набувача довідку ф. N 2 (додаток N 2)" замінити на слова "державної реєстрації відомості";

в абзаці третьому підпункту 5.30 слово "надсилають" замінити на слово "подають"; слова "проживання такого набувача довідку за формою 2 (додаток 2 до Інструкції)" замінити на слова "державної реєстрації відомості про нараховані та виплачені суми доходів і суми утриманих з них податків за формою, встановленою центральним податковим органом".

3. У пункті 9:

абзац другий доповнити реченнями такого змісту:

"Підприємства, установи, організації і фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які провадять виплати зазначених доходів, протягом 15 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу подають до податкових органів за місцем державної реєстрації відомості про нараховані та виплачені суми доходів і суми утриманих з них податків за формою, встановленою центральним податковим органом";

в абзаці дванадцятому слово "надісланих" замінити на слово "поданих"; слова "за формою N 2" замінити на слова "про нараховані та виплачені суми доходів і суми утриманих з них податків за формою, встановленою центральним податковим органом";

в абзаці другому підпункту 9.3 слово "виплаченого" замінити на слова "нарахованого та виплаченого"; слова "проживання платника" замінити на слова "державної реєстрації".

4. У пункті 12:

абзац перший викласти в такій редакції: "З доходів, зазначених у пункті 11 Інструкції, податок обчислюється за ставками, наведеними в пунктах 7.2, 7.3 цієї Інструкції, утримується у джерела виплати і перераховується до бюджету в порядку, передбаченому пунктом 10 цієї Інструкції, з обов'язковим поданням відомостей про нараховані та виплачені суми доходів і суми утриманих з них податків до податкового органу за місцем державної реєстрації у визначені законом строки - протягом 15 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу за формою, встановленою центральним податковим органом. При визначенні оподатковуваного доходу у джерела виплати не виключається сума встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму і не надаються пільги, наведені в пунктах 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 цієї Інструкції";

в абзаці шостому слово "надіслати" замінити на слово "подати"; слова "їх місцем проживання довідку ф. N 2" замінити на слова "місцем державної реєстрації підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності відомості про нараховані та виплачені суми доходів і суми утриманих з них податків за формою встановленою центральним податковим органом";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Форма відомостей про нараховані та виплачені суми доходів і суми утриманих з них податків встановлюється центральним податковим органом. Факт розрахунку (виплати доходу) з фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності без утримання податку відображається у такій формі за відповідною ознакою доходу".

5. У пункті 14:

абзац перший підпункту 14.1.1 викласти в такій редакції:

"14.1.1. Підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами суб'єктами підприємницької діяльності при виплаті ними доходів громадянам, зазначених у цьому розділі Інструкції, про що в установлений законом термін (протягом 15 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу) повідомляється податковим органам за місцем державної реєстрації відомостями про нараховані та виплачені суми доходів і суми утриманих з них податків";

в абзаці четвертому підпункту 14.1.1 слово "надіслати" замінити на слово "подати"; слова "їх місцем проживання довідку ф. N 2" замінити на слова "місцем державної реєстрації підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності відомості про нараховані та виплачені суми доходів і суми утриманих з них податків";

в абзаці четвертому підпункту 14.2 слова "виплачені платникам доходи і утримані податки за довідкою ф. N 2" замінити на слова "нараховані та виплачені громадянам суми доходів і суми утриманих з них податків за встановленою формою".

6. У пункті 19:

у підпункті 19.2.2 слова "формою про виплачені громадянам доходи, що підлягають обліку і оподаткуванню" замінити на слова "формою про нараховані та виплачені громадянам суми доходів і суми утриманих з них податків";

у підпункті 19.4.3 слова "подачу підприємствами, установами і організаціями довідок ф. N 2" замінити на слова "подання підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності відомостей про нараховані та виплачені громадянам суми доходів і суми утриманих з них податків".

7. Додаток N 2 до Інструкції про прибутковий податок з громадян вилучити.

Директор Департаменту оподаткування фізичних осіб С.I.Лекарь