Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про порядок направлення підрозділів
Збройних Сил України до інших держав"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав" ( 1518-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 144) такі зміни:

1. Абзац другий статті 1 доповнити словами "або гуманітарних завдань, пов'язаних із захистом цивільного населення від радіаційної, хімічної, біологічної небезпеки та ліквідацією наслідків застосування зброї масового ураження".

2. Перше речення частини першої статті 11 після слів "бойових діях" доповнити словами "або у ліквідації наслідків застосування зброї масового ураження".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 686-IV