Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 жовтня 1996 р. N 1284
м.Київ

( Постанова втрачає чинність з 1 липня 2003 року на підставі
Постанови КМ N 567 від 23.04.2003 )

Про затвердження Положення про виробництво,
зберігання, продаж марок акцизного збору і
маркування алкогольних напоїв та тютюнових
виробів і Порядку реалізації або знищення
конфіскованих алкогольних напоїв
та тютюнових виробів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 7 від 11.01.
97
N 1314 від 24.11.
97
N 1339 від 01.12.
97
N 183 від 18.02.
98
N 1336 від 25.08.
98
N 1956 від 10.12.
98
N 1919 від 18.10.
99 )

На виконання абзацу другого пункту 5 постанови Верховної Ради України від 15 вересня 1995 р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 330/95-ВР ) та Указу Президента України від 10 вересня 1996 р. N 821 "Про виключне право Банкнотно-монетного двору Національного банку України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів і Порядок реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів (додаються).

2. Державній податковій адміністрації укласти договір з Національним банком на виготовлення спеціальних акцизних марок для маркування конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів і до 1 грудня 1996 р. забезпечити їх реалізацію в необхідній кількості.

При цьому маркування конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється:

до 1 грудня 1996 р. - звичайними марками акцизного збору;

після 1 грудня 1996 р. - спеціальними марками акцизного збору.

Продаж конфіскованих алкогольних та тютюнових виробів із звичайними марками забороняється з 1 лютого 1997 року.

3. Державній податковій адміністрації укласти додаткову угоду з Національним банком на виготовлення необхідної кількості марок акцизного збору встановленого зразка для маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва.

4. Запровадити марки акцизного збору нового зразка для маркування імпортних алкогольних напоїв, імпортних та вітчизняних тютюнових виробів в такому порядку:

заборонити з 1 квітня 1997 р. ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв, імпортних тютюнових виробів та реалізацію вітчизняних тютюнових виробів суб'єктами підприємницької діяльності із застосуванням марок акцизного збору старого зразка;

заборонити з 1 червня 1997 р. реалізацію імпортних алкогольних напоїв та імпортних тютюнових виробів із застосуванням марок акцизного збору старого зразка;

Державній податковій адміністрації:

припинити з 1 грудня 1996 р. реалізацію марок акцизного збору старого зразка для маркування імпортних алкогольних напоїв, імпортних та вітчизняних тютюнових виробів;

забезпечити з 1 грудня 1996 р. реалізацію необхідної кількості марок акцизного збору нового зразка для маркування імпортних алкогольних напоїв, імпортних та вітчизняних тютюнових виробів;

разом з Національним банком до 10 листопада 1996 р. укласти додаткову угоду на виготовлення марок акцизного збору нового зразка та затвердити його;

припинити дію договору з Київською офсетною фабрикою з моменту укладення додаткової угоди з Національним банком;

повернути нереалізовані марки акцизного збору старого зразка Київській офсетній фабриці для їх знищення;

забезпечити до 1 грудня 1996 р. виготовлення Національним банком необхідної кількості марок акцизного збору нового зразка для маркування імпортних алкогольних напоїв, імпортних та вітчизняних тютюнових виробів;

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Державному комітетові по харчовій промисловості забезпечити проведення інвентаризації станом на 24 березня 1997 р. залишків вітчизняних тютюнових виробів, а станом на 24 травня 1997 р. - залишків імпортних алкогольних напоїв та імпортних тютюнових виробів з марками акцизного збору старого зразка на підприємствах і в організаціях оптової та роздрібної торгівлі і на підприємствах виробниках цієї продукції.

Державній податковій адміністрації забезпечити реалізацію марок акцизного збору нового зразка у кількості, що відповідає інвентаризаційним залишкам.

Зазначеним підприємствам і організаціям відповідно до 1 квітня та до 1 червня 1997 р. наклеїти марки акцизного збору нового зразка на інвентаризаційні залишки продукції.

5. Міністерству фінансів профінансувати за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України витрати Державної податкової адміністрації:

на придбання виготовлених марок акцизного збору встановленого та нового зразка;

на доставку для знищення марок акцизного збору старого зразка;

на придбання спеціальних марок акцизного збору для маркування конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1995 р. N 996 "Про затвердження Правил виготовлення, зберігання та продажу марок акцизного збору й маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів" (ЗП України, 1996 р., N 4, ст.123).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 1996 р. N 1284
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня
1998 р. N 1956

Положення
про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і
маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ).

Виробництво та зберігання марок акцизного збору

2. Марки акцизного збору для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - марки акцизного збору) виготовляються з паперу вагою 70 г/кв.м (+-) 3 г/кв.м і мають такі розміри:

для алкогольних напоїв - довжина 160 мм (+-) 0,25 мм, ширина 20 мм (+-) 0,25 мм;

для тютюнових виробів - довжина 44 мм (+-) 0,25 мм, ширина 20 мм (+-) 0,25 мм.

3. Зразки марок акцизного збору затверджуються Державною податковою адміністрацією.

4. Захист марок акцизного збору від підроблення визначається Національним банком за погодженням з Державною податковою адміністрацією, Мінфіном, МВС та СБУ.

5. Марки акцизного збору встановленого зразка виготовляються на замовлення Державної податкової адміністрації Банкнотно-монетним двором Національного банку.

Замовлення оформляється відповідно до правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених Мінфіном, МВС та СБУ.

Державна податкова адміністрація подає підприємству-виробнику марок акцизного збору зведену заявку-розрахунок на виготовлення необхідної кількості марок акцизного збору та сплачує витрати, пов'язані з виробництвом цих марок.

6. Марки акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби виготовляються блоками, що упаковуються в пачки. Формат блоків, кількість марок у блоці та кількість блоків у пачці встановлюються та можуть змінюватися за погодженням з Державною податковою адміністрацією. Марки акцизного збору за поданням Державної податкової адміністрації поставляються в примірниках або в блоках.

Кожна марка акцизного збору має свій окремий номер.

Нумерація марок акцизного збору на алкогольні напої складається із серії з двох літер та семизначного номера, нанесених паралельно довшій стороні марки. Крім цього, нумерація марки включає напис, який складається з літер "АІ" ("АВ") (початкові літери слів "алкоголь" та "імпорт" ("вітчизняний"), двозначної та однозначної цифри (рік та квартал виробництва марки), розділених між собою косими лініями. Марка акцизного збору на алкогольні напої імпортного виробництва з вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць включає напис "1,2 - 8,5 %".

Нумерація марок акцизного збору на тютюнові вироби складається з серії з двох літер та номера з чотирьох цифр, нанесених паралельно коротшій стороні марки. Крім цього, нумерація марки включає напис, який складається з літер "ТІ" ("ТВ") (початкові літери слів "тютюн" та "імпорт" ("вітчизняний"), двозначної та однозначної цифри (рік та квартал виробництва марки), розділених між собою косими лініями.

Для маркування конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів використовується спеціальна акцизна марка, яка відрізняється від звичайної тільки кольором і написом "Конфіскат".

7. Доставка марок акцизного збору до державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі здійснюється підприємством-виробником за рознарядкою Державної податкової адміністрації.

8. Державні податкові адміністрації зберігають марки акцизного збору в своїх приміщеннях або згідно з договором у приміщеннях установ банків України. Приміщення мають бути технічно укріплені і обладнані засобами охоронно-пожежної сигналізації.

Аналогічні умови зберігання марок повинні забезпечити і покупці акцизних марок.

9. Приміщення, в якому зберігаються марки акцизного збору, має бути ізольованим, а двері до нього під час продажу марок замкнутими зсередини. Доступ до цього приміщення особам, непричетним до продажу марок акцизного збору, забороняється.

10. Марки акцизного збору повинні зберігатися у металевих шафах, які після закінчення роботи з продажу цих марок замикаються ключем і опечатуються. Державний податковий інспектор, що займається продажем марок акцизного збору, зберігає ключі від металевих шаф та печатку і зобов'язаний вживати заходів до їх схоронності. Державному податковому інспектору забороняється передавати ключі і печатку стороннім особам або виготовляти невраховані дублікати. Ключі від приміщення, де знаходяться марки акцизного збору, зберігаються в порядку, визначеному головами державних податкових адміністрацій.

11. Обов'язки з продажу марок акцизного збору покладаються на державного податкового інспектора наказом голови державної податкової адміністрації. Після видання наказу голова державної податкової адміністрації (або за його дорученням інша посадова особа) зобов'язаний ознайомити інспектора (під розписку) з порядком продажу та ведення обліку марок акцизного збору, після чого ці марки передаються інспектору під звіт. При цьому державний податковий інспектор несе повну індивідуальну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності прийнятих марок і за будь-яку заподіяну їм шкоду як внаслідок умисних дій, так і внаслідок недбалого або несумлінного ставлення до своїх обов'язків.

Виконання обов'язків державного податкового інспектора з продажу марок акцизного збору в разі потреби покладається на іншого державного податкового інспектора у порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту.

12. У разі заміни державного податкового інспектора з продажу марок акцизного збору марки акцизного збору, що перебувають у нього під звітом, негайно перелічуються працівником, якому вони передаються, у присутності членів комісії, призначених начальником державної податкової адміністрації (або за його дорученням заступником начальника). Про результати перерахування і передачі марок акцизного збору складається акт за підписами зазначених осіб.

13. У терміни, встановлені головою державної податкової адміністрації (або за його дорученням заступником голови), але не рідше одного разу на квартал проводиться раптова ревізія з повною перевіркою наявності марок акцизного збору, ведення їх обліку. Для проведення ревізії наказом голови державної податкової адміністрації (або за його дорученням заступником голови) призначається комісія, яка складає акт. У разі виявлення ревізією нестачі або надлишку марок акцизного збору в акті зазначається кількість нестачі або надлишку марок акцизного збору та обставини їх виникнення.

Продаж марок акцизного збору

14. Марки акцизного збору продаються державними податковими адміністраціями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі суб'єктам підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства є платниками акцизного збору з алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Продаж марок акцизного збору українським виробникам алкогольних напоїв та тютюнових виробів проводиться виходячи з планових щомісячних обсягів реалізації (виробництва) алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

15. Розмір плати за марки акцизного збору затверджується Кабінетом Міністрів України. Плата за марки акцизного збору зараховується на окремий спеціальний рахунок Державної податкової адміністрації і використовується виключно на фінансування витрат, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням та створенням матеріально-технічної бази для зберігання марок акцизного збору.

Державна податкова адміністрація щомісяця в установлений термін подає Головному управлінню Державного казначейства звіт про надходження зазначених коштів на спеціальний рахунок Державної податкової адміністрації та їх використання.

16. Суб'єкти підприємницької діяльності, включаючи громадян, що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, які уклали зовнішньоекономічний договір (контракт) з іноземними виробниками на поставку в Україну алкогольних напоїв і тютюнових виробів, підлягають реєстрації у продавця марок акцизного збору як імпортери з одержанням посвідчення за формою згідно з додатком.

Суб'єкти підприємницької діяльності (замовники), що укладають договори (контракти) з переробними підприємствами (виконавцями) для виготовлення тютюнових виробів з використанням давальницької сировини, реєструються за їх місцезнаходженням у продавця марок акцизного збору з одержанням посвідчення за встановленою формою та купують необхідну кількість марок акцизного збору для маркування готової продукції.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які уклали договори з державними податковими адміністраціями на реалізацію конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обліковуються у продавця марок акцизного збору та купують необхідну кількість марок акцизного збору для маркування конфіскованої продукції.

17. Для реєстрації імпортери (замовники) подають державній податковій адміністрації (продавцю марок) такі документи:

а) резиденти, крім зазначених у підпункті "б" цього пункту:

оригінал і копію свідоцтва про державну реєстрацію;

оригінал і копію статуту, якщо він необхідний для створеної форми підприємництва, а в інших випадках - документа, що є підставою для провадження діяльності (установчого договору тощо);

довідку про наявність рахунків та їх реквізити, завірену відповідною установою банку;

оригінал і копію контракту на поставку в Україну алкогольних напоїв (тютюнових виробів) або договору (контракту) на виготовлення алкогольних напоїв (тютюнових виробів) на давальницьких умовах;

довідку органу державної податкової служби за місцезнаходженням про взяття на облік як платника податку;

оригінал і копію ліцензії на право здійснення імпорту;

б) резиденти - громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи:

оригінал і копію свідоцтва про державну реєстрацію;

довідку про наявність рахунків та їх реквізити, завірену відповідною установою банку;

оригінал і копію контракту на поставку в Україну алкогольних напоїв (тютюнових виробів) або договору (контракту) на виготовлення алкогольних напоїв (тютюнових виробів) на давальницьких умовах;

довідку органу державної податкової служби за місцем проживання про взяття на облік як платника податку;

оригінал і копію ліцензії на право здійснення імпорту;

в) нерезиденти:

оригінал і копію документа про реєстрацію представництва в Україні;

довідку про наявність рахунків та їх реквізити, завірену відповідними установами банків;

оригінал і копію контракту, що є підставою для ввезення на митну територію України алкогольних напоїв (тютюнових виробів);

оригінал і копію ліцензії на право здійснення імпорту.

18. Реєстрація імпортерів (замовників) провадиться в журналі органу державної податкової адміністрації за формою, що затверджується Державною податковою адміністрацією.

19. Для одержання марок акцизного збору державній податковій адміністрації подають:

а) вітчизняні виробники:

заявку-розрахунок на придбання марок акцизного збору за формою, затвердженою Державною податковою адміністрацією, у двох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця марок) - у виробника;

платіжний документ з відміткою установи банку, що підтверджує внесення плати за марки акцизного збору;

оригінал і копію розрахунку потужності підприємства-виробника з урахуванням можливого обсягу виробництва та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні;

звіт про фактичні обсяги виробництва та реалізації продукції за попередній квартал;

оригінал і копію ліцензії, що підтверджують право підприємства-виробника на виготовлення продукції та на проведення оптової і роздрібної торгівлі;

б) вітчизняні замовники:

оригінал і копію свідоцтва про державну реєстрацію;

оригінал і копію статуту, якщо він необхідний для створеної форми підприємництва, а в інших випадках - документа, що є підставою для здійснення діяльності;

довідку про наявність рахунків та їх реквізити, завірену відповідною установою банку;

довідку органу державної податкової служби за місцезнаходженням про взяття на облік як платника податку;

заявку-розрахунок на придбання марок акцизного збору за формою, затвердженою Державною податковою адміністрацією, у двох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця марок) - у замовника;

платіжний документ з відміткою установи банку, що підтверджує внесення плати за марки акцизного збору;

оригінал і копію розрахунку потужності підприємства-виконавця, яке переробляє давальницьку сировину, з урахуванням можливого обсягу виробництва і реалізації тютюнових виробів в Україні;

звіт про фактичні обсяги виробництва та реалізації продукції за попередній квартал;

оригінал і копію договору (контракту) на виготовлення тютюнових виробів на давальницьких умовах;

ліцензії, що підтверджують право замовника на проведення оптової і роздрібної торгівлі;

ліцензії, що підтверджують право підприємства-виконавця на виготовлення продукції.

20. Для одержання марок акцизного збору імпортери (замовники) подають державній податковій адміністрації:

заявку-розрахунок на придбання марок акцизного збору за формою, затвердженою Державною податковою адміністрацією, у трьох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця марок про сплату акцизного збору) - передається імпортером (замовником) митним органам під час оформлення вантажної митної декларації, третій (з відміткою продавця марок) - залишається у імпортера (замовника);

платіжні документи, що підтверджують внесення плати за марки акцизного збору та сплату акцизного збору;

оригінал і копію зовнішньоекономічного договору (контракту), відповідно до якого в Україну ввозяться алкогольні напої та тютюнові вироби, для відмітки державної податкової адміністрації про видачу марок акцизного збору;

ліцензії, що підтверджують право на здійснення імпортних операцій та оптової і роздрібної торгівлі. ( Абзац п'ятий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1919 від 18.10.99 )

21. Оригінали документів, зазначених у пунктах 17, 19 та 20 цього Положення, звіряються з копією і повертаються власникові.

У разі необхідності продавець марок має право додаткової перевірки документів, пред'явлених покупцем для придбання марок.

22. Марки акцизного збору видаються імпортеру (замовнику) або вітчизняному виробнику алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Одержувач марок акцизного збору ставить особистий підпис у журналі обліку, що складається за формою, затвердженою Державною податковою адміністрацією, і ведеться продавцем марок акцизного збору окремо для вітчизняних виробників та імпортерів (замовників) і окремо - для алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

У разі недотримання порядку обліку і зберігання виданих підприємству марок продавець марок має право призупинити реалізацію такому покупцю наступних партій марок.

23. Терміни одержання марок акцизного збору за кожним контрактом (договором) визначаються імпортером (замовником) за погодженням з продавцем марок залежно від обсягів товарів, що імпортуються. На оригіналі зовнішньоекономічного договору державною податковою адміністрацією робиться відмітка про кількість виданих марок.

У разі ввезення алкогольних напоїв і тютюнових виробів на територію України у контракті (договорі) робиться відмітка про кількість ввезених маркованих товарів. При цьому, якщо товар ввозиться кількома партіями, відмітка робиться про кожну партію.

Продаж марок акцизного збору для ввезення наступної партії виробів здійснюється після подання продавцю марок копії ввізної вантажної митної декларації про ввезення попередньої партії товарів і копії платіжних документів про сплату акцизного збору в повному обсязі.

Придбані марки акцизного збору передаються імпортерами (замовниками) іноземним виробникам для маркування імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів у процесі їх виробництва.

Продаж марок одному й тому ж імпортеру під кожний наступний контракт здійснюється після подання продавцю марок копії ввізної вантажної митної декларації про ввезення продукції за попереднім контрактом.

24. Передача або продаж придбаних марок акцизного збору іншим суб'єктам підприємницької діяльності (крім передачі замовниками (імпортерами) марок акцизного збору виробникам (постачальникам) з метою маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів) забороняється, за винятком передачі або продажу акцизних марок разом з відповідними правами і зобов'язаннями щодо підакцизних товарів за умови реєстрації у продавця марок.

25. У разі укладення державною податковою адміністрацією договору на оренду приміщення для зберігання марок акцизного збору з установами банків видача марок акцизного збору повинна провадитися працівниками державної податкової адміністрації, відповідальними за продаж марок, в орендованих приміщеннях з дотриманням вимог, передбачених пунктами 8 - 12 цього Положення.

Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

26. Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється виробниками цієї продукції.

27. Марки акцизного збору мають бути наклеєні виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів на кожну пляшку, пачку (упаковку), у тому числі сувенірні, у такий спосіб, щоб вони розривалися під час відкупорювання (розкривання) товару.

Алкогольні напої та тютюнові вироби, не позначені українськими марками акцизного збору встановленого зразка, які зберігаються або транспортуються в товарних обсягах (крім товарів, призначених для вивезення за межі митної території України), розглядаються як такі, що призначені для реалізації на території України.

Алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з відхиленням від вимог цього Положення або марками, які не видавалися безпосередньо виробнику (імпортеру) зазначеної продукції, розглядаються як немарковані.

28. З метою надійного прикріплення марки акцизного збору на пляшці (пачці тощо) для її наклеювання повинен використовуватися клей (дисперсійний, дескрин тощо), який не дає змоги зняти марку з товарів без пошкодження і змивається у процесі миття пляшок для повторного їх використання.

29. На кожну пляшку алкогольних напоїв як серійного виробництва, так і сувенірних, марки акцизного збору наклеюються П-подібним чи Г-подібним способом через горловину пляшки.

У разі реалізації напоїв в упаковках (типу "Tetra Pak") наклеювання марок акцизного збору провадиться по осі упаковки на верхній площині.

У разі реалізації алкогольних напоїв, розлитих у пляшки місткістю 0,05 та 0,1 куб. дециметрів, у сувенірних коробках марки акцизного збору наклеюються таким чином:

на коробку з телескопічною кришкою - з двох паралельних сторін з бокової або верхньої площини кришки на дно;

на коробку з кришкою на шарнірі (відкидною) - з верхньої площини кришки на бокову сторону дна або на її дно;

на коробку типу "пенал" - з верхньої на нижню площину кришки через бокову площину дна.

30. На тютюнові вироби марки акцизного збору наклеюються таким чином:

на пачки сигарет та цигарок серійного виробництва, сигар, сигарил, а також цигарок, упакованих в сувенірні коробки (незалежно від їх розміру), так, щоб вони обов'язково розривалися під час відкривання;

на тютюнові вироби в упаковці, що підлягає обгортанню целофаном, - під целофан.

31. У разі порушення порядку маркування імпортних алкогольних напоїв і тютюнових виробів, установленого цим Положенням, або неповної сплати акцизного збору товар не допускається до митного оформлення (проведення митних процедур).

Алкогольні напої та тютюнові вироби вітчизняного виробництва, обклеєні вітчизняними марками акцизного збору встановленого зразка, не можуть бути реалізовані на експорт підприємствами-виробниками цієї продукції з наявністю на ній зазначених марок.

Повернення пошкоджених марок акцизного збору

32. Марки акцизного збору, не використані для маркування товарів через їх пошкодження, приймаються від покупців для утилізації. При цьому сплачена сума акцизного збору відшкодовується покупцям або за їх бажанням зараховується в рахунок майбутніх платежів.

Вартість марок не відшкодовується.

33. Пошкоджені марки акцизного збору повинні бути наклеєні на окремому папері (формату А3 - 290 х 420 мм) без складок і нерівностей, щоб чітко було видно центральну частину марки; окремі частини розірваних марок мають бути з'єднані; загальна частина кожної поверненої імпортером (замовником, виробником) марки повинна становити не менш як 60 відсотків початкового розміру.

34. Оформлені належним чином пошкоджені марки акцизного збору повертаються продавцю марок. Продавець марок складає акт про утилізацію пошкоджених марок. Перший примірник акта разом із заявою платника про повернення сплаченої суми акцизного збору або зарахування її в рахунок майбутніх платежів залишається в державній податковій адміністрації.

У разі неможливості вирівнювання і наклеювання на окремий папір марок акцизного збору, які були пошкоджені автоматом з їх наклеювання, на підприємстві-виробнику створюється комісія, яка складає акт про списання таких марок акцизного збору. В акті обов'язково зазначається фактична кількість зіпсованих автоматом марок. До складу зазначеної комісії залучаються представники державної податкової адміністрації, які очолюють комісію, а також працівник контрольного поста підприємства і представник відповідної місцевої державної адміністрації.

Аналогічний порядок утилізації марок акцизного збору поширюється і на партії неякісної продукції, що повертається покупцем підприємству-виробнику.

У разі встановлення нестачі (розкрадання, знищення, реалізація на експорт з вітчизняними марками тощо) марок акцизного збору у їх покупця матеріально відповідальні особи підприємства-виробника алкогольних напоїв та тютюнових виробів несуть повну матеріальну відповідальність в розмірі вартості марок акцизного збору та розрахункової суми акцизного збору, яку виробник мав би сплатити до бюджету за умови реалізації продукції, для маркування якої купувалися марки акцизного збору. Зазначені суми стягуються з рахунку підприємства в безспірному порядку.

35. За рішенням продавця марок акцизного збору марки, які мають явні ознаки підроблення та інші відхилення, надсилаються підприємству - виробнику для проведення відповідної експертизи, про що покупцеві марок видається довідка. Після одержання висновку експертизи складається акт, на підставі якого зазначені марки підлягають утилізації, а у разі визнання марок акцизного збору фальшивими чи підробленими - надсилаються до органів МВС.

36. Відшкодування сплаченого акцизного збору покупцям марок провадиться фінансовими органами за поданням державних податкових адміністрацій у п'ятиденний термін з дня подання належним чином оформленого акта.

37. Непошкоджені та невикористані марки акцизного збору можуть бути прийняті державними податковими адміністраціями від покупців марок лише за умови повернення їх у повному обсязі та придатності їх для подальшої реалізації за висновком продавця марок. При цьому сплачена сума акцизного збору відшкодовується покупцям марок або за їх бажанням зараховується в рахунок майбутніх платежів лише за умови дотримання зазначених умов цього пункту. Вартість марок не відшкодовується.

У разі повернення марок не в повному обсязі, а також непридатними для подальшої реалізації сплачена сума акцизного збору та сума вартості марок акцизного збору не відшкодовуються.

( Положення в редакції Постанови КМ N 1956 від 10.12.98 )

Додаток
до Положення про виробництво, зберігання,
продаж марок акцизного збору і маркування
алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Державна податкова адміністрація
(в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі)

Посвідчення N ______
про реєстрацію імпортера (замовника)
алкогольних напоїв, тютюнових виробів
(непотрібне закреслити)

Видано _______________________________________________________________________________________________________________

(повна назва юридичної особи або прізвище, ім'я та

______________________________________________________________________________________________________________________

по батькові фізичної особи,

______________________________________________________________________________________________________________________

адреса,

______________________________________________________________________________________________________________________

банківські реквізити, ідентифікаційний код)

в тому, що він зареєстрований ___ _______ _____ р.

в органі державної податкової служби _____________________________________________________________________________________

(повна назва)

______________________________________________________________________________________________________________________

Сертифікат (ліцензія) N ____ з терміном дії до ___ ____________ р.

виданий(а) ____________________________________________________________________________________________________________

(ким та коли виданий(а)

Термін дії посвідчення відповідає терміну дії сертифіката (ліцензії)
Голова (заступник голови)
державної податкової адміністрації
__________________________________
(підпис)
Реєстраційний N
М П  
________  ____________  _____ р.
(дата видачі посвідчення)

Затверджений
Постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 1996 р. N 1284

Порядок
реалізації або знищення конфіскованих
алкогольних напоїв та тютюнових виробів

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ).

2. Контроль за наявністю марок акцизного збору на пляшці (упаковці) алкогольних напоїв та на пачці (упаковці) тютюнових виробів під час їх реалізації здійснюють державні податкові адміністрації (інспекції), контрольно-ревізійна служба, органи внутрішніх справ, а під час ввезення цих товарів на митну територію України - митні органи. У разі виявлення порушень порядку ввезення, реалізації або торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності марок акцизного збору зазначені контролюючі органи складають і передають державним податковим адміністраціям (інспекціям) протокол та опис товарів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка, для прийняття відповідної постанови. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 від 25.08.98 )

3. Керівники державних податкових адміністрацій (інспекцій) та їх заступники приймають постанови про конфіскацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що реалізуються торгівельними підприємствами без наявності на пляшці (упаковці), пачці (упаковці) марок акцизного збору. (Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 від 25.08.98 )

4. Конфісковані алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають обліку та оцінці відповідно до Порядку обліку, оцінки й реалізації конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що за правом успадкування перейшло у власність держави, та скарбів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 р. N 375, за цінами, визначеними комісією за участю спеціалістів-експертів, з урахуванням ринкових цін, що діють на момент оцінки.

5. Реалізація конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється за наявності сертифіката відповідності, що видається органами Держстандарту державній податковій адміністрації (інспекції) після проведення випробування у лабораторіях, акредитованих у встановленому порядку в системі УкрСЕПРО. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 від 25.08.98 )

6. Сертифікат відповідності видається на кожну партію конфіскованої продукції одного зразка незалежно від її розміру.

7. Керівники державних податкових адміністрацій (інспекцій) та їх заступники мають право приймати рішення про недоцільність випробування партії конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів одного зразка для одержання сертифіката відповідності, якщо витрати на його проведення перевищуватимуть загальну вартість зазначеної партії конфіскованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів відповідно до акта їх опису та оцінки. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1314 від 24.11.97, N 1336 від 25.08.98 )

8. Реалізація конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється оптовими партіями через аукціони або дрібнооптовими партіями через підприємства торгівлі.

9. Аукціони з продажу конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів проводяться на біржах на підставі договорів, укладених з державними податковими адміністраціями (інспекціями). ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 від 25.08.98 )

10. Алкогольні напої та тютюнові вироби, що виставляються на продаж, можуть не доставлятися на місце проведення аукціону за умови, якщо це передбачено договором.

11. Суб'єкти підприємницької діяльності інформуються про проведення аукціонних торгів шляхом розміщення у засобах масової інформації за 15 днів до початку аукціону повідомлення про дату, час та місце його проведення. Інформація розміщується державними податковими адміністраціями (інспекціями), якщо інше не передбачено договором з біржею. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 від 25.08.98 )

12. Алкогольні напої та тютюнові вироби виставляються на аукціонні торги тільки у вигляді лотів за наявності сертифіката відповідності, виданого органами Держстандарту. Розмір лотів та їх стартова ціна встановлюються біржею за погодженням з державною податковою адміністрацією (інспекцією). Акцизний збір та вартість акцизної марки включається до стартової ціни лотів. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 від 25.08.98 )

13. Документом, що підтверджує продаж лота відповідному покупцеві та його ціну, є протокол аукціону. Витяг із протоколу, засвідчений біржею, є підставою для оформлення зазначеним покупцем у державній податковій адміністрації (інспекції) заявки-розрахунку на придбання марок акцизного збору в кількості, зазначеній у протоколі. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 від 25.08.98 )

14. Продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів на аукціонах здійснюється суб'єктам підприємницької діяльності за безготівковими розрахунками.

15. Покупець зобов'язаний перерахувати кошти за придбані алкогольні напої та тютюнові вироби на рахунок біржі протягом не більш як 7 днів з дня складання протоколу аукціону.

16. Про надходження від покупця на рахунок біржі коштів за придбані на аукціоні алкогольні напої та тютюнові вироби біржа відповідно до укладеного договору повідомляє державну податкову адміністрацію (інспекцію) за своїм місцезнаходженням і покупця, але не пізніше ніж через три дні з дня надходження коштів. ( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 від 25.08.98 )

17. Повідомлення біржі про надходження від покупця коштів за придбані алкогольні напої та тютюнові вироби є підставою для звернення покупця до державної податкової адміністрації для одержання марок акцизного збору, алкогольних напоїв і тютюнових виробів у кількості, зазначеній у протоколі. Маркування здійснюється покупцем у місцях зберігання конфіскованої продукції у присутності представника державної податкової адміністрації.

При цьому маркування здійснюється відповідно до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів у частині маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

18. Виручені від реалізації конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів кошти перераховуються біржею в терміни, зазначені в пункті 15 цього Порядку, до державного бюджету за вирахуванням суми комісійної винагороди, розмір якої обумовлюється у договорі, що укладається між державною податковою адміністрацією (інспекцією) та біржею. ( Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 від 25.08.98 )

19. Дрібнооптові партії конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також партії, що не були продані через аукціони, реалізуються в спеціально визначених підприємствах торгівлі згідно з порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 р. N 375 "Про затвердження Порядку обліку, оцінки й реалізації конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що за правом успадкування перейшло у власність держави, та скарбів". Підприємства торгівлі отримують марки акцизного збору в державних податкових адміністраціях у кількості, що відповідає кількості товарів, зазначених в актах опису і оцінки конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, та проводять маркування зазначених товарів у присутності представника державної податкової адміністрації в місцях зберігання конфіскованої продукції.

Такий порядок реалізації марок та маркування продукції поширюється на алкогольні напої та тютюнові вироби, конфісковані за рішеннями правоохоронних та митних органів.

20. Витрати, пов'язані із зберіганням, перевезенням, проведенням відповідних випробувань прийнятих на облік державними податковими адміністраціями (інспекціями) конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів до передачі їх покупцям або підприємствам торгівлі, за висновками відповідних державних податкових адміністрацій (інспекцій) відшкодовуються з державного бюджету відповідно до розрахунку з реалізації конфіскованих алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів згідно з додатком. ( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 від 25.08.98 )

21. Конфісковані тютюнові вироби, якість яких не відповідає встановленим вимогам або щодо яких прийнято рішення про недоцільність випробування, підлягають знищенню, а алкогольні напої - знищенню чи переробці на спирт для подальшого його використання на технічні потреби. При цьому рішення про доцільність знищення або передачу на переробку конфіскованих алкогольних напоїв приймають керівники державних податкових адміністрацій (інспекцій) або їх заступники, до функціональних обов'язків яких належать зазначені питання.

Знищення проводиться комісією, до складу якої обов'язково включаються представники державної податкової адміністрації (інспекції), яка взяла на облік зазначені вироби, установи, де проведено випробування, та відповідних місцевих державних адміністрацій.

Про знищення алкогольних напоїв і тютюнових виробів складається акт, до якого у відповідних випадках додається висновок установи, де проведено випробування, про неможливість використання зазначених конфіскованих виробів.

Переробка конфіскованих алкогольних напоїв здійснюється на спиртових і виноробних заводах, визначених Комітетом харчової промисловості та Комітетом з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості, які мають відповідні технічні можливості і ліцензії на виробництво, на підставі договорів, укладених з ними державними податковими адміністраціями (інспекціями). ( Абзац четвертий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1919 від 18.10.99 )

Передача алкогольних напоїв на переробку здійснюється на підставі акта опису і оцінки, що складається відповідно до законодавства.

Приймання конфіскованих алкогольних напоїв на переробку здійснюється комісією, до складу якої входять представники державної податкової адміністрації (інспекції), підприємства, яке здійснює переробку, та відповідної місцевої державної адміністрації.

Облік продукції, що підлягає переробці, здійснюється за кількістю безводного етилового спирту згідно з Інструкцією по прийманню, зберіганню, транспортуванню та обліку спирту етилового, затвердженою Міністерством харчової промисловості СРСР від 25 вересня 1985 року.

Переробка конфіскованих алкогольних напоїв здійснюється згідно з діючими технологічними регламентами.

Тара та скляний посуд з-під конфіскованих і перероблених алкогольних напоїв оприбутковуються підприємствами за ціною можливої реалізації, що встановлюється комісією, створеною для приймання конфіскованих алкогольних напоїв, а у разі неможливості реалізації скляного посуду - за ціною склобою.

Про переробку конфіскованих алкогольних напоїв складається акт, до якого додаються розрахунки зазначених вище витрат.

Кошти, отримані від реалізації продуктів переробки зазначених алкогольних напоїв, перераховуються до державного бюджету (за винятком витрат на їх зберігання, випробування, транспортування і технічну переробку). ( Пункт 21 в редакції Постанови КМ N 1314 від 24.11.97, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 від 25.08.98 )

Додаток
до Порядку реалізації або знищення
конфіскованих алкогольних напоїв та
тютюнових виробів

Розрахунок
з реалізації конфіскованих алкогольних напоїв
та/або тютюнових виробів

1. Загальна сума, що надійшла на рахунок біржі від реалізації конфіскованих алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів

______________________________________________________________________________________________________________________

2. Сума комісійної винагороди біржі/підприємства (відповідно до укладеного договору)

______________________________________________________________________________________________________________________.

3. Вартість марок акцизного збору _________________________________________________________________________________________

4. Видатки:

плата за зберігання______________________________________________________________________________________________________

плата за проведення відповідних випробувань_______________________________________________________________________________

плата за рекламні послуги ________________________________________________________________________________________________

плата за транспортування________________________________________________________________________________________________

інші витрати____________________________________________________________________________________________________________

5. Сума, що перераховується до державного бюджету на розділ 12, параграф 11 (параграф 9, параграф 4)

_______________________________________________________________________________________________________________________