Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 квітня 2003 р. N 646
м.Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 747 від 25 серпня 2010
р.)

Про затвердження Порядку взяття на облік
Державним департаментом фінансового моніторингу
фінансових операцій, що підлягають
обов'язковому фінансовому моніторингу

Відповідно до статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (додається).

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 646

Порядок
взяття на облік Державним департаментом фінансового
моніторингу фінансових операцій, що підлягають
обов'язковому фінансовому моніторингу

1. Цей Порядок визначає механізм взяття на облік Держфінмоніторингом фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (далі - фінансові операції).

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).

3. Фінансова операція, стосовно якої одержана інформація, береться на облік Держфінмоніторингом у Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму (далі - Інформаційна система) в електронній формі.

4. Взяття на облік фінансових операцій проводиться Держфінмоніторингом після перевірки інформації на відповідність вимогам щодо її надання, але не пізніше робочого дня, що настає після одержання повідомлення.

5. До Інформаційної системи вносяться відомості щодо:

особи, яка здійснила фінансову операцію, та у випадках, передбачених законодавством, особи, від імені або за дорученням якої здійснено фінансову операцію або яка є вигодоодержувачем, які встановлені в результаті ідентифікації відповідно до статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (249-15);

інших осіб - учасників фінансової операції;

виду фінансової операції;

суми, на яку здійснюється фінансова операція;

валюти, в якій здійснюється фінансова операція;

підстав для здійснення фінансової операції;

інших фінансових операцій, пов'язаних з обліковуваною (у разі наявності);

ознак, за якими фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу;

додаткової інформації з приводу мотивованої підозри стосовно того, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

дати та часу здійснення або відмови від здійснення фінансової операції;

дати та часу надіслання повідомлення про фінансову операцію;

суб'єкта первинного фінансового моніторингу та працівника, що провів реєстрацію операції.

Кожному запису в Інформаційній системі присвоюється порядковий номер, зазначається час та дата взяття на облік.

7. Після одержання належним чином оформленого повідомлення та взяття інформації на облік Держфінмоніторинг повідомляє про це відповідного суб'єкта первинного фінансового моніторингу протягом трьох робочих днів після взяття на облік.

У разі коли повідомлення не відповідає встановленій формі або не містить необхідних відомостей, Держфінмоніторинг має право відмовитися від взяття на облік такого повідомлення, про що сповіщає відповідному суб'єкту первинного фінансового моніторингу протягом трьох робочих днів після одержання повідомлення.

Форма повідомлення про взяття інформації на облік та відмову у взятті на облік визначається Держфінмоніторингом.