Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення змін до Закону України
"Про плату за землю"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121, N 43, ст. 363; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) такі зміни:

1. У частині десятій статті 7 та частині другій статті 8 слова "Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України" замінити словами "військових формувань, утворених відповідно до законів України, крім Збройних Сил України та Прикордонних військ України".

2. У частині третій статті 8 слова "Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, створеними відповідно до законодавства України" замінити словами "військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, крім Збройними Силами України та Прикордонними військами України".

3. У абзаці першому пункту 3 частини першої статті 12 слова "(за винятком Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України)" замінити словами "(за винятком військових формувань, утворених відповідно до законів України, крім Збройних Сил України та Прикордонних військ України)".

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 665-IV