Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 травня 2003 р. N 717
м.Київ

Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2003 р. N 717

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. В Єдиних правилах ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правилах користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. N 198 (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 182; 1995 р., N 5, ст. 133; Офіційний вісник України, 1999 р., N 7, ст. 244; 2001 р., N 52, ст. 2341; 2002 р., N 16, ст. 865):

у пункті 6 слова "що визначають відповідно Укравтодор і Держбуд" замінити словами "що визначають відповідно Укравтодор, Держбуд і Держжитлокомунгосп";

у пункті 40 слова "що затверджуються відповідно Укравтодором і Держбудом" замінити словами "що затверджуються відповідно Укравтодором, Держбудом і Держжитлокомунгоспом".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. N 1050 "Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та жидкого пічного побутового палива" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 2000 р., N 5, ст. 178) слова "Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики" в усіх відмінках замінити словами "Державний комітет з питань житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1997 р. N 1154 "Про стан розрахунків та механізм погашення заборгованості за спожиті теплову електричну енергію та природний газ, водопостачання та водовідведення установами і організаціями, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а також населенням за житлово-комунальні послуги" слова "Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики" в усіх відмінках замінити словами "Державний комітет з питань житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1997 р. N 1168 "Про вдосконалення системи державного регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 44, с. 13) слова "Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики" в усіх відмінках замінити словами "Державний комітет з питань житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1997 р. N 1497 "Про затвердження Правил надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 1, ст. 16; 2001 р., N 20, ст. 856):

1) у пункті 3 постанови слова "Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики" замінити словами "Державний комітет з питань житлово-комунального господарства";

2) у Правилах, затверджених зазначеною постановою:

у пункті 5 слово "Держбудом" замінити словом "Держжитлокомунгоспом";

у пункті 44 слова "Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики" замінити словами "Державний комітет з питань житлово-комунального господарства".

6. У тексті Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 391 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 13, ст. 495; 1999 р., N 39, ст. 1943; 2001 р., N 21, ст. 933), слово "Держбуд" замінити словом "Держжитлокомунгосп".

7. У пункті 6 постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 1998 р. N 939 "Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати та плати за утримання будинків і прибудинкових територій" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 25, ст. 925) слова "Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики" замінити словами "Державному комітетові з питань житлово-комунального господарства".

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 липня 1998 р. N 992 "Про затвердження Програми освоєння виробництва обладнання і комплектуючих виробів для виготовлення трамвайних вагонів та оновлення рухомого складу підприємств міського електротранспорту України":

1) у пункті 3 постанови слова "Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики" в усіх відмінках замінити словами "Державний комітет з питань житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку;

2) у тексті Програми, затвердженої зазначеною постановою, слово "Держбуд" замінити словом "Держжитлокомунгосп".

9. У додатку 2 до Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. N 1099 "Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1062), позиції 10112, 10205, 10404, 10601, 10603, 10707, 10801, 10802, 10803, 11001, 20103, 20105 та 20702 викласти в такій редакції:

10112
Катастрофи на міському
електротранспорті
Держжитлокомунгосп, МВС, МНС,
МОЗ, Держнаглядохоронпраці" ;
10205
Пожежі (вибухи) в
будівлях та спорудах
громадського призначення


МВС, Держбуд,
Держжитлокомунгосп, МНС,
Держкомлісгосп, Мінтранс,
Мінпромполітики,
Мінагрополітики,
Держнаглядохоронпраці, МОЗ";
10404Наявність у питній воді
шкідливих речовин
понад ГДК

Держжитлокомунгосп,
Мінекоресурсів, МВС, МНС,
Міноборони, Мінагрополітики,
Держкомкордон, МОЗ,
Держводгосп";
10601

Руйнування елементів
транспортних комунікацій
Мінтранс, МВС, МНС, Держбуд,
Держжитлокомунгосп, МОЗ,
Держнаглядохоронпраці";
10603

Руйнування будівель та
споруд громадського
призначення
Держбуд, Держжитлокомунгосп,
МВС, МОЗ, МНС,
Держнаглядохоронпраці";
10707Вихід з ладу транспортних
електричних контактних мереж


Мінтранс, МВС, МНС,
Міноборони, МОЗ,
Держжитлокомунгосп,
Мінпромполітики,
Держнаглядохоронпраці";
10801
Аварії на каналізаційних
системах з масовим
викидом забруднюючих
речовин

Держжитлокомунгосп,
Держводгосп, Мінпаливенерго,
Міноборони, МВС,
Мінпромполітики, НАК "Нафтогаз
України", Мінтранс, МНС,
Держнаглядохоронпраці;
10802
Аварії на теплових
мережах (у системах гарячого
водопостачання) в холодну
пору року

Держжитлокомунгосп, МНС,
Держводгосп, МОЗ,
Мінпаливенерго, Міноборони,
МВС, Мінпромполітики, НАК
"Нафтогаз України", Мінтранс,
Держнаглядохоронпраці;
10803


Аварії в системах
забезпечення населення
питною водою
Держжитлокомунгосп,
Держводгосп, МНС,
Мінпаливенерго, МОЗ, МВС,
Мінпромполітики, НАК "Нафтогаз
України", Мінтранс,
Мінекоресурсів,
Держнаглядохоронпраці,
Міноборони";
11001
Аварії на очисних
спорудах стічних вод з
масовим викидом
забруднюючих речовин

Держжитлокомунгосп,
Мінпромполітики, Держводгосп,
Мінпаливенерго,
Мінагрополітики,
Держнаглядохоронпраці, МОЗ,
Мінекоресурсів, МНС, МВС";
20103

Зсуви

Мінекоресурсів,
Держжитлокомунгосп, МНС, МВС,
Мінтранс, МОЗ";
20105

Осідання (провал) земної
поверхні
Мінекоресурсів,
Держжитлокомунгосп, МНС, МВС,
МОЗ";
20702


Отруєння людей унаслідок
споживання води

МОЗ, МВС, Мінагрополітики,
Держводгосп,
Держжитлокомунгосп,
Мінекоресурсів, МНС".
10
реагув
затвер
1198 "
ситуац
1998 р
доповн
. Додаток до Положення про єдину
ання на надзвичайні ситуації техно
дженого постановою Кабінету Міністр
Про єдину державну систему запобіга
ії техногенного та природного харак
., N 31, ст. 1175; 1999 р., N 31, с
ити розділом такого змісту:
державну систему запобігання і
генного та природного характеру,
ів України від 3 серпня 1998 р. N
ння і реагування на надзвичайні
теру" (Офіційний вісник України,
т. 1614; 2001 р., N 33, ст. 1545),

"Держжитлокомунгосп

Організація і здійснення разом з відповідними державними адміністраціями заходів щодо забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства під час виникнення надзвичайних ситуацій".

11. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. N 2024 "Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 51, ст. 1890):

1) у пункті 2 постанови слова "Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики" замінити словами "Державному комітетові з питань житлово-комунального господарства";

2) в абзаці третьому пункту 3 правового режиму зон санітарної охорони водних об'єктів, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держбуду" замінити словом "Держжитлокомунгоспу".

12. У пунктах 4 і 5 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 р. N 2074 "Про поетапну передачу у комунальну власність територіальних громад великих міст (з населенням понад 100 тис. чол.) об'єктів теплопостачання споживачів житлово-комунальної сфери" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 52, ст. 1945) слова "Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики" в усіх відмінках замінити словами "Державний комітет з питань житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку.

13. У пункті 5 постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. N 822 "Про вдосконалення порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 20, ст. 886) слова "Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики" замінити словами "Державним комітетом з питань житлово-комунального господарства".

14. У пунктах 1, 2 і 7 Типового положення про управління, житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1999 р. N 2402 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 1, ст. 9), слово "Держбуд" в усіх відмінках замінити словом "Держжитлокомунгосп" у відповідному відмінку.

15. У пунктах 4 і 7 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2000 р. N 211 "Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України з питань надання населенню житлових субсидій та адресної соціальної допомоги малозабезпечених сім'ям" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 5, ст. 178) слова "Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової, політики" замінити словами "Державним комітетом з питань житлово-комунального господарства".

16. У заходах, передбачених Програмою запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру на 2000-2005 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. N 1313 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 34, ст. 1457):

1) у розділі 1:

абзаци дев'ятий, шістнадцятий і тридцятий після слова "Держбуд" доповнити словом "Держжитлокомунгосп";

в абзаці тридцять дев'ятому слово "Держбуд" замінити словом "Держжитлокомунгосп";

2) абзац тридцять перший розділу 2 перед словом "Держбуд" доповнити словом "Держжитлокомунгосп".

17. Внести до переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2001 р., N 29, ст. 1317), такі зміни:

1) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Держжитлокомунгосп,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та
Севастопольська міські
державні адміністрації
централізоване водопостачання
та водовідведення";
2) доповнити перелік пунктом9-1 такого змісту:
"9. Держбуд, Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та
Севастопольська міські
державні адміністрації
будівельна діяльність
(вишукувальні та проектні
роботи для будівництва,
зведення несучих та захисних
конструкцій, будівництво та
монтаж інженерних і
тарнспортних мереж)".

18. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. N 1844 "Про підвищення надійності та ефективності функціонування систем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області" слова "Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики" замінити словами "Державному комітетові з питань житлово-комунального господарства".

19. Пункт 3 плану комплексних заходів, спрямованих на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них, на період до 2005 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 122 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 7, ст. 274), після слова "Держбуд" доповнити словом "Держжитлокомунгосп".

20. У пункті 6 Положення про Міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1551 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2095), слово "Держбуду" замінити словом "Держжитлокомунгоспу".

21. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2001 р. N 1712 "Про затвердження Комплексної програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2339) слова "Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики" замінити словами "Державним комітетом з питань житлово-комунального господарства".

22. У пунктах 7 і 8 Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 2010 року, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р. N 139 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 20, ст. 977), та у додатку до цієї Програми слово "Держбуд" в усіх відмінках замінити словом "Держжитлокомунгосп" у відповідному відмінку.

23. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 160 "Про затвердження Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 346):

1) в абзаці третьому пункту 3 постанови слова "Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики" замінити словами "Державному комітетові з питань житлово-комунального господарства";

2) в абзацах сьомому, тринадцятому і вісімнадцятому пункту 3 розділу "Механізм реалізації Програми" Комплексної програми, затвердженої зазначеною постановою, слово "Держбуд" замінити словом "Держжитлокомунгосп".

24. У другому реченні абзацу третього розділу "Організаційне забезпечення реалізації Стратегії" Стратегії заміни системи пільг на адресну грошову допомогу населенню, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2002 р. N 253 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 10, ст. 480), слово "Держбуду" замінити словом "Держжитлокомунгоспу".

25. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 288 "Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 11, ст. 521; 2002 р., N 40, ст. 1860 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2003 р. N 358):

1) перелік центральних органів виконавчої влади, на які покладається розроблення технічних регламентів, затверджений зазначеною постановою, після слова "Держбуд" доповнити словом "Держжитлокомунгосп";

2) у переліку центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, затвердженому зазначеною постановою:

у позиції "Держбуд" слова "житлово-комунальне господарство, міський електричний транспорт" виключити;

доповнити перелік позицією такого змісту:

"Держжитлокомунгосп
житлово-комунальне господарство,
міський електричний транспорт".