Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення змін до статті 12 Закону України
"Про плату за землю"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 43, ст. 363) такі зміни:

1) абзац перший пункту 3 частини першої після слів "оздоровчі заклади України" доповнити словами "а також підприємства, установи і організації України, у складі яких є структурні підрозділи (філії, представництва), що надають санаторно-курортні та оздоровчі послуги дітям";

2) частину другу після слів "за землі кладовищ" доповнити словами "за землі дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України, а також за земельні ділянки підприємств, установ і організацій України, зайняті їхніми структурними підрозділами (філіями, представництвами), що надають санаторно-курортні та оздоровчі послуги дітям".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 травня 2003 року
N 756-IV