Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 5178-VI від 06.07.20
12, ВВР, 2013, N 39, ст.517 )

Про внесення змін до статті 12 Закону України
"Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 12 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (710/97-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 15, ст. 67) такі зміни:

I. Абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"Реєстратор та його учасник не можуть прямо чи опосередковано володіти акціями емітента, реєстр власників іменних цінних паперів якого веде цей реєстратор".

2. Доповнити частину першу абзацом такого змісту:

"Емітент не може бути прямо чи опосередковано засновником та учасником реєстратора, реєстр власників іменних цінних паперів якого веде цей реєстратор".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Емітенти та реєстратори власників іменних цінних паперів зобов'язані протягом одного року після набрання чинності цим Законом привести свою діяльність у відповідність з вимогами законодавства України з урахуванням змін, внесених цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 травня 2003 року
N 853-IV