Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 45 Закону України
"Про банки і банківську діяльність"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 45 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30) такі зміни:

1) у частині першій слова "правління (ради директорів)" замінити словами "спостережної ради";

2) у пункті 5 частини другої слова "правлінню (раді директорів)" замінити словами "спостережній раді";

3) частину третю викласти у такій редакції:

"Служба внутрішнього аудиту підпорядковується спостережній раді банку та звітує перед нею, діє на підставі положення, затвердженого спостережною радою";

4) у частині сьомій слова "правлінню (раді директорів)" замінити словами "спостережній раді".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 червня 2003 року
N 914-IV