Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до Закону України
"Про захист населення від інфекційних хвороб"

Верховна Рада України постановляє:

I. Абзац другий статті 1 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 29, ст. 228) викласти в такій редакції:

"інфекційні хвороби - розлади здоров'я людей, що викликаються живими збудниками (вірусами, бактеріями, рикетсіями, найпростішими, грибками, гельмінтами, кліщами, іншими патогенними паразитами), продуктами їх життєдіяльності (токсинами), патогенними білками (пріонами), передаються від заражених осіб здоровим і схильні до масового поширення".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України:

1) при підготовці проектів законів України про Державний бюджет України на 2004 рік і на наступні роки передбачити кошти на створення, оснащення та функціонування лабораторій у наукових медичних установах і закладах охорони здоров'я з метою вивчення пріонних інфекцій, розроблення методів їх діагностики, лікування та профілактики, індикації пріонів у біологічних субстратах, що можуть бути факторами передачі інфекції для людей;

2) протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом:

привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 червня 2003 року
N 913-IV