Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про державне
регулювання видобутку, виробництва і використання
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2000 р., N 46, ст. 396) такі зміни:

1. У пункті 21 статті 1:

1) в абзаці другому:

у позиції "золото":

цифри і слова "333 (триста тридцять третя)" виключити;

доповнити позицію цифрами і словами:

"958 (дев'ятсот п'ятдесят восьма)

999 (дев'ятсот дев'яносто дев'ята)";

у позиції "срібло" цифри і слова ''750 (сімсот п'ятдесята)" виключити;

2) абзац третій викласти в такій редакції:

"Залишаються в обігу і реалізуються ювелірні та побутові вироби із золота 333 (триста тридцять третьої) і 583 (п'ятсот вісімдесят третьої) проби та срібла 750 (сімсот п'ятдесятої) проби з відбитком державного пробірного клейма".

2. Абзац другий частини четвертої статті 4 після слів "суб'єктами їх видобування і виробництва" доповнити словами "скуплені у населення і не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння".

3. Друге речення частини третьої статті 15 доповнити словами "за поданням Міністерства фінансів України".

4. У статті 22:

1) частину третю після слів "що виготовляють" доповнити словами "та/або ввозять в Україну";

2) у частині четвертій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"за торгівлю на території України ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного пробірного клейма, - сплачують штраф у розмірі ста відсотків вартості зазначених виробів, що знаходяться у продажу";

абзац третій виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 червня 2003 року
N 909-IV