Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів
України у зв'язку з прийняттям Закону
України "Про поштовий зв'язок"

( 2759-14 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У частині третій статті 4 Закону України "Про підприємництво" (698-12) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299) слова "виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам" виключити.

2. Частину першу статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 237) доповнити словами "якщо інше не передбачено законом".

3. У Законі України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 20, ст. 143; 1997 р., N 9, ст. 71; 2000 р., N 6-7, ст. 40, N 41, ст. 341; 2002 р., N 15, ст. 103):

1) у статті 1:

абзац третій викласти в такій редакції:

"поштовий зв'язок - приймання, обробка, перевезення та доставка (вручення) поштових відправлень, виконання доручень споживачів щодо поштових переказів, банківських операцій";

абзац дев'ятнадцятий доповнити словами "або в установленому законодавством України порядку надає послуги зв'язку";

абзац двадцять другий виключити;

2) абзац другий частини третьої статті 5 викласти в такій редакції:

"забезпечення в установленому законодавством України порядку ліцензування певних видів господарської діяльності в галузі зв'язку";

3) у частині першій статті 11 слова "виключно державними підприємствами зв'язку" замінити словами "підприємствами зв'язку відповідно до законодавства України";

4) у статті 12:

у частині другій слова і цифри "згідно з частиною першою статті 11 цього Закону" виключити;

частину третю після слів "регулюються цим Законом" доповнити словами "Законом України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 ), а слова "Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" замінити словами "Законом України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 );

5) у частині першій статті 13:

абзац другий викласти в такій редакції:

"з пересилання внутрішніх поштових відправлень, за невиконання доручень споживачів послуг щодо поштових переказів, інші порушення у сфері надання послуг поштового зв'язку у розмірах і порядку, встановлених Законом України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 ) та іншими актами законодавства України";

абзаци третій і четвертий виключити;

6) частину десяту статті 14 виключити;

7) у частині першій статті 15 слова і цифри "а також діяльності, зазначеної в частині першій статті 11 цього Закону" виключити;

8) статтю 22 виключити;

9) частину четверту статті 27 виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 червня 2003 року
N 910-IV