Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
25.12.2002 N 1455

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
N 4 від 10.01.20
13)

Про затвердження Порядку придбання товарів,
робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну
діяльність яких встановлюються НКРЕ

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики
N 652 від 02.07.20
03 )

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", на доручення Кабінету Міністрів України від 17.05.02 N 531/46 для врегулювання питання придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ, Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Затвердити Порядок придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ (додається).

2. Постанову НКРЕ від 15.04.2002 N 376 "Про затвердження Тимчасового порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, тарифи яких на відповідну діяльність встановлюються НКРЕ" вважати такою, що втратила чинність.

Голова Комісії Ю.Продан

Затверджено
Постанова НКРЕ
25.12.2002 N 1455

Порядок
придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами,
ціни (тарифи) на відповідну діяльність
яких встановлюються НКРЕ

Погоджено з Антимонопольним комітетом України
(лист від 16.07.2002 N 28-06/03-3415)

1. Загальні вимоги

1.1. Порядок придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ (далі - Порядок), розроблений у відповідності з Законами України "Про електроенергетику" (575/97-ВР), "Про природні монополії" (1682-14), Указом Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" та іншими нормативно-правовими актами.

Порядок визначає правила організації та проведення тендерів ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ (далі - ліцензіати), при придбанні товарів, робіт та послуг незалежно від джерел їх фінансування.

Метою впровадження цього Порядку є визначення оптимальної ціни на куповані товари, роботи і послуги, виключення зловживання монопольним становищем підприємств - природних монополістів, діяльність яких регулює НКРЕ, без утиснення інтересів цих підприємств щодо їх комерційної діяльності, мінімізація витрат при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг ліцензіатами при розрахунку тарифів на відповідну діяльність, а також створення прозорих конкурентних умов для постачальників товарів, робіт і послуг, що сприяє більш економному і прозорому використанню коштів ліцензіатами.

1.2. Порядок не застосовується:

при закупівлі послуг, що надаються компаніями - суб'єктами природних монополій та іншими суб'єктами господарювання, ціни на які встановлюються державними регулюючими органами та органами місцевого самоврядування;

при оплаті послуг, які надаються органами виконавчої влади, банками та банківськими установами;

при проведенні закупівлі аудиторських послуг.

1.3. Порядок є обов'язковим для виконання всіма ліцензіатами.

1.4. Наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

акцепт - письмове повідомлення замовником переможця тендерів, яке засвідчує прийняття його тендерної пропозиції і згоду на її оплату;

афілійована компанія (особа) - компанія (особа), частка якої становить понад 10 відсотків у статутному фонді замовника; компанія (особа), що діє від імені замовника за відповідним дорученням, або компанія (особа), від імені якої діє замовник; компанія (особа), яка має у правлінні замовника 25 та більше відсотків голосів; компанія (особа), яка контролює діяльність замовника; компанія (особа), що контролюється замовником, або спільно з ним перебуває під контролем третьої сторони; компанія (особа), з якою підписано договір про обслуговування тендеру;

закупівля - придбання товарів, виконання робіт або послуг;

замовник - ліцензіат, що провадить закупівлю в межах здійснення відповідної ліцензованої діяльності;

неподільний обсяг закупівлі - обсяг закупівлі однорідного товару (роботи, послуги), відмінного за своїми якісними характеристикам від будь-якого іншого товару (роботи, послуги), який планується закуповувати протягом календарного року ліцензіатом. Для НАЕК "Енергоатом" неподільний обсяг закупівлі визначається для кожного енергоблоку атомної електростанції; ( Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 652 від 02.07.2003 )

учасник торгів - сторона, що виявила бажання взяти участь у процедурі закупівлі у якості виконавця цих робіт, послуг або здійснити продаж товару;

процедура попередньої кваліфікації - процедура визначення можливості учасників торгів щодо проведення певних робіт чи надання послуг, щодо закупівлі яких планується проведення тендеру, та доцільності запрошення їх до участі у торгах;

торги (тендери) - спосіб замовлення, згідно з яким переможцем визнається учасник торгів, проведених відповідно до цього Порядку;

тендерна документація - документація, що готується замовником та передається учасникам торгів для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмету закупівлі;

тендерна пропозиція - поданий учасником торгів комплект документів, розроблених відповідно до тендерної документації, що містить пропозиції та умови, на яких учасник торгів згоден виконати замовлення.

тендерне забезпечення - гарантії щодо забезпечення виконання учасником торгів зобов'язань, які виникають у зв'язку з поданням ним тендерних пропозицій;

ціна тендерної пропозиції - ціна, розрахована претендентом, за яку він згодний виконати замовлення.

1.5. Будь-яка закупівля має здійснюватися на загальних принципах конкурентних засад.

Закупівлі здійснюються виключно на основі тендеру, відповідно до вимог цього Порядку, якщо очікувана вартість неподільного обсягу закупівлі перевищує суму 200 тисяч гривень. ( Абзац другий пункту 1.5 в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 652 від 02.07.2003 )

Замовник не має права ділити закупівлю на частини з метою уникнення застосування тендерних процедур, передбачених цим Порядком.

1.6. Участь у тендері не можуть приймати сам замовник тендеру, його структурні підрозділи, його материнські та афілійовані компанії (особи).

Сам замовник, його структурні підрозділи, материнські та афілійовані компанії (особи), компанії, що надають консультаційні послуги замовнику, не можуть бути постачальниками товарів, виконавцями робіт чи послуг закупівлі у будь-якій якості.

1.7. Про заплановане проведення закупівлі замовник має надати оголошення не пізніше ніж:

за 10 днів до проведення закупівлі шляхом проведення відкритих торгів для вже готових для використання товарів чи послуг, які не виробляються спеціально або за окремими специфікаціями замовника і для яких є постійно діючий ринок робіт та послуг;

за 20 днів до проведення інших закупівель шляхом проведення відкритих або двоступеневих торгів чи процедури попередньої кваліфікації.

Оголошення має бути надруковане у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації та за бажанням в інших засобах масової інформації за формами, наведеними у додатках 1 та 2.

Одночасно з наданням оголошення ліцензіат має у письмовій формі повідомити НКРЕ про заплановане проведення закупівлі.

1.8. Учасник торгів не допускається до участі у процедурі закупівлі у таких випадках:

не виконані умови пп. 1.6 Порядку;

учасник торгів у встановленому порядку визнаний банкрутом чи стосовно нього порушено справу про банкрутство;

фізичну особу, яка є учасником торгів, було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку;

посадову особу-учасника торгів, яку призначено відповідальною за здійснення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку.

Причини відмови учаснику торгів в участі у процедурі закупівлі відповідно до цієї статті зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі і протягом семи календарних днів з дня прийняття відповідного рішення повідомляються заінтересованому учаснику торгів.

1.9. До одержання тендерних пропозицій замовник власним наказом має створити тендерний комітет, що буде відповідати за організацію та проведення тендеру.

Членами комітету мають бути досвідчені працівники, що володіють відповідними знаннями в області закупівель. У випадку, коли співробітники замовника не мають необхідного знання чи досвіду роботи для оцінки пропозицій власними силами, замовник може залучити компетентних незалежних консультантів для надання допомоги.

У тендері, за рішенням НКРЕ, може брати участь його представник.

1.10. Закупівля може здійснюватися шляхом таких процедур:

відкритих торгів;

торгів з обмеженою участю виконавців;

двоступеневих торгів;

запиту цінових пропозицій (котирувань);

закупівлі в одного виконавця.

1.11. Основною процедурою здійснення закупівель є відкриті торги.

Застосування інших, ніж відкриті торги, процедур закупівлі, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 500 тисяч гривень, потребує погодження з НКРЕ.

Застосування процедури закупівлі у одного виконавця потребує погодження з НКРЕ.

Закупівля паливно-мастильних матеріалів (крім палива, яке використовується на виробництво електричної та теплової енергії) може відбуватися за процедурою запиту цінових пропозицій (котирувань) незалежно від суми закупівель.

За запитом ліцензіата НКРЕ має у десятиденний термін надати погодження або відмову у застосуванні інших, ніж відкриті торги, процедур закупівлі відповідно з вимогами цього пункту.

1.12. Замовник має право вимагати від учасників торгів надання інформації щодо їх відповідності кваліфікаційним вимогам, необхідним для виконання певних робіт чи послуг.

Кваліфікаційні вимоги зазначаються у документації, необхідній для здійснення процедури попередньої кваліфікації (якщо така процедура застосовується), тендерній документації чи інших документах, пов'язаних з поданням тендерних пропозицій.

Замовник має встановлювати рівні обгрунтовані вимоги до всіх учасників торгів.

1.13. Замовник може вимагати від учасників торгів надання тендерного забезпечення.

Забезпечення тендерної пропозиції на вибір учасників торгів може мати форму гарантованого банком чека чи акредитива банківської гарантії. Форма банківської гарантії має відповідати формі забезпечення тендерної пропозиції, включеної в тендерну документацію. Допускаються інші форми банківської гарантії за умови їхнього попереднього схвалення замовником. Забезпечення тендерної пропозиції має зберігати свою дієвість протягом періоду в 30 днів після закінчення терміну дії заявки або після закінчення будь-якого періоду продовження терміну дії тендерної пропозиції.

У випадку застосування тендерного забезпечення замовник має зазначити у тендерній документації вимоги щодо надання тендерного забезпечення, його розмірів, форми, а також випадки, коли тендерне забезпечення не повертається учаснику торгів.

Розмір тендерного забезпечення має не перевищувати 1% очікуваної вартості у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 5% - у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією.

1.14. Замовник відхиляє пропозицію учасника торгів щодо участі у процедурі закупівлі на будь-якому етапі у таких випадках:

учасник торгів надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам;

учасник торгів не відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам;

учасник торгів підпадає під дію пп. 1.6, 1.8 цього Порядку.

1.15. За результатами проведення закупівлі замовником складається звіт за формами, наведеними у додатках 3, 4, 5 та 6, копія якого направляється в НКРЕ.

1.16. За винятком випадків, коли цього вимагає рішення суду, господарського суду, тендерний комітет не розкриває інформацію, надання якої суперечить законодавству.

2. Процедура відкритих торгів

2.1. Проведення процедури відкритих торгів

2.1.1. Оголошення про проведення процедури відкритих торгів за формою, наведеною у додатку 2, підлягає публікації відповідно до п. 1.7 цього Порядку.

2.1.2. Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право надавати всі заінтересовані учасники торгів.

2.1.3. Замовник має вести журнал реєстрації всіх потенційних учасників торгів та має надавати цей журнал для ознайомлення усім заінтересованим сторонам.

2.1.4. Замовник надсилає учаснику торгів тендерну документацію протягом трьох календарних днів з дня отримання від учасника торгів запиту про надання необхідних документів.

2.1.5. За надання тендерної документації замовник має право вимагати плату, яка має не перевищувати суму, необхідну для покриття витрат на підготовку такої документації та її розсилання.

2.1.6. Тендерна документація має містити:

1) запрошення до участі в торгах за формою, наведеною у додатку 8;

2) вимоги щодо підготовки тендерних пропозицій;

3) перелік критеріїв, які висуваються тендерним комітетом з метою оцінки відповідності учасника торгів встановленим кваліфікаційним вимогам;

4) інформацію про необхідність документального підтвердження відповідності учасника торгів встановленим кваліфікаційним вимогам;

5) інформацію про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі:

відповідну технічну специфікацію, плани, креслення, малюнки;

кількість товару;

місце, де мають бути виконані роботи чи надані послуги;

додаткові послуги, які мають бути надані;

6) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

7) перелік критеріїв та методику їх оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції;

8) зазначення основних умов, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю чи проекту договору про закупівлю;

9) опис окремої частини або частин предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції, у разі, якщо учасникам торгів дозволяється подати тендерні пропозиції лише стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються;

10) спосіб оцінки і порівняння альтернативних тендерних пропозицій;

11) методику розрахунку ціни тендерної пропозиції із зазначенням того, чи має вона включати інші елементи, крім вартості самих товарів, робіт чи послуг, наприклад, витрати на транспортування, страхування, сплату митних тарифів, податків тощо;

12) інформацію про валюту (валюти), у якій (яких) має бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції;

13) зазначення мови (мов), якою (якими) мають бути складені тендерні пропозиції;

14) вимоги замовника щодо надання тендерного забезпечення;

15) зазначення способу, місця та кінцевого терміну подання тендерних пропозицій;

16) виклад процедури надання роз'яснень щодо тендерної документації, а також повідомлення про намір замовника провести збори учасників торгів;

17) зазначення терміну, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;

18) зазначення місця, дати та часу розкриття тендерних пропозицій;

19) зазначення прізвища, посади та адреси однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених здійснювати зв'язок із учасниками торгів;

20) інформацію про додаткові умови, необхідні для акцепту тендерної пропозиції.

2.1.7. Технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, мають містити:

детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, з викладенням об'єктивних технічних та якісних характеристик;

вимоги щодо технічних характеристик функціонування предмета закупівлі у разі, якщо опис скласти неможливо або коли доцільнішим є наведення таких показників;

посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, з використанням існуючих міжнародних або національних стандартів, норм та правил.

2.1.8. Технічна специфікація не повинна містити посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі, коли таке посилання є необхідним, специфікація має містити вираз "або еквівалент".

2.1.9. Якщо для оцінки вартості тендерних пропозицій необхідно провести попередню зустріч чи ознайомлювальну поїздку, замовник має передбачити це в тендерній документації. Учаснику торгів має бути рекомендовано проведення такої зустрічі чи поїздки.

При проведенні робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та модернізацією об'єктів, учаснику торгів надається можливість відвідати місце спорудження об'єкта закупівлі і його околиці та одержати для себе, на свою відповідальність, всю інформацію, яка може бути необхідною для підготовки тендерної пропозиції. Витрати, пов'язані з такою поїздкою, несе учасник торгів. При цьому замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов'язані з цією ознайомлювальною поїздкою.

2.1.10. За вимогою НКРЕ тендерна документація має бути представлена їй для погодження.

2.2. Надання роз'яснень щодо тендерної документації та внесення до неї змін

2.2.1. Учасник торгів має право не пізніше ніж за 7 календарних днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації. Замовник протягом 3 робочих днів має дати відповідь на запит учасника торгів. Копії відповіді замовника (включаючи виклад запиту, але без зазначення його автора) мають бути розіслані всім учасникам торгів, що отримали тендерну документацію.

2.2.2. Не пізніше ніж за 3 робочих дні до закінчення строку подання тендерних пропозицій замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів учасників торгів внести зміни до тендерної документації та повідомити про зазначені зміни письмово всіх учасників торгів, яким замовник надав тендерну документацію.

2.2.3. Якщо замовник проводить збори з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо тендерної документації, він має вести протокол цих зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім учасникам торгів, яким було надано тендерну документацію, незалежно від їх присутності на зборах.

2.3. Порядок подання тендерних пропозицій

2.3.1. Тендерна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасників торгів у запечатаному конверті або в іншій формі, зазначеній у тендерній документації.

На запит учасників торгів замовник підтверджує отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання.

2.3.2. Тендерна пропозиція має містити в собі такі відомості:

1) заповнена належним чином і підписана відповідальною особою форма тендерної пропозиції;

2) ціни по кожному розділу робіт окремо;

3) доручення (при необхідності), яке свідчить про повноваження особи, що підписала тендерну пропозицію, оформлене належним чином;

4) забезпечення тендерної пропозиції (при необхідності);

5) кваліфікація учасника торгів - документальне свідчення того, що учасник торгів задовольняє мінімальним кваліфікаційним вимогам, визначеним замовником;

6) відповідність товару (при необхідності) - документальне свідчення того, що товар, який пропонується учасником торгів, відповідає тендерній документації;

7) субпідрядники, запропоновані учасником торгів. Учасник торгів включає інформацію про всі основні елементи закупівлі, які він збирається забезпечити за субпідрядними договорами, із зазначенням інформації про запропонованих субпідрядників по кожному з таких елементів;

8) відхилення від вимог тендерної документації. Учасник торгів також зазначає додаткову економію (або інші вигоди), пов'язану з кожним таким відхиленням. Замовник залишає за собою право прийняти чи не прийняти будь-які відхилення;

9) альтернативні тендерні пропозиції (у випадку, якщо це передбачається тендерною документацією), з зазначенням повної інформації про будь-яку подану альтернативу і її обгрунтування;

10) будь-яка інша документація та інформація, що може бути зазначена в тендерній пропозиції.

2.3.3. При поданні тендерної пропозиції підприємством-консорціумом (дві чи більше юридичні особи, об'єднані для виконання робіт, послуг та/або здійснення продажу товару) тендерні пропозиції мають додатково містити:

підтвердження щодо відповідності кваліфікаційним вимогам по кожному підприємству-члену консорціуму;

підпис, який юридично зобов'язує усі підприємства-членів консорціуму;

визначення одного підприємства-члена консорціуму, що відповідає за виконання ключового компонента замовлення на закупівлю. Це підприємство призначається в якості головного і його повноваження підтверджуються дорученням, підписаним всіма іншими членами консорціуму, що представляється разом з тендерною пропозицією;

підприємство-член консорціуму, що назване головним, має мати повноваження нести відповідальність та одержувати інструкції від імені і за дорученням всіх підприємств-членів консорціуму, і вирішення всіх питань, пов'язаних з виконанням замовлення на закупівлю в цілому, включаючи здійснення платежів, здійснюється виключно з головним підприємством-членом консорціуму;

копія угоди, укладеної між підприємствами-членами консорціуму, представляється разом з тендерною пропозицією.

Усі підприємства-члени консорціуму мають нести солідарну та індивідуальну відповідальність за виконання замовлення на закупівлю.

Для визнання консорціуму кваліфікованим кожне підприємство з членів консорціуму має відповідати мінімальним вимогам, зазначеним для індивідуальних учасників торгів, у відношенні тієї частини замовлення на закупівлю, яку вони будуть виконувати. При невиконанні цієї вимоги пропозиція консорціуму відхиляється.

2.3.4. Тендерні пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам торгів, що їх подали.

2.3.5. Якщо інше не передбачено тендерною документацією, учасник торгів має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання. Зміни чи заява про відкликання тендерної пропозиції можуть бути враховані у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання тендерних пропозицій.

2.4. Заявочні ціни

2.4.1. Якщо інше не зазначене в тендерній документації, учасник торгів вказує загальну суму у відношенні до всього замовлення на закупівлю в цілому. Загальна заявочна ціна має покривати всі зобов'язання учасника торгів на виконання вимог, що містяться в тендерній документації, включаючи закупівлю і роботу за договорами субпідрядів (якщо такі мають місце), доставку, будівництво, монтаж і завершення замовлення на закупівлю. Ця ціна має включати витрати підрядника за проведення випробувань, передпускові операції і введення в експлуатацію замовлення на закупівлю і, де це потрібно згідно з тендерними документами, одержання всіх дозволів, ліцензій і т.і., операційних і експлуатаційних послуг і послуг з професійної підготовки, а також інших елементів і послуг, що можуть бути зазначені в тендерній документації.

2.4.2. Учасники торгів надають окремо ціни по кожному з таких елементів предмета закупівлі:

1) товари (включаючи обов'язкові запчастини до них), що поставляються з-за кордону. Такі ціни надаються на умовах постачання згідно офіційних правил Міжнародної Торгової Палати "Інкотермс", які вказані в тендерній документації. Ціни мають включати будь-які митні збори або інші належні до сплати податки на ці імпортовані установки та обладнання;

2) товари (включаючи обов'язкові запчастини до них), зроблені чи виготовлені в Україні. Ціни на них повинні включати усі витрати, а також мито і податки з обороту та інші податки, сплачені чи які підлягають сплаті, на компоненти і сировинні матеріали, включені чи які підлягають включенню в ці установки й обладнання, та будь-які мита чи інші податки при імпорті, сплачені чи ті, які підлягають сплаті, на безпосередньо імпортовані компоненти, включені чи ті, які підлягають включенню в ці установки й устаткування, вироблені в Україні;

3) місцеве транспортування, страхування та інші місцеві витрати, пов'язані з доставкою установок і устаткування на будівельний майданчик;

4) монтаж та інші послуги. Ціни монтажу та інших послуг мають містити у собі всі трудові витрати, устаткування учасника торгів, тимчасові роботи, матеріали, видаткові матеріали і всі речовини і речі будь-якого характеру, включаючи операційні та експлуатаційні послуги, надання операційних і експлуатаційних посібників, професійну підготовку і т.і. у тих випадках, коли вони зазначені в тендерній документації, як необхідні для належного виконання монтажу та інших послуг, включаючи всі податки, мита, збори, які підлягають сплаті в Україні;

5) загальний підсумок (включається в тендерну пропозицію);

6) запчастини, що рекомендуються. Ціни встановлюються у відповідності з країною походження цих запчастин, на умовах постачання згідно офіційних правил Міжнародної Торгової Палати "Інкотермс".

Товари, зазначені в пп. 1) і 2), не мають містити у собі матеріали, що використовуються для капітального будівництва та інших будівельних робіт. Усі такі матеріали мають включатися з зазначенням цін у п. 4).

2.4.3. Якщо в тендерній документації не передбачене інше, ціни, зазначені учасником торгів, мають бути фіксованими на весь період виконання договору у випадку його укладання з цим учасником торгів і не мають змінюватися за будь-яких обставин.

2.5. Розкриття, оцінка та порівняння тендерних пропозицій

2.5.1. Розкриття, оцінка та порівняння тендерних пропозицій включає в себе:

1) отримання тендерних пропозицій;

2) розкриття тендерних пропозицій;

3) одержання від учасників торгів необхідних роз'яснень у письмовій формі щодо запропонованих ними тендерних пропозицій (при необхідності);

4) розгляд тендерних пропозицій щодо відповідності формальним вимогам;

5) виправлення арифметичних помилок;

6) перерахунок на єдину валюту;

7) усунення несуттєвих відхилень;

8) оцінка і співставлення тендерних пропозицій, що відповідають формальним вимогам;

9) виявлення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції;

10) посткваліфікація найбільш економічно привабливої тендерної пропозиції;

11) рекомендація щодо акцептування тендерної пропозиції;

12) звіт про оцінку;

13) повідомлення про акцептування тендерної пропозиції.

2.5.2. Замовник має відповідним чином забезпечити отримання тендерних пропозицій, а саме:

вказати точну адресу для подачі тендерних пропозицій, ім'я відповідальної особи та як з нею контактувати;

учасникам торгів, що подають тендерні пропозиції до закінчення терміну подачі, мають бути видані пронумеровані відповідні документи (квитанції), що підтверджують одержання тендерної пропозиції з вказівкою дати і часу її отримання, номер квитанції має бути проставлений на запечатаному конверті з тендерною пропозицією.

2.5.3. Замовник має забезпечити відповідний порядок і процедуру для надання можливості представникам учасників торгів, що бажають бути присутніми при розкритті тендерних пропозицій, знаходитися у визначеному для цього місці в призначений час.

Розкриття тендерних пропозицій має відбуватися у час і місці, що визначені тендерною документацією.

При цьому виконуються такі умови:

1) для проведення процедури розкриття пропозицій має бути надане зазначене в тендерній документації приміщення необхідних розмірів з безперешкодним доступом до нього;

2) головою процедури розкриття тендерних пропозицій має бути керівник тендерного комітету чи спеціально призначений його представник;

3) на процедурі розкриття тендерних пропозицій мають бути представлені копії усіх виданих квитанцій;

4) усі представники учасників торгів, що присутні на процедурі розкриття тендерних пропозицій, мають розписатися в журналі присутніх;

5) всі отримані тендерні пропозиції мають бути розкладені на столі, при цьому число конвертів з тендерними пропозиціями має відповідати числу виданих квитанцій. Якщо кількість конвертів не відповідає кількості виданих квитанцій, жодна з тендерних пропозицій не може бути розкрита, поки не буде усунута ця розбіжність і поки всі отримані тендерні пропозиції не будуть знаходитися в зазначеному приміщенні;

6) конверти, що надійшли, мають бути згруповані за такими категоріями:

тендерні пропозиції, отримані до закінчення терміну подачі;

зміни пропозицій, отримані до закінчення терміну подачі;

відкликання пропозицій, отримані до закінчення терміну подачі;

тендерні пропозиції, зміни і відкликання пропозицій, отримані після закінчення терміну подачі;

7) тендерні пропозиції, зміни і відкликання пропозицій, отримані після закінчення терміну подачі, не можуть бути розкриті. Імена і прізвища учасників торгів, що подали тендерні пропозиції чи зміни з запізненням, мають бути оголошені і запротокольовані. Конверти всіх поданих із запізненням документів мають бути повернуті нерозкритими відповідним учасникам торгів;

8) слідом за цим мають бути розкриті, оголошені та запротокольовані всі повідомлення про відкликання, отримані до закінчення терміну подачі. Тендерні пропозиції, що відкликаються, не розкриваються і повертаються нерозкритими відповідним учасникам торгів;

9) наступним кроком процедури є розкриття всіх тендерних пропозицій і їхніх змін, отриманих до закінчення терміну подачі;

10) по кожній розкритій тендерній пропозиції мають бути перевірені і зачитані вголос пункти, включені в контрольний список, що розробляється замовником. Заявочні ціни, усі знижки та альтернативні варіанти мають бути оголошені. Заявочні ціни і знижки, що не були оголошені під час процедури розкриття тендерних пропозицій, не можуть розглядатися при проведенні подальшої оцінки;

11) за винятком тендерних пропозицій, поданих із запізненням, жодна тендерна пропозиція не може бути відхилена і ніякі міркування щодо її дійсності не мають висловлюватися під час процедури розкриття;

12) замовник зобов'язаний підготувати протокол розкриття тендерних пропозицій за формою, наведеною у додатку 9;

13) копії протоколу розкриття тендерних пропозицій мають бути розіслані всім учасникам торгів, що подали тендерні пропозиції;

14) відразу ж після розкриття тендерних пропозицій усі розкриті тендерні пропозиції мають бути поміщені на зберігання в місце, в якому доступ до них будуть мати лише ті особи, що безпосередньо беруть участь у процесі оцінки тендерних пропозицій.

2.5.4. Критеріями оцінки тендерних пропозицій можуть бути:

ціна;

експлуатаційні витрати, пов'язані з використанням приладів або систем;

строк поставки (виконання);

якість та функціональні характеристики;

післяпродажне обслуговування;

можливість економічних переваг, що з'являються у зв'язку з реалізацією тендерної пропозиції.

У разі, якщо для визначення найкращої тендерної пропозиції використовуються інші критерії, ніж ціна, у тендерній документації має бути визначений (якщо це можливо) їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій.

2.5.5. Кожна тендерна пропозиція має бути попередньо розглянута для визначення:

її підписання належним чином;

наявності необхідного забезпечення пропозиції (у разі вимоги замовника);

щодо укомплектованості документів, правильного складання з указанням всіх наявних недоліків;

чи відповідає вона формальним вимогам до тендерної документації (усі недоліки мають бути вказані);

чи немає помилок у розрахунках (усі такі помилки мають бути зазначені);

чи вимагає вона яких-небудь додаткових пояснень (усі такі пояснення мають бути зазначені).

Усі вищезазначені вимоги мають бути зазначені у тендерній документації.

Тендерний комітет має визначити наявність відхилень від вимог до тендерних пропозицій, визначених у ході процесу попереднього розгляду, що мають істотне значення, і при наявності таких відхилень, визнати відповідні тендерні пропозиції такими, що не відповідають формальним вимогам.

Наприкінці цього етапу комітет має дійти згоди щодо:

тендерних пропозицій, що практично не відповідають формальним вимогам і не підлягають подальшому розгляду;

будь-яких роз'яснень від учасників торгів, щодо наданих ними тендерних пропозицій.

Результати розгляду пропозицій мають бути підсумовані у відповідній формі оцінки тендерних пропозицій.

2.5.6. Для остаточної оцінки тендерних пропозицій щодо відповідності формальним вимогам необхідно зробити такі дії:

виправити помилки в розрахунках;

конвертувати заявочні ціни в одну валюту;

усунути очевидні недогляди, що не вважаються істотно важливими і які можуть бути виражені кількісно.

Для наступної оцінки і зіставлення тендерних пропозицій має використовуватися скоригована заявочна ціна, отримана в результаті виконання вищевказаних операцій.

2.5.7. Наступна детальна оцінка тендерної пропозиції включає першочергову перевірку відповідності її комерційним умовам, технічним характеристикам і експлуатаційним якостям відповідно до вимог тендерної документації.

2.5.8. Подальшим кроком є застосування критеріїв оцінки, що зазначені в тендерній документації, і необхідне коригування кожної тендерної пропозиції з використанням цих критеріїв. Застосовуватися можуть лише ті критерії оцінки, що зазначені в тендерній документації. Ніякі нові критерії не можуть вводитися в ході оцінки, і застосовуватися мають всі зазначені критерії. Під час оцінки зазначені критерії не можуть бути скасовані.

2.5.9. Установлені ціни тендерних пропозицій співставляються і розташовуються в порядку зростання для визначення учасника торгів, пропозиції якого мають саму низьку ціну.

2.5.10. Замовник визначає учасника торгів - переможця торгів із числа тих тендерних пропозицій, які не були відхилені на основі критеріїв оцінки тендерних пропозицій, зазначених у тендерній документації.

2.5.11. Будь-які спроби учасника торгів чи його представників вплинути на оцінку замовником тендерних пропозицій чи на рішення про укладання договору мають доводитися до відома тендерної комісії та НКРЕ. Такі дії з боку учасника торгів чи його представників тягнуть за собою анулювання його тендерної пропозиції.

2.5.12. Якщо учасники торгів пройшли попередню кваліфікацію до проведення торгів, необхідно зробити додаткову перевірку щодо відповідності учасника торгів, тендерна пропозиція якого є найбільш економічно вигідною, кваліфікаційним вимогам, встановленим для попередньої кваліфікації.

2.5.13. Якщо попередня кваліфікація не проводилася, то необхідно переконатися, що учасник торгів, тендерна пропозиція якого є найбільш економічно вигідною, володіє відповідним досвідом, а також фінансовими, технічними і виробничими засобами і потужностями для виконання умов договору.

2.5.14. Попередньою умовою акцептування пропозицій учасника торгів є позитивний висновок щодо його тендерної пропозиції. Негативний висновок має призвести до відхилення цієї тендерної пропозиції і тендерний комітет має перейти до розгляду наступної тендерної пропозиції. Кожний негативний висновок має бути детально пояснено та обгрунтовано в звіті про оцінку тендерних пропозицій відповідно до форми, передбаченої тендерною документацією.

2.5.15. Звіт про оцінку тендерних пропозицій має відображати послідовні етапи процесу оцінки тендерних пропозицій, зазначених в п. 2.5.1 Порядку.

2.5.16. Протокол розкриття тендерних пропозицій надсилається до НКРЕ за запитом.

2.5.17. Замовник має право звернутися до учасника торгів за роз'ясненнями змісту їх тендерних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння.

Усі запити щодо роз'яснення вимог тендерної документації мають бути оформлені в письмовій формі і відповіді на них також мають даватися в письмовій формі. Необхідно вести журнал реєстрації всіх запитів щодо роз'яснення вимог тендерної документації і відповідей на них. Запити щодо роз'яснень можуть робитися в будь-який момент до ухвалення рішення про укладення договору.

2.5.18. Замовник не має права ініціювати будь-які переговори з учасником торгів щодо внесення змін до змісту поданої тендерної пропозиції, включаючи зміни її ціни та коригування тендерної пропозиції.

2.5.19. Замовник або НКРЕ мають право запросити від учасника торгів переможця процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам. У разі відмови учасника торгів надати таке підтвердження замовник відхиляє його тендерну пропозицію і визначає серед інших пропозицій найкращу.

2.5.20. Для оцінки тендерних пропозицій замовником та НКРЕ можуть залучатися відповідні експертні організації чи окремі експерти, рекомендації яких можуть бути використані під час визначення переможця процедури закупівлі.

2.6. Відхилення тендерних пропозицій

Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, якщо учасник торгів не відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам або тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. Відповідно до цього складається звіт за формою, наведеною у додатку 10.

2.7. Скасування торгів, визнання торгів такими, що не відбулися, або визнання торгів недійсними

2.7.1. Торги скасовуються у разі, якщо на участь у торгах було подано менше трьох пропозицій або було відхилено всі тендерні пропозиції відповідно до вимог цього Порядку.

2.7.2. Торги визнаються такими, що не відбулися, у разі якщо ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі або внаслідок дії непереборної сили.

2.7.3. Торги визнаються недійсними:

при наявності змови при подачі пропозицій; за рішенням НКРЕ при порушенні цього Порядку під час організації та проведення тендеру.

2.7.4. Рішення про скасування торгів замовник повідомляє шляхом публікації оголошення у друкованих засобах масової інформації, де було надано оголошення про проведення торгів, із зазначенням причин скасування торгів.

2.7.5. Повідомлення про скасування торгів, а також визнання торгів такими, що не відбулися, надсилається замовником всім учасникам торгів протягом 3 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

2.8. Акцепт тендерної пропозиції та укладення договору про закупівлю

2.8.1. Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою.

2.8.2. Повідомлення про акцепт тендерної пропозиції надсилається переможцю торгів протягом 5 календарних днів з дня їх закінчення.

2.8.3. У тижневий термін замовник має за формою, наведеною у додатку 11, інформувати інших учасників торгів про результати торгів і зазначити назву та місцезнаходження учасника торгів-переможця, тендерна пропозиція якого визнана найкращою.

2.8.4. З учасником торгів, тендерну пропозицію якого було акцептовано, укладається договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації не раніше ніж після 15 робочих днів з дня акцепту тендерної пропозиції.

2.8.5. У разі відмови учасника торгів, тендерну пропозицію якого було акцептовано, підписати договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник повторно визначає найкращу тендерну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув, за винятком випадків, коли всі тендерні пропозиції було відхилено.

3. Процедура з обмеженою участю виконавців

3.1. Процедури торгів з обмеженою участю виконавців можуть застосовуватися, якщо товари, роботи чи послуги через їх складний або спеціалізований характер можуть бути запропоновані обмеженою кількістю виконавців виключно після проведення процедури попередньої кваліфікації.

3.2. Під час проведення торгів з обмеженою участю тендерні пропозиції мають право надавати лише ті учасники торгів, які пройшли процедуру попередньої кваліфікації.

3.3. Кількість учасників процедури з обмеженою участю виконавців визначається замовником виходячи з результатів проведення процедури попередньої кваліфікації але має бути не меншою трьох учасників.

3.4. Запрошення на участь у процедурі торгів з обмеженою участю надсилається замовником не менше ніж за 10 днів до проведення торгів. Після чого процедура торгів з обмеженою участю проводиться аналогічно з проведенням процедури відкритих торгів.

4. Процедура попередньої кваліфікації

4.1. До оголошення про здійснення процедури закупівлі з обмеженою участю виконавців чи до надання запрошення до участі у процедурі закупівлі замовник має здійснити процедуру попередньої кваліфікації учасників торгів.

4.2. Оголошення про здійснення процедури попередньої кваліфікації, за формою, наведеною у додатку 1, підлягає публікації відповідно до п. 1.7 цього Порядку.

4.3. У разі здійснення процедури попередньої кваліфікації тендерна документація надсилається всім учасникам торгів, що за її результатами пройшли відбір.

4.4. Замовник має не пізніше ніж за 10 календарних днів до остаточного терміну подання заявок на участь у процедурі попередньої кваліфікації надати всім учасникам торгів, що виявили бажання брати участь у процедурі, такі документи:

вимоги щодо підготовки та подання заявок на участь у процедурі попередньої кваліфікації;

стислий виклад критеріїв та процедури оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам (наприклад, вимога наявності мінімального досвіду виробництва і монтажу промислових енергетичних та газових установок і устаткування, подібних тим, у відношенні яких планується проведення закупівлі тощо);

інформацію про документи, необхідні учаснику торгів для підтвердження відповідності поставленим вимогам;

прізвища, посади та способи зв'язку з представниками замовника, відповідальними за здійснення цієї процедури.

4.5. Замовник протягом 5 календарних днів після завершення процедури попередньої кваліфікації повідомляє кожного учасника торгів, що брав у ній участь, про результати її проведення.

4.6. До подальшої участі у процедурі закупівлі допускаються лише ті учасники торгів, які пройшли відбір за результатами здійснення процедури попередньої кваліфікації.

4.7. За результатами проведення процедури попередньої кваліфікації складається протокол за формою, наведеною у додатку 7.

5. Процедура двоступеневих торгів

5.1. Проведення процедури двоступеневих торгів

5.1.1. Процедура двоступеневих торгів застосовується у таких випадках:

замовник не може скласти конкретний перелік товарів (робіт) або визначити вид послуг, а також якщо для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори з учасниками торгів;

всі тендерні пропозиції, подані учасниками торгів на відкриті торги, замовник відхилив через змову учасників торгів щодо ціни відповідного товару, робіт чи послуг, а також коли учасники торгів, які подали тендерні пропозиції, не відповідали вимогам, викладеним у тендерній документації;

за рішенням НКРЕ.

5.1.2. Процедура двоступеневих торгів здійснюється у два етапи.

На першому етапі всім учасникам торгів пропонується подавати попередні тендерні пропозиції і орієнтовну ціну, без зазначення остаточної ціни. Тендерна документація при цьому має лише передбачати пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної та технічної компетентності учасників торгів та їх відповідності кваліфікаційним вимогам.

Після отримання попередніх пропозицій замовник має право внести зміни до тендерної документації щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи запропонувати нові характеристики та критерії оцінки пропозицій відповідно до цього Порядку. Про зміну умов тендерної документації замовник інформує всіх учасників торгів під час надання їм запрошень до участі у другому етапі торгів.

На другому етапі замовник пропонує учасникам торгів, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, надати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни.

5.1.3. Далі процедура двоступеневих торгів проводиться так само, як і процедура відкритих торгів.

5.2. Запрошення до участі у процедурі двоступеневих торгів та строки подання попередніх тендерних пропозицій

Оголошення про здійснення процедури двоступеневих торгів за формою, наведеною у додатку 2, підлягає публікації не менш ніж за 20 календарних днів до дня проведення першого етапу процедури двоступеневих торгів.

6. Процедура запиту цінових пропозицій (котирувань)

6.1. Замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) для закупівель вже готових для використання товарів чи послуг, які не виробляються спеціально або за окремими специфікаціями замовника і для яких є постійно діючий ринок, та за умови, що вартість закупівлі не перевищує суму 500 тисяч грн.

6.2. Під час застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) замовник подає запит щодо цінових пропозицій (котирувань) не менше ніж трьом учасникам торгів.

6.3. Кожному учаснику торгів, до якого звернено запит, має бути повідомлено про вимоги щодо предмету закупівлі, а також чи включаються у вартість товарів чи послуг витрати на транспортування, страхування, сплату мита, податків та інших зборів і обов'язкових платежів.

6.4. Кожен учасник торгів має право подати лише одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

Пропозиція подається у запечатаному конверті чи в іншій формі, визначеній замовником, не пізніше встановленого ним терміну.

6.5. Пропозиції розкриваються у визначений замовником час.

До розкриття тендерних пропозицій мають бути запрошені всі учасники торгів, що подали свої пропозиції. Замовник протягом 6 календарних днів інформує про результати здійснення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) усіх учасників торгів, що подали свої цінові пропозиції, але не були присутні під час розкриття пропозицій.

6.6. Замовник укладає договір про закупівлю з тим учасником торгів-переможцем, який подав пропозицію з найнижчою ціною, що задовольняє замовника.

7. Процедура закупівлі у одного виконавця

7.1. Закупівля у одного виконавця - це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з виконавцем після проведення з ним переговорів.

7.2. Процедура закупівлі у одного виконавця застосовується у разі:

закупівлі товарів, пов'язаної із захистом авторських прав;

відсутності конкуренції (з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені (виконані) лише певним виконавцем, і при цьому немає альтернативи;

потреби у здійсненні додаткових поставок первинним виконавцем, призначених для часткової заміни або розширення поставок, коли зміна виконавця може призвести до закупівлі обладнання або послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни з наявним обладнанням або послугами, та сума дозакупівлі не перевищує 30% суми основної закупівлі;

закупівель, які здійснюються за цінами значно нижчими ринкових, що діють протягом дуже короткого терміну;

закупівлі послуг щодо виконання наукових досліджень та розробок;

виникнення нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними чи соціальними обставинами, яких замовник не міг передбачити.

7.3. Для НАЕК "Енергоатом" здійснення закупівель, важливих для безпеки експлуатації АЕС, використання яких є проектним рішенням для конкретних енергоблоків атомних станцій, здійснюється за відповідним переліком, який щорічно розробляє відповідний галузевий проектний інститут (ВАТ "Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" або ВАТ "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект") та затверджує НАЕК "Енергоатом" (далі - Перелік).

Якщо закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з Переліком та може надаватися двома підприємствами, то обирається найкраща цінова пропозиція з врахуванням можливих економічних ефектів (відстрочка платежів, гарантійне та післягарантійне обслуговування, тощо). ( Розділ 7 доповнено пунктом 7.3 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 652 від 02.07.2003 )

7.4. Процедура закупівлі у одного виконавця застосовується замовником після погодження з НКРЕ.

Для цього замовник надсилає до НКРЕ запит на проведення закупівлі у одного виконавця з детальним обгрунтуванням причини проведення саме такої закупівлі.

НКРЕ має у десятиденний термін надати погодження або відмову у проведенні закупівлі у одного виконавця.

У випадку необхідності отримання додаткової інформації або більш детального обгрунтування про причини проведення закупівлі у одного виконавця НКРЕ може надати запит до замовника або до виконавця робіт. У цьому випадку початком терміну розгляду запиту на проведення закупівлі у одного виконавця є дата надходження додаткової інформації до НКРЕ.

8. Повідомлення про переможця тендеру

8.1. Після визначення переможця тендеру йому має бути направлене повідомлення про прийняття його пропозиції у формі й обсязі, що передбачені тендерною документацією.

8.2. З переможцем торгів не можуть вестися ніякі переговори, метою яких є зміни ціни чи обсягів робіт.

9. Договір про закупівлю

9.1. Договір про закупівлю набуває чинності з моменту його підписання замовником та учасником торгів, визначеним переможцем процедури закупівлі.

9.2. Договір про закупівлю укладається лише у письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України.

9.3. Копія укладеного договору про закупівлю подається до НКРЕ на його вимогу.

10. Оскарження щодо застосування процедури закупівлі

10.1. Учасник торгів, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення замовником процедури закупівлі, має право на оскарження дій замовника згідно з законодавством України.

10.2. Усі скарги, що надходять на адресу замовника до завершення оцінки тендерних пропозицій, мають бути зареєстровані у відповідному журналі і додані до звіту про оцінку тендерних пропозицій. Тендерний комітет має забезпечити відображення всіх таких скарг і рішення щодо них у звіті про оцінку тендерних пропозицій за формою, наведеною у додатку 12.

10.3. Об'єктом оскарження не може бути вибір процедури здійснення закупівлі та рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.

10.4. Замовник несе відповідальність за розгляд усіх претензій, що стосуються проведення чи результатів торгів, включаючи і ті претензії, що адресовані НКРЕ.

10.5. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником торгів, що бере в ній участь, замовнику.

10.6. Замовник може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.

10.7. Подання скарги зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 15 календарних днів.

10.8. Не пізніше 5 календарних днів після отримання скарги замовник має повідомити всіх учасників торгів, яких стосується ця скарга, про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги будь-який учасник торгів має право взяти у цьому розгляді участь. Учасник торгів, який не брав участі у розгляді скарги, позбавляється права на подальше звернення з вимогами, аналогічними до тих, що були розглянуті.

10.9. Якщо скаргу не врегульовано шляхом переговорів на підставі взаємної згоди, замовник протягом 15 календарних днів з дня її отримання приймає обгрунтоване рішення, у якому необхідно зазначити:

у разі, якщо скаргу не задоволено, причини такого рішення;

у разі, якщо скаргу задоволено частково, причини такого рішення та заходи, які вживатимуться для врегулювання конфлікту.

Зазначене рішення надсилається до НКРЕ протягом 3 робочих днів з дня його прийняття для розгляду та врегулювання конфлікту.

10.10. Рішення НКРЕ, є остаточним, і може бути оскаржене в суді відповідно до законодавства України.

10.11. Замовник несе відповідальність за виконання всіх пов'язаних з закупівлею дій та рішень відповідно до законодавства України, умов та правил здійснення відповідної ліцензованої діяльності та іншої нормативної документації.

НКРЕ контролює процес проведення тендерів та слідкує за дотриманням замовником принципів неупередженості та однакового ставлення до всіх учасників торгів у межах своїх повноважень. У випадку, якщо НКРЕ вважає, що будь-який документ, дії або рішення замовника, що стосуються проведення закупівлі, не відповідає вимогам Порядку або впливає на об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі та/або призводить до дискримінації учасників торгів, вона повідомляє про це замовника. Якщо замовник не усуває відповідне порушення, НКРЕ може визнати відповідний тендер недійсним.

10.12. У випадку, коли замовник провів закупівлю з порушенням цього Порядку, умов та правил здійснення відповідної ліцензованої діяльності чи не виконав вимоги НКРЕ щодо усунення порушень, пов'язаних з об'єктивністю визначення переможця процедури закупівлі та/або таких, що призводять до дискримінації учасників торгів, НКРЕ може скоригувати величину тарифу замовника з метою відшкодування суми, яка була використана для проведення таких закупівель.

10.13. НКРЕ може провести незалежний розгляд чи аудит тендерної пропозиції та/чи процесу оцінки з метою розгляду претензій і апеляцій з боку учасників торгів, при цьому забезпечуючи максимальну прозорість та справедливість.

Начальник управління технічної політики Л.Симоненко

Додаток 1
до Порядку придбання
товарів, робіт і послуг
ліцензіатами, ціни (тарифи)
на відповідну діяльність
яких встановлюються НКРЕ

Форма
оголошення про попередню кваліфікацію
учасників торгів

1. Замовник торгів _____________________________________________________________________________________________________

(повна назва)

1.1. Поштова адреса ____________________________________________________________________________________________________

1.2. Контактні:

телефон ______________________ факс _________________________

2. Оголошується попередня кваліфікація учасників торгів щодо

проведення закупівель на _______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

3. Місце та спосіб отримання тендерної документації ________________________________________________________________________

4. Додаткова інформація ________________________________________________________________________________________________

Інструкція
щодо заповнення форми оголошення про
попередню кваліфікацію учасників торгів

1. Оголошення виконується державною мовою. Дата заповнюється у порядку: час, число, місяць, рік.

2. Щодо пункту 1

Потрібно зазначити повну назву організації - замовника.

3. Щодо пункту 2

При широкій номенклатурі закупівлі потрібно зазначити узагальнені назви товарів, робіт і послуг.

Замовник також вказує загальну інформацію про вид, кількість, місце поставки товарів, проведення робіт, надання послуг, строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг. Детальна інформація зазначається у тендерній документації.

Додаток 2
до Порядку придбання
товарів, робіт і послуг
ліцензіатами, ціни (тарифи)
на відповідну діяльність
яких встановлюються НКРЕ

Форма
оголошення про проведення відкритих та двоступеневих
торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг

1. Замовник торгів _____________________________________________________________________________________________________

(повна назва)

1.1. Поштова адреса ____________________________________________________________________________________________________

1.2. Контактні:

телефон ______________________ факс _________________________

2. Інформація про товари (роботи, послуги), що закуповуються

_____________________________________________________________________________________________________________________

3. Місце та спосіб отримання тендерної документації ________________________________________________________________________

4. Додаткова інформація ________________________________________________________________________________________________

Інструкція
щодо заповнення форми оголошення про проведення
відкритих та двоступеневих торгів на закупівлю
товарів, робіт і послуг

1. Оголошення виконано державною мовою. Дата заповнюється у порядку: час, число, місяць, рік.

2. Щодо пункту 1

Потрібно зазначити повну назву організації - замовника.

3. Щодо пункту 2

При широкій номенклатурі закупівлі потрібно зазначити узагальнені назви товарів, робіт і послуг.

Замовник також зазначає загальну інформацію про вид, кількість, місце поставки товарів, проведення робіт, надання послуг, строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг. Детальна інформація зазначається у тендерній документації.

Додаток 3
до Порядку придбання
товарів, робіт і послуг
ліцензіатами, ціни (тарифи)
на відповідну діяльність
яких встановлюються НКРЕ

Звіт
про результати здійснення процедури запиту
цінових пропозицій (котирувань) щодо закупівлі
товарів, робіт і послуг

N ___________ від _____________________

1. Повне найменування організації-замовника ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження організації-замовника:

поштовий індекс ______________________________ населений пункт _________________________________________________________

вулиця, будинок (N) ___________________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________ факс ___________________________________ е-mail ________________________________

2. Опис предмета закупівлі ______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

3. Запрошення до участі у процедурі запиту цінових пропозицій (котирувань) надіслано

_____________________________________________________________________________________________________________________

(зазначити дату)

4. Кінцевий термін прийняття цінових пропозицій, установлений замовником дата ________________________ час __________________

5. У відповідь на запрошення до участі у процедурі запиту

цінових пропозицій (котирувань) отримано _______________________________________________________________________________

(зазначити кількість)

цінових пропозицій, а саме від:

1) __________________________________________________________________________________________________________________

2)___________________________________________________________________________________________________________________

6. Принаймні одну цінову пропозицію було відхилено ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________.

(зазначити ТАК або НІ та кількість відхилених пропозицій)

7. Ціна обраної пропозиції (з ПДВ) _________________________________________ грн.

(цифрами)

_____________________________________________________________________________________________________________ гривень.

(словами)

9. Торги скасовано з причини:

___ на участь у торгах було подано менше трьох цінових пропозицій;

___ було відхилено всі цінові пропозиції відповідно до ______________________________.

Торги визнано такими, що не відбулися, з причини:

___ ціна найбільш вигідної цінової пропозиції перевищила суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

___ настання непередбачених об'єктивних обставин, що засвідчили невідповідність закупівлі потребам компанії.а

10. Під час проведення процедури закупівлі тендерним комітетом було отримано принаймні одну скаргу ____________________________.

(зазначити ТАК або НІ
та кількість отриманих скарг)

11. Інша інформація ____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Голова тендерного
комітету
____________________
           (підпис)
____________________________
           (ініціали та прізвище)

Інструкція
щодо заповнення форми звіту про результати
здійснення процедури запиту цінових пропозицій
(котирувань) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг

1. Дата заповнюється у порядку: день, місяць, рік.

2. Щодо пункту 2

Замовник має докладно описати об'єкт закупівлі, зазначивши повну назву, обсяги та інші параметри залежно від виду об'єкта закупівлі (товари, роботи, послуги).

3. Щодо пункту 6

Цей пункт заповнюється лише у випадку відхилення цінової пропозиції.

Відповідна форма звітності зберігається у замовника.

4. Щодо пункту 9

Цей пункт заповнюється лише у випадках визнання недійсними/скасування торгів або визнання такими, що не відбулися.

5. Щодо пункту 10

Цей пункт заповнюється лише у випадку отримання скарги під час проведення процедури закупівлі.

Відповідна форма звітності, яка разом з копією відповіді на скаргу зберігається у замовника.

6. Щодо пункту 11

У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:

номер та дату наказу про створення тендерного комітету;

виклад причин і обставин, якими керувався замовник торгів під час обрання цієї процедури закупівлі, з обгрунтуванням її вибору;

відомості щодо призупинення процедури закупівлі внаслідок оскарження дій замовника;

якщо залучались експерти для участі у процедурі закупівлі - надати коротку інформацію про них;

відомості про запити щодо роз'яснення змісту тендерної документації, відповіді на них та будь-які зміни цієї документації;

якщо в результаті торгів не було укладено договір про закупівлю - виклад підстав такого рішення;

інші необхідні з точки зору замовника зауваження та коментарі.

Додаток 4
до Порядку придбання
товарів, робіт і послуг
ліцензіатами, ціни (тарифи)
на відповідну діяльність
яких встановлюються НКРЕ

Звіт
про результати здійснення процедури відкритих
торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг

N ___________ від ______________

1. Повне найменування організації-замовника ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження організації-замовника:

поштовий індекс ________________________________ населений пункт _____________________________________________________

вулиця, будинок (N) _________________________________________________________________________________________________

телефон _____________________________________ факс ___________________________________ е-mail _________________________

2. Опис предмета закупівлі ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

3. Оголошення про проведення процедури відкритих торгів було опубліковано в "_____________________" N ______ від ____________
Оголошення про результати проведення відкритих торгів було опубліковано в "_____________________" N ______ від _________________

4. Кінцевий термін прийняття тендерних пропозицій дата _____________________________ час __________________________________

5. У відповідь на оголошення про проведення процедури відкритих торгів отримано _________________________ тендерних пропозицій,

(зазначити кількість)

а саме від:

1) _________________________________________________________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________________________________________________________

6. Принаймні одну тендерну пропозицію було відхилено ___________________________________________________________________.

(зазначити ТАК або НІ та кількість відхилених пропозицій)

7. Ціни тендерних пропозицій:

найнижча ціна тендерної пропозиції (з ПДВ) ______________________________________________ грн.

(цифрами)

найвища ціна тендерної пропозиції (з ПДВ) ________________________________________________ грн.

(цифрами)

ціна обраної тендерної пропозиції (з ПДВ) _________________________________________________ грн.

(цифрами)

______________________________________________________________________________________________________________ гривень.

(словами)

______________________________ ______________________________
(поштовий індекс) (населений пункт)
______________________________ ______________________________
 (вулиця)  (будинок)
 ______________________________  ______________________________
 (телефон/факс)  (е-mail)

9. Торги скасовано з причини:

___ на участь у торгах було подано менше трьох тендерних пропозицій;

___ було відхилено всі тендерні пропозиції.

Торги визнано такими, що не відбулися, з причини:

___ ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищила суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

___ настання непередбачуваних об'єктивних обставин, що засвідчили невідповідність закупівлі потребам компанії.

10. Під час проведення процедур торгів тендерним комітетом було отримано принаймні одну скаргу ______________________________.

(зазначити ТАК або НІ
та кількість отриманих скарг)

11. Інша інформація _________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

12. Номер та дата наказу про створення тендерного комітету _______________________________________________________________.

Склад тендерного комітету: __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

 
Голова тендерного
комітету
____________________
           (підпис)
____________________________
           (ініціали та прізвище)

Інструкція
щодо заповнення форми звіту про результати
здійснення процедури відкритих торгів щодо
закупівлі товарів, робіт і послуг

1. Дата заповнюється у порядку: день, місяць, рік.

2. Щодо пункту 2

Замовник має докладно описати об'єкт закупівлі, зазначивши повну назву, обсяги та інші параметри залежно від виду об'єкта закупівлі (товари, роботи, послуги).

3. Щодо пункту 6

Цей пункт заповнюється лише у випадку відхилення тендерних пропозицій.

Відповідна форма звітності зберігається у замовника.

4. Щодо пункту 8

Протокол оцінки зберігається у замовника.

5. Щодо пункту 9

Цей пункт заповнюється лише у випадках скасування торгів або визнання такими, що не відбулися.

6. Щодо пункту 10

Цей пункт заповнюється лише у випадку отримання скарги під час проведення процедури торгів.

Відповідна форма звітності та копія відповіді на скаргу зберігаються у замовника.

7. Щодо пункту 11

У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:

причини скорочення строку подання тендерних пропозицій;

відомості про запити щодо роз'яснення змісту тендерної документації, відповіді на них та будь-які зміни цієї документації;

відомості щодо призупинення процедури закупівлі внаслідок оскарження дій замовника;

якщо залучались експерти для участі у процедурі закупівлі - надати коротку інформацію про них;

відомості про запити щодо роз'яснення змісту тендерної документації, відповіді на них та будь-які зміни цієї документації;

якщо в результаті торгів не було укладено договір про закупівлю - виклад підстав такого рішення;

інші необхідні з точки зору замовника зауваження та коментарі.

8. Щодо пункту 12

Зазначити прізвища, імена, по батькові та посади членів тендерного комітету.

Додаток 5
до Порядку придбання
товарів, робіт і послуг
ліцензіатами, ціни (тарифи)
на відповідну діяльність
яких встановлюються НКРЕ

Звіт
про результати здійснення процедури двоступеневих
торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг
N _________ від ______________

1. Повне найменування організації-замовника ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження організації-замовника:

поштовий індекс _______________________________ населений пункт _____________________________________________________

вулиця, будинок (N) _________________________________________________________________________________________________

телефон ______________________________ факс _________________________________ е-mail __________________________________

2. Опис предмета закупівлі ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Вибрана процедура торгів ____________________________________________________________________________________________

3. Номер і дата листа-погодження НКРЕ щодо застосування процедури двоступеневих торгів ____________________________________ та

листа-відповіді НКРЕ з погодженням застосування процедури двоступеневих торгів ____________________________________________.

4. Оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів було опубліковано в "_______________" N ______ від _______________ .

Оголошення про результати проведення процедури двоступеневих торгів було опубліковано в "_______________" N _____ від ___________ .

5. Чи проводилась процедура попередньої кваліфікації: ______________________________________.

(зазначити ТАК чи НІ)

5-а. Інформацію про проведення процедури попередньої кваліфікації опубліковано в "_______________" N ______ від ___________________.

Процедура попередньої кваліфікації закінчилась ____________________________________________________________________________.

(зазначити дату)

6. Кінцевий термін прийняття тендерних пропозицій дата _____________ час ____________

7. У відповідь на оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів отримано _______________________ тендерних пропозицій,

(зазначити кількість)

а саме від:

1) _________________________________________________________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________________________________________________________

8. Принаймні одну тендерну пропозицію було відхилено ___________________________________________________________________.

(зазначити ТАК або НІ та кількість відхилених пропозицій)

9. Ціни тендерних пропозицій:

Найнижча ціна тендерної пропозиції (з ПДВ) __________________________________ грн.

(цифрами)

Найвища ціна тендерної пропозиції (з ПДВ) ___________________________________ грн.

(цифрами)

Ціна обраної тендерної пропозиції (з ПДВ) _____________________________________ грн.

(цифрами)

______________________________________________________________________________________________________________ гривень.

(словами)

10. На основі оцінки цінових пропозицій вибрано пропозицію ________________________, яку подав ______________________________

 (зазначити N пропозиції)  (повне найменування
організації-учасника торгів)
 

______________________________ ______________________________
(поштовий індекс) (населений пункт)
______________________________ ______________________________
 (вулиця)  (будинок)
 ______________________________  ______________________________
 (телефон/факс)  (е-mail)
 

11. Торги скасовано з причини:

___ на участь у торгах було подано менше трьох тендерних пропозицій;

___ було відхилено всі тендерні пропозиції відповідно до _____________ .

Торги визнано такими, що не відбулися, з причини:

___ ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищила суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

___ настання непередбачуваних об'єктивних обставин, що засвідчили невідповідність закупівель потребам компанії.

12. Під час проведення процедур торгів тендерним комітетом було отримано принаймні одну скаргу ______________________________.

(зазначити ТАК або НІ
та кількість отриманих скарг)

13. Інша інформація ___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

14. Номер та дата наказу про створення тендерного комітету ____________________________________.

Склад тендерного комітету: ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

 
Голова тендерного
комітету
____________________
           (підпис)
____________________________
           (ініціали та прізвище)

Інструкція
щодо заповнення форми звіту про результати
здійснення процедури двоступеневих торгів
щодо закупівлі товарів, робіт і послуг

1. Дата заповнюється у порядку: день, місяць, рік.

2. Щодо пункту 2

Замовник має докладно описати об'єкт закупівлі, зазначивши повну назву, обсяги та інші параметри залежно від виду об'єкта закупівлі (товари, роботи, послуги).

3. Щодо пункту 3

Підставами для погодження застосування процедури двоступеневих торгів є лист-звернення на адресу НКРЕ з викладенням причин і обставин необхідності застосування процедури двоступеневих торгів та інші відповідні документи, подання яких передбачено в порядку погодження застосування цих процедур, що встановлюється НКРЕ, і рішення НКРЕ щодо погодження застосування процедури двоступеневих торгів.

Оригінал листа погодження та копії документів, що є підставами для його видачі, зберігаються у замовника.

4. Щодо пункту 4

Зазначається назва видання (адреса в електронній мережі), у якому було розміщено оголошення, а також дата розміщення оголошення.

5. Щодо пункту 5-а

Цей пункт заповнюється лише у випадку проведення попередньої кваліфікації.

У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:

перелік учасників торгів, які брали участь у процедурі попередньої кваліфікації;

критерії відбору учасників торгів.

Відповідна форма звітності зберігаються у замовника.

6. Щодо пункту 8

Цей пункт заповнюється лише у випадку відхилення тендерної пропозиції.

Відповідна форма звітності зберігається у замовника.

7. Щодо пункту 10

Протокол оцінки тендерних пропозицій зберігається у замовника.

8. Щодо пункту 11

Цей пункт заповнюється лише у випадках скасування торгів або визнання такими, що не відбулися.

9. Щодо пункту 12

Цей пункт заповнюється лише у випадку отримання скарги під час проведення процедури торгів.

Відповідна форма звітності та копія відповіді на скаргу зберігаються у замовника.

10. Щодо пункту 13

У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:

підстави застосування процедури двоступеневих торгів;

причини скорочення строку подання тендерних пропозицій;

відомості про запити щодо роз'яснення змісту тендерної документації, відповіді на них та будь-які зміни цієї документації;

відомості щодо призупинення процедури закупівлі внаслідок оскарження дій замовника;

якщо залучались експерти для участі у процедурі закупівлі - надати коротку інформацію про них;

якщо в результаті торгів не було укладено договір про закупівлю - виклад підстав такого рішення;

інші необхідні з точки зору замовника зауваження та коментарі.

11. Щодо пункту 14

Зазначити прізвища, імена, по батькові та посади членів тендерного комітету.

Додаток 6
до Порядку придбання
товарів, робіт і послуг
ліцензіатами, ціни (тарифи)
на відповідну діяльність
яких встановлюються НКРЕ

Звіт
про результати здійснення процедури закупівлі
в одного виконавця товарів, робіт і послуг
N ___________ від ______________

1. Повне найменування організації-замовника ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження організації-замовника:

поштовий індекс ___________________ населений пункт __________________________________________________________________

вулиця, будинок (N) __________________________________________________________________________________________________

Член тендерного комітету - відповідальний за здійснення

процедури закупівлі __________________________________________________________________________________________________

телефон _______________________________ факс _______________________________________ е-mail ____________________________

2. Опис предмета закупівлі _____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

3. Номер і дата листа-погодження НКРЕ щодо застосування процедури закупівлі в одного виконавця ______________________________ та

листа-відповіді НКРЕ з погодженням застосування процедури закупівлі в одного виконавця ______________________________________.

4. Запрошення до участі у процедурі закупівлі в одного виконавця надіслано ______________

(дата)

____________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування організації-виконавця)

______________________________ ______________________________
(поштовий індекс) (населений пункт)
______________________________ ______________________________
 (вулиця)  (будинок)
 ______________________________  ______________________________
 (телефон/факс)  (е-mail)
 

5. Переговори відбувались

Дата ________________________ час ______________________ місце переговорів _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

6. Кінцева ціна, погоджена у результаті переговорів (з ПДВ) ________________________грн. ______________________________ гривень

 (цифрами)  (словами)
  

7. Інша інформація _____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

8. Номер та дата наказу про створення тендерного комітету ____________________________.

Склад тендерного комітету: _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

 
Голова тендерного
комітету
__________________
           (підпис)
_____________________________
        (ініціали та прізвище)
М.П.    

Інструкція
щодо заповнення форми звіту про результати
здійснення процедури закупівлі в одного
виконавця товарів, робіт і послуг

1. Дата заповнюється у порядку: день, місяць, рік.

2. Щодо пункту 2

Замовник має докладно описати об'єкт закупівлі, зазначивши повну назву, обсяги та інші параметри залежно від виду об'єкта закупівлі (товари, роботи, послуги).

3. Щодо пункту 3

Підставами для видачі листа-погодження НКРЕ щодо застосування процедури закупівлі в одного виконавця є лист-звернення на адресу НКРЕ з викладенням причин і обставин необхідності застосування процедури закупівлі в одного виконавця та інші відповідні документи, подання яких передбачено в порядку погодження застосування цієї процедури.

Оригінал листа-погодження НКРЕ та копії документів, що є підставами його видачі, зберігаються у замовника.

4. Щодо пункту 4

Копія запрошення зберігається у замовника.

5. Щодо пункту 5

Протокол(и) переговорів зберігається у замовника.

6. Щодо пункту 7

У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:

виклад причин і обставин, якими керувався замовник торгів під час обрання цієї процедури закупівлі, з обгрунтуванням її вибору;

якщо залучались експерти для участі у процедурі закупівлі - коротку інформацію про них;

інші необхідні з точки зору замовника зауваження та коментарі.

7. Щодо пункту 8

Зазначити прізвища, імена, по батькові та посади членів тендерного комітету.

Додаток 7
до Порядку придбання
товарів, робіт і послуг
ліцензіатами, ціни (тарифи)
на відповідну діяльність
яких встановлюються НКРЕ

Протокол
проведення процедури попередньої кваліфікації
N _______ від ________________

1. Підстави застосування процедури попередньої кваліфікації.

2. Опис критеріїв та процедури оцінки відповідності вимогам попередньої кваліфікації.

3. Інформація про учасників процедури попередньої кваліфікації:

     ------------------------------------------------------------------
| N і дата | Повне | Адреса, |Критерії| Запити | Результат |
|реєстрації|наймену- | телефон/ |відбору | учасників | процедури |
|замовником| вання | факс | та | процедури |попередньої|
|заявки на |учасника | |перелік |попередньої| кваліфі- |
| участь | торгів | |поданих | кваліфі- | кації |
| | | |докумен-| кації | |
| | | | тів | | |
|----------+---------+----------+--------+-----------+-----------|
|----------+---------+----------+--------+-----------+-----------|
------------------------------------------------------------------

Необхідно зазначити стислий виклад запитів учасників щодо роз'яснення умов здійснення процедури попередньої кваліфікації та відповідей на них у разі надання таких запитів.

Зазначити: задовольнив чи не задовольнив учасник торгів вимоги щодо попередньої кваліфікації.

 
Голова тендерного
комітету
__________________
           (підпис)
_____________________________
        (ініціали та прізвище)
М.П.    

Додаток 8
до Порядку придбання
товарів, робіт і послуг
ліцензіатами, ціни (тарифи)
на відповідну діяльність
яких встановлюються НКРЕ

Запрошення
до участі в торгах

1. Замовник торгів ___________________________________________________________________________________________________

(повна назва та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Запрошує __________________________________________________________________________________________________________

(повна назва організації, яка запрошується)
до участі в тендері на закупівлю

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

(інформація про товари (роботи, послуги), що закуповуються)

2. Це запрошення до участі в торгах здійснюється згідно із загальним повідомленням про закупівлю, що було опубліковане у

"___________________" від ___ N _________, оголошення N _________

3. Процедура здійснення закупівлі ______________________________________________________________________________________

4. Місце та спосіб отримання тендерних документацій

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

5. Вартість тендерних документацій _____________________ грн.

6. Місце та кінцевий термін подання тендерних пропозицій

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

7. Тендерні пропозиції мають супроводжуватися забезпеченням тендерної заявки в розмірі ____________________________________ грн.

8. Місце та дата розкриття тендерних пропозицій

____________________________________________________________________________________________________________________

9. Додаткова інформація _______________________________________________________________________________________________

10. Поштова адреса ___________________________________________________________________________________________________

(повна адреса замовника)

11. Відповідальний за проведення торгів _________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

телефон _______________________________ факс ____________________________________ е-mail _______________________________

Підпис керівника

М.П.

Інструкція
щодо заповнення форми
запрошення до участі в торгах

1. Запрошення має бути написане державною мовою, засвідчується круглою печаткою та підписується відповідною посадовою особою організації-замовника.

Дата заповнюється у порядку: час, число, місяць, рік.

2. Щодо пункту 1

Потрібно зазначити повну назву організації - замовника та її ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств, організацій, установ.

Потрібно зазначити докладний перелік товарів, робіт і послуг, що планується закуповувати.

Замовник також зазначає загальну інформацію про вид, кількість, місце поставки товарів, проведення робіт, надання послуг, строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг. Детальна інформація зазначається у тендерній документації.

3. Щодо пункту 4

Потрібно зазначити точну адресу та спосіб отримання тендерної документації.

4. Щодо пункту 5

Вартість тендерної документації має не перевищувати суму, необхідну для покриття витрат на її підготовку та розсилання.а

5. Щодо пункту 6

Потрібно зазначити точне місце подання документації (адреса, номер кабінету) та кінцевий термін подання (час, число, місяць, рік).

6. Щодо пункту 7
Розмір тендерного забезпечення (якщо вимагається)

7. Щодо пункту 9

У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:

основні кваліфікаційні вимоги до учасників торгів (за потреби);

іншу інформацію, яку необхідно знати учаснику торгів.

Додаток 9
до Порядку придбання
товарів, робіт і послуг
ліцензіатами, ціни (тарифи)
на відповідну діяльність
яких встановлюються НКРЕ

Протокол
розкриття тендерних пропозицій
N ________ від __________________

1. Замовник

1.1. Повне найменування замовника _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Адреса ____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Відповідальний за проведення торгів ____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

телефон _________________________________ факс ________________________________ е-mail ____________________________________

2. Інформація про предмет закупівлі

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(найменування товарів, робіт і послуг)

3. Розкриття тендерних пропозицій відбулось

дата _______________________ час ______________________________

місце розкриття _________________________________________________________________________________________________________

4. Перелік тендерних пропозицій, запропонованих учасниками торгів

     ------------------------------------------------------------------
| N і дата | Повне | Адреса, | Ціна |Примітки 1)|
|реєстрації | найменування |телефон/факс| тендерної| |
|замовником |учасника торгів| |пропозиції| |
| тендерної | | | | |
|пропозиції | | | | |
|-----------+---------------+------------+----------+------------|
|-----------+---------------+------------+----------+------------|
------------------------------------------------------------------

1) У разі подання учасником торгів альтернативної тендерної пропозиції, у графі "Примітки" робиться запис "альтернативна тендерна пропозиція".

5. Присутні:

5.1. Від замовника
(члени тендерного комітету): ___________________________
                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові)


______________________
               (підпис)

5.2. Від учасника торгів:_____________________________
                                         (найменування організації, посада,
                                               прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________
               (підпис)
5.3. Представник НКРЕ___________________________
                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________
                 (підпис)

 
Голова тендерного
комітету
__________________
           (підпис)
_____________________________
        (ініціали та прізвище)
М.П.    

Додаток 10
до Порядку придбання
товарів, робіт і послуг
ліцензіатами, ціни (тарифи)
на відповідну діяльність
яких встановлюються НКРЕ

Перелік
відхилених тендерних пропозицій

     ------------------------------------------------------------------
| N і дата | Причина відхилення та її обгрунтування |
| реєстрації | |
| замовником | |
| тендерної | |
| пропозиції | |
|------------+---------------------------------------------------|
| |_____ учасник торгів не відповідає кваліфікаційним |
| |вимогам, установленим ____________________________,|
| |а саме: |
| | |
| | |
|------------+---------------------------------------------------|
| |_____ тендерна пропозиція не відповідає умовам |
| |тендерної документації, а саме: |
| | |
| | |
|------------+---------------------------------------------------|
| |_____ учасник торгів своїми діями призвів до |
| |виникнення обставин, які не дозволяють йому взяти |
| |участь у тендері відповідно до ___________________,|
| |а саме: |
| | |
| | |
------------------------------------------------------------------

 
Голова тендерного
комітету
__________________
           (підпис)
_____________________________
        (ініціали та прізвище)
М.П.    

Додаток 11
до Порядку придбання
товарів, робіт і послуг
ліцензіатами, ціни (тарифи)
на відповідну діяльність
яких встановлюються НКРЕ

Форма
повідомлення про результати проведення
торгів (тендерів)

1. Замовник торгів _______________________________________________________________________________________________________

(повна назва та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

1.1. Поштова адреса ______________________________________________________________________________________________________

2. Інформація про предмет закупівлі _________________________________________________________________________________________

3. Оголошення про проведення торгів було опубліковане у "_________________" від ___ N ___________, оголошення N ________.

4. Дата акцепту тендерної пропозиції, що визнана найкращою ___________________________.

5. Вартість договору про закупівлю (з урахуванням ПДВ)_______________________________ грн.

6. Інформація про переможця торгів ________________________________________________________________________________________

(повна назва та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

6.1. Поштова адреса ______________________________________________________________________________________________________

6.2. Телефон ___________________ факс _______________________

Підпис керівника

М.П.

Інструкція
щодо заповнення форми повідомлення про
результати проведення торгів (тендерів)

1. Форма заповнюється для розміщення у друкованому засобі масової інформації як у випадку успішного проведення торгів, так і при прийнятті рішення про скасування торгів, а також визнання торгів такими, що не відбулися.

Повідомлення має бути написане державною мовою, засвідчується круглою гербовою печаткою та підписується відповідною посадовою особою організації-замовника. Дата заповнюється у порядку: час, число, місяць, рік.

2. Щодо пункту 2

Назва предмета закупівлі зазначається аналогічно оголошенню про проведення торгів.

3. Щодо пункту 3

Якщо замовник додатково розміщував оголошення про проведення торгів у міжнародному виданні, потрібно зазначити назву видання, номер та дату опублікування оголошення.

4. Щодо пункту 5

Якщо замовник додатково розміщував оголошення про проведення торгів у міжнародному виданні, потрібно зазначити назву видання, номер та дату опублікування оголошення.

При скасуванні торгів, а також при визнанні торгів такими, що не відбулися, зазначаються причини. Пункти 4, 5, 6 у таких випадках не заповнюються.

Додаток 12
до Порядку придбання
товарів, робіт і послуг
ліцензіатами, ціни (тарифи)
на відповідну діяльність
яких встановлюються НКРЕ

Скарги,
отримані тендерним комітетом під час проведення
процедур закупівлі

1) Необхідно зазначити чи задоволено скаргу (повністю або частково).

Голова тендерного
комітету
__________________
           (підпис)
_____________________________
        (ініціали та прізвище)
М.П.