Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про гастрольні заходи в Україні

Цей Закон визначає загальні засади організації гастрольних заходів в Україні, а також порядок справляння та використання збору за проведення гастрольних заходів.

I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

гастрольні заходи - видовищні заходи (фестивалі, концерти, вистави, лекційно-концертні, розважальні програми, виступи пересувних циркових колективів, пересувні механізовані атракціони типу "Луна-парк" тощо) закладів, підприємств, організацій культури, творчих колективів, у тому числі тимчасових, окремих виконавців за межами їх стаціонарних сценічних майданчиків. Гастрольні заходи, за винятком благодійних гастрольних заходів, проводяться з метою отримання доходів;

гастролери - заклади, підприємства і організації культури, творчі колективи, окремі виконавці, які здійснюють гастрольні заходи на території України;

організатори гастрольних заходів - суб'єкти господарювання, що займаються організацією гастрольних заходів на території України і статутними документами яких передбачено таку діяльність;

благодійні гастрольні заходи - добровільні безкорисливі видовищні заходи закладів, підприємств, організацій культури, творчих колективів, окремих виконавців, що не передбачають одержання доходу їх організаторами та гастролерами, за винятком доходів, за рахунок яких покриваються витрати, пов'язані виключно з організацією та проведенням гастрольного заходу. Перелік та граничні обсяги таких витрат визначаються Кабінетом Міністрів України.

Благодійними вважаються також гастрольні заходи, весь дохід від яких, за винятком доходів, за рахунок яких покриваються витрати, пов'язані виключно з організацією та проведенням гастрольного заходу, спрямовується на благодійництво згідно із законом;

стаціонарний сценічний майданчик - сценічний майданчик, який належить закладу, підприємству чи організації культури, творчому колективу, виконавцю на правах власності або регулярно використовується ним не менше одного року на підставі інших цивільно-правових угод.

Стаття 2.Організація гастрольних заходів

Гастролі проводяться на підставі договорів, укладених відповідно до закону.

Порядок організації і проведення гастрольних заходів визначається Кабінетом Міністрів України.

Організатори гастрольних заходів несуть відповідальність за дотримання положень законодавства України про авторські і суміжні права.

Стаття 3. Обмеження при здійсненні гастрольних заходів

При проведенні гастрольних заходів не допускаються заклики до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу і цілісності держави, розпалювання національної, класової, соціальної, релігійної та іншої ворожнечі, до пропаганди війни, тероризму й екстремізму.

Не допускається проведення гастрольних заходів, що пропагують порнографію, культ насильства й жорстокості, виробництво та вживання наркотиків і психотропних речовин.

Розділ II
Збір за проведення гастрольних заходів

Стаття 4. Платники збору за проведення гастрольних заходів

Платниками збору за проведення гастрольних заходів на території України є організатори гастрольних заходів.

Організатори благодійних гастрольних заходів не є платниками цього збору.

Стаття 5. Об'єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування збором за проведення гастрольних заходів на території України є виручка від реалізації квитків на гастрольний захід.

Стаття 6. Ставка оподаткування

Ставка збору за проведення гастрольних заходів становить три відсотки об'єкта оподаткування, визначеного у статті 5 цього Закону.

Стаття 7. Порядок розрахунку та сплати збору за проведення
гастрольних заходів

Платники збору за проведення гастрольних заходів протягом десяти календарних днів після дати проведення гастрольного заходу подають до органу державної податкової служби за місцем його проведення розрахунок збору за проведення гастрольних заходів за формою, встановленою центральним податковим органом.

Збір сплачується одним платіжним дорученням протягом двадцяти календарних днів, наступних за датою проведення гастрольного заходу.

Датою проведення заходу вважається дата його фактичного завершення.

Розділ III
Підтримка вітчизняних гастролерів

Стаття 8. Порядок формування коштів для
підтримки вітчизняних гастролерів

Підтримка вітчизняних гастролерів здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України і місцевих бюджетів.

Джерелом формування спеціального фонду бюджетів на підтримку вітчизняних гастролерів є надходження від збору за проведення гастрольних заходів.

Стаття 9. Порядок розподілу та використання коштів для
підтримки вітчизняних гастролерів

Тридцять відсотків нарахованих сум збору за проведення гастрольних заходів залишаються на спеціальних рахунках управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим та в областях і використовуються на підтримку гастрольних заходів у зазначених регіонах; розпорядником цих коштів є органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органи виконавчої влади в областях, які здійснюють державну політику у сфері культури і мистецтв.

Сімдесят відсотків нарахованих сум зазначеного збору перераховуються на спеціальний рахунок Державного казначейства України і використовуються на підтримку гастрольних заходів вітчизняних гастролерів на загальнодержавному рівні. Розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику у сфері культури і мистецтв.

Забороняється нецільове використання зазначених коштів.

Порядок розподілу коштів спеціального фонду бюджетів на підтримку вітчизняних гастролерів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ IV
Відповідальність за порушення цього Закону

Стаття 10. Відповідальність за порушення цього Закону

Особи, які порушили вимоги цього Закону, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Платники збору за проведення гастрольних заходів несуть відповідальність за своєчасність подання розрахунку збору, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору згідно із законом.

Сума збору за проведення гастрольних заходів, не сплачена платником в установлений цим Законом термін, вважається сумою податкового боргу і стягується до бюджетів з нарахуванням пені та застосуванням штрафних санкцій у загальному порядку.

Розділ V
Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття необхідних нормативно-правових актів у зв'язку з прийняттям цього Закону.

4. Частину першу статті 14 Закону України "Про систему оподаткування" (1251-12) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119; 1999 р., N 5-6, ст. 39, N 20-21, ст. 192, N 26, ст. 215, N 51, ст. 455; 2002 р., N 5, ст. 30; 2003 р., N 12, ст. 88, N 10-11, ст. 87; із змінами, внесеними Законом України від 22 травня 2003 року N 849-IV доповнити пунктом 27:

"27) збір за проведення гастрольних заходів".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 10 липня 2003 року
N 1115-IV