Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 17 Закону України
"Про відпустки"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до частини другої статті 17 Закону України "Про відпустки" (504/96-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4) такі зміни:

слово "Жінкам" замінити словом "Особам";

доповнити реченням такого змісту: "У разі усиновлення дитини (дітей) обома батьками вказана відпустка надається одному з батьків на їх розсуд".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 10 липня 2003 року
N 1114-IV