Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

( Указ втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу
N 1129-IV від 11.07.20
03 )

Про внесення змін до статті 75
Виправно-трудового кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1988, N 33, ст. 807 )

( Указ затверджено Законом
N 6831-XI від 12.11.1988, ВВР, 1988, N 47, ст.1115 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 25 липня 1988 року "Про внесення зміни до статті 36 Основ виправно-трудового законодавства Союзу РСР і союзних республік" Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Частину третю статті 75 Виправно-трудового кодексу Української РСР (3325-07) виключити.

Частини четверту і п'яту цієї статті вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.Шевченко

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.Хоменко

м. Київ, 3 серпня 1988 року
N 6346-XI