Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 604 від 27.12.2001

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 11 від 14.01.20
11)

Про бюджетну класифікацію та її запровадження

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
N 233 від 02.04.
2002
N 267 від 19.04.
2002
N 1100 від 29.12.
2002
N 35 від 17.01.
2003
N 351 від 12.05.
2003
N 505 від 19.08.20
03 )

На виконання статті 8 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та з метою запровадження у 2002 році бюджетної класифікації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2002 року бюджетну класифікацію (додаток 1).

1.1. Департаменту по бюджету у тижневий термін поінформувати Верховну Раду України про затверджену бюджетну класифікацію.

1.2. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування:

класифікації доходів бюджету, функціональної класифікації видатків бюджету, класифікації фінансування бюджету та класифікації боргу Департамент по бюджету Міністерства фінансів України;

економічної класифікації видатків бюджету - Державне казначейство України.

2. Затвердити тимчасову класифікацію видатків місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до нової функціональної класифікації видатків бюджету) (додаток 2), яка використовується до впровадження програмно-цільового методу при складанні та виконанні місцевих бюджетів.

3. Для запровадження бюджетної класифікації:

3.1. Департаменту по бюджету та Державному казначейству України у двотижневий термін підготувати необхідні роз'яснення до застосування функціональної та економічної класифікації видатків бюджету, перехідну таблицю щодо відповідності кодів функціональної класифікації видатків бюджету, яка діє у 2001 році, функціональній класифікації видатків бюджету, яка затверджується цим наказом, та подати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахунковій палаті, місцевим фінансовим органам, органам Державного казначейства, головним розпорядникам коштів державного бюджету.

3.2. Департаменту по бюджету у тижневий термін з набрання чинності закону України про Державний бюджет України на відповідний рік подати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахунковій палаті, Державному казначейству України інформацію про відповідність кодів програмної класифікації видатків державного бюджету кодам функціональної класифікації видатків бюджету.

3.3. Державному казначейству України при складанні та поданні звітності у 2002 році:

3.3.1. Застосовувати:

у звіті про виконання Зведеного бюджету України - функціональну класифікацію видатків бюджету, яка затверджується цим наказом;

у звіті про виконання Державного бюджету України - програмну класифікацію видатків державного бюджету, затверджену у відповідному додатку до закону про Державний бюджет України, та функціональну класифікацію видатків бюджету, яка затверджується цим наказом;

у звіті про виконання місцевих бюджетів - тимчасову класифікацію видатків місцевих бюджетів та функціональну класифікацію видатків бюджету, які затверджуються цим наказом.

3.3.2. Забезпечити переведення до нової функціональної класифікації видатків бюджету:

показників видатків державного бюджету за програмною класифікацією - за таблицею відповідності програмної класифікації видатків державного бюджету функціональній класифікації видатків бюджету;

показників видатків місцевих бюджетів за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів (Додаток 2) - за таблицею відповідності тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів функціональній класифікації видатків бюджету, яка затверджується цим наказом. ( Абзац третій пункту 3.3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 233 від 02.04.2002 )

4. Департаменту по бюджету довести цей наказ до головних розпорядників коштів державного бюджету та місцевих фінансових органів для застосування в роботі.

5. Визнати таким, що втратив чинність з 1 січня 2002 року, наказ Мінфіну від 03.12.97 N 265 із змінами та доповненнями.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр I.О.Мітюков

Додаток 1

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України від 27 грудня 2001 р.N 604

Бюджетна класифікація

I. Класифікація доходів бюджету

------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|10000000|Податкові надходження |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11000000|Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення |
| |ринкової вартості |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11010000|Прибутковий податок з громадян |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11010100|Прибутковий податок з робітників і службовців |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11010200|Прибутковий податок на доходи від підприємницької діяльності та |
| |інші доходи громадян |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11010300|Прибутковий податок на доходи з працівників галузі сільського |
| |господарства |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11010400|Фіксований податок на доходи фізичних осіб від підприємницької |
| |діяльності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11010500|Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати |
| |прибуткового податку з громадян |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11010600|Прибутковий податок з працівників малих підприємств та членів |
| |кооперативів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11020000|Податок на прибуток підприємств |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11020100|Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у |
| |державній власності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11020200|Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до |
| |комунальної власності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11020300|Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних |
| |інвесторів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11020400|Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, |
| |концертно-видовищних заходів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11020500|Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11020600|Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали |
| |аналогічних організацій, розташованих на території України |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11020700|Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали |
| |аналогічних організацій, розташованих на території України |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11020800|Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до |
| |колективної власності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11020900|Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації,|
| |кооперативів та громадських об'єднань |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11021000|Податок на прибуток приватних підприємств |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11021100|Інші платники податку на прибуток |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11021200|Відрахування від суми податку на прибуток підприємств на |
| |фінансування будівництва та придбання житла військовослужбовцям, |
| |учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у |
| |зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули |
| |під час виконання ними службових обов'язків, а також |
| |військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом |
| |здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів,|
| |які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11021300|Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств|
| |і організацій |
---------+-------------------------------------------------------------------|
|11021400|Надходження від підприємств податку на |
| |прибуток, одержаного від виконання |
| |інноваційних проектів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11021500|Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта|
| |0,8 до норм амортизації |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|11021600|Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали |
| |аналогічних організацій, розташованих на території України, за |
| |винятком страхових організацій |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|12000000|Податки на власність |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|12010000|Періодичні податки на чисту вартість майна |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|12010100|Податок на нерухоме майно підприємств |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|12010200|Податок на нерухоме майно громадян |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|12020000|Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин |
| |і механізмів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|12020100|Податок з власників наземних транспортних засобів та інших |
| |самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|12020200|Податок з власників наземних транспортних засобів та інших |
| |самохідних машин і механізмів (з громадян) |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|12020300|Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку |
| |власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і |
| |механізмів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|12020400|Податок з власників водних транспортних засобів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13000000|Збори на спеціальне використання природних ресурсів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13010000|Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування |
| |земельними ділянками лісового фонду |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13010100|Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного |
| |значення |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13010200|Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення|
| |та користування земельними ділянками лісового фонду |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13010300|Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за |
| |спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними|
| |ділянками лісового фонду |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13020000|Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за |
| |користування водами для потреб гідроенергетики і водного |
| |транспорту |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13020100|Збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного |
| |значення |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13020200|Збір за спеціальне використання водних ресурсів місцевого значення |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13020300|Збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного |
| |транспорту |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13020400|Надходження збору за спеціальне використання водних ресурсів від |
| |підприємств житлово-комунального господарства |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13020500|Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за |
| |спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування |
| |водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13030000|Платежі за користування надрами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13030100|Платежі за користування надрами загальнодержавного значення |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13030200|Плата за користування надрами місцевого значення |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13030300|Плата за пошук та розвідку родовищ корисних копалин |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13030400|Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах |
| |виключної (морської) економічної зони |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13030500|Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів |
| |за спеціальне використання корисних копалин |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13030600|Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням|
| |корисних копалин |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13040000|Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного|
| |бюджету |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13040100|Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного|
| |бюджету |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13040200|Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за |
| |геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного |
| |бюджету |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13050000|Плата за землю |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13050100|Земельний податок з юридичних осіб |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13050200|Орендна плата з юридичних осіб |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13050300|Земельний податок з фізичних осіб |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13050400|Реструктурована сума заборгованості плати за землю |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13050500|Орендна плата з фізичних осіб |
---------+-------------------------------------------------------------------|
|13050600|Плата за землю від підприємств, які виконують |
| |інноваційні проекти |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13070000|Плата за використання інших природних ресурсів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13070100|Плата за спеціальне використання диких тварин |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13070200|Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|13070300|Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів |
| |за використання інших природних ресурсів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14000000|Внутрішні податки на товари та послуги |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14010000|Податок на додану вартість |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14010100|Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, |
| |послуг) |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14010200|Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів|
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14010300|Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14010400|Бюджетне відшкодування податку на додану вартість |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14010500|Податок на додану вартість із імпортованих на |
| |територію України робіт, послуг |
---------+-------------------------------------------------------------------|
|14020000|Акцизний збір із вироблених в Україні товарів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14020100|Спирт |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14020200|Лікеро-горілчана продукція |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14020300|Виноробна продукція |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14020400|Пиво |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14020700|Тютюн та тютюнові вироби |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14020800|Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14020900|Мотоцикли і велосипеди |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14021100|Ювелірні вироби |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14021600|Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14021700|Бензин моторний для автомобілів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14021800|Інші нафтопродукти |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14022100|Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного|
| |збору за вироблені в Україні товари |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14030000|Акцизний збір із ввезених на територію України товарів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14030100|Спирт |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14030200|Лікеро-горілчана продукція |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14030300|Виноробна продукція |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14030400|Пиво |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14030700|Тютюн та тютюнові вироби |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14030800|Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14030900|Мотоцикли і велосипеди |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14031100|Ювелірні вироби |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14031600|Інші підакцизні товари іноземного виробництва |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14031700|Бензин моторний для автомобілів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14031800|Інші нафтопродукти |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14050000|Податки на окремі категорії послуг |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14060000|Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14060100|Податок на промисел |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14060200|Плата за видачу ліцензій та сертифікатів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14060300|Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14060400|Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних |
| |суб'єктів господарської діяльності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14060500|Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і |
| |плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14060600|Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі |
| |спирту етилового, коньячного та плодового |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14060700|Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями |
| |та тютюновими виробами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14060800|Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності з випуску та обігу|
| |цінних паперів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14060900|Плата за державну реєстрацію, крім плати за |
| |державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14061000|Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та|
| |тютюновими виробами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14061100|Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями|
| |та тютюновими виробами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14061200|Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне |
| |мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час |
| |мовлення |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14061400|Плата за видачу ліцензій на використання радіочастот |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14061500|Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання |
| |електроенергетики |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14070000|Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14070100|Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної |
| |торгівлі, сплачена фізичними особами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14070200|Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної |
| |торгівлі, сплачена юридичними особами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14070300|Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з |
| |торгівлі готівковими валютними цінностями |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14070500|Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової |
| |торгівлі, сплачена фізичними особами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14070600|Плата за придбання торгового патенту на здійснення |
| |торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена|
| |фізичними особами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14070700|Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової |
| |торгівлі, сплачена юридичними особами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14070800|Плата за придбання торгового патенту на здійснення |
| |торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена|
| |юридичними особами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14070900|Плата за придбання пільгового торгового патенту на здійснення |
| |торговельної діяльності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14071000|Плата за придбання короткотермінового торгового патенту на |
| |здійснення торговельної діяльності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14071100|Плата за придбання спеціального торгового патенту на здійснення |
| |торговельної діяльності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14071200|Плата за придбання спеціального торгового патенту на здійснення |
| |діяльності з надання побутових послуг |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14071300|Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з |
| |надання побутових послуг, сплачена фізичними особами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14071400|Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з |
| |надання побутових послуг, сплачена юридичними особами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14071500|Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу |
| |нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами) |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14071600|Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати за |
| |торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14071700|Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з |
| |надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена юридичними |
| |особами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14071800|Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з |
| |надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена фізичними |
| |особами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|15000000|Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|15010000|Ввізне мито |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|15010100|Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|15010200|Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|15010300|Інші збори з імпорту |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|15010400|Додатковий митний збір за митне оформлення нафтопродуктів, що |
| |імпортуються на митну територію України |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|15010500|Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що |
| |ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|15020000|Вивізне мито |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|15020100|Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької |
| |діяльності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|15020200|Мито на товари, які вивозяться (пересилаються) громадянами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|15020300|Надходження від реалізації валютних коштів, одержаних у результаті |
| |проведення операцій за державним контрактом |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|15030000|Кошти, отримані за вчинення консульських дій |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|15040000|Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|15050000|Надходження від реалізації квот на ввезення цукру-сирцю тростинного|
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16000000|Інші податки |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16010000|Місцеві податки і збори |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16010100|Податок з реклами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16010200|Комунальний податок |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16010300|Готельний збір |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16010400|Збір за припаркування автотранспорту |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16010500|Ринковий збір |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16010600|Збір за видачу ордера на квартиру |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16010700|Курортний збір |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16010800|Збір за участь у бігах на іподромі |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16010900|Збір за виграш у бігах на іподромі |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16011000|Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16011100|Збір за право використання місцевої символіки |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16011200|Збір за право проведення кіно- і телезйомок |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16011300|Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу|
| |і лотерей |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16011400|Збір за проїзд на території прикордонних областей автотранспорту, |
| |що прямує за кордон |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16011500|Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери |
| |послуг |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16011600|Збір із власників собак |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16011700|Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих |
| |податків |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16020000|Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на |
| |право виїзду за кордон |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16030000|Податки, не віднесені до інших категорій |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16030100|Штрафи та санкції, сплачені за порушення податкового законодавства |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16030200|Інші податки |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16030300|Надходження сум реструктурованої заборгованості із штрафів та сум |
| |фінансових санкцій, стягуваних за порушення податкового |
| |законодавства |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16040000|Фіксований сільськогосподарський податок |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16040100|Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня|
| |2001 року |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16040200|Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований до 1 січня |
| |2001 року |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16040300|Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати |
| |фіксованого сільськогосподарського податку |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16050000|Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16050100|Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16050200|Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16050300|Єдиний податок з підприємств |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16060000|Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16060100|Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|16060200|Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на |
| |розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|20000000|Неподаткові надходження |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21000000|Доходи від власності та підприємницької діяльності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21010000|Частина прибутку (доходу) державних підприємств, |
| |що вилучається до бюджету |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21020000|Надходження від перевищення валових доходів над видатками |
| |Національного банку України |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21030000|Надходження від грошово-речових лотерей |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21040000|Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних |
| |бюджетних коштів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21050000|Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських |
| |товариств |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21050100|Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських |
| |товариств, які є у державній власності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21050200|Дивіденди, одержані від акцій, що належать державі в акціонерних |
| |товариствах, створених у процесі приватизації та корпоратизації |
| |підприємств державної власності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21050300|Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських |
| |товариств, які є у власності державних підприємств |
| |паливно-енергетичного комплексу |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21050400|Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських |
| |товариств, що є у власності відповідної територіальної громади |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21060000|Рентна плата |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21060100|Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21060200|Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21060300|Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної |
| |плати за нафту, що видобувається в Україні |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21060400|Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної |
| |плати за природний газ, що видобувається в Україні |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21080000|Інші надходження |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21080100|Платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської |
| |Федерації на території України, відповідно до укладеної міжурядової|
| |угоди |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21090000|Надходження коштів, одержаних від продажу акцій відкритих |
| |акціонерних товариств, придбаних за компенсаційні сертифікати |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21110000|Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і|
| |лісогосподарського виробництва |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|22000000|Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та |
| |побічного продажу |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|22020000|Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|22040000|Плата за утримання вихованців шкіл та профтехучилищ соціальної |
| |реабілітації |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|22060000|Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів |
| |внутрішніх справ |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|22070000|Виконавчий збір |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|22080000|Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|22080100|Плата за оренду цілісних майнових комплексів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|22080200|Надходження коштів від плати за оренду майна бюджетних установ |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|22080300|Плата за оренду іншого державного майна |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|22080400|Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у |
| |комунальній власності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|22090000|Державне мито |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|22090100|Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення |
| |документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і |
| |дарування |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|22090200|Державне мито, не віднесене до інших категорій |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|22090300|Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти |
| |права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та |
| |передаванням прав їхніми власниками |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|22090400|Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних |
| |паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|22090500|Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати |
| |державного мита |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|22100000|Митні збори |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|22110000|Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний |
| |кордон України |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|23000000|Надходження від штрафів та фінансових санкцій |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|23010000|Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, |
| | підприємству, установі, організації |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|23020000|Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої |
| |нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог|
| |відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним |
| |комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|23030000|Адміністративні штрафи та інші санкції |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|23030100|Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за |
| |порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування |
| |реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, |
| |громадського харчування та послуг |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|23030300|Адміністративні штрафи та інші санкції |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|23040000|Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24000000|Інші неподаткові надходження |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24010000|Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24010100|Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна за |
| |матеріалами митних органів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24010200|Надходження коштів від реалізації товарів та інших предметів, |
| |конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених |
| |органів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24010300|Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за |
| |матеріалами митних органів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24010400|Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за |
| |матеріалами правоохоронних й інших уповноважених органів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24030000|Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості |
| |підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної|
| |давності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24040000|Надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів |
| |військового призначення, що належать Національному космічному |
| |агентству України |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24050000|Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, |
| |військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил |
| |України та інших утворених згідно з законодавством військових |
| |формувань |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24060000|Інші надходження |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21060500|Рентна плата за транзитне транспортування природного газу через |
| |територію України |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24060200|Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну |
| |власність |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24060300|Інші надходження |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24060500|Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових |
| |виробів та/або алкогольних напоїв |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24060600|Надходження коштів з рахунків виборчих фондів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24060700|Нез'ясовані надходження |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21060600|Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами|
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|21060700|Рентна плата за транспортування аміаку через територію України |
| |аміакопроводом |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24061300|Надходження коштів у рахунок погашення заборгованості, яка виникла |
| |внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо |
| |погашення та обслуговування, наданих на умовах повернення, |
| |кредитів, залучених державою або під державні гарантії |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24061400|Збір за використання радіочастотного ресурсу |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24061500|Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування |
| |загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України |
| |у міжнародних авіаційних організаціях |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24061600|Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного |
| |середовища |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24061700|Портовий (адміністративний) збір |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24061800|Надходження до страхового фонду безпеки авіації |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24070000|Надходження сум різниці в ціні на природний газ |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24080000|Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду |
| |оплати праці |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24081000|Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду |
| |оплати праці на підприємствах-монополістах |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24110800|Відсотки за користування бюджетними позичками та кредитами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24120000|Кошти, нараховані у складі ціни продажу електричної енергії у |
| |вигляді цільової надбавки в розмірі 0,75 відсотка до діючого |
| |тарифу на електричну енергію, що продається виробниками |
| |електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24130000|Кошти, нараховані у складі ціни продажу електричної та теплової |
| |енергії у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на |
| |електричну та теплову енергію |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|23030200|Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної|
| |діяльності та за невиконання зобов'язань |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24110000|Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24110100|Плата за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, |
| |залучених державою та/або під державні гарантії |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24110200|Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, |
| |залучених державою |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24110300|Відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим |
| |індивідуальним сільським забудовникам |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24110400|Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним |
| |кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, на|
| |будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24110500|Інші (курсові різниці) |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24110600|Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих |
| |бюджетів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24110700|Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки |
| |Крим та міськими радами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|25000000|Власні надходження бюджетних установ |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|25010000|Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|25010100|Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з |
| |функціональними повноваженнями |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|25010200|Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської |
| |та/або виробничої діяльності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|25010300|Плата за оренду майна бюджетних установ |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|25010400|Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|25020000|Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|25020100|Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними |
| |установами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|25020200|Кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих |
| |доручень |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24140000|Додаткові збори на виплату пенсій |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24140100|Сплата збору з купівлі-продажу валюти |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24140200|Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім |
| |обручок), платини і дорогоцінного каміння |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24140300|Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24140400|Сплата збору з виробництва та імпорту тютюнових виробів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24140500|Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|24140600|Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|30000000|Доходи від операцій з капіталом |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|31000000|Надходження від продажу основного капіталу |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|31010000|Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за |
| |правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, |
| |знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких |
| |невідомі |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|31020000|Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і |
| |дорогоцінного каміння |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|31030000|Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній |
| |Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|32000000|Надходження від реалізації державних запасів товарів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|32010000|Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного |
| |резерву |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|32020000|Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей |
| |мобілізаційного резерву |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|33000000|Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|33010000|Надходження від продажу землі |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|33020000|Надходження від продажу нематеріальних активів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|34000000|Податки на фінансові операції та операції з капіталом |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|40000000|Офіційні трансферти |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41000000|Від органів державного управління |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41010000|Кошти, що надходять з інших бюджетів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41010100|Кошти, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41010200|Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації|
| |до державного бюджету |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41010300|Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації|
| |з державного бюджету |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41010400|Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації|
| |з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст |
| |республіканського та обласного значення) до міських (міст районного|
| |значення), селищних та сільських бюджетів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41010500|Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації|
| |з міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів|
| |до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст |
| |республіканського та обласного значення) бюджетів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41010600|Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і |
| |Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів |
| |з міських (міст районного значення), селищних, сільських та |
| |районних у містах бюджетів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|14010600|Надходження від підприємств податку на додану вартість по |
| |операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41010700|Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до державного бюджету|
| |з місцевих бюджетів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41010800|Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до місцевих бюджетів |
| |з державного бюджету |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41010900|Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими |
| |бюджетами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41020000|Дотації |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41020100|Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41020300|Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст |
| |Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) |
| |бюджетів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41020400|Додаткові дотації, що одержуються з державного бюджету |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41020500|Додаткові дотації, що одержуються з районних та міських (міст Києва|
| |і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) |
| |бюджетів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41020600|Додаткова дотація з державного бюджету бюджету Автономної |
| |Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних |
| |диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність |
| |мережі бюджетних установ |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41020900|Інші дотації |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41030000|Субвенції |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41030100|Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської|
| |області на ліквідацію стихійного лиха у Івано-Франківській області|
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41030200|Субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого |
| |самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок наданих |
| |державою податкових пільг |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41030300|Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи |
| |ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного |
| |користування |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41030400|Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання |
| |інвестиційних проектів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41030500|Субвенція на виконання власних повноважень територіальних громад |
| |сіл, селищ, міст та їх об'єднань |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41030600|Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату |
| |допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з |
| |дитинства і дітям-інвалідам |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41030700|Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та |
| |придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в |
| |Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам |
| |сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними |
| |службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у |
| |запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років |
| |та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному |
| |обліку за місцем проживання |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41030800|Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг |
| |ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам |
| |органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату |
| |електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і |
| |водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та|
| | рідких нечистот |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41030900|Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг |
| |ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх |
| |справ з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством послуг|
| |(крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату |
| |електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого |
| |пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і |
| |водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та |
| |рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих |
| |категорій громадян |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41031000|Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг|
| |ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам |
| |органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання |
| |твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41031100|Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської |
| |області на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у |
| |1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк|
| |України" Закарпатській обласній державній адміністрації на |
| |ліквідацію наслідків стихійного лиха |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41031200|Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на |
| |ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41031300|Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Одеси на |
| |збереження історичної забудови у центральній частині міста Одеси |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41031400|Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Севастополя |
| |на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення на території |
| |міста Чорноморського Флоту Російської Федерації |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41031500|Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Львова на |
| |збереження історичної забудови у центральній частині міста Львова |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41031600|Субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
| |на інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток соціальної |
| |інфраструктури Автономної Республіки Крим |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41031700|Субвенція з державного бюджету Бахмацькому районному бюджету |
| |Чернігівської області на програму збереження пам'яток Державного|
| |історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41031800|Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста |
| |Кам'янець-Подільський Хмельницької області на розвиток |
| |Національного історико-архитектурного заповідника "Кам'янець" |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41031900|Субвенція з державного бюджету Збаразькому районному бюджету |
| |Тернопільської області на збереження історичної забудови у |
| |центральній частині міста Збаража |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41032000|Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Глухова |
| |Сумської області на збереження історичної забудови у центральній|
| |частині міста Глухова |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41032100|Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Мелітополя |
| |Запорізької області на розвиток державного історико-археологічного |
| |заповідника "Кам'яна Могила" |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41032200|Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг|
| |громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на|
| |оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, |
| |водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних |
| |послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого |
| |побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають |
| |центрального опалення |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41032300|Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської |
| |області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській |
| | області |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|41033000|Інші субвенції |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|42000000|Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|42010000|Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту|
| |у миротворчих операціях |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|42020000|Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|43000000|З іншої частини бюджету |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|43010000|Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
| |(спеціального фонду) |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50000000|Цільові фонди |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50010000|Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків |
| |Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50010100|Надходження від підприємств, установ і організацій нарахувань від |
| |фонду оплати праці |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50010200|Бюджетні трансферти |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50010300|Надходження від застосування штрафних санкцій |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50010400|Інші надходження |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50010600|Реструктурована сума заборгованості збору до Фонду для здійснення |
| |заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та |
| |соціального захисту населення |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50020000|Пенсійний фонд України |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50020100|Страхові внески підприємств, установ, організацій та суб'єктів |
| |підприємницької діяльності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50020200|Страхові внески фізичних осіб |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50020300|Бюджетні трансферти |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50020400|Надходження від застосування штрафних санкцій |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50020500|Інші надходження |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50030000|Збір на обов'язкове соціальне страхування до Фонду соціального |
| |страхування України з тимчасової втрати працездатності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50030100|Страхові внески підприємств, установ, організацій та суб'єктів |
| |підприємницької діяльності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50030200|Надходження за путівки |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50030300|Бюджетні трансферти |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50030400|Надходження від застосування штрафних санкцій |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50030500|Інші надходження |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50040000|Збір на обов'язкове державне соціальне страхування України на |
| |випадок безробіття до Фонду загальнообов'язкового державного |
| |соціального страхування України на випадок безробіття |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50040100|Страхові внески роботодавців від суми фактичних витрат на оплату |
| |праці найманих працівників |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50040200|Страхові внески, утримувані роботодавцями з суми виплат найманим |
| |працівникам |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50040300|Страхові внески осіб, які беруть участь у страхуванні на випадок |
| |безробіття на добровільних засадах |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50040400|Інші надходження до Фонду загальнообов'язкового державного |
| |соціального страхування України на випадок безробіття |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50040500|Надходження від застосування штрафних санкцій |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50050000|Збір до Державного інноваційного фонду України |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50050100|Надходження від підприємств, установ і організацій |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50050200|Бюджетні трансферти |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50050300|Надходження від застосування штрафних санкцій |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50050400|Інші надходження |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50050500|Реструктурована сума заборгованості збору до Державного |
| |інноваційного фонду України |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50070000|Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50080000|Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50080100|Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду |
| |охорони навколишнього природного середовища |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50080200|Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до |
| |Фонду охорони навколишнього природного середовища |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50080300|Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього |
| |природного середовища фізичними особами |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50090000|Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт та |
| |утримання автомобільних доріг загального користування |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50090100|Відрахування коштів підприємств і громадських організацій |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50090200|Збір від продажу паливно-мастильних матеріалів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50090300|Відрахування від доходів від експлуатації автомобільного |
| |транспорту |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50090400|Збір за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50100000|Інші фонди |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|50110000|Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,|
| |органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої |
| |влади |
------------------------------------------------------------------------------

II. Класифікація видатків бюджету

1. Функціональна класифікація видатків бюджету

------------------------------------------------------------------------------
|Код | Найменування |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0100|Загальнодержавні функції |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0110|Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого |
| |самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0111|Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого |
| |самоврядування |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0112|Фінансова та фіскальна діяльність |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0113|Зовнішньополітична діяльність |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0120|Економічна допомога зарубіжним країнам |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0130|Інші загальні функції державного управління |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0131|Управління системою державної служби |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0132|Загальнодержавне планування та статистика |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0133|Інша діяльність у сфері державного управління |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0140|Фундаментальні дослідження |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0150|Дослідження і розробки у сфері державного управління |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0160|Проведення виборів та референдумів |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0170|Обслуговування боргу |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0171|Обслуговування внутрішнього боргу |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0172|Обслуговування зовнішнього боргу |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0180|Міжбюджетні трансферти |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0200|Оборона |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0210|Військова оборона |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0220|Цивільна оборона |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0230|Військова допомога зарубіжним країнам |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0240|Військова освіта |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0250|Дослідження і розробки у сфері оборони |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0260|Інша діяльність у сфері оборони |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0300|Громадський порядок, безпека та судова влада |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0310|Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинніст|
| |та охорона державного кордону |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0320|Протипожежний захист та рятування |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0330|Судова влада |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0340|Кримінально-виконавча система та виправні заходи |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0350|Діяльність у сфері безпеки держави |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0360|Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0370|Дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової|
| |влади |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0380|Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0400|Економічна діяльність |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0410|Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0411|Загальна економічна та торговельна діяльність |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0412|Регулювання трудових відносин |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0420|Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне |
| |господарство |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0421|Сільське господарство |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0422|Лісове господарство та мисливство |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0423|Рибне господарство |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0430|Паливно-енергетичний комплекс |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0431|Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0432|Нафтогазова галузь |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0433|Електроенергетична галузь |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0434|Інші галузі паливно-енергетичного комплексу |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0440|Інша промисловість та будівництво |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0441|Промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних копалин |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0442|Обробна промисловість |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0443|Будівництво |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0444|Відтворення мінерально-сировинної бази |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0450|Транспорт |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0451|Автомобільний транспорт |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0452|Водний транспорт |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0453|Залізничний транспорт |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0454|Повітряний транспорт |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0455|Трубопровідний та інший транспорт |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0456|Дорожнє господарство |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0460|Зв'язок, телекомунікації та інформатика |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0470|Інші галузі економіки |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0471|Торговельне господарство та заклади громадського харчування |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0472|Туризм та готельне господарство |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0473|Багатоцільові проекти розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0480|Дослідження і розробки в галузях економіки |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0481|Дослідження і розробки у сфері економічної, торговельної та трудової |
| |діяльності |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0482|Дослідження і розробки у сфері сільського господарства, лісового |
| |господарства та мисливства, рибного господарства |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0483|Дослідження і розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0484|Дослідження і розробки в інших галузях промисловості та будівництві |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0485|Дослідження і розробки у сфері транспорту |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0486|Дослідження і розробки у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0487|Дослідження і розробки в інших галузях економіки |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0490|Інша економічна діяльність |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0500|Охорона навколишнього природного середовища |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0510|Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного |
| |середовища |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0511|Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0512|Утилізація відходів |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0513|Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0520|Збереження природно-заповідного фонду |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0530|Дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього природного |
| |середовища |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0540|Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0600|Житлово-комунальне господарство |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0610|Житлове господарство |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0620|Комунальне господарство |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0630|Дослідження і розробки у сфері житлово-комунального господарства |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0640|Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0700|Охорона здоров'я |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0710|Медична продукція та обладнання |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0720|Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0721|Поліклініки загального профілю та амбулаторії |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0722|Спеціалізовані поліклініки |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0723|Стоматологічні поліклініки |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0724|Станції швидкої та невідкладної допомоги |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0725|Фельдшерсько-акушерські пункти |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0730|Лікарні та санаторно-курортні заклади |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0731|Лікарні загального профілю |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0732|Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0733|Пологові будинки |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0734|Санаторно-курортні заклади |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0740|Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0750|Дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0760|Інша діяльність у сфері охорони здоров'я |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0761|Будинки дитини |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0762|Станції переливання крові |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0763|Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0800|Духовний та фізичний розвиток |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0810|Фізична культура і спорт |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0820|Культура та мистецтво |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0821|Театри |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0822|Художні колективи, концертні і циркові організації |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0823|Кінематографія |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0824|Творчі спілки |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0825|Бібліотеки |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0826|Музеї і виставки |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0827|Заповідники |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0828|Клубні заклади |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0829|Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0830|Засоби масової інформації |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0831|Телебачення і радіомовлення |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0832|Преса |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0833|Книговидання |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0834|Інші засоби масової інформації |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0840|Дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0850|Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0900|Освіта |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0910|Дошкільна освіта |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0920|Загальна середня освіта |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0921|Загальноосвітні навчальні заклади |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0922|Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0923|Загальноосвітні спеціальні навчальні заклади |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0930|Професійно-технічна освіта |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0940|Вища освіта |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0941|Вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0942|Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0950|Післядипломна освіта |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0960|Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0970|Програми матеріального забезпечення навчальних закладів |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0980|Дослідження і розробки у сфері освіти |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|0990|Інші заклади та заходи у сфері освіти |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|1000|Соціальний захист та соціальне забезпечення |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|1010|Соціальний захист на випадок непрацездатності |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|1020|Соціальний захист пенсіонерів |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|1030|Соціальний захист ветеранів війни та праці |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|1040|Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|1050|Соціальний захист безробітних |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|1060|Допомога у вирішенні житлового питання |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|1061|Допомога на утримання житла |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|1062|Допомога на забезпечення житлом |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|1070|Соціальний захист інших категорій населення |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|1080|Дослідження і розробки у сфері соціального захисту |
|----+-----------------------------------------------------------------------|
|1090|Інша діяльність у сфері соціального захисту |
------------------------------------------------------------------------------

2. Економічна класифікація видатків бюджету

-----------------------------------------------------------------------------
|КЕКВ| Назва |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1000|Поточні видатки |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1100|Видатки на товари і послуги |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1110|Оплата праці працівників бюджетних установ |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1111|Заробітна плата |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1112|Грошове утримання військовослужбовців |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1113|Виплати по тимчасовій непрацездатності |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1120|Нарахування на заробітну плату |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші |
| |видатки |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1131|Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1133|Продукти харчування |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1134|М'який інвентар та обмундирування |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1135|Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1136|Оренда та експлуатаційні послуги |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1137|Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне |
| |обслуговування обладнання |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1138|Послуги зв'язку |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1139|Оплата інших послуг та інші видатки |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1140|Видатки на відрядження |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1150|Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи |
| |спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1161|Оплата теплопостачання |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1162|Оплата водопостачання і водовідведення |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1163|Оплата електроенергії |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1164|Оплата природного газу |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1165|Оплата інших комунальних послуг |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1166|Оплата інших енергоносіїв |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1170|Дослідження і розробки, державні програми |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1200|Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1300|Субсидії і поточні трансферти |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1310|Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, |
| |організаціям) |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1320|Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1340|Поточні трансферти населенню |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1341|Виплата пенсій і допомоги |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1342|Стипендії |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1343|Інші поточні трансферти населенню |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|1350|Поточні трансферти за кордон |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|2000|Капітальні видатки |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|2100|Придбання основного капіталу |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|2120|Капітальне будівництво (придбання) |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|2121|Будівництво (придбання) житла |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|2122|Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|2123|Інше будівництво (придбання) |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|2130|Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|2131|Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|2132|Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|2133|Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|2134|Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|2200|Створення державних запасів і резервів |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|2300|Придбання землі і нематеріальних активів |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|2400|Капітальні трансферти |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|2410|Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|2420|Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|2430|Капітальні трансферти населенню |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|2440|Капітальні трансферти за кордон |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|2450|Капітальні трансферти до бюджету розвитку |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|3000|Нерозподілені видатки |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|4000|Кредитування з вирахуванням погашення |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|4100|Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|4110|Надання внутрішніх кредитів |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|4111|Надання кредитів органам державного управління інших рівнів |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|4112|Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|4113|Надання інших внутрішніх кредитів |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|4120|Повернення внутрішніх кредитів |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|4121|Повернення кредитів органами державного управліннями інших рівнів |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|4122|Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|4123|Повернення інших внутрішніх кредитів |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|4200|Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|4210|Надання зовнішніх кредитів |
|----+----------------------------------------------------------------------|
|4220|Повернення зовнішніх кредитів |
-----------------------------------------------------------------------------

3. Відомча класифікація видатків бюджету

3.1. Відомча класифікація видатків державного бюджету визначається відповідно до закону про Державний бюджет України (частина друга статті 22 Бюджетного кодексу України)

------------------------------------------------------------------------------
|КВКВ | Назва |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
| 11 |Апарат Верховної Ради України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
| 30 |Державне управління справами |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
| 41 |Господарське управління Секретаріату Кабінету Міністрів України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
| 50 |Державна судова адміністрація України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
| 60 |Верховний Суд України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
| 70 |Вищий господарський суд України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
| 75 |Вищий адміністративний суд України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
| 80 |Конституційний Суд України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
| 90 |Генеральна прокуратура України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|100 |Міністерство внутрішніх справ України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|110 |Міністерство палива та енергетики України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|120 |Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|140 |Міністерство закордонних справ України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|170 |Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення |
| |України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|180 |Міністерство культури і мистецтв України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|190 |Державний комітет лісового господарства України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|210 |Міністерство оборони України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|220 |Міністерство освіти і науки України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|230 |Міністерство охорони здоров'я України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|240 |Міністерство екології та природних ресурсів України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|250 |Міністерство праці та соціальної політики України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|260 |Міністерство промислової політики України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|280 |Міністерство аграрної політики України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|300 |Державний комітет статистики України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|310 |Міністерство транспорту України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|311 |Державна служба автомобільних доріг України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|320 |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах |
| |захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|340 |Державний комітет України у справах сім'ї та молоді |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|350 |Міністерство фінансів України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|351 |Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|360 |Міністерство юстиції України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|500 |Державний комітет України по водному господарству |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|510 |Державний комітет України по земельних ресурсах |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|512 |Державний комітет України з державного матеріального резерву |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|516 |Державна митна служба України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|527 |Державний комітет ядерного регулювання України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|530 |Державний комітет України з будівництва та архітектури |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|531 |Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства|
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|532 |Державний комітет України у справах національностей та міграції |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|534 |Державний комітет у справах охорони державного кордону України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|536 |Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої|
| |політики |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|538 |Державна туристична адміністрація України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|542 |Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|545 |Державний комітет зв'язку та інформатизації України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|548 |Державний комітет України з нагляду за охороною праці |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|550 |Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|596 |Головне управління розвідки Міністерства оборони України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|598 |Вища рада юстиції |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|599 |Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|601 |Антимонопольний комітет України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|602 |Вища атестаційна комісія України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|607 |Державний департамент України з питань виконання покарань |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|611 |Державний комітет архівів України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|612 |Головне управління державної служби України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|614 |Державна податкова адміністрація України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|615 |Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|617 |Державна служба експортного контролю |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|625 |Державна комісія з питань оборонно-промислового комплексу України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|637 |Національна комісія регулювання електроенергетики України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|638 |Національне космічне агентство України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|644 |Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|651 |Рахункова палата |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|652 |Служба безпеки України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|654 |Національна академія наук України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|660 |Управління державної охорони України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|661 |Фонд державного майна України |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|673 |Центральна виборча комісія |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|771 |Рада міністрів Автономної Республіки Крим |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|772 |Вінницька обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|773 |Волинська обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|774 |Дніпропетровська обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|775 |Донецька обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|776 |Житомирська обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|777 |Закарпатська обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|778 |Запорізька обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|779 |Івано-Франківська обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|780 |Київська обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|781 |Кіровоградська обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|782 |Луганська обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|783 |Львівська обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|784 |Миколаївська обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|785 |Одеська обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|786 |Полтавська обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|787 |Рівненська обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|788 |Сумська обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|789 |Тернопільська обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|790 |Харківська обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|791 |Херсонська обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|792 |Хмельницька обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|793 |Черкаська обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|794 |Чернівецька обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|795 |Чернігівська обласна державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|796 |Київська міська державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|797 |Севастопольська міська державна адміністрація |
|-----+----------------------------------------------------------------------|
|868 |Державний комітет України з питань регуляторної політики та |
| |підприємництва |
------------------------------------------------------------------------------

3.2. Відомча класифікація видатків місцевого бюджету визначається відповідно до рішення про місцевий бюджет (частина третя статті 22 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).

4. Програмна класифікація видатків бюджету

Програмна класифікація видатків державного бюджету відповідно до вимог частини третьої статті 38 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) щорічно визначається у законі про Державний бюджет України.

Формування програмної класифікації видатків державного бюджету при складанні проекту закону про Державний бюджет здійснюється за такою структурою кодування:

Структура кодування програмної класифікації
видатків державного бюджету

Код програмної класифікації містить сім знаків, з яких:

------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|-------+----------+---------+---------| Пояснення |
| XXX | X | XX | X | |
|-------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| | | | |Головний розпорядник |
|-------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| XXX | 0 | 00 | 0 |(код відомчої класифікації видатків |
| | | | |державного бюджету) |
|-------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| XXX | X | 00 | 0 |Відповідальний виконавець у системі |
| | | | |головного розпорядника |
|-------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| | 1 | 00 | 0 |(якщо відповідальним виконавцем є |
| | | | |безпосередньо структурний підрозділ |
| | | | |центрального апарату головного |
| | | | |розпорядника - такою частиною коду є |
| | | | |цифра "1", щодо всіх інших |
| | | | |відповідальних виконавців |
| | | | |використовуються цифри від "2" до |
| | | | |"9") |
|-------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| XXX | X | XX | 0 |бюджетна програма в межах одного |
| | | | |відповідального виконавця |
|-------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| XXX | X | 01 | 0 |(якщо бюджетна програма пов'язана з |
| | | | |функціонуванням апаратів органів |
| | | | |державної влади (в основному це коди |
| | | | |діючої функціональної класифікації |
| | | | |розділу "Державне управління", ця |
| | | | |частина коду визначається цифрами |
| | | | |"01", всі інші - "02", "03", "04" і |
| | | | |далі в межах одного відповідального |
| | | | |виконавця) |
|-------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| XXX | X | 6X | 0 |для відстеження усіх бюджетних |
| | | | |програм на реалізацію діючих |
| | | | |інституційних та інвестиційних |
| | | | |проектів п'ятій цифрі коду таких |
| | | | |програм присвоюється номер "6" |
|-------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| XXX | X | 7X | 0 |для відстеження усіх бюджетних |
| | | | |програм із резервного фонду п'ятій |
| | | | |цифрі коду таких програм присвоюється|
| | | | |номер "7" |
|-------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| XXX | X | 8X | 0 |для відстеження усіх бюджетних |
| | | | |програм, що складають капітальні |
| | | | |вкладення, п'ятій цифрі коду таких |
| | | | |програм присвоюється номер "8" |
|-------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| | | | |напрям діяльності в одній бюджетній |
| | | | |програмі |
|-------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| XXX | X | XX | X |(код визначається цифрами від "1" до |
| | | | |"9"): на 2002 рік цю частину |
| | | | |передбачається не застосовувати з |
| | | | |метою спрощення системи і апробування|
| | | | |її на практиці (тому в даний час на |
| | | | |цьому місці буде цифра "0") |
------------------------------------------------------------------------------

Код кожної бюджетної програми має відповідність коду

функціональної класифікації видатків бюджету.

III. Класифікація фінансування бюджету

1. Класифікація фінансування бюджету за типом кредитора

------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|200000 |Внутрішнє фінансування |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|201000 |Фінансування за рахунок коштів державних фондів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|201100 |Позики, одержані з державних фондів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|201110 |Одержано позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|201120 |Погашено позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|202000 |Фінансування за рахунок позик банківських установ |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|202100 |Фінансування за рахунок позик Національного банку України |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|202110 |Одержано позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|202120 |Погашено позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|202200 |Фінансування за рахунок інших банків |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|202210 |Одержано позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|202220 |Погашено позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|203000 |Інше внутрішнє фінансування |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|203100 |Позики інших фінансових установ |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|203110 |Одержано позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|203120 |Погашено позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|203130 |Зміна обсягів вимог до інших фінансових установ, що |
| |використовуються для управління ліквідністю |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|203200 |Позики нефінансових державних підприємств |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|203210 |Одержано позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|203220 |Погашено позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|203230 |Зміна обсягів цінних паперів нефінансових державних підприємств, що|
| |використовуються для управління ліквідністю |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|203300 |Позики нефінансового приватного сектора |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|203310 |Одержано позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|203320 |Погашено позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|203400 |Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|203410 |Одержано |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|203420 |Повернено |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|203500 |Інше внутрішнє фінансування |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|203510 |Одержано позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|203520 |Погашено позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|204000 |Надходження від приватизації державного майна |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|205000 |Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних |
| |установ |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|205100 |На початок періоду |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|205200 |На кінець періоду |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|205300 |Інші розрахунки |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|206000 |Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для |
| |управління ліквідністю |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|206100 |Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|206200 |Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|207000 |Коригування |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|207100 |Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною нового |
| |випуску зобов'язань |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|207200 |Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною при |
| |погашенні зобов'язань |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|207300 |Переоцінка вартості в національній валюті |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|208000 |Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|208100 |На початок періоду |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|208200 |На кінець періоду |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|300000 |Зовнішнє фінансування |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|301000 |Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|301100 |Одержано позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|301200 |Погашено позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|302000 |Позики, надані органами управління іноземних держав |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|302100 |Одержано позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|302200 |Погашено позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|303000 |Позики, надані іноземними комерційними банками |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|303100 |Одержано позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|303200 |Погашено позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|304000 |Позики, надані постачальниками |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|304100 |Одержано позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|304200 |Погашено позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|305000 |Позики, не віднесені до інших категорій |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|305100 |Одержано позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|305200 |Погашено позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|306000 |Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для |
| |управління ліквідністю |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|306100 |Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|306200 |Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|307000 |Коригування |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|307100 |Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною нового|
| |випуску зобов'язань |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|307200 |Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною при |
| |погашенні зобов'язань |
------------------------------------------------------------------------------

2. Класифікація фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|400000 |Внутрішнє фінансування |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|401000 |Довгострокові зобов'язання |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|401100 |Випуск |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|401200 |Погашення |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|402000 |Середньострокові зобов'язання |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|402100 |Випуск |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|402200 |Погашення |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|403000 |Короткострокові зобов'язання та векселі |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|403100 |Випуск |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|403200 |Погашення |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|404000 |Інші зобов'язання |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|404100 |Одержано |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|404200 |Погашено |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|405000 |Зміни обсягів готівкових коштів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|405100 |На початок періоду |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|405200 |На кінець періоду |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|405300 |Інші розрахунки |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|406000 |Надходження від приватизації державного майна |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|406100 |Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для |
| |яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної |
| |програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, |
| |безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування |
| |підприємств |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|406200 |Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, |
| |фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок централізованих|
| |капітальних вкладень |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|406300 |Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що|
| |споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|406400 |Надходження від приватизації, одержані від продажу об'єктів |
| |приватизації, в тому числі віднесених відповідно до пункту 5 |
| |Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки до об'єктів |
| |групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з|
| |балансів підприємств |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|406500 |Надходження від приватизації, отримані внаслідок продажу акцій |
| |відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом |
| |Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних |
| |спорудах міста Харкова |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|406600 |Надходження від приватизації підприємств, що належать до сфери |
| |управління Міністерства оборони України |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|407000 |Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для |
| | управління ліквідністю |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|407000 |Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для |
| |управління ліквідності |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|407100 |Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|407200 |Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|408000 |Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|500000 |Зовнішнє фінансування |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|501000 |Довгострокові зобов'язання |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|501100 |Випуск |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|501200 |Погашення |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|502000 |Середньострокові зобов'язання |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|502100 |Випуск |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|502200 |Погашення |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|503000 |Короткострокові зобов'язання та векселі |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|503100 |Випуск |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|503200 |Погашення |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|504000 |Інші зобов'язання |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|504100 |Одержано позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|504200 |Погашено позик |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|505000 |Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для |
| |управління ліквідністю |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|505100 |Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
|--------+-------------------------------------------------------------------|
|505200 |Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
------------------------------------------------------------------------------

IV. Класифікація боргу

1. Класифікація боргу за типом кредитора

------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 200000|Внутрішній борг |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 210000|Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів різних рівнів та |
| |державних фондів |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 211000|Заборгованість за позиками, одержаними з державних фондів |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 212000|Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів вищих рівнів |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 213000|Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів нижчих рівнів |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 220000|Заборгованість перед банківськими установами |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 221000|Заборгованість за позиками, одержаними від Національного банку |
| |України |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 222000|Заборгованість за позиками, одержаними від інших банків |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 230000|Заборгованість перед іншими органами управління |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 231000|Заборгованість за позиками, одержаними від інших фінансових установ |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 232000|Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансових державних |
| |підприємств |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 233000|Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансового приватного |
| |сектора |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 234000|Інша внутрішня заборгованість |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 240000|Внутрішня заборгованість, не віднесена до інших категорій |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 250000|Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів |
| |та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 300000|Зовнішній борг |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 310000|Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних організацій |
| |економічного розвитку |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 320000|Заборгованість за позиками, одержаними від органів управління |
| |іноземних держав |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 330000|Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних |
| |банків |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 340000|Заборгованість за позиками, одержаними від постачальників |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 350000|Зовнішня заборгованість, не віднесена до інших категорій |
|-------+--------------------------------------------------------------------|
| 360000|Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів |
| |та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей |
------------------------------------------------------------------------------

2. Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання

------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |
|------+---------------------------------------------------------------------|
|400000|Внутрішній борг |
|------+---------------------------------------------------------------------|
|410000|Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
|------+---------------------------------------------------------------------|
|420000|Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями |
|------+---------------------------------------------------------------------|
|430000|Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями |
|------+---------------------------------------------------------------------|
|440000|Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями |
|------+---------------------------------------------------------------------|
|450000|Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів |
| |та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей |
|------+---------------------------------------------------------------------|
|500000|Зовнішній борг |
|------+---------------------------------------------------------------------|
|510000|Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
|------+---------------------------------------------------------------------|
|520000|Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями |
|------+---------------------------------------------------------------------|
|530000|Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями |
|------+---------------------------------------------------------------------|
|540000|Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями |
|------+---------------------------------------------------------------------|
|550000|Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів |
| |та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей |
------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 233 від 02.04.2002, N 267 від 19.04.2002, N 1100 від 29.12.2002, N 35 від 17.01.2003, N 351 від 12.05.2003, N 505 від 19.08.2003 )

Додаток 2

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
від 27 грудня 2001 р. N 604

Тимчасова класифікація видатків місцевих бюджетів (з
перехідною таблицею до нової функціональної
класифікації видатків бюджету)

------------------------------------------------------------------------------
| Код | | Код нової |
| | |функціональної|
| | | класифікації,|
| | | що відповідає|
| | | даному коду |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|010000|Державне управління | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|010105|Апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 0111 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|010106|Забезпечення діяльності депутатів Автономної | (0111) * |
| |Республіки Крим | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|010108|Апарат Рахункової палати Верховної Ради Автономної | 0112 |
| |Республіки Крим | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|010114|Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим та її| 0111 |
| |місцевих органів | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|010116|Органи місцевого самоврядування | 0111 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|010117|Органи виконавчої влади в м. Києві | 0111 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|060000|Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки | |
| |держави | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|060103|Підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього | 0310 |
| |нагляду | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|060106|Приймальники-розподільники для неповнолітніх | 0310 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|060107|Спеціальні приймальники-розподільники | 0310 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|060702|Місцева пожежна охорона | 0320 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|061002|Спеціальні монтажно-експлуатаційні підрозділи | 0456 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|061003|Адресно-довідкові бюро | 0310 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|061007|Інші правоохоронні заходи і заклади | 0380 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070000|Освіта | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070101|Дошкільні заклади освіти | 0910 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070201|Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, | 0921 |
| |інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, | |
| |гімназії, колегіуми | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070202|Вечірні (змінні) школи | 0921 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070301|Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні | 0923 |
| |санаторні школи-інтернати | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070302|Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та | 0923 |
| |дітей, які залишилися без піклування батьків | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070303|Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні | 0910 |
| |сім'ї) | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070304|Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та | 0923 |
| |інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи | |
| |розумовому розвитку | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070307|Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з | 0922 |
| |поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для | |
| |поглибленої підготовки дітей в галузі науки і | |
| |мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, | |
| |ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070401|Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної | 0960 |
| |роботи з дітьми | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070501|Професійно-технічні заклади освіти | 0930 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070502|Професійно-технічні училища соціальної реабілітації | 0930 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070601|Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації | 0941 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070602|Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації | 0942 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070701|Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів | 0950 |
| |акредитації (академії, інститути, центри підвищення | |
| |кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070702|Інші заклади і заходи післядипломної освіти | 0950 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070801|Придбання підручників | 0970 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070802|Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 0990 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070803|Служби технічного нагляду за будівництвом і | 0990 |
| |капітальним ремонтом | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070804|Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних| 0990 |
| |відділів освіти | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070805|Групи централізованого господарського обслуговування | 0990 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070806|Інші заклади освіти | 0990 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|070807|Інші освітні програми | 0990 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|080000|Охорона здоров'я | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|080101|Лікарні | 0731 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|080102|Територіальні медичні об'єднання | 0731 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|080201|Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади | 0732 |
| |(центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, | |
| |лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають | |
| |ліжкову мережу) | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|080202|Клініки науково-дослідних інститутів | 0732 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|080203|Пологові будинки | 0733 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|080204|Санаторії для хворих туберкульозом | 0734 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|080205|Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні) | 0734 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|080206|Санаторії медичної реабілітації | 0734 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|080207|Будинки дитини | 0761 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|080208|Станції переливання крові | 0762 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|080209|Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги | 0724 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|080300|Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих | 0721 |
| |поліклінік та загальних і спеціалізованих | |
| |стоматологічних поліклінік) | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|080400|Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, | 0722 |
| |медико-санітарні частини, пересувні консультативні | |
| |діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового | |
| |фонду) | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|080500|Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | 0723 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|080600|Фельдшерсько-акушерські пункти | 0725 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|080703|Заходи боротьби з епідеміями | 0740 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|080704|Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти | 0740 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|081001|Медико-соціальні експертні комісії | 0763 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|081002|Інші заходи по охороні здоров'я | 0763 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|081003|Служби технічного нагляду за будівництвом та | 0763 |
| |капітальним ремонтом | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|081004|Централізовані бухгалтерії | 0763 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|081005|Групи централізованого господарського обслуговування | 0763 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|081006|Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 0740 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|081007|Програми і централізовані заходи боротьби з | 0763 |
| |туберкульозом | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|081008|Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу | 0763 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|081009|Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет | 0763 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|081010|Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 0763 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090000|Соціальний захист та соціальне забезпечення | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090201|Пільги ветеранам війни та праці на житлово-комунальні | |
| |послуги | 1030* |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090202|Пільги ветеранам війни та праці на придбання | |
| |твердого палива та скрапленого газу | 1030* |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090203|Інші пільги ветеранам війни та праці | 1030* |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090204|Пільги ветеранам військової служби та ветеранам | |
| |органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги| 1030* |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090205|Пільги ветеранам військової служби та ветеранам | |
| |органів внутрішніх справ на придбання твердого палива | |
| |та скрапленого газу | 1030* |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090206|Інші пільги ветеранам військової служби та ветеранам | |
| |органів внутрішніх справ | 1030* |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090207|Пільги громадянам, які постраждали внаслідок | |
| |Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні | |
| |послуги | 1070* |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090208|Пільги громадянам, які постраждали внаслідок | |
| |Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива| |
| |та скрапленого газу | 1070* |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090209|Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок | |
| |Чорнобильської катастрофи | 1070* |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090301|Допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми | 1040 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090302|Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 1040 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090303|Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 1040 |
| |незастрахованим матерям | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090304|Одноразова допомога при народженні дитини | 1040 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090305|Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи | 1040 |
| |піклуванням | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090306|Допомога на дітей одиноким матерям | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090401|Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 1040 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090403|Виплата компенсації реабілітованим | 1070 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090405|Додаткові виплати населенню на покриття витрат на | 1061 |
| |оплату житлово-комунальних послуг | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090411|Кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих | 1061 |
| |категорій населення | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090412|Інші видатки на соціальний захист населення | 1090 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090413|Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи | 1010 |
| |внаслідок психічного розладу | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090416|Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та | 1030 |
| |праці | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090601|Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів | 1010 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090700|Притулки для неповнолітніх | 1040 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090802|Інші програми соціального захисту неповнолітніх | 1040 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090901|Будинки-інтернати ( пансіонати) для літніх людей та | 1020 |
| |інвалідів системи соціального захисту | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|090902|Інші будинки-інтернати для літніх людей та інвалідів | 1020 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|091101|Утримання центрів соціальних служб для молоді | 1040 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|091102|Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді | 1040 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|091103|Соціальні програми і заходи державних органів у | 1040 |
| |справах молоді | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|091104|Соціальні програми і заходи державних органів у | 1040 |
| |справах жінок | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|091105|Утримання клубів підлітків за місцем проживання | 1040 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|091106|Інші видатки | 1040 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|091107|Соціальні програми і заходи державних органів у | 1040 |
| |справах сім'ї | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|091201|Розселення та облаштування депортованих | 1070 |
| |кримських татар та осіб інших | |
| |національностей, депортованих з України | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|091203|Навчання та трудове влаштування інвалідів | 1010 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|091204|Територіальні центри і відділення соціальної допомоги | 1020 |
| |на дому | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|091207|Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і| 1061 |
| |праці, військової служби, органів внутрішніх справ | |
| |та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської | |
| |катастрофи), на оплату житлово-комунальних | |
| | послуг і природного газу | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|091209|Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів | 1030 |
| |і ветеранів | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|091210|Служби технічного нагляду за будівництвом та | 1090 |
| |капітальним ремонтом | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|091211|Централізовані бухгалтерії | 1090 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|091212|Центри нарахування та виплати пенсій, допомог | 1090 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|091214|Інші установи та заклади | 1090 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|091300|Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та | 1010 |
| |дітям-інвалідам | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|100000|Житлово-комунальне господарство | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|100101|Житлово-експлуатаційне господарство | 0610 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|100102|Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів | 0610 |
| |влади | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|100103|Дотація житлово-комунальному господарству | 0610 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|100105|Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери | 0640 |
| |підприємств, що передаються до комунальної власності | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|100201|Теплові мережі | 0620 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|100202|Водопровідно-каналізаційне господарство | 0620 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|100203|Благоустрій міст, сіл, селищ | 0620 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|100205|Газові заводи і газова мережа | 0432 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|100206|Готельне господарство | 0472 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|100207|Берегоукріплювальні роботи | 0511 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|100208|Видатки на впровадження засобів обліку витрат та | 0620 |
| |регулювання споживання води та теплової енергії | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|100209|Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води | 0620 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|100301|Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація | |
| |каналізаційних систем | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|100302|Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі | 0620 |
| |об'єднання та інші підприємства, установи та | |
| |організації житлово-комунального господарства | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|100303|Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального | 0620 |
| |господарства | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|100400|Підприємства і організації побутового обслуговування, | 0620 |
| |що входять до комунальної власності | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|110000|Культура і мистецтво | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|110101|Творчі спілки | 0824 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|110102|Театри | 0821 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|110103|Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші | 0822 |
| |мистецькі заклади та заходи | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|110104|Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими | 0829 |
| |програмами розвитку культури і мистецтва | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|110201|Бібліотеки | 0825 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|110202|Музеї і виставки | 0826 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|110203|Заповідники | 0827 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|110204|Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади | 0828 |
| |клубного типу | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|110205|Школи естетичного виховання дітей | 0960 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|110300|Кінематографія | 0823 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|110502|Інші культурно-освітні заклади та заходи | 0829 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|120000|Засоби масової інформації | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|120100|Телебачення і радіомовлення | 0831 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|120201|Періодичні видання (газети та журнали) | 0832 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|120300|Книговидання | 0833 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|120400|Інші засоби масової інформації | 0834 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|130000|Фізична культура і спорт | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|130102|Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 0810 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|130104|Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і | 0810 |
| |реабілітаційних шкіл | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|130105|Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та | 0810 |
| |заходів з інвалідного спорту | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|130106|Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і | 0810 |
| |масових заходів з фізичної культури | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|130107|Утримання та навчально-тренувальна робота | 0810 |
| |дитячо-юнацьких спортивних шкіл | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|130110|Фінансова підтримка спортивних споруд | 0810 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|130112|Інші видатки | 0810 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|130113|Централізовані бухгалтерії | 0810 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|130201|Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 0810 |
| |(які проводяться громадськими організаціями | |
| |фізкультурно-спортивної спрямованості) | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|130202|Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і | 0810 |
| |масових заходів з фізичної культури (які проводяться | |
| |громадськими організаціями фізкультурно-спортивної | |
| |спрямованості) | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|130203|Утримання та навчально-тренувальна робота | 0810 |
| |дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані | |
| |громадським організаціям фізкультурно-спортивної | |
| |спрямованості) | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|130204|Утримання апарату управління громадських | 0810 |
| |фізкультурно-спортивних організацій (ФСТ "Колос") | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|130205|Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать | 0810 |
| |громадським організаціям фізкультурно-спортивної | |
| |спрямованості | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|150000|Будівництво | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|150101|Капітальні вкладення | 0490 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|150104|Виплата компенсації на здешевлення вартості | 1062 |
| |будівництва житла молодіжним житловим комплексам | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|150106|Надання пільгового кредиту членам житлово-будівельних | 1062 |
| |кооперативів | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|150107|Житлове будівництво та придбання житла | 1062 |
| |військовослужбовцям, учасникам бойових дій в | |
| |Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних | |
| |країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули| |
| |під час виконання ними службових обов'язків, а також | |
| |військовослужбовцям звільненим у запас або відставку | |
| |за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку| |
| |із скороченням штатів, які перебувають на квартирному | |
| |обліку за місцем проживання | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|150108|Надання державного пільгового кредиту індивідуальним | 1062 |
| |сільським забудовникам | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|150109|Компенсація селянським (фермерським) господарствам | 1062 |
| |вартості будівництва об'єктів виробничого і | |
| |невиробничого призначення | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|150111|Погашення відсотків за користування довгостроковими | 1062 |
| |пільговими кредитами на будівництво житла для молодих | |
| |сімей та інших соціально незахищених категорій | |
| |громадян | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|150112|Надання пільгового довгострокового кредиту | 1062 |
| |громадянам на будівництво (реконструкцію) житла | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|150115|Завершення проектів газифікації сільських населених | 0432 |
| |пунктів з високим ступенем готовності | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|150116|Повернення коштів, наданих для кредитування | 1062 |
| |індивідуальних сільських забудовників | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|150117|Повернення коштів, наданих для кредитування | (1062) * |
| |громадян на будівництво (реконструкцію) житла | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|150201|Реставрація пам'яток архітектури місцевого значення | 0829 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|150202|Розробка схем та проектних рішень масового | 0443 |
| |застосування | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|150203|Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація | 0829 |
| |пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|160000|Сільське і лісове господарство, рибне господарство та | |
| |мисливство | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|160101|Землеустрій | 0421 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|160600|Лісове господарство і мисливство | 0422 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|160903|Програми в галузі сільського господарства, | (0421) * |
| |лісового господарства, рибальства та мисливства | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|170000|Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, | |
| |телекомунікації та інформатика | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|170101|Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту | 0451 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|170102|Компенсаційні виплати на пільговий проїзд | 1070 |
| |автомобільним транспортом окремим категоріям | |
| | громадян | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|170103|Інші заходи у сфері автомобільного транспорту | (0451) * |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|170202|Севастопольський морський торговельний порт | 0452 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|170203|Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих | 1070 |
| |категорій громадян на водному транспорті | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|170302|Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих | 1070 |
| |категорій громадян на залізничному транспорті | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|170303|Регулювання цін на послуги метрополітену | 0453 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|170601|Регулювання цін на послуги міського електротранспорту | 0453 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|170602|Компенсаційні виплати на пільговий проїзд | 1070 |
| |електротранспортом окремим категоріям громадян | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|170603|Інші заходи у сфері електротранспорту | (0455) * |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|170703|Видатки на проведення робіт, пов'язаних із | 0456 |
| |будівництвом, реконструкцією, ремонтом та | |
| |утриманням автомобільних доріг | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|170800|Зв'язок | 0460 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|170901|Національна програма інформатизації | 0460 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|171000|Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій | 0460 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|180000|Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|180107|Фінансування енергозберігаючих заходів | 0473 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|180109|Програма стабілізації та соціально-економічного | 0490 |
| |розвитку територій | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|180401|Платежі за кредитними угодами, укладеними під гарантії| 0171 |
| |Уряду | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|180404|Підтримка малого і середнього підприємництва | 0411 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|180405|Видатки на погашення реструктуризованої заборгованості| 0411 |
| |перед комерційними банками та на поповнення їх | |
| |капіталу | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|180409|Внески органів влади Автономної Республіки Крим та | 0490 |
| |органів місцевого самоврядування у статутні фонди | |
| |суб'єктів підприємницької діяльності | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|180410|Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0411 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|200000|Охорона навколишнього природного середовища та ядерна | |
| |безпека | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|200100|Охорона і раціональне використання водних ресурсів | 0511 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|200200|Охорона і раціональне використання земель | 0511 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|200300|Створення захисних лісових насаджень та полезахисних | 0511 |
| |лісових смуг | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|200400|Охорона і раціональне використання мінеральних | 0511 |
| |ресурсів | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|200600|Збереження природно-заповідного фонду | 0520 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|200700|Інші природоохоронні заходи | 0540 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|210000|Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та | |
| |наслідків стихійного лиха | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|210105|Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних | 0320 |
| |ситуацій та наслідків стихійного лиха | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|210110|Заходи з організації рятування на водах | 0320 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|230000|Обслуговування боргу | 0170 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|230100|Обслуговування внутрішнього боргу | 0171 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|230200|Обслуговування зовнішнього боргу | 0172 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|240000|Цільові фонди | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|240601|Охорона та раціональне використання природних | 0511 |
| |ресурсів | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|240602|Утилізація відходів | 0512 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|240603|Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного| 0513 |
| |середовища | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|240604|Інша діяльність у сфері охорони навколишнього | 0540 |
| |природного середовища | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|240605|Збереження природно-заповідного фонду | 0520* |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|240800|Інші фонди | 1090 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|240900|Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної | 0133 |
| |Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і | |
| |місцевими органами виконавчої влади | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250000|Видатки, не віднесені до основних груп | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250102|Резервний фонд | 0133 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250203|Проведення виборів народних депутатів Автономної | 0160 |
| |Республіки Крим та місцевих рад | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250205|Проведення референдумів | 0160 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250207|Утримання апарату Виборчої комісії Автономної | (0160) * |
| | Республіки Крим | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250301|Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету | 0180 |
| |Автономної Республіки Крим, обласних і районних | |
| |бюджетів, міських (міст Києва і Севастополя, міст | |
| |республіканського значення Автономної Республіки Крим | |
| |та міст обласного значення) бюджетів | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250302|Кошти, що передаються до районних та міських (міст | 0180 |
| |Києва і Севастополя, міст республіканського і | |
| |обласного значення) бюджетів з міських (міст районного| |
| |значення), селищних, сільських та районних у містах | |
| |бюджетів | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250303|Кошти, що передаються за взаємними розрахунками із | 0180 |
| |додаткової дотації до державного бюджету | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250304|Кошти, що передаються за взаємними розрахунками із | 0180 |
| |додаткової дотації з районних та міських (міст Києва і| |
| |Севастополя, міст республіканського та обласного | |
| |значення) до міських (міст районного значення), | |
| |селищних та сільських бюджетів | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250305|Кошти, що передаються за взаємними розрахунками із | 0180 |
| |додаткової дотації з міських (міст районного | |
| |значення), селищних та сільських бюджетів до районних | |
| |та міських (міст Києва і Севастополя, міст | |
| |республіканського та обласного значення) бюджетів | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250306|Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до | 0180 |
| |бюджету розвитку (спеціального фонду) | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250307|Кошти, що передаються за взаємними розрахунками до | 0180 |
| |державного бюджету з місцевих бюджетів | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250308|Кошти, що передаються за взаємними розрахунками до | 0180 |
| |місцевих бюджетів з державного бюджету | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250309|Кошти, що передаються за взаємними розрахунками між | 0180 |
| |місцевими бюджетами | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250311|Дотації вирівнювання, що передаються з районних та | 0180 |
| |міських (міст Києва і Севастополя, міст | |
| |республіканського і обласного значення) бюджетів | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250312|Додаткові дотації, що передаються з районних та | 0180 |
| |міських (міст Києва і Севастополя, міст | |
| |республіканського і обласного значення) бюджетів | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250313|Інші дотації | 0180 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250315|Додаткова дотація з державного бюджету бюджету | |
| |Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на | |
| |зменшення фактичних диспропорцій між місцевими | |
| |бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних | |
| |установ | 0180* |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250321|Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | |
| |Івано-Франківської області на ліквідацію стихійного | |
| |лиха у Івано-Франківській області | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250322|Субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів | 0180 |
| |місцевого самоврядування на виконання власних | |
| |повноважень внаслідок наданих державою податкових | |
| |пільг | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250323|Субвенція на утримання об'єктів спільного користування| 0180 |
| |чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів| |
| |спільного користування | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250324|Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |виконання інвестиційних проектів | 0180 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250325|Субвенція на виконання власних повноважень | 0180 |
| |територіальних громад сіл, селищ, міст та їх | |
| |об'єднань | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250326|Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | 0180 |
| |виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим | |
| |сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам| |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250327|Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | 0180 |
| |будівництво та придбання житла військовослужбовцям, | |
| |учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних | |
| |конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей | |
| |військовослужбовців, які загинули під час виконання | |
| |ними службових обов'язків, а також | |
| |військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку | |
| |за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку| |
| |із скороченням штатів, які перебувають на квартирному | |
| |обліку за місцем проживання | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250328|Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | 0180 |
| |надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам | |
| |військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ,| |
| |реабілітованим громадянам, які стали інвалідами | |
| |внаслідок репресій або є пенсіонерами та субсидій | |
| |населенню на оплату електроенергії, природного газу, | |
| |послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, | |
| |квартирної плати, вивезення побутового сміття та | |
| |рідких нечистот | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250329|Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | 0180 |
| |надання пільг ветеранам війни і праці; військової | |
| |служби, органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та | |
| |інших, передбачених законодавством послуг (крім пільг | |
| |на одержання ліків, зубопротезування, оплату | |
| |електроенергії, природного і скрапленого газу, | |
| |твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг | |
| |тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної | |
| |плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот)| |
| |та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій | |
| |громадян | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250330|Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | 0180 |
| |надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам | |
| |військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ | |
| |та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого| |
| |пічного побутового палива і скрапленого газу | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250331|Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | 0180 |
| |Закарпатської області на погашення основної суми боргу| |
| |за кредитами, наданими у 1999 році відкритим | |
| |акціонерним товариством "Державний ощадний банк | |
| |України" Закарпатській обласній державній | |
| |адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250332|Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста | 0180 |
| |Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних | |
| |спорудах | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250333|Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста | |
| |Одеси на збереження історичної забудови у центральній| |
| |частині міста Одеси | 0180* |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250334|Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок| |
| |Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії,| |
| |природного газу, послуг тепло-, водопостачання і | |
| |водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг,| |
| |послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого | |
| |побутового палива особам, які проживають в будинках, | |
| |що не мають центрального опалення | 0180* |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250335|Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста| |
| |Львова на збереження історичної забудови у центральній| |
| |частині міста Львова | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250336|Субвенція з державного бюджету міському бюджету | 0180 |
| |міста Севастополя на компенсацію втрат доходів | |
| |внаслідок розміщення на території міста Чорноморського| |
| |Флоту Російської Федерації | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250337|Субвенція з державного бюджету бюджету Автономної | |
| |Республіки Крим на інвестиційні проекти, спрямовані на| |
| |розвиток соціальної інфраструктури Автономної | |
| |Республіки Крим | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250338|Субвенція з державного бюджету Бахмацькому районному| |
| |бюджету Чернігівської області на програму збереження | |
| |пам'яток Державного історико-культурного заповідника | |
| |"Гетьманська столиця" | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250339|Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста | |
| |Кам'янець-Подільський Хмельницької області на розвиток| |
| |Національного історико-архитектурного заповідника | |
| |"Кам'янець" | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250340|Субвенція з державного бюджету міському | 0180 |
| |бюджету міста Глухова Сумської області на збереження| |
| |історичної забудови у центральній частині міста | |
| |Глухова | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250341|Субвенція з державного бюджету Збаразькому районному | |
| |бюджету Тернопільської області на збереження | |
| |історичної забудови у центральній частині міста | |
| |Збаража | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250342|Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста | |
| |Мелітополя Запорізької області на розвиток державного | |
| |історико-археологічного заповідника "Кам'яна Могила" | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250343|Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | |
| |Закарпатської області на ліквідацію наслідків | |
| |стихійного лиха у Закарпатській області | 0180* |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250350|Інші субвенції | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250402|Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у | 1070 |
| |попередні роки із заробітної плати працівників | |
| |бюджетних установ, грошового забезпечення, стипендій | |
| |та інших соціальних виплат | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250403|Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли | (0133) * |
| |у попередні роки | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250404|Інші видатки | 0133 |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250901|Впровадження проектів розвитку за рахунок коштів, | 0490 |
| |залучених державою | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250902|Повернення позик, наданих для впровадження проектів | 0490 |
| |розвитку за рахунок коштів, залучених державою | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250903|Надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької | 0490 |
| |діяльності | |
|------+------------------------------------------------------+--------------|
|250904|Повернення бюджетних позичок | 0490 |
------------------------------------------------------------------------------

*) код нової функціональної класифікації видатків бюджету.

(Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 233 від 02.04.2002, N 1100 від 29.12.2002, N 35 від 17.01.2003, N 505 від 19.08.2003)