Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У другому реченні частини першої статті 9 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 1999 р., N 4, ст. 35) слова "пожежної охорони" виключити.

2. У Законі України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21; 2002 р., N 43, ст. 313):

1) у тексті Закону слова "Міністерство внутрішніх справ України", "Міністр внутрішніх справ України" та "органів державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи", "Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" та "органів виконавчої влади" у відповідних відмінках;

2) у частині першій статті 16 слова "органів внутрішніх справ України" виключити;

3) частину другу статті 19 викласти в такій редакції:

"Особи рядового та начальницького складу державної пожежної охорони складають присягу, текст якої затверджується Кабінетом Міністрів України";

4) частину першу статті 27 викласти в такій редакції:

У селищах і селах підрозділи місцевої пожежної охорони створюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Додатково підрозділи місцевої пожежної охорони можуть створюватися також у містах та для охорони об'єктів".

3. У Законі України "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України" ( 2925-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 115, N 43, ст. 313):

1) абзац сьомий статті 1 виключити;

2) у статті 2 цифри "386600", "284400" і "241700" замінити відповідно цифрами "324400, "240200" і "190500".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 вересня 2003 року
N 1181-IV