Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 жовтня 2003 р. N 1636
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1251 від 27 грудня 2010
р.)

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2003 р. N 567

З метою впорядкування обігу марок акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зменшення їх нелегального виробництва і реалізації та збільшення надходження коштів до державного бюджету Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 567 "Про запровадження марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 17, ст. 761) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2003 р. N 1636

Зміни,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2003 р. N 567

1. У тексті постанови:

1) пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:

"забезпечити проведення станом на 1 листопада 2003 р. інвентаризації марок акцизного збору попереднього зразка у продавця марок, на підприємствах-виробниках, в імпортерів алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також залишків алкогольної та тютюнової продукції, маркованої акцизними марками попереднього зразка, на підприємствах-виробниках, в імпортерів та у суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють оптову і роздрібну торгівлю ними;

на підставі актів інвентаризації прийняти рішення про знищення залишків марок акцизного збору попереднього зразка;

узагальнити результати інвентаризації та подати 5 листопада 2003 р. державному спеціалізованому підприємству Міністерства фінансів окрему рознарядку на виготовлення і продаж Державній податковій адміністрації марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами для маркування залишків алкогольних напоїв та тютюнових виробів, маркованих акцизними марками попереднього зразка, виявленими під час інвентаризації;

забезпечити до 30 листопада 2003 р. продаж марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами підприємствам-виробникам, імпортерам, суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють оптову і роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами";

2) пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. Установити, що зберігання виявлених під час інвентаризації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, маркованих акцизними марками попереднього зразка, дозволяється до 1 грудня 2003 року";

3) доповнити постанову пунктом 8 такого змісту:

"8. Міністерству фінансів забезпечити до 25 листопада 2003 р. виготовлення, продаж Державній податковій адміністрації та доставку державним спеціалізованим підприємством Міністерства фінансів згідно з одержаною окремою рознарядкою марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами".

2. У Положенні про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 3:

абзац четвертий доповнити словами "та платіжний документ з відміткою установи банку, що підтверджує оплату вартості замовлених марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами";

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі відмови підприємств-виробників та імпортерів алкогольних напоїв та тютюнових виробів від одержання замовлених ними акцизних марок, які вже виготовлено згідно з поданою попередньою заявкою-розрахунком, вартість таких акцизних марок не відшкодовується";

3) доповнити Положення розділом такого змісту:

"Маркування залишків алкогольних напоїв та тютюнових виробів, маркованих акцизними марками попереднього зразка

31. Зазначені в актах інвентаризації залишки алкогольних напоїв та тютюнових виробів, марковані акцизними марками попереднього зразка, підлягають додатковому маркуванню відповідними акцизними марками нового зразка з голографічними захисними елементами.

32. Марки акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами наклеюються поверх марок попереднього зразка на тютюнових виробах збоку, на алкогольних напоях - упоперек (навхрест).

33. Для одержання марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами суб'єкти підприємницької діяльності подають такі документи:

заявку-розрахунок на придбання марок за формою, затвердженою Державною податковою адміністрацією, у двох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця) - у покупця;

платіжний документ з відміткою установи банку, що підтверджує оплату вартості замовлених марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами;

оригінал та копію акта інвентаризації залишків алкогольних напоїв та тютюнових виробів у розрізі видів продукції та місткості тари, виробників та регіонів, де вироблено продукцію;

оригінал і копію ліцензії, що підтверджує право суб'єкта підприємницької діяльності на здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами;

оригінали і копії договорів на придбання або одержання за договорами (комісії, консигнації) алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

оригінали і копії товарно-транспортних та податкових накладних, за якими одержано партію відповідного товару;

копію сертифіката якості продукції та/або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката, завірену в установленому порядку.

34. Копії документів, зазначених у пункті 33 цього Положення, звіряються з оригіналом, який повертається власникові".