Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 січня 1999 р. N 112
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 61
9 від 21.07.20
05 )

Про Порядок координації проведення планових виїзних
перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності контролюючими органами

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1625 від 15.10.20
03 )

На виконання Указу Президента України від 23 липня 1998 р. N 817 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами (додається).

Органам виконавчої влади, які згідно із законодавством мають право проводити перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, в місячний термін привести власні нормативні акти, що регулюють проведення перевірок, у відповідність із цим Порядком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 307.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 січня 1999 р. N 112
(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2003 р. N 1625)

Порядок
координації проведення планових виїзних перевірок
фінансово-господарської діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності контролюючими органами

1. Планові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності (далі - планові виїзні перевірки) розпочинаються всіма контролюючими органами, визначеними Указом Президента України від 23 липня 1998 р. N 817, одночасно в день, установлений органом державної податкової служби, який повідомляється суб'єкту підприємницької діяльності та всім контролюючим органам за 10 днів до початку перевірки.

У разі неможливості проведення одночасної перевірки всіма контролюючими органами (відсутність умов праці для всіх перевіряючих, неможливість спільної роботи працівників суб'єкта підприємницької діяльності, що перевіряється, одночасно з усіма перевіряючими) перевірки проводяться у різні строки, погоджені контролюючими органами із суб'єктом підприємницької діяльності.

При цьому строки перевірки не потребують погодження з відповідним органом державної податкової служби.

2. Формування планів-графіків проведення планових виїзних перевірок здійснюється щокварталу всіма контролюючими органами за місцезнаходженням суб'єктів підприємницької діяльності.

До 20 числа останнього місяця поточного кварталу плани-графіки на наступний квартал погоджуються кожним контролюючим органом з відповідним органом державної податкової служби міського, районного або обласного рівня в частині проведення одночасної перевірки.

Не потребують погодження строки проведення перевірок, які у плановому періоді передбачаються тільки одним з контролюючих органів.

У разі непогодження планів-графіків з відповідним органом державної податкової служби міського, районного або обласного рівня в частині проведення одночасної перевірки суб'єкт підприємницької діяльності має право не допускати перевіряючих на об'єкт перевірки.

Під час погодження проведення планових виїзних перевірок пріоритетними визнаються встановлені органами державної податкової служби строки, які не перевищують 30 робочих днів, крім перевірок суб'єктів підприємницької діяльності з річним сукупним валовим доходом 20 млн. гривень і більше, строки проведення яких можуть перевищувати 30 робочих днів. Продовження строків проведення перевірки здійснюється за рішенням керівника контролюючого органу вищого рівня.

3. Плани-графіки планових виїзних перевірок є інформацією з обмеженим доступом.

4. Заміна у планах-графіках суб'єкта підприємницької діяльності, що перевіряється, та зміна строків проведення планових виїзних перевірок забороняється, крім випадків виникнення об'єктивних обставин (ліквідація, банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності, припинення його діяльності на тривалий час тощо). У зв'язку з цим про зміни, що вносяться до планів-графіків, інформуються відповідні контролюючі органи у триденний строк з моменту прийняття такого рішення.

5. Керівник відповідного контролюючого органу несе персональну відповідальність за дотримання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок.

6. До проведення планових виїзних перевірок контролюючі органи мають право залучати як експертів фахівців інших державних органів.

7. За результатами проведеної планової виїзної перевірки працівниками кожного контролюючого органу складається окремий акт (довідка) відповідно до їх компетенції та вживаються необхідні заходи.

( Порядок в редакції Постанови КМ N 1625 від 15.10.2003 )