Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 6 Закону України
"Про транзит вантажів
"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів" ( 1172-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 446) такі зміни:

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"Декларування транзиту вантажів, що переміщуються авіаційним транспортом, здійснюється за авіаційною вантажною накладною (Air Waybill) та/або вантажною відомістю (Cargo Manifest) з поданням митним органам вантажної митної декларації. У разі транзиту вантажу в межах одного пункту пропуску вантажна митна декларація не подається".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

II . Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 листопада 2003 року
N 1297-IV