Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 червня 2003 р. N 873
Київ

Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
з питань державного управління
у сфері пожежної безпеки

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2030 від 26.12.20
03 )

Відповідно до Указу Президента України від 27 січня 2003 р. N 47 "Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій" Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2003 р. N 873

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 508 (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 270; Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1399; 1999 р., N 16, ст. 651, N 34, ст. 1772, N 42, ст. 2107; 2000 р., N 23, ст. 958; 2002 р., N 47, ст. 2146):

1) у пунктах 8, 9 і 14 постанови слова "Міністерство внутрішніх справ" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" у відповідному відмінку;

2) у Положенні про Державну пожежну охорону, затвердженому зазначеною постановою:

у тексті Положення абревіатуру "МВС" замінити абревіатурою "МНС", а слова "органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках - словами "органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;

абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:

"2. До складу державної пожежної охорони входять Державний департамент пожежної безпеки МНС, територіальні органи управління Державного департаменту пожежної безпеки МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, підрозділи, допоміжні служби, науково-дослідні установи, пожежно-технічні навчальні заклади, підприємства, Державний центр сертифікації виробів протипожежного та аварійно-рятувального призначення МНС";

у підпункті 16 пункту 5 слово "сільської" замінити словом "місцевої";

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Державний пожежний нагляд (далі - держпожнагляд) здійснюють Державний департамент пожежної безпеки (урядовий орган державного управління у сфері держпожнагляду), територіальні органи управління Державного департаменту пожежної безпеки МНС в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (територіальні органи держпожнагляду), підрозділи, підпорядковані безпосередньо Державному департаменту пожежної безпеки, загони і частини державної пожежної охорони (місцеві органи держпожнагляду) згідно із Законом України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), цим Положенням, нормативними актами МНС";

абзац третій пункту 12 викласти у такій редакції:

"Контроль за виконанням правил пожежної безпеки на об'єктах Міноборони, МВС, СБУ, Держкомкордону та Державного департаменту з питань виконання покарань здійснюється їх службами пожежної безпеки";

у пунктах 28, 29 та абзаці другому пункту 38 слова "органи внутрішніх справ" у всіх відмінках замінити словами "система МНС" у відповідному відмінку;

пункт 33 викласти у такій редакції:

"33. Особи, прийняті на посади рядового і начальницького складу державної пожежної охорони, проходять початкову професійну підготовку в навчальних центрах (пунктах) територіальних органів управління Державного департаменту пожежної безпеки та в пожежно-технічних навчальних закладах МНС";

( Підпункт 3 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 2030 від 26.12.2003 )

4) додаток 1 до зазначеної постанови викласти у такій редакції:

"Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 липня 1994 р. N 508
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2003 р. N 873)

Перелік
міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, компаній та корпорацій, на об'єктах яких
утворюються підрозділи відомчої пожежної
(пожежно-сторожової) охорони

МВС

Міноборони

Мінтранс (об'єкти залізничного, авіаційного, морського, річкового транспорту)

Держкомкордон

Держлісгосп

Держкомрезерв

СБУ

Державний департамент з питань виконання покарань

ДАК "Хліб України"

Укрметротунельбуд".

2. У Типовому положенні про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1995 р. N 653 (ЗП України, 1996 р., N 1, ст. 4):

1) у пунктах 3 і 19 абревіатуру "МВС" замінити абревіатурою "МНС";

2) абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:

"7. Відомчі служби пожежної безпеки Міноборони, МВС, СБУ, Держкомкордону та Державного департаменту з питань виконання покарань відповідно до покладених на них завдань (крім функцій і прав, передбачених пунктами 5 і 6 цього Положення)";

3) пункт 21 викласти у такій редакції:

"21. Порядок здійснення державного пожежного нагляду та інших повноважень державної пожежної охорони на об'єктах Міноборони, МВС, СБУ, Держкомкордону та Державного департаменту з питань виконання покарань, на яких створена відомча пожежна охорона, встановлюється за погодженням між МНС і відповідними центральними органами виконавчої влади".

3. У пунктах 2 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. N 1128 "Про забезпечення транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 41, с. 59) слова "Міністерству внутрішніх справ" замінити словами "Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".

4. У назві та тексті постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. N 798 "Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 20, ст. 829) слова "Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ" замінити словами "Державної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".

5. У позиції 30 переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 2001), слова "Головне управління Державної пожежної охорони МВС" замінити словами "Державний департамент пожежної безпеки МНС".

6. В абзаці другому пункту 3 Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 7, ст. 285), абревіатуру "МВС" замінити абревіатурою "МНС".

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1539 "Про впорядкування умов оплати праці працівників професійної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2092):

1) у назві та тексті постанови слова "Міністерства внутрішніх справ" замінити словами "Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи";

2) у тексті додатків 1-6 до зазначеної постанови абревіатуру "МВС" замінити абревіатурою "МНС".

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 288 "Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 11, ст. 321, N 40, ст. 1860; 2003 р., N 12, ст. 541, N 16, ст. 706):

1) перелік центральних органів виконавчої влади, на які покладається розроблення технічних регламентів, затверджений зазначеною постановою, доповнити позицією "МНС";

2) у переліку центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, затвердженому зазначеною постановою:

у графі "Сфера діяльності, в якій виконуються функції технічного регулювання" позиції "МВС" слова "вироби протипожежного призначення" виключити;

доповнити перелік позицією такого змісту:

"МНС вироби протипожежного призначення".

9. У тексті Положення про Державний департамент пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 500 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 816), абревіатуру "МВС" замінити абревіатурою "МНС", а слова "Міністр внутрішніх справ" у всіх відмінках замінити словами "Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" у відповідному відмінку.

10. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 липня 2003 р. N 870 "Про затвердження програми забезечення пожежної безпеки на період до 2010 року" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 27, ст. 1255):

1) у тексті постанови слова "Міністерству внутрішніх справ" замінити словами "Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи";

2) у Програмі забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року, затвердженій зазначеною постановою:

у пунктах 2-10, 15-19, 21, 23, 24, 26-33, 35, 36, 39-41, 43-50, 53-57, 59-62, 67-70, 72, 73, 76-84, 86-88 абревіатуру "МВС" замінити абревіатурою "МНС";

абзац другий пункту 20 перед абревіатурою "МВС" доповнити абревіатурою "МНС".

11. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 202 "Про затвердження Положення про місцеву пожежну охорону" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9, ст. 373):

1) у пункті 3 постанови слова "Міністерством внутрішніх справ" замінити словами "Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи";

2) в абзаці першому пункту 2 Положення про місцеву пожежну охорону, затвердженого зазначеною постановою, абревіатуру "МВС" замінити абревіатурою "МНС".