Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо державного регулювання обігу дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2003 р., N 39, ст. 332):

1) в абзаці другому пункту 21 статті 1 в позиції "платина" цифри і слова

"950 (дев'ятсот п'ятдесята)" замінити цифрами і словами

"900 (дев'ятисота) 950 (дев'ятсот п'ятдесята)";

2) в абзаці п'ятому частини першої статті 3 слова "золотого запасу України" виключити;

3) у частині другій статті 9 слово "проводять" замінити словами "Національний банк України також проводить".

2. У Законі України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2004 р., N 6, ст. 37):

1) у статті 58:

у частині першій слово "п'ятій" замінити словом "восьмій";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Порядок і умови зберігання майна, на яке накладено арешт, зазначеного в частині восьмій статті 55 цього Закону, визначаються Національним банком України за погодженням з Міністерством фінансів України, а щодо іншого майна - Міністерством юстиції України";

2) у статті 61:

у частині першій слово "п'ятій" замінити словом "восьмій";

частину другу викласти в такій редакції:

"Порядок реалізації майна, зазначеного в частині восьмій статті 55 цього Закону, визначається Міністерством фінансів України за погодженням з Національним банком України, а іншого майна - Кабінетом Міністрів України".

3. Статтю 49 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238) викласти в такій редакції:

"Стаття 49. Зберігання золотого запасу

Національний банк є зберігачем державного золотого запасу, а також дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів, інших коштовностей".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 3 лютого 2004 року
N 1416-IV