Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про Цивільну оборону України" ( 2974-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 14, ст. 124; 1999 р., N 19, ст. 171; 2001 р., N 32, ст. 172):

статтю 4 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"визначає порядок підготовки та проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим;

статтю 5 після слів "надзвичайних ситуацій" доповнити словами "та проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення".

2. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 1998 р., N 48, ст. 292; 1999 р., N 41, ст. 372; 2000 р., N 9, ст. 67; 2001 р., N 9, ст. 39, N 32, ст. 172, N 49, ст. 259; 2003 р., N 24, ст. 159, N 45, ст. 360):

частину першу статті 26 доповнити пунктом 45-1 такого змісту:

"45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки";

пункт "б" частини першої статті 38 доповнити підпунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодія з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону".

3. Статтю 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2001 р., N 31, ст. 149, N 32, ст. 172; 2003 р., N 24, ст. 159; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2003 року N 1213-IV після пункту 10 доповнити двома новими пунктами такого змісту:

"11) погоджує проект плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодіє з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

12) забезпечує своєчасне інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки".

У зв'язку з цим пункти 11-13 вважати відповідно пунктами 13-15.

4. У Законі України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" ( 1809-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 40, ст. 337):

статтю 1 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"потенційно небезпечні заходи - заходи (покази озброєння і військової техніки, паради, тренування, навчання), які проводяться в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки, що можуть створити загрозу виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".

У зв'язку із цим абзаци сьомий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - сімнадцятим;

статтю 32 після абзацу шостого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"погоджують проект плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

взаємодіють з органами військового управління під час планування та проведення потенційно небезпечних заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону;

забезпечують захист населення і територій під час проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення відповідно до закону".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 3 лютого 2004 року
N 1419-IV