Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
18.02.2004 N 67

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 березня 2004 р. за N 304/8903

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15 та 36 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та у зв'язку зі зміною літерного і цифрового кодів російського рубля, а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. У пункті 2 Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129) цифровий та літерний коди валюти російські рублі "810 RUR" замінити цифровим та літерним кодами "643 RUB".

2. У додатку 1 до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 496 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2003 за N 1094/8415, цифровий та літерний коди валюти російські рублі "810 RUR" замінити цифровим та літерним кодами " 643 RUB".

3. Визнати такими, що втратили чинність:

пункти 1 та 3 постанови Правління Національного банку України від 05.03.2003 N 84 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.03.2003 за N 228/7549;

пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 325 "Про затвердження Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами та внесення змін до деяких норматівно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 749/8070.

4. Економічному департаменту (В.М.Галь) до 1 квітня 2004 року внести зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674.

5. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) в тижневий термін з дати набрання чинності цією постановою внести потрібні зміни до відповідного програмного забезпечення.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного регулювання (Яременко С.О.).

7. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції Укрїни.

Голова С.Л.Тігіпко