Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 березня 2004 р. N 313
Київ

Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
аварійно-рятувальної справи

На виконання Указу Президента України від 21 листопада 2003 р. N 1328 "Про вдосконалення управління у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. N 2264 "Про утворення Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2457);

постанову Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1431 "Про забезпечення діяльності Державної пошуково-рятувальної служби на водних об'єктах Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 44, ст. 1979).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2004 р. N 313

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В Основних засадах створення в Україні підсистеми рятування і ліквідації небезпечних забруднень на воді єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. N 1599, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1685 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2292):

у тексті Основних засад слова "Державна пошуково-рятувальна служба на водних об'єктах МНС" в усіх відмінках та абревіатуру "ДПРСВО" замінити відповідно словами "Державна спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба МНС" у необхідному відмінку та абревіатурою "ДСВАРС";

абзац третій розділу 3 викласти в такій редакції:

"Державна спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба МНС з підпорядкованими їй аварійно-рятувальними та спеціалізованими формуваннями (в тому числі регіональними рятувальними (рятувально-координаційними) центрами на водних об'єктах), зони відповідальності яких визначаються МНС".

2. Назву і текст постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1214 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32, ст. 1357) та назву переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами, затвердженого зазначеною постановою, після слів "підлягають постійному та обов'язковому" доповнити словами "на договірній основі".

3. Не для друку. ( Вносить зміни до Постанови КМ N 1612 від 26.10.2000 )

4. Абзац перший пункту 2 Типового статуту державної аварійно-рятувальної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2001 р. N 1058 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 34, ст. 1587), викласти в такій редакції:

"2. Служба здійснює постійне та обов'язкове обслуговування на договірній основі потенційно небезпечних об'єктів і територій (далі - об'єкти і території), на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Права та обов'язки сторін щодо здійснення такого обслуговування визначаються договорами".

5. У тексті Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. N 1567 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2100), слова "Державна протипожежна охорона МВС", "Державна пошуково-рятувальна служба на водних об'єктах МНС" в усіх відмінках замінити словами "Державна протипожежна охорона МНС", "Державна спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба МНС" у відповідному відмінку.

6. Не для друку. ( Вносить зміни до Постанови КМ N 1415 від 25.11.96 )

7. У пункті 4 Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об'єктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2002 р. N 264 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 11, ст. 508), слова "Державної пошуково-рятувальної служби на водних об'єктах (ДПРСВО)" та абревіатуру "ДПРСВО" замінити відповідно словами "Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби МНС (ДСВАРС)" та абревіатурою "ДСВАРС".

8. Пункт 8 Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 483 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 800), доповнити після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"державну експертизу проектів будівництва потенційно небезпечних об'єктів виробничого призначення у частині протиаварійного захисту".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.

9. В абзаці першому пункту 8 Порядку декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1357), слова "Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки" замінити словами "Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби МНС".

10. Друге речення пункту 9 Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1288 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1694), після слів "органам місцевого самоврядування" доповнити словами "державним аварійно-рятувальним службам".

11. Пункт 1 Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. N 1631 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 42, ст. 2222), доповнити словами "і не поширюється на державні аварійно-рятувальні служби та їх формування, які в установленому порядку пройшли атестацію".