Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ
N 22/1231 від 12.02.2004

Про доповнення додатка до рішення Київради
від 24.10.2002 N 96/256 "Про оголошення заказниками
та пам'ятками природи місцевого значення природних
об'єктів у м. Києві"

Відповідно до пункту "і" статті 15 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), статей 25 - 28, статей 51 - 53 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), розглянувши клопотання Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві (лист від 24.11.2003 N 10-10-05/690), Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Доповнити додаток до рішення Київради від 24.10.2002 N 96/256 "Про оголошення заказниками та пам'ятками природи місцевого значення природних об'єктів у м. Києві" новими пунктами 6, 7, 8 згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Київський міський голова О.Омельченко

Додаток
до рішення
Київської міської ради
від 12.02.2004 р. N 22/1231

Доповнення
до додатка "Перелік природних об'єктів,
які оголошуються заказниками та пам'ятками природи
місцевого значення"

-----------------------------------------------------------------------------------------
| Назва | Місце |Площа|Власники або |Коротка |
| | розташування | (га)|користувачі |характеристика |
| | | |природних об'єктів|об'єкта |
| | | |(погодження) | |
|-------------------------+-------------------+-----+------------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------+-------------------+-----+------------------+----------------|
|6. Ландшафтний заказник |Кв. кв. 20 (літ. |100,0|Дарницьке |Природний |
|місцевого значення |25 - 41), кв. 21 | |лісопаркове |комплекс |
|"Пляхова" |(літ. 13 - 22), | |господарство КО |заплавних лісів |
| |кв. 22 (літ. 10 | |"Київзеленбуд" |у поєднанні з |
| |- 26), кв. 23 | |(лист-згода |низинними |
| |(літ. 10 - 18), | |від 09.07.2003 |болотами та |
| |кв. 24 (літ. 22, | |N 219) |озерами. |
| |25 - 27), кв. 25 | | |Багатий |
| |(літ. 52 - 55), | | |тваринний |
| |кв. 28 (літ. 4, | | |світ комплексу |
| |7 - 9, 24) | | | |
| |Дніпровського | | | |
| |лісництва | | | |
| |Дарницького | | | |
| |лісопаркового | | | |
| |господарства | | | |
|-------------------------+-------------------+-----+------------------+----------------|
|7. Пам'ятка природи |м. Київ, селище | 0,1 |Музей народної |Залишки дубових |
|місцевого значення "Алея |Пирогів, вул. | |архітектури та |пралісів віком |
|вікових дубів" |Червонопрапорна, | |побуту України |300 - 400 років |
| |територія Музею | |(лист-згода від | |
| |народної | |22.07.2003 N 325) | |
| |архітектури та | | | |
| |побуту України | | | |
|-------------------------+-------------------+-----+------------------+----------------|
|8. Пам'ятка природи |м. Київ, | - |Дочірнє |Віковий |
|місцевого значення |Святошинський | |підприємство |величавий дуб |
|"Величавий дуб" |район, вул. | |"Комунальник" |віком 300 |
| |Червонозаводська, | |ВАТ "Веркон" |років, який має |
| |7, територія | |(лист-згода |історичну, |
| |Дочірнього | |від |естетичну та |
| |підприємства | |14.10.2003) |екологічну |
| |"Комунальник" | | |цінність |
| |ВАТ "Веркон" | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------

Заступник міського голови
- секретар Київради В.Яловий