Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 березня 2004 р. N 279
Київ

(Постанова втратила чинність
на підставі Постанови КМУ
від 21 грудня 2005 р. N 12
31)

Про утворення Міжвідомчої групи із забезпечення
інтересів України в Іраку

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу групу із забезпечення інтересів України в Іраку у складі згідно з додатком.

Дозволити керівнику Міжвідомчої групи вносити у разі потреби зміни до її складу.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу групу із забезпечення інтересів України в Іраку (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 279

Склад
Міжвідомчої групи із забезпечення інтересів
України в Іраку

   КЛЮЄВ         - Віце-прем'єр-міністр України,
Андрій Петрович керівник групи

ОЛІЙНИК - директор департаменту МЗС, Посол з
Анатолій Тимофійович особливих доручень з питань Іраку,
виконавчий секретар групи

БЕРЕЗНИЙ - заступник Міністра економіки та з
Андрій Вікторович питань європейської інтеграції

ЗУБЧУК - заступник Міністра внутрішніх справ
Віктор Андрійович

ІВАЩЕНКО - перший заступник Міністра
Микола Михайлович промислової політики

КИРИЧЕНКО - заступник Міністра закордонних справ
Валерій Миколайович

КИСЕЛЬОВ - заступник голови правління НАК
Олександр Володимирович "Нафтогаз України"

КИЯНИЦЯ - заступник Голови Держкомсім'ямолоді
Зінаїда Петрівна

КЛЮК - заступник Міністра палива та
Богдан Олексійович енергетики

КОХАН - заступник Міністра культури і
Тимофій Григорович мистецтв

ЛУГОВИЙ - головний спеціаліст Секретаріату
Михайло Олександрович Кабінету Міністрів України

МАРМАЗОВ - заступник Міністра юстиції
Василь Євгенович

МЕДВЕДЧУК - перший заступник Голови Державної
Сергій Володимирович податкової адміністрації

МУРАХОВСЬКИЙ - перший заступник Голови
Анатолій Леонідович Держкомтелерадіо

МЯРКОВСЬКИЙ - заступник Міністра фінансів
Анатолій Іванович

ОРДА - перший заступник Міністра охорони
Олександр Миколайович здоров'я

ПЕТРОЧЕНКО - заступник керівника апарату Ради
Юрій Адамович національної безпеки і оборони
України

ПОДРЄЗА - заступник генерального директора ДК
Сергій Михайлович "Укрспецекспорт"

РОМАНОВ - перший заступник Міністра з питань
Володимир Миколайович надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи - керівник
апарату

САЛІЙ - перший заступник Міністра транспорту
Іван Миколайович у зв'язках з Верховною Радою України

СИВУШЕНКО - заступник начальника Генерального
Олег Федорович штабу Збройних Сил

СТЕПКО - заступник Міністра освіти і науки
Михайло Филимонович

ТАРАНОВ - начальник департаменту СБУ
Андрій Іванович

ЧЕРЕПКОВ - заступник Голови Держспоживстандарту
Сергій Тимофійович

ШВЕЦЬ - голова Ради підприємців при Кабінеті
Дмитро Васильович Міністрів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 279

Положення
про Міжвідомчу групу із забезпечення
інтересів України в Іраку

1. Міжвідомча група із забезпечення інтересів України в Іраку (далі - Міжвідомча група) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою сприяння розвитку двостороннього співробітництва з Іраком.

2. Міжвідомча група у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Міжвідомча група:

координує виконання заходів, спрямованих на здійснення ефективного двостороннього співробітництва в політичній, економічній, військово-технічній та інших сферах;

визначає шляхи залучення українських підприємств до участі у реалізації конкретних проектів відбудови іракської економіки, сприяння діловим колам України в їх діяльності в Іраку;

розробляє рекомендації з організації взаємодії органів виконавчої влади з питань двостороннього співробітництва і залучення українських підприємств до відбудови економіки Іраку;

вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо стратегії участі українських підприємств у відбудові Іраку.

4. Міжвідомча група має право:

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати у разі потреби в установленому порядку фахівців органів виконавчої влади, експертів наукових установ та організацій.

5. Керівником Міжвідомчої групи є за посадою Віце-прем'єр-міністр України.

6. Формою роботи Міжвідомчої групи є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на три місяця. Засідання Міжвідомчої групи є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

7. Міжвідомча група за результатами розгляду питань ухвалює рішення, які мають рекомендаційний характер.

Рішення Міжвідомчої групи приймаються простою більшістю голосів членів групи, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос керівника групи.

Рішення Міжвідомчої групи оформляється протоколом, який підписує її керівник.

8. Організаційне забезпечення роботи Міжвідомчої групи здійснює МЗС.