Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміндо Закону України "Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про державну соціальну допомогу дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства" ( 2109-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 2) такі зміни:

1. У частині першій статті 1 цифри і слова "I і II групи, непрацюючі інваліди з дитинства III групи, а також" замінити словом "і".

2. В абзаці четвертому частини першої статті 2 слово "непрацюючим" виключити.

3. Статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Надбавка на догляд

Інвалідам з дитинства I групи встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Надбавка на догляд призначається одинокій матері (одинокому батьку) незалежно від факту роботи і середньомісячного сукупного доходу сім'ї, в якій виховується дитина-інвалід, і встановлюється у розмірі: на дитину-інваліда віком до 6 років - 30 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, на дитину-інваліда віком від 6 до 16 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

Надбавка на догляд, що призначається в інших випадках, встановлюється у розмірі: на дитину-інваліда віком до 6 років - 30 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, на дитину-інваліда віком від 6 до 16 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років - та за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї, в якій виховується дитина-інвалід, за попередні шість місяців не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї.

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 16 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом".

4. У частині першій статті 4 цифри і слова "I і II групи, непрацюючим інвалідам з дитинства III групи" виключити.

5. Статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Строк виплати державної соціальної допомоги у разі зміни групи інвалідності

У разі зміни групи інвалідності державна соціальна допомога у новому розмірі виплачується інваліду з дитинства з дня зміни групи інвалідності, якщо така зміна приводить до збільшення розміру, але з місяця, наступного за тим, в якому встановлена нова група інвалідності, при зменшенні розміру допомоги.

Якщо дитина-інвалід, на яку виплачувалася державна соціальна допомога, по досягненні 16-річного віку визнана інвалідом з дитинства, виплата допомоги продовжується у новому розмірі за її заявою (недієздатним - за заявою опікуна) з дня встановлення групи інвалідності в разі збільшення розміру допомоги, але з місяця, наступного за тим, в якому дитині-інваліду встановлена група інвалідності, при зменшенні розміру допомоги".

6. У частині п'ятій статті 8 слова і цифру "Непрацюючі інваліди з дитинства III групи, а також" виключити.

7. У статті 10:

частину другу після слів "провадиться щомісячно" доповнити словами "за поточний місяць";

у частині третій цифри і слова "I чи II групи" виключити.

8. Статтю 16 доповнити частиною другою такого змісту:

"У Державному бюджеті України статті видатків на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам є захищеними і фінансуються у першочерговому порядку".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України, які випливають із цього Закону;

забезпечити приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 4 березня 2004 року
N 1579-IV