Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 307 від 09.07.97
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 вересня 1997 р. за N 443/2247

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 651 від 30.05.20
12)

Про затвердження Інструкції про порядок заповнення
вантажної митної декларації

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної митної служби
N 648 від 17.12.
97
N 40 від 30.01.
98
N 101 від 26.02.98
N 447 від 29.07.
98

Листом державної митної служби
N 15/1-1911-ЕП від 24.06.
99
N 15/1-2817-ЕП від 06.09.
99

Наказами Державної митної служби
N 543 від 27.08.99
N 226 від 20.04.20
00
N 300 від 24.05.20
00
N 388 від 13.07.20
00
N 530 від 20.09.20
00
N 190 від 16.03.20
01
N 298 від 06.05.20
01
N 433 від 26.06.20
01
N 505 від 20.07.20
01
N 798 від 10.12.200
1 - з 01.01.2002
N 205 від 17.04.20
02
N 207 від 18.04.20
02
N 489 від 24.07.20
03
N 585 від 02.09.20
03
N 599 від 08.09.2003
N 609 від 13.09.2003
N 678 від 10.10.20
03
N 908 від 24.12.20
03
N 909 від 24.12.20
03
N 929 від 29.12.20
03
N 232 від 02.04.200
4 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок заповнення вантажної митної декларації (додається) та класифікатори, що використовуються при заповненні граф вантажної митної декларації (додатки NN 1-12).

2. Начальнику управління нетарифного регулювання (Пашинний О.I.):

- зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України;

- разом з митно-тарифним управлінням (Шейко О.П.), управлінням статистики, контролю та аналізу (Овдієнко Н.Т.), управлінням митних доходів та платежів (Шульга С.В.), управлінням організації митного контролю (Більчук О.С.), управлінням з верифікації сертифікатів про походження товарів (Рамусь I.П.), інформаційно-аналітичним митним управлінням (Копосов С.А.) розробити положення про митне оформлення товарів відповідно до митних режимів "імпорт", "експорт", "транзит", "тимчасове ввезення (вивезення)" до 30 листопада 1997 року.

3. Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Копосов С.А.) розробити програмне забезпечення для введення в дію Інструкції з 1 січня 1998 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Служби Єгорова О.Б.

Голова Служби Л.Деркач

Затверджено
Наказ Державної митної служби України
09.07.97 N 307

(у редакції наказу Держмитслужби України від 18.04.2002 N 207 )

Інструкція
про порядок заповнення вантажної митної декларації

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає загальний порядок заповнення граф вантажної митної декларації (далі - ВМД).

1.2. Вимоги до форми, комплектності та якості заповнення граф ВМД викладено у відповідних розділах Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574, зі змінами та доповненнями.

1.3. При заповненні граф ВМД посилання на раніше заповнені графи не дозволяється.

1.4. У разі відсутності в якій-небудь графі ВМД (або додаткового аркуша до неї) місця, потрібного для внесення обов'язкових відомостей, допускається наведення їх на зворотному боці ВМД з посиланням на відповідну графу. Такий запис засвідчується декларантом та посадовою особою митного органу України, а у відповідних графах робиться відмітка "див. на звороті".

Якщо на зворотний бік ВМД виносяться відомості з декількох граф, то декларант має розмістити їх таким чином, щоб інформація до кожної графи була розміщена окремо одна від одної після номера відповідної графи.

В електронній копії ВМД відомості, винесені на зворотний бік ВМД, структурно зазначаються в загальному порядку.

Дозволяється також використання зворотного боку основного аркуша ВМД для штампів та написів інших державних контрольних органів.

1.5. Не допускається використання декларантом ВМД для внесення інформації, не передбаченої цією Інструкцією.

1.6. При використанні специфікацій довільної форми в правому верхньому кутку кожного аркуша специфікації зазначається реєстраційний номер ВМД, до якої вона додається.

1.7. Ця Інструкція передбачає такі тлумачення термінів:

відправник - особа, що передала або має передати заявлені у ВМД товари в розпорядження перевізника відповідно до договору перевезення для доставки одержувачу і що зазначена в транспортному документі або така, що самостійно доставляє ці товари одержувачу, не користуючись послугами перевізника;

одержувач - зазначена в транспортному документі особа, якій перевізник згідно з транспортними документами або за дорученням відправника має передати у володіння товари;

особа, відповідальна за фінансове врегулювання, - відповідальна особа, яка є стороною зовнішньоторговельного договору (контракту) купівлі-продажу, міни, консигнації, лізингу тощо та несе відповідальність за цим договором (контрактом);

транспортний документ - документ, відповідно до якого здійснюється міжнародне перевезення товарів або здійснюється перевезення до митного кордону (при вивезенні товарів) та від митного кордону до місця призначення (при ввезенні товарів);

фактурна вартість (договірна, контрактна) - вартість товарів, яка фактично сплачена чи підлягає сплаті або має компенсуватися зустрічними поставками товарів та зазначається в рахунку-фактурі (рахунку-проформі - для договору міни) відповідно до умов зовнішньоторговельного договору (контракту) купівлі-продажу або міни (далі - фактурна вартість);

торговельна країна (країна договору /контракту/) - країна, на терит орії якої зареєстрована юридична або фізична особа, з якою вітчизняна особа уклала договір (контракт);

митна вартість - вартість товару, що визначається відповідно до положень Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) і використовується виключно для цілей митного оподаткування товарів та ведення митної статистики.

1.8. Для визначення митної вартості товару встановлюється момент перетину митного кордону, а саме:

а) при авіаперевезеннях: при експорті - здійснення або завершення митного оформлення в аеропорту, де відбувається навантаження; при імпорті початок або здійснення митного оформлення в першому аеропорту на території України, у якому відбувається вивантаження чи перевантаження товару, якщо факт перевантаження підтверджено митним органом цього аеропорту;

б) при морських і річкових перевезеннях: при експорті - здійснення або завершення митного оформлення в порту навантаження на території України; при імпорті - початок або здійснення митного оформлення в першому порту вивантаження чи перевантаження на території України, якщо факт перевантаження підтверджено митним органом цього порту;

в) для товару, що доставляється поштою, - здійснення митного оформлення в пункті міжнародного поштового обміну;

г) для товару, що переміщується трубопровідним транспортом чи лініями електропередачі, - завершення переміщення партії товару;

ґ) при перевезеннях іншими видами транспорту (у тому числі залізничним та автомобільним): при експорті - здійснення або завершення митного оформлення в пункті пропуску через митний кордон України на шляху переміщення товару; при імпорті - початок або здійснення митного оформлення в пункті пропуску через митний кордон України на шляху переміщення товару.

Якщо ВМД заповнюється на товари декількох найменувань, то витрати на транспортування до кордону України розподіляються пропорційно вазі товарів різних найменувань, витрати на страхування - пропорційно вартості товарів.

1.9. Положення про особливості декларування та митного оформлення товарів відповідно до конкретних митних режимів затверджуються наказами Державної митної служби України.

2. Опис граф вантажної митної декларації

Декларантом заповнюються всі графи ВМД відповідно до конкретного митного режиму, за винятком граф 7, 51, С та D, що заповнюються посадовою особою митниці.

У випадках, визначених Держмитслужбою України, посадова особа митниці може заповнювати інші графи вантажної митної декларації.

Графа А

У графі зазначаються (кожен з реквізитів починається з нового рядка та перед кожним з них проставляється порядковий номер):

1 - номер розрахункового рахунку у валюті України, найменування та код МФО банківської установи, у якій відкрито розрахунковий рахунок декларанта;

2 - номер валютного рахунку, найменування та код МФО банківської установи, у якій відкрито валютний рахунок декларанта (у разі наявності).

Графа В "Подробиці розрахунків"

У графі основного аркуша ВМД зазначаються:

код виду податку або збору відповідно до Класифікатора видів податків та зборів;

загальна сума податків та зборів за цим кодом, що включає в себе суми податків та зборів за основним і кожним додатковим аркушем ВМД;

платіжні реквізити;

номер та дата векселя (при поданні векселя).

Графа С

Заповнюється посадовою особою відділу митних платежів. До графи основного аркуша ВМД заноситься інформація про податки та збори в такому порядку:

----------------------------------------------------------------------------------
|Код виду|/номер платіжного документа, що|/дата сплати (надходження)|/сума сплати|
| | засвідчує сплату відповідного | податку або збору за | |
| | податку або збору | платіжним дорученням | |
----------------------------------------------------------------------------------

Проставляються номерний штамп "СПЛАЧЕНО" і підпис посадової особи відділу митних платежів, що здійснила списання сум податків та зборів за цією ВМД.

Графа D

У графі проставляються:

штамп "Під митним контролем" (далі - ПМК), підпис та прізвище посадової особи митниці, що прийняла ВМД до оформлення;

особиста номерна печатка, підпис та прізвище посадової особи митниці, що завершила митне оформлення. (Примітка: на додатковому аркуші відбиток особистої номерної печатки проставляється над графою С.)

При ввезенні товарів в Україну в графі також зазначається у

вигляді напису "Під митним контролем з _________________" дата
(число, місяць, рік)

початку строку перебування товарів під митним контролем для цілей нарахування митного збору за перебування їх під митним контролем.

У разі потреби робляться інші відмітки, що свідчать про результати митного оформлення, про накладання митного забезпечення тощо. Допускається використання зворотного боку декларації для занесення зазначеної інформації, завіреної особистою номерною печаткою посадової особи митниці, яка здійснювала митне оформлення.

Графа 1 "Тип декларації"

У графі зазначається тип ВМД, який формується за такою схемою:

          "ЛЛ     ЦЦ     ЛЛЛ"
Елемент N ----------------------------- ,
1 2 3

де

1 - 2-значний літерний код відповідного напрямку переміщення товарів, транспортних засобів та інших предметів (далі - товари):

IM - увезення в Україну;

ЕК - вивезення з України;

ТР - транзит через митну територію України;

2 - 2-значний код митного режиму відповідно до розділу 1 Класифікатора процедур переміщення товарів через митний кордон України;

3 - літерний код особливості операції:

--------------------------------------------------------------------
|Особливість операції |Напрямок переміщення товарів, |
| |транспортних засобів та |
| |інших предметів |
|--------------------------------+---------------------------------|
| 1 | 2 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|ОП |Ордерна поставка |ЕК | Вивезення з України |
|-------+------------------------+---------------------------------|
|КО |Експорт комплектного | |
| |об'єкта | |
|-------+------------------------| |
|П |Попередня декларація | |
|-------+------------------------| |
|ГД |Експорт гуманітарної | |
| |допомоги | |
|-------+------------------------| |
|З |Загальна декларація | |
|-------+------------------------| |
|Г |Митне оформлення | |
| |предметів громадян | |
|-------+------------------------| |
|АТЗ |Переміщення автомо- | |
| |більних транспортних | |
| |засобів з метою пе- | |
| |ревезення пасажирів і | |
| |зовнішньоторговельних | |
| |вантажів | |
|-------+------------------------| |
|ПС |Переміщення повітряних | |
| |суден з метою | |
| |перевезення пасажирів | |
| |та зовнішньоторго- | |
| |вельних вантажів | |
|-------+------------------------| |
|ВТЗ |Переміщення водних | |
| |транспортних засобів | |
| |з метою перевезення | |
| |пасажирів та | |

|    |зовнішньоторговельних  |                 |
| |вантажів | |
|-------+------------------------| |
|СЕЗ** |Переміщення товарів | |
| |через межі спеціальних | |
| |економічних зон з | |
| |метою здійснення | |
| |транспортно-експе- | |
| |диційних операцій | |
|-------+------------------------| |
|ТЕО* |Переміщення товарів | |
| |через митні ліцензійні | |
| |склади транспортно- | |
| |експедиційних | |
| |організацій | |
|-------+------------------------| |
|ЗС |Запаси, призначені для | |
| |споживання | |
|-------+------------------------+---------------------------------|
|КО |Імпорт комплектного |IM | Увезення в Україну |
| |об'єкта | | |
|-------+------------------------+---------------------------------|
|ГД |Імпорт гуманітарної | |
| |допомоги | |
|-------+------------------------| |
|З |Загальна декларація | |
|-------+------------------------| |
|П |Попередня декларація | |
|-------+------------------------| |
|ДЗ |Декларація-зобов'язання | |
|-------+------------------------| |
|Г |Митне оформлення | |
| |товарів та інших | |
| |предметів громадян | |
|-------+------------------------| |
|СЕЗ** |Переміщення товарів | |
| |через межі спеціальних | |
| |економічних зон з | |
| |метою здійснення | |
| |транспортно-експеди- | |
| |ційних операцій | |
|-------+------------------------+---------------------------------|
|ТЕО |Переміщення товарів | |
| |через митні ліцензійні | |
| |склади транспортно-ек- | |
| |спедиційних організацій | |
|-------+------------------------| |
|УК |Випуск у вільний обіг | |
| |українських товарів, | |
| |які перебувають у ма- | |
| |газині безмитної | |
| |торгівлі, що лікві- | |
| |дується | |
|-------+------------------------+---------------------------------|
|АК |Транзит підакцизної |ТР | Транзит через митну |
| |продукції | | територію України |
|-------+------------------------+---------------------------------|
|СЕЗ** |Переміщення товарів | |
| |через межі спеціаль- | |
| |них економічних зон з | |
| |метою здійснення тран- | |
| |спортно-експедиційних | |
| |операцій | |
|-------+------------------------| |
|ТЕО* |Переміщення товарів | |
| |через митні ліцен- | |
| |зійні склади транспор- | |
| |тно-експедиційних | |
| |організацій | |
|-------+------------------------| |
|З |Загальна декларація | |
--------------------------------------------------------------------

* Застосовується у випадках, установлених Держмитслужбою України

** Застосовується у випадках, установлених законодавством України

Держмитслужба України може встановлювати інші особливості операції в межах існуючих митних режимів.

Графа 2 "Відправник/Експортер"

У графі зазначаються відомості про відправника:

індивідуальний податковий номер платника податків (у разі наявності) - у правому верхньому кутку;

найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові (далі - ПІБ) фізичної особи, її місце проживання та відомості про документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний номер відправника (у нижній частині графи після знака "N"), що формується за схемою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

Якщо відправник - іноземна особа, то в графі зазначаються найменування та місцезнаходження іноземного підприємства або ПІБ і місце проживання фізичної особи.

Графа 3 "Додатковий аркуш"

Графа заповнюється, якщо використовуються додаткові аркуші.

У першому підрозділі графи зазначається порядковий номер аркуша, у другому - загальна кількість аркушів декларації, включаючи додаткові.

Наприклад, якщо є одна декларація з двома додатковими аркушами, то в самій декларації належить зазначити "1/3", у першому додатковому аркуші - "2/3", у другому - "3/3".

Якщо додаткові аркуші не використовуються або використовуються специфікації довільної форми, то в графі зазначається "1/1".

Якщо використовуються формуляри-специфікації форми МД-8, то графа не заповнюється.

Графа 4 "Відвантажувальні специфікації"

Графа заповнюється при використанні специфікацій.

Зазначається загальна кількість доданих до ВМД аркушів специфікацій довільної форми, пакувальних листів або переліків товарів.

Якщо використовуються формуляри-специфікації форми МД-8, то в графі зазначається "1/XX", де XX - загальна кількість аркушів декларації, включаючи формуляри-специфікації форми МД-8.

Порядок використання специфікацій визначається Державною митною службою України. ( Опис графи 4 глави 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Держмитслужби N 929 від 29.12.2003 )

Графа 5 "Всього найменувань товарів"

Проставляється зазначений у графі 32 ВМД порядковий номер товару, що декларується останнім за цією ВМД.

При використанні специфікацій довільної форми в графі зазначається загальна кількість найменувань товарів, задекларованих за вантажною митною декларацією.

Графа 6 "Кількість місць"

У графі зазначається (цифрами) загальна кількість місць у декларованій партії товарів.

При переміщенні через митний кордон насипних, наливних вантажів та таких, що переміщуються трубопровідним транспортом, лініями електропередачі, а також навалом, у графі проставляється "0".

Для товарів та інших предметів, що перевозяться в контейнерах, бочках, каністрах, ящиках або на піддонах, зазначається відповідно кількість контейнерів, бочок, каністр, ящиків, піддонів.

Графа 7 "Довідковий номер"

У графі проставляються номер та дата прийняття ВМД (реєстраційний номер) за такою схемою:

        ххххх     / х /   хххххх
Елемент N ----------------------------------- ,
1 2 3

де

1 - 5 - значний цифровий код митного органу згідно з Класифікатором митних органів України;

2 - остання цифра поточного року;

3 - 6 - значний порядковий номер (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці) ВМД, оформленої цим митним органом. По закінченні року нумерація поновлюється.

На кожному додатковому аркуші ВМД її реєстраційний номер проставляється на вільному полі над верхньою графою 33.

Графа 8 "Одержувач/Імпортер"

У графі наводяться відомості про одержувача товарів:

індивідуальний податковий номер платника податків (у разі наявності) - у правому верхньому кутку;

найменування та місцезнаходження юридичної особи або ПІБ фізичної особи, її місце проживання й відомості про документ, що посвідчує особу.

У нижній частині графи після знака "N" проставляється ідентифікаційний номер одержувача, який формується за схемою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

Якщо одержувач - іноземна особа, то в графі зазначаються найменування та місцезнаходження іноземного підприємства або ПІБ і місце проживання фізичної особи.

Графа 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання"

У графі зазначаються відомості про резидента України, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт), у тому числі комісіонера - при митному оформленні товарів за договором комісії, повіреного (агента) - при митному оформленні за договором доручення (агентським договором).

При транзиті товарів через митну територію України із застосуванням фінансових гарантій у графі зазначаються відомості про особу, яка надає митним органам України фінансові гарантії щодо обов'язкової доставки товарів, а в усіх інших випадках - про експедитора.

Відомості зазначаються в такому порядку:

індивідуальний податковий номер платника податків (у разі наявності) - у правому верхньому кутку;

назва та місцезнаходження юридичної особи або ПІБ фізичної особи, її місце проживання та відомості про документ, що посвідчує особу.

У нижній частині графи проставляється ідентифікаційний номер, який формується за схемою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

Графа 10 "Країна першого призначення"

Графа не заповнюється.

Графа 11 "Торговельна країна"

У графі проставляється цифровий код торговельної країни відповідно до Класифікатора країн світу.

Графа 12 "Загальна митна вартість"

Зазначається загальна митна вартість декларованих товарів у валюті України.

Ця вартість складається із сум, наведених у графах 45 ВМД (або сум вартостей за основним аркушем ВМД та листами специфікацій довільної форми).

Графа 13

Якщо товар підлягає експортному контролю, то в графі проставляється "1". У всіх інших випадках, у тому числі, якщо згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) код декларованого товару збігається з кодом товару, що підлягає експортному контролю, але товар за своїм описом або характеристиками не відповідає товарові, щодо якого цей контроль застосовується, то в графі проставляється "0". У цьому разі опис товарів, наведений у графі 31, має однозначно підтверджувати таку невідповідність.

Графа 14 "Декларант/Представник"

У графі наводяться відомості про декларанта товарів:

індивідуальний податковий номер платника податків (у разі наявності) - у правому верхньому кутку;

найменування та місцезнаходження юридичної особи або ПІБ фізичної особи, її місце проживання й відомості про документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний номер, сформований за схемою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції (у нижній частині графи).

Для підприємства, що здійснює декларування на підставі договору, додатково зазначаються номер і дата видачі Держмитслужбою України Свідоцтва про визнання підприємства декларантом.

Графа 15 "Країна відправлення"

У графі зазначається назва країни, з якої товари були відправлені в Україну, згідно з Класифікатором країн світу.

У разі вивезення товарів за межі митної території України графа не заповнюється.

У разі вивезення товарів з митної території України на територію спеціальної економічної зони в графі зазначається "Україна".

Графа 15а "Код країни відправлення"

У графі зазначається цифровий код країни, з якої товари були відправлені в Україну, згідно з Класифікатором країн світу.

У разі вивезення товарів за межі митної території України графа не заповнюється.

У разі вивезення товарів з митної території України на територію спеціальної економічної зони в графі зазначається код України згідно з Класифікатором країн світу.

Графа 16 "Країна походження"

Графа не заповнюється.

Графа 17 "Країна призначення"

У графі зазначається назва країни призначення згідно з Класифікатором країн світу.

Якщо в момент виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) країна призначення невідома, то в цій графі наводиться найменування торговельної країни (країни договору /контракту/).

Графа 17а "Код країни призначення"

У графі зазначається цифровий код країни призначення згідно з Класифікатором країн світу.

Якщо в момент виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) країна призначення невідома, то в цій графі наводиться код торговельної країни (країни договору /контракту/).

Графа 18 "Транспортний засіб відправлення"

У лівому підрозділі графи зазначаються кількість транспортних засобів, через пропуск - відомості про транспортний засіб (назва морського або річкового судна, трубопроводу, лінії електропередачі, номер рейсу для повітряного судна, номер залізничного вагона, реєстраційний номер дорожнього транспортного засобу тощо).

У правому підрозділі проставляється відповідно до Класифікатора країн світу цифровий код країни, якій належить транспортний засіб.

Якщо товар переміщується в ручній поклажі, то в графі зазначається "Ручна поклажа".

Якщо ВМД заповнюється на механічний транспортний засіб як на товар і він перетинає митний кордон України своїм ходом, то в графі зазначається "Самоходом". При цьому правий підрозділ графи не заповнюється.

Графа 19 "Контейнер"

У графі проставляються:

1, якщо товари прямують у контейнері;

0, якщо товари прямують не в контейнері.

Графа 20 "Умови поставки"

У першому підрозділі графи проставляється цифровий код умови поставки відповідно до Класифікатора умов поставки.

У другому підрозділі наводиться скорочене літерне найменування умов поставки (згідно з Класифікатором умов поставки) з обов'язковим зазначенням географічного пункту доставки товару.

При декларуванні товарів, що переміщуються трубопроводами, лініями електропередачі, після скороченого літерного найменування умов поставки обов'язково зазначається відповідно назва пункту приймання-передачі чи назва пункту контролю таких товарів. ( Опис графи 20 глави 2 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Держмитслужби N 929 від 29.12.2003 )

У третьому підрозділі графи зазначається 2-значний цифровий код застосованої форми розрахунків за товар згідно з умовами договору купівлі-продажу:

"10" - акредитив;

"20" - інкасо;

"30" - переказ;

"40" - акредитив/інкасо;

"50" - акредитив/переказ;

"60" - інкасо/переказ;

"70" - акредитив/інкасо/переказ.

При товарообмінних (бартерних) операціях третій підрозділ не заповнюється.

Графа не заповнюється в разі переміщення товарів за договорами (контрактами), що відрізняються від договорів (контрактів) купівлі-продажу, міни, комісії та консигнації.

Графа 21 "Транспортний засіб на кордоні"

У лівому підрозділі графи зазначаються кількість транспортних засобів, через пропуск - відомості про транспортний засіб (назва морського або річкового судна, трубопроводу, лінії електропередачі, номер рейсу для повітряного судна, номер залізничного вагона, реєстраційний номер дорожнього транспортного засобу тощо), на якому товари будуть вивезені за межі митної території України або (при ввезенні на митну територію України) на якому здійснювалося міжнародне перевезення декларованих товарів.

У правому підрозділі графи проставляється відповідно до Класифікатора країн світу цифровий код країни, якій належить транспортний засіб.

Якщо товар переміщується в ручній поклажі, то в графі зазначається "Ручна поклажа".

Якщо ВМД заповнюється на механічний транспортний засіб як на товар і він перетинає митний кордон України своїм ходом, то в графі зазначається "Самоходом". При цьому правий підрозділ графи не заповнюється.

У разі відсутності в декларанта відомостей про транспортний засіб, на якому товари будуть вивезені за межі митної території (при їх перевантаженні під митним контролем), графа не заповнюється.

Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартість"

У лівому підрозділі наводиться цифровий код валюти договору (контракту) згідно із загальнодержавним Класифікатором валют.

У разі переміщення товарів відповідно до договорів (контрактів), що передбачають зустрічні поставки товарів, зазначається код валюти оцінки товарів, віднесеної Національним банком України до вільно конвертованої валюти (першої групи Класифікатора іноземних валют).

У правому підрозділі графи для товарів, що переміщуються за договорами (контрактами) купівлі-продажу або міни, зазначається цифрами загальна фактурна вартість цих товарів у валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графі 42 основного та додаткових аркушів ВМД.

Для товарів, що переміщуються за договорами (контрактами) лізингу (оренди), у правому підрозділі графи зазначається цифрами загальна вартість об'єктів лізингу (оренди) у валюті України.

В інших випадках правий підрозділ графи не заповнюється.

Графа 23 "Курс валюти"

У графі наводиться курс одиниці валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22, установлений Національним банком України для зовнішньоторговельних операцій на дату прийняття митницею декларації до оформлення.

Якщо в лівому підрозділі графи 22 зазначено код валюти України, то в графі проставляється "1".

Графа 24 "Характер угоди"

У графі зазначається код характеру договору (контракту) згідно з Класифікатором характерів угод.

У правому підрозділі графи наводиться цифровий код валюти розрахунку згідно із загальнодержавним Класифікатором валют. Якщо на момент митного оформлення валюта розрахунку невідома, то в цьому підрозділі графи проставляється код "000".

Графа 25 "Вид транспорту на кордоні"

У графі згідно з Класифікатором видів транспорту проставляється код транспортного засобу, зазначеного в графі 21 ВМД.

Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

У графі зазначається код транспортного засобу згідно з Класифікатором видів транспорту.

Графа 27 "Місце завантаження/розвантаження"

У графі зазначаються згідно з Класифікатором митних органів України (та їх структурних підрозділів) код митного органу (5 знаків), а за наявності код його структурного підрозділу (9 знаків), у зоні діяльності якого передбачається перевантаження товарів з одного транспортного засобу на інший, та його найменування. ( Абзац в редакції Наказу Держмитслужби N 585 від 02.09.2003 )

Графа 28 "Фінансові та банківські відомості"

У графі наводяться фінансові та банківські відомості про особу, що здійснює розрахунки за зовнішньоекономічним договором (контрактом). Кожний з реквізитів починається з нового рядка, й перед кожним з них проставляється порядковий номер:

1 - код за ЄДРПОУ уповноваженого банку;

2 - найменування банку;

3 - адреса банку;

4 - номер розрахункового рахунку в національній валюті України (при здійсненні розрахунків у цій валюті) або в іноземній валюті (при розрахунку в іноземній валюті), код МФО банку.

У разі переміщення товарів за договорами (контрактами), які не передбачають грошових розрахунків, графа не заповнюється.

Графа 29 "Митниця на кордоні"

У графі зазначаються згідно з Класифікатором митних органів України (та їх структурних підрозділів) найменування й код митного органу (5 знаків), а за наявності - код його структурного підрозділу (9 знаків), у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску через державний кордон. ( Абзац в редакції Наказу Держмитслужби N 585 від 02.09.2003 )

Графа 30 "Місце огляду товару"

Порядок використання графи встановлюється Державною митною службою України залежно від митного режиму.

Графа 31 "Вантажні місця та опис товару"
"Маркування та кількість - номери контейнерів - опис товару"

Зазначаються точні дані про товар (комерційна та фірмова назва товару, фірма (країна) виробника, характеристики товару, а саме: розміри, номери моделей, стандарти, типи, маркування, розфасування, комплектність тощо), необхідні для його ідентифікації та однозначної класифікації за задекларованим у графі 33 ВМД товарним кодом згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ). Зазначається кількість товару та відомості про його упаковку й маркування.

Якщо товари з однаковими кодами за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рівень оподаткування, тощо), то відомості про такі товари зазначаються в окремих графах 31 ВМД.

Відомості, що заявляються в цій графі, вказуються кожний вид з нового рядка із зазначенням порядкового номера.

Під номером 1 зазначається точний опис товарів, що декларуються митному органу: повне найменування; технічні та основні (головні) комерційні характеристики, що визначають основні якісні та кількісні параметри товарів (стандарт, ОСТ, ТУ, сорт, марка, модель, артикул, розмір, комерційна та фірмова назва, фірма виробника тощо); опис окремих товарів має містити додаткову інформацію, необхідну для класифікації, згідно з додатком 3 до Інструкції.

Відомості про товари, заявлені в зазначеному підрозділі графи, мають містити достатній перелік інформації для їх ідентифікації при митному оформленні та однозначного віднесення до визначеної підкатегорії УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) згідно з основними правилами інтерпретації УКТЗЕД.

Під номером 2 зазначаються відомості про кількість вантажних місць, їх пакування й маркування, а також відомості щодо кількості, пакування, фасування й маркування товарів, які містяться всередині одного вантажного місця.

При декларуванні насипних, наливних товарів, товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, лініями електропередачі, а також навалом, зазначається "Місць 0".

Під номером 3 для товарів, що перевозяться в контейнерах, проставляються кількість контейнерів та їх номери.

Якщо товар, що декларується займає не весь контейнер, після його номера вказується - "частина".

Для товарів, що перевозяться не в контейнерах, проставляється "0".

У правому нижньому підрозділі в спеціально виділеному полі зазначаються кількість заявленого товару в додатковій одиниці виміру, що передбачено для цієї класифікаційної позиції за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), та скорочена назва цієї одиниці виміру. Якщо для товару застосовується основна одиниця виміру за УКТЗЕД, то правий нижній підрозділ графи не заповнюється.

Якщо заявлені в цій графі товари згідно із законодавством України підлягають оподаткуванню за ставками, що встановлюються залежно від кількості товару, одиниця виміру якого відмінна від основної або додаткової одиниці за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), то в графі зазначаються кількість товару в одиницях виміру, визначених при встановленні ставок цих податків, та скорочена назва цієї одиниці виміру.

При декларуванні товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, лініями електропередачі, у лівому нижньому підрозділі в спеціально виділеному полі зазначається номер місяця переміщення цих товарів через митний кордон України.

Невикористана графа "Вантажні місця й опис товарів" на додаткових аркушах ВМД або у формулярах-специфікаціях перекреслюється. ( Графа 31 в редакції Наказу Державної митної служби N 599 від 08.09.2003 )

Графа 32 "Товар N"

У графі проставляється порядковий номер товару, що декларується в графі 31.

Кількість товарів, декларованих в основному та додаткових аркушах ВМД, не повинна перевищувати 99.

При використанні формулярів-специфікацій форми МД-8 декларується не більше ніж 265 товарів.

При використанні специфікації довільної форми в графі проставляється "1".

Графа 33 "Код товару"

У першому підрозділі графи зазначається 10-значний код товару згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ). Структурно код записується без пропусків та інших розподілювальних знаків.

У випадках, установлених Держмитслужбою України, допускається зазначення у графі коду товару на рівні перших чотирьох знаків (код товарної групи).

Графа 34 "Код країни походження"

Графа заповнюється відповідно до Класифікатора країн світу. У графі зазначається код країни походження товару, описаного в графі 31 і класифікованого згідно з УКТ ЗЕД у графі 33.

Якщо країна походження невідома, то в графі проставляється код "000".

Графа 35 "Вага брутто (кг)"

У графі зазначається вага брутто (у кілограмах) товару, описаного в графі 31. (Вага брутто - це загальна вага товару, округлена до цілих величин за правилами округлення, включаючи вагу упаковки.)

Для товару, чиста вага якого менш одного кілограма, зазначається число з крапкою "0.XXX", де XXX - чиста вага товару в грамах.

При переміщенні через митний кордон насипних, наливних товарів та товарів, що переміщуються трубопроводами, лініями електропередачі, навалом, а також у разі декларування упаковки (тари) за окремою ВМД графа не заповнюється.

Графа 36 "Преференція"

У графі зазначаються цифрові коди податкових пільг, передбачених чинним законодавством щодо товару, задекларованого в графі 31.

Коди формуються за такою схемою:

              MMM   / ААА   / ППП
Елемент N --------------------------- ,
1 2 3

де

MMM - код пільги в обкладенні товару ввізним (вивізним) митом відповідно до Класифікатора пільг в обкладенні товарів ввізним митом (Класифікатора пільг в обкладенні товарів вивізним митом);

ААА - код пільги в обкладенні товарів акцизним збором відповідно до Класифікатора пільг в обкладенні товарів акцизним збором;

ППП - код пільги в обкладенні товарів податком на додану вартість відповідно до Класифікатора пільг в обкладенні товарів податком на додану вартість.

В інших випадках у графі проставляється "000/000/000".

Графа 37 "Процедура"

У графі проставляється згідно з Класифікатором процедур переміщення товарів через митний кордон України 6-значний код процедури переміщення товарів відповідно до заявленого митного режиму.

Перші дві цифри - код митного режиму, наступні дві - код попереднього митного режиму згідно з розділом 1 Класифікатора процедур переміщення товарів через митний кордон України. Якщо попередній митний режим відсутній, то проставляється "00".

Останні дві цифри коду - особливість переміщення товарів згідно з розділом 2 Класифікатора процедур переміщення товарів через митний кордон України.

Графа 38 "Вага нетто (кг)"

У графі зазначається вага нетто (у кілограмах) товару, описаного в графі 31. (Вага нетто - це чиста вага товару без упаковки, округлена до цілих величин за правилами округлення.)

Для товару, чиста вага якого менш одного кілограма, зазначається число з крапкою "0.XXX", де XXX - чиста вага товару в грамах.

При переміщенні через митний кордон електроенергії лініями електропередачі графа не заповнюється.

Графа 39 "Квота"

Графа заповнюється для товарів, щодо яких установлено кількісні обмеження. У графі зазначається в одиницях виміру залишок товару за встановленою квотою згідно з одержаною ліцензією або іншим дозвільним документом. Задекларована партія товару не враховується при визначенні залишку товару за квотою. При митному оформленні першої партії товару у графі зазначається кількість товару за квотою.

Графа 40 "Загальна декларація/попередній документ"

Графа заповнюється, якщо заявленому за ВМД митному режиму передував інший митний режим, або подавалася попередня чи загальна декларація, або декларація оформлювалася замість анульованої.

У графі проставляються номер і дата попереднього документа (ВМД або, якщо вона не заповнювалась, реквізити документа, у якому заявлялися відомості про товар) та код цього документа згідно з Класифікатором документів.

Графа 41 "Додаткова одиниця виміру"

У графі зазначається код додаткової одиниці виміру товару згідно із загальнодержавним Класифікатором системи позначень одиниць вимірювання та обліку, якщо така одиниця виміру передбачена для цього товару.

У разі зазначення в графі 33 коду товару на рівні чотирьох знаків за УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) графа не заповнюється.

Графа 42 "Фактурна вартість товару"

У графі наводиться фактурна вартість товару, декларованого в графі 31 ВМД, у валюті України за курсом, установленим Національним банком України на день прийняття ВМД до митного оформлення.

У разі митного оформлення товарів не за договором (контрактом) купівлі-продажу чи міни або за відсутності договору (контракту) чи іншого документа, що підтверджує наміри сторін, графа не заповнюється.

Графа 43

Порядок використання графи встановлюється Державною митною службою України залежно від митного режиму.

Графа 44 "Додаткова інформація/подані документи"

У графі зазначаються реквізити документів, поданих при митному оформленні. Реквізити кожного документа починаються з нового рядка за схемою:

номер розділу документів згідно з Класифікатором документів;

код документа згідно з Класифікатором документів;

номер документа, дата й при потребі - назва та кінцевий термін дії.

При зазначенні в графі відомостей про документи 7 розділу цього Класифікатора використовується Уніфікований порядок унесення відомостей до графи 44 ВМД, наведений у додатку 2 до цієї Інструкції.

Якщо поданий декларантом документ відсутній у відповідному розділі Класифікатора документів, то в декларації зазначається код некласифікованого документа відповідного розділу.

Графа 45 "Митна вартість"

У графі зазначається у валюті України митна вартість товару, заявленого в графі 31.

При ввезенні товарів на митну територію України їх митна вартість визначається шляхом приведення фактурної вартості у відповідність до бази цін CIF-український порт, СІР-пункт призначення на кордоні України, СРТ-пункт призначення на кордоні України чи DAF-кордон України.

При цьому, якщо товари куплено на умовах, які свідчать, що поставка здійснюється до пункту призначення, розташованого поза митною територією України (наприклад, EXW-Будапешт, FOB-Токіо, CIF-Рига, DAF-Брест), то до фактурної вартості додаються витрати на доставку товарів до моменту перетину митного кордону України, що не входять до вартості товару на зазначених умовах.

Якщо умовами поставки передбачено пункт призначення, розташований на митній території України (наприклад, СІР-Миколаїв, DDP-Львів), то з фактурної вартості відраховуються витрати, що мали місце після моменту перетину митного кордону України й підтверджені належним чином.

При вивезенні товарів з митної території України їх митна вартість визначається шляхом приведення фактурної вартості у відповідність до бази цін FOB-український порт, DAF-кордон України (пункт призначення на митному кордоні України) або СІР-пункт призначення на митному кордоні України.

При цьому, якщо товари продано на умовах, які свідчать, що поставка здійснюється в пункт відвантаження, розташований на митній території України (наприклад, EXW-Київ або FCA-Чернігів), то до фактурної вартості додаються витрати на доставку вантажу до моменту перетину митного кордону України.

Якщо умовами передбачено поставку, що здійснюється в пункт призначення, розташований за межами митної території України (наприклад, CIF-Стамбул, DAF-польсько-німецький кордон), то з фактурної вартості відраховуються належним чином підтверджені витрати на доставку вантажу після моменту перетину митного кордону України.

Графа 46 "Статистична вартість"

У графі зазначається митна вартість товару в тисячах гривень, що округлюється за правилами округлення.

Графа 47 "Нарахування мита та митних платежів"

У цій графі основного й додаткових аркушів ВМД наводяться відомості про нарахування податків та зборів.

У першій колонці "Вид" зазначається код виду податку або збору відповідно до Класифікатора видів податків та зборів.

У другій колонці "Основа нарахування" зазначаються:

1. При нарахуванні митних зборів:

1.1. Загальна митна вартість товарів, наведена в графі 12, - при нарахуванні за ставкою у відсотках митної вартості.

1.2. Рядок прокреслюється при нарахуванні за фіксованою ставкою.

1.3. Засвідчена підписом декларанта кількість годин роботи посадової особи митниці, яка здійснює митне оформлення, - при нарахуванні митного збору за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниці.

1.4. Митна вартість товару, зазначена в графі 45, - при нарахуванні митного збору за митне оформлення партії товарів різних найменувань, за частину яких митні збори підлягають сплаті на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.98 N 285 "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. N 65".

2. При нарахуванні мита:

2.1. Митна вартість товару, зазначена в графі 45, - при нарахуванні за адвалерною ставкою мита.

2.2. Кількість товару, заявлена в графі 31 в одиницях виміру та обліку, - при нарахуванні за специфічною ставкою мита.

3. При нарахуванні акцизного збору:

3.1. Митна вартість товару, зазначена в графі 45, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом), - при нарахуванні за ставкою, установленою у відсотках митної вартості. ( Пункт 3.1 в редакції Наказу Держмитслужби N 929 від 29.12.2003 )

3.2. Якщо ставку акцизного збору встановлено в грошовому еквіваленті до одиниці виміру товару, - кількість товару, заявлена в графі 31, у відповідних одиницях виміру та обліку. ( Пункт 3.2 в редакції Наказу Держмитслужби N 929 від 29.12.2003 )

3.3. Якщо акцизний збір нараховується умовно, - митна вартість товару, зазначена в графі 45, збільшена на суму умовно нарахованого мита. ( Пункт 3.3 в редакції Наказу Держмитслужби N 929 від 29.12.2003 )

4. При нарахуванні податку на додану вартість:

4.1. Митна вартість товару, зазначена в графі 45, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором).

4.2. Фактурна вартість товару, зазначена в графі 22, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором), - якщо митна вартість товару менша, ніж фактурна вартість.

4.3. Митна вартість товару, зазначена в графі 45, або фактурна вартість товару, зазначена в графі 22, збільшена на суму умовно нарахованих мита й акцизного збору - при нарахуванні податку умовно.

У третій колонці "Ставка" зазначаються:

1. При нарахуванні митних зборів - установлений чинним законодавством розмір ставки митних зборів. При нарахуванні митного збору за перебування товарів та інших предметів під митним контролем - крім розміру ставки, також кількість днів перебування їх під митним контролем, що враховуються при нарахуванні збору.

2. При нарахуванні мита - установлений чинним законодавством розмір ставки мита.

3. При нарахуванні акцизного збору - установлений чинним законодавством розмір ставки акцизного збору.

4. При нарахуванні податку на додану вартість - установлений чинним законодавством розмір ставки податку на додану вартість.

У четвертій колонці "Сума" наводиться нарахована сума відповідного податку або збору.

У п'ятій колонці "Спосіб платежу" зазначається код способу розрахунку відповідно до Класифікатора способів розрахунку.

Графа 48 "Відстрочення платежів"

Порядок використання графи встановлюється Державною митною службою України залежно від митного режиму.

Графа 49 "Найменування складу"

Порядок використання графи встановлюється Державною митною службою України залежно від митного режиму.

Графа 50 "Довіритель"

У графі зазначаються відомості (назва, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, номер телефону) про підприємство-перевізника (або експедитора) та персональні дані безпосереднього виконавця перевезення товарів (на основі пред'явленого паспорта). На зворотному боці кожного аркуша ВМД наводиться письмове зобов'язання цього виконавця перевезення про доставку товарів:

   "Я,_________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові; номер і серія паспорта)
ознайомлений зі змістом статей ____________ Митного кодексу
України й зобов'язуюсь доставити задекларовані товари в митницю
призначення в установлений строк".

Це зобов'язання обов'язково підписується представником перевізника - виконавцем перевезення на кожному аркуші та завіряється особистою номерною печаткою посадової особи митниці.

Графа 51 "Митниця країни транзиту"

У першій колонці графи зазначається дата, до якої включно задекларовані товари потрібно доставити в митницю призначення.

У разі зміни в установленому порядку строку доставки товарів у митницю призначення нова дата, до якої включно задекларовані товари мають бути доставлені в митницю призначення, зазначається поруч з попередньою датою.

Якщо перевізником не виконано зобов'язання щодо доставки в митницю призначення в установлений строк товарів, що перевозилися з наданням фінансових гарантій митним органам, то в колонках графи 51, розміщених під літерною графою "С", митним органом зазначаються дата й номер документа, за яким стягнуто податки та збори до Державного бюджету, і сума стягнених податків та зборів.

Графа 52 "Гарантія не дійсна для ..."

Порядок використання графи встановлюється Держмитслужбою України залежно від митного режиму.

Графа 53 "Митниця в країні призначення"

Порядок використання графи встановлюється Державною митною службою України залежно від митного режиму.

Графа 54 "Місце та дата"

У графі зазначаються місцезнаходження (місце проживання) декларанта, дата заповнення декларації, прізвище, ініціали, посада особи - співробітника підприємства-декларанта, зазначеного в графі 14, проставляється її особистий підпис, а також наводяться номер телефону декларанта, номер Кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування (у разі видачі його митницею), електронна адреса (за наявності).

Ці відомості завіряються печаткою організації-декларанта, яка містить код за ЄДРПОУ.

Ця печатка також проставляється на вільному полі над верхньою графою 33 додаткових аркушів вантажної митної декларації та на кожному аркуші специфікації довільної форми, що використовується замість додаткових аркушів.

Додаток 1
до Інструкції про порядок
заповнення вантажної митної
декларації

Схема
формування ідентифікаційного номера особи

             9999999 - 99/9999999999,
------- -- ----------
Елемент N 1 2 3

де
1 - 7-значний цифровий код, що формується за такою схемою при
поставленні суб'єкта ЗЕД на облік у митному органі:

99 999 99 ,
--- --- ---
1.1 1.2 1.3

де

1.1 - 2-значний код форми власності згідно з Класифікатором форм власності (ДК 001 - 94).

1.2 - 3-значний код, що формується відповідно до таблиці:

------------------------------------------------------------------
| N | Підприємство (організація) |Код |
|з/п| | |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
| Суб'єкти підприємницької діяльності |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Державне підприємство |х01 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 2 |Державне комунальне (муніципальне) |х02 |
| |підприємство | |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 3 |Колективне підприємство |х03 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 4 |Кооперативне підприємство |х04 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 5 |Орендне підприємство |х05 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 6 |Селянське (фермерське) господарство |х06 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 7 |Споживче товариство |х07 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 8 |Спілка споживчих товариств |х08 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 9 |Індивідуальне підприємство |х09 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|10 |Сімейне підприємство |х10 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|11 |Приватне підприємство |х11 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|12 |Асоціація |х12 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|13 |Корпорація |х13 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|14 |Консорціум |х14 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|15 |Концерн |х15 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|16 |Об'єднання |х16 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|17 |Дочірнє підприємство |х17 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|18 |Фізична особа - підприємець (без створення | |
| |юридичної особи) |х18 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|19 |Іноземне підприємство, що має право | |
| |господарської діяльності на території |х19 |
| |України | |
|----------------------------------------------------------------|
| Акціонерні товариства |
|----------------------------------------------------------------|
|20 |Відкритого типу (ВАТ) |х20 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|21 |Закритого типу (ЗАТ) |х21 |
|----------------------------------------------------------------|
| Товариства |
|----------------------------------------------------------------|
|22 |З обмеженою відповідальністю (ТОВ) |х22 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|23 |З додатковою відповідальністю |х23 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|24 |Повне |х24 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|25 |Командитне |х25 |
|----------------------------------------------------------------|
| Організації, що не займаються підприємницькою |
| діяльністю |
|----------------------------------------------------------------|
|26 |Організація |х26 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|27 |Заклад |х27 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|28 |Установа |х28 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|29 |Громадські об'єднання, що включають як |х29 |
| |фізичних, так і юридичних осіб | |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|30 |Релігійні організації та установи |х30 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|31 |Дипломатичне або прирівняне до нього |х31 |
| |представництво | |
|----------------------------------------------------------------|
| Відокремлені підрозділи |
|----------------------------------------------------------------|
|32 |Філія |х32 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|33 |Представництво |х33 |
|----------------------------------------------------------------|
| Громадяни |
|----------------------------------------------------------------|
|34 |Фізична особа |х34 |
------------------------------------------------------------------і

х - цифра, що вказує на належність інвестицій, вкладених у підприємство:

а) 1 - підприємство, засноване на власності українських осіб;

б) 2 - підприємство, засноване на власності українських та іноземних осіб;

в) 3 - підприємство, засноване на власності іноземних осіб;

1.3 - 2-значний код міністерства (відомства), якому підпорядковано підприємство: для підприємств загальнодержавної власності код форми власності "31", для інших підприємств - "00";

2 - перші дві цифри 12-значного коду за Класифікатором одиниць адміністративно-територіального устрою України;

3 - ідентифікаційний код суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності:

для фізичних осіб (у тому числі підприємців без створення юридичної особи) - 10-значний код відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, що ведеться Державною податковою адміністрацією України;

для юридичних осіб - 8-значний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), що ведеться органами державної статистики, доповнений на початку двома нулями за схемою:

               00 99999999 ,
--- --------
3.1 3.2

де

3.1 - 00, що доповнюють код до 10-ти знаків;

3.2 - 8-значний код за ЄДРПОУ.

Додаток 2
до Інструкції про порядок
заповнення вантажної митної
декларації

Уніфікований порядок унесення відомостей до графи 44 ВМД

При внесенні до графи 44 ВМД відомостей про документи розділу 7 Класифікатора документів використовується такий порядок:

скорочена назва виду акта, яким надано пільги/номер акта/дата акта.

При зазначенні скороченої назви виду акта, яким надано пільги, використовуються такі скорочення:

------------------------------------------------------------------
Скорочена | Повна назва |
назва виду | |
акта | |
------------+----------------------------------------------------|
ПКМУ |Постанова Кабінету Міністрів України, постанова |
|Кабінету Міністрів України й Національного банку |
|України |
------------+----------------------------------------------------|
РКМУ |Розпорядження Кабінету Міністрів України |
------------+----------------------------------------------------|
ДКМУ |Декрет Кабінету Міністрів України |
------------+----------------------------------------------------|
ЗУ |Закон України |
------------+----------------------------------------------------|
ПВРУ |Постанова Верховної Ради України |
------------+----------------------------------------------------|
РП |Розпорядження Президента України |
------------+----------------------------------------------------|
УП |Указ Президента України |
------------+----------------------------------------------------|
МУВТ |Міжурядова угода України про вільну торгівлю |
------------+----------------------------------------------------|
МУ |Інші міждержавні та міжурядові угоди України |
------------+----------------------------------------------------|
РС |Рішення суду |
------------------------------------------------------------------

Використання інших записів не дозволяється.

Уніфікований номер акта формується виключно для нормативних актів України:

             99  /  99,
---- ----
1 2

де

1 - цифрова частина номера;

2 - літерна частина номера.

Якщо зазначається міждержавна або міжурядова угода України, номер не проставляється.

Приклад:

1. ПКМУ/126/03.02.97 - постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.97 N 126.

2. РКМУ/110-р/26.02.97 - розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.02.97 N 110-р.

3. МУВТ/17.12.92 - Угода між Урядом України й Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17.12.92.

Додаток 3
до Інструкції про порядок
заповнення вантажної митної
декларації, затвердженої
наказом Держмитслужби
України
від 09.07.97 N 307

Додаткова інформація,
що вноситься до графи 31 для забезпечення
ідентифікації товарів при їх класифікації

-----------------------------------------------------------------------------
| Код за УКТЗЕД | Назва товару |Додаткова інформація |
| ( 2371а-14, | | |
| 2371б-14, | | |
| 2371в-14, | | |
| 2371г-14 ) | | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|1 - 24 |Продовольчі товари та | |
| |продукція сільського | |
| |господарства | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|1501 00 - 1506 00|Жири та масла тваринного |-вид жиру (наприклад |
| |походження |свинячий, великої рогатої |
| | |худоби, риб'ячий); |
| | |-вид обробки (наприклад |
| | |рафінований, |
| | |нерафінований); |
| | |-використання (наприклад |
| | |для виробництва мила або |
| | |свічок, як змащувального |
| | |матеріалу, для отримання |
| | |гліцерину, для виробництва|
| | |маргарину) |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|1507 - 1515 |Жири та олії рослинного |-вид рослинного жиру або |
| |походження |олії (наприклад соєва, |
| | |арахісова тощо); |
| | |-вид обробки (рафінована, |
| | |нерафінована); |
| | |-використання (наприклад |
| | |для виробництва мила, |
| | |лаків або фарб, для |
| | |виробництва маргаринів, як|
| | |кулінарної олії) |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|2009 |Соки фруктові або соки овочеві|-вид обробки (наприклад |
| | |заморожений, |
| | |концентрований, |
| | |неконцентрований); |
| | |-густина при 20 град. С, |
| | |г/см3 |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|28 - 40 |Продукція хімічної | |
| |промисловості, каучук | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|3402 20, 3402 90 |Поверхнево-активні засоби, |-вид фасування; |
| |мийні засоби та засоби для |-наявність ПАР |
| |чищення | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|4011 |Шини пневматичні гумові нові |-маркування; |
| | |-індекс навантаження (для |
| | |автобусів та вантажних |
| | |автомобілів); |
| | |-тип протектора; |
| | |-галузь застосування |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|44 - 49 |Деревина та целюлозо-паперові | |
| |вироби | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|4802 - 4811 |Папір та картон |-вміст волокон, отриманих |
| | |механічним способом, %; |
| | |-маса 1м2, г; |
| | |-форма (в рулонах, в |
| | |аркушах); |
| | |-вид оброблення |
| | |(каландрування, |
| | |фарбування, крейдування) |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|4814 |Шпалери та аналогічні настінні|-характер покриття |
| |покриття; папір прозорий для |лицьового боку |
| |вікон | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|50 - 67 |Текстиль, текстильні вироби, | |
| |взуття | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|6401 - 6403 |Взуття |-матеріал верху; |
| | |-матеріал підошви; |
| | |-довжина устілки; |
| | |-ознаки, що дозволяють |
| | |віднести взуття до |
| | |домашнього (для 6402 99 50|
| | |00, 6403 59 50 00, 6403 99|
| | |50 00) |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|6601 91 - |Парасольки |-наявність складаної |
|6601 99 | |ручки; |
| | |-матеріал покриття |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|72 - 83 |Метали та вироби з них | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|7606 |Плити, листи та стрічки з |-наявність легуючих |
| |алюмінію |домішок; |
| | |-форма; |
| | |-наявність та вид |
| | |покриття; |
| | |-товщина, мм |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|7607 |Фольга алюмінієва завтовшки не|-наявність основи; |
| |більш як 0,2 мм |-товщина; |
| | |-вид обробки |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|84 - 90 |Машини, устаткування та | |
| |транспорт | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8401 40 11 |Замки, що використовуються для|-лінійні розміри корпусу. |
| |дверей будівель, циліндрові | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8507 |Акумулятори електричні |-тип електроліту та |
| | |електродів; |
| | |-функціональне |
| | |призначення; |
| | |-маса, кг; |
| | |-ємність, А х год |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8509 10 |Пилососи |-напруга, В; |
| | |-потужність |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8528 12 |Кольорові приймачі телевізійні|-параметри розгортки; |
| | |-пропускна спроможність по|
| | |вертикалі; |
| | |-довжина діагоналі екрана |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8415 81-8415 82 |Установки для кондиціювання |-потужність, кВт |
| |повітря | |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8418 |Холодильники, морозильники |-кількість дверей; |
| | |-принцип дії |
| | |(компресійний, |
| | |-абсорбційний); |
| | |-місткість, л |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8450 |Машини пральні |-місткість, кг сухої |
| | |білизни; |
| | |-автоматичні чи |
| | |напівавтоматичні; |
| | |-спосіб завантаження |
| | |білизни (фронтальний, |
| | |через верх); |
| | |-габаритні розміри |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8702 |Автомобілі, розраховані на |-ідентифікаційний номер |
| |перевезення 10 осіб і більше, |транспортного засобу; |
| |включаючи водія |-номер двигуна; |
| | |-номер кузова, шасі; |
| | |-загальна кількість місць,|
| | |включаючи місце водія; |
| | |-тип двигуна; |
| | |-робочий об'єм циліндрів; |
| | |-новий чи що був у |
| | |використанні; |
| | |-тип транспортного засобу |
| | |(міський, позаміський); |
| | |-рік випуску |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8703 |Автомобілі легкові та інші |-ідентифікаційний номер |
| |транспортні засоби, призначені|транспортного засобу; |
| |для перевезення людей (крім |-номер двигуна; |
| |автомобілів товарної позиції |-номер кузова, шасі; |
| |8702), включаючи |-призначення; |
| |вантажопасажирські автомобілі,|-загальна кількість місць,|
| |фургони та гоночні автомобілі |включаючи місце водія; |
| | |-тип двигуна; |
| | |-робочий об'єм циліндрів; |
| | |-новий чи що був у |
| | |використанні; |
| | |-рік випуску |
|-----------------+------------------------------+--------------------------|
|8704 |Автомобілі вантажні |-ідентифікаційний номер |
| | |транспортного засобу; |
| | |-номер двигуна; |
| | |-номер кузова, шасі; |
| | |-призначення; |
| | |-тип двигуна; |
| | |-робочий об'єм циліндрів; |
| | |-вантажопідйомність; |
| | |-маса у разі максимального|
| | |завантаження; |
| | |-новий чи що був у |
| | |використанні; |
| | |-рік випуску |
-----------------------------------------------------------------------------"

( Інструкцію доповнено додатком 3 згідно з Наказом Державної митної служби N 599 від 08.09.2003 )

Додаток 1
до наказу Державної митної
служби України 09.07.97 N 307

(у редакції наказу Держмитслужби України від 18.04.2002 N 207 )

Класифікатор
видів податків та зборів

-------------------------------------------------------------------
| Код| Вид податку або збору | Підстава для |
|виду| | стягнення |
| | | податків та |
| | | зборів |
|----+------------------------------------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------------------+-----------------|
| Митні збори |Постанова |
|-----------------------------------------------|Кабінету |
| 001| Митний збір за перебування товарів та |Міністрів України|
| | інших предметів під митним контролем |від 27.01.97 N 65|
|----+------------------------------------------|"Про |
| 003| Митний збір за митне оформлення товарів |ставки митних |
| | та інших предметів у зонах митного |зборів" |
| | контролю на територіях і в приміщеннях | |
| | підприємств, що зберігають такі товари | |
| | та інші предмети, чи поза робочим | |
| | часом, установленим для митниці | |
|----+------------------------------------------| |
| 010| Митний збір за митне оформлення товарів | |
| | та інших предметів | |
|----+------------------------------------------| |
| 012| Митний збір за митне оформлення товарів | |
| | відповідно до режиму тимчасового | |
| | ввезення (вивезення) | |
|----+------------------------------------------| |
| 015| Митний збір за митне оформлення товарів | |
| | відповідно до режиму митного складу | |
|----+------------------------------------------+-----------------|
| 065| Додатковий митний збір за митне |Постанова |
| | оформлення нафтопродуктів, що |Кабінету |
| | імпортуються на митну територію України |Міністрів України|
| | й підлягають обкладенню акцизним збором |від 18.09.98 N |
| | |1460 |
| | |"Про внесення |
| | |доповнення до |
| | |постанови |
| | |Кабінету |
| | |Міністрів України|
| | |від 27.01.97 |
| | |N 65" |
|-----------------------------------------------+-----------------|
| Мито | |
|-----------------------------------------------+-----------------|
| Увізне мито |Закон України |
|-----------------------------------------------|"Про |
| 020| Мито на товари, що ввозяться на |Єдиний митний |
| | територію України суб'єктами |тариф" (2097-12) |
| | підприємницької діяльності | |
|----+------------------------------------------| |
| 021| Мито на нафтопродукти, які підлягають | |
| | обкладенню акцизним збором, | |
| | транспортні засоби, які підлягають | |
| | обкладенню акцизним збором, та шини до | |
| | них, які раніше згідно із Законом | |
| | України "Про ставки акцизного збору і | |
| | ввізного мита на деякі транспортні | |
| | засоби та шини до них" ( 216/96-ВР ) об- | |
| | кладалися акцизним збором, що ввозяться | |
| | на територію України суб'єктами | |
| | підприємницької діяльності | |
|-----------------------------------------------+-----------------|
| Антидемпінгове мито |Те саме |
|-----------------------------------------------| |
| 023| Антидемпінгове мито на товари, що | |
| | ввозяться на територію України | |
| | суб'єктами підприємницької діяльності | |
|----+------------------------------------------| |
| 043| Антидемпінгове мито на товари, що | |
| | вивозяться з території України | |
| | суб'єктами підприємницької діяльності | |
|-----------------------------------------------| |
| Спеціальне мито | |
|-----------------------------------------------| |
| 024| Спеціальне мито на товари, що | |
| | ввозяться на територію України | |
| | суб'єктами підприємницької діяльності | |
|-----------------------------------------------| |
| Вивізне мито | |
|-----------------------------------------------| |
| 040| Мито на товари, що вивозяться з | |
| | території України суб'єктами | |
| | підприємницької діяльності | |
|-----------------------------------------------+-----------------|
| Акцизний збір |Декрет Кабінету |
|-----------------------------------------------|Міністрів України|
|Акцизний збір з товарів, увезених на територію |"Про акцизний |
|України суб'єктами підприємницької діяльності |збір" ( 18-92 ) |
|-----------------------------------------------| |
| 080| Спирт | |
|----+------------------------------------------| |
| 081| Лікеро-горілчана продукція | |
|----+------------------------------------------| |
| 082| Виноробна продукція | |
|----+------------------------------------------| |
| 083| Пиво | |
|----+------------------------------------------| |
| 084| Тютюн та тютюнові вироби | |
|----+------------------------------------------| |
| 085| Транспортні засоби (крім мотоциклів і | |
| | велосипедів) | |
|----+------------------------------------------| |
| 086| Мотоцикли й велосипеди | |
|----+------------------------------------------| |

087

|----+------------------------------------------|         |
| 088| Бензин моторний | |
|----+------------------------------------------| |
| 089| Інші нафтопродукти | |
|----+------------------------------------------| |
| 027| Інші підакцизні товари | |
|-----------------------------------------------+-----------------|
| Податок на додану вартість |Закон України |
| |"Про податок на |
|-----------------------------------------------|додану вартість" |
| 028| Податок на додану вартість з товарів, |( 168/97-ВР ) |
| | увезених на територію України | |
| | суб'єктами підприємницької діяльності | |
|-----------------------------------------------+-----------------|
| Єдиний збір, що справляється в пунктах |Закон України |
| пропуску через державний кордон України |"Про єдиний |
|-----------------------------------------------|збір, який |
| 070| Єдиний збір, що справляється в пунктах |справляється у |
| | пропуску через державний кордон України |пунктах пропуску |
| | (код застосовується виключно при |через державний |
| | заповненні граф В, С вантажної митної |кордон України" |
| | декларації відповідно до митного режиму |( 1212-14 ) |
| | транзиту) | |
-------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 678 від 10.10.2003 )

Начальник Управління митних платежів С.Шульга
Начальник Управління нетарифного регулювання О.Пашинний

Додаток 2
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 N 307

(у редакції наказу Держмитслужби України від 18.04.2002 N 207 )

Класифікатор
процедур переміщення товарів через митний кордон України

Розділ 1. Митні режими

------------------------------------------------------------------
N | Найменування митного режиму |Код |
з/п| | |
---+--------------------------------------------------+----------|
1 |Експорт |10 |
---+--------------------------------------------------+----------|
2 |Реекспорт |11 |
--- +--------------------------------------------------+----------|
3 |Тимчасове ввезення (вивезення) |31 |
---+--------------------------------------------------+----------|
4 |Імпорт |40 |
---+--------------------------------------------------+----------|
5 |Реімпорт |41 |
---+--------------------------------------------------+----------|
6 |Переробка на митній території України |51 |
---+--------------------------------------------------+----------|
7 |Переробка за межами митної території України |61 |
---+--------------------------------------------------+----------|
8 |Спеціальна митна зона |71 |
---+--------------------------------------------------+----------|
9 |Магазин безмитної торгівлі |72 |
---+--------------------------------------------------+----------|
10 |Митний склад |74 |
---+--------------------------------------------------+----------|
11 |Відмова на користь держави |75 |
---+--------------------------------------------------+----------|
12 |Знищення або руйнування |76 |
---+--------------------------------------------------+----------|
13 |Транзит |80 |
------------------------------------------------------------------

Розділ 2. Особливості переміщення товарів
через митний кордон України

------------------------------------------------------------------
N | Найменування особливості поставки товарів |Код |
з/п| | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
1 | 2 | 3 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
1 |Переміщення товарів як подання безоплатної | 01 |
|допомоги й (або) на благодійні потреби по лінії | |
|держав, урядів, міжнародних організацій | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
2 |Переміщення товарів як гуманітарної допомоги | 02 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
3 |Переміщення товарів як технічної допомоги | 03 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
4 |Переміщення товарів, що передаються як дар | 04 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
5 |Переміщення товарів для ліквідації наслідків | 05 |
|аварій і катастроф, стихійного лиха | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
6 |Переміщення товарів для державних потреб | 06 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
7 |Переміщення предметів матеріально-технічного | 07 |
|забезпечення й спорядження, палива, | |
|продовольства та іншого майна, потрібного для | |
|нормальної експлуатації транспортних засобів, що | |
|здійснюють міжнародні перевезення | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
8 |Вивезення предметів матеріально-технічного | 08 |
|забезпечення й спорядження, продовольства та | |
|іншого майна, що вивозяться за межі митної | |
|території держави для забезпечення діяльності | |
|суден держави та орендованих (зафрахтованих) | |
|особами держави суден, що ведуть морський | |
|промисел | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
9 |Переміщення продукції морського промислу суднами | 09 |
|держави та орендованими (зафрахтованими) особами | |
|держави суднами | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
10 |Вивезення палива та мастильних матеріалів для | 10 |
|бункерування суден держави та орендованих | |
|(зафрахтованих) особами держави суден | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
11 |Переміщення обладнання, сировини та матеріалів | 11 |
|для комплектних об'єктів | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
12 |Переміщення товарів для дипломатичних і | 12 |
|прирівняних до них представництв іноземних | |
|держав | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
13 |Увезення товарів як внеску до статутного фонду | 13 |
|підприємств з іноземними інвестиціями та | |
|іноземних підприємств | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
14 |Вивезення товарів як інвестицій | 14 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
15 |Переміщення національної валюти (крім тієї, що | 15 |
|використовується з нумізматичною метою), цінних | |
|паперів | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
16 |Переміщення іноземної валюти (крім тієї, що | 16 |
|використовується з нумізматичною метою), цінних | |
|паперів | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
17 |Переміщення товарів у рамках гарантійного | 17 |
|обслуговування (у тому числі гарантійного | |
|ремонту) | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
18 |Помилкова поставка | 18 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
19 |Переміщення товарів з представницькою метою | 19 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
20 |Виставочні експонати | 20 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
21 |Рекламні матеріали та сувеніри | 21 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
22 |Товари, що переміщуються за договорами | 22 |
|оперативного лізингу (оренди) | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
23 |Товари, що переміщуються за договорами | 23 |
|фінансового лізингу (оренди) | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
24 |Товари, що переміщуються в рамках консигнаційних | 24 |
|угод | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
25 |Переміщення товарів для видовищних та спортивних | 25 |
|заходів | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
26 |Вивезення товарів власного виробництва | 26 |
|підприємств з іноземними інвестиціями | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
27 |Переміщення багатообертової тари | 27 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
28 |Переміщення фізичними особами товарів, не | 28 |
|призначених для виробничої або іншої комерційної | |
|діяльності, понад встановлені вартісні та | |
|кількісні квоти | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
29 |Вивезення палива й мастильних матеріалів для | 29 |
|бункерування повітряних суден держави та | |
|орендованих особами держави повітряних суден | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
30 |Переміщення товарів як зразків | 30 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
31 |Вивезення товарів для забезпечення діяльності | 31 |
|організацій держави за кордоном | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
32 |Переміщення товарів у рахунок дивідендів від | 32 |
|інвестиційної діяльності | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
33 |Вивезення товарів у рахунок застави | 33 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
34 |Переміщення товарів за рекламаційними актами | 34 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
35 |Переміщення товарів для забезпечення діяльності | 35 |
|Чорноморського флоту Російської Федерації | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
36 |Переміщення товарів з метою ремонту | 36 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
37 |Повернення товарів, не пропущених на митну | 39 |
|територію іншої держави | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
38 |Урядові поставки, у тому числі: | 40 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
39 |Поставки товарів на виконання міждержавних угод | 41 |
|у межах держзамовлення | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
40 |Поставки товарів у рахунок виконання | 42 |
|держзамовлення | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
41 |Поставки товарів у рахунок виконання | 43 |
|держконтракту | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
42 |Увезення товарів дитячого асортименту | 47 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
43 |Переміщення непереробленої давальницької | 48 |
|сировини | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
44 |Інше | 50 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
45 |Переміщення товарів у межах виробничої | |
|кооперації країн СНД (відповідно до Ашгабадської | 37 |
|угоди) | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
46 |Переміщення товарів у межах виробничої | 38 |
|кооперації (крім поставок у межах Ашгабадської | |
|угоди) | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
47 |Вивезення продукції за контрактами, укладеними | 52 |
|на сільськогосподарських біржах (відповідно до | |
|постанов Кабінету Міністрів України від 26.09.95 | |
|N 768 та від 20.07.2000 N 1148 | |
| | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
48 |Переміщення вантажів для реалізації | 61 |
|інвестиційних проектів, у тому числі: | |
| | |
|у СЕЗ "Яворів" | |
|-----------------------------------------------------+-------|
|у СЕЗ "Славутич" | 62 |
|-----------------------------------------------------+-------|
|у СЕЗ "Курортополіс Трускавець" | 63 |
|-----------------------------------------------------+-------|
|у Закарпатську область | 64 |
|-----------------------------------------------------+-------|
|у м. Шостці Сумської області | 65 |
|-----------------------------------------------------+-------|
|у м. Харкові | 66 |
|-----------------------------------------------------+-------|
|у СЕЗ "Миколаїв" | 67 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
49 |Переміщення вантажів для реалізації | |
|інвестиційних проектів у пріоритетних видах | |
|економічної діяльності на територіях | |
|пріоритетного розвитку, у тому числі: | |
| | |
|у Донецькій області | 71 |
|-----------------------------------------------------+-------|
|у Луганській області | 72 |
|-----------------------------------------------------+-------|
|в Автономній Республіці Крим | 73 |
|-----------------------------------------------------+-------|
|у Житомирській області | 74 |
|-----------------------------------------------------+-------|
|у Чернігівській області | 75 |
|-----------------------------------------------------+-------|
|у Волинській області | 76 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
50 |Переміщення товарів та інших предметів у | |
|спеціальну економічну зону (або зі спеціальної | |
|економічної зони), у якій запроваджено режим | |
|спеціальної митної зони, у тому числі: | |
| | |
|у (із) СЕЗ "Донецьк" | 81 |
|-----------------------------------------------------+-------|
|у (із) СЕЗ "Азов" | 82 |
|-----------------------------------------------------+-------|
|у (із) автопорт "Краковець" | 83 |
|-----------------------------------------------------+-------|
|у (із) СЕЗ "Закарпаття" | 84 |
|-----------------------------------------------------+-------|
|у (із) СЕЗ "Інтерпорт Ковель" | 85 |
|-----------------------------------------------------+-------|
|у (із) СЕЗ "Миколаїв" на території підприємств | 86 |
|суднобудівної промисловості | |
|-----------------------------------------------------+-------|
|у (із) СЕЗ "Порто-франко" | 87 |
|-----------------------------------------------------+-------|
|у (із) СЕЗ "Порт Крим" | 88 |
|-----------------------------------------------------+-------|
|у (із) СЕЗ "Рені" | 89 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
51 |Переміщення товарів та інших предметів | |
|технологічними парками для реалізації | |
|інвестиційних та інноваційних проектів за | |
|пріоритетними напрямами науково-технічної | |
|діяльності, у тому числі: | |
| | |
|"Напівпровідникові технології і матеріали, | 91 |
|оптоелектроніка та сенсорна техніка" (Київ) | |
|-----------------------------------------------------+-------|
|"Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона" | 92 |
|(м.Київ) | |
|-----------------------------------------------------+-------|
|"Інститут монокристалів" (м. Харків) | 93 |
|-----------------------------------------------------+-------|
|"Вуглемаш" (м. Донецьк) | 94 |
|-------------------------------------------------------------|
|"Інститут технічної теплофізики" (Київ) | 95 |
|-----------------------------------------------------+-------|
|"Київська політехніка" (Київ) | 96 |
|-----------------------------------------------------+-------|
|"Інтелектуальні інформаційні технології" (Київ) | 97 |
|-----------------------------------------------------+-------|
|"Укрінфотех" (Київ) | 98 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
52 |Переміщення товарів відповідно до Закону України "Про| 45 |
|операції з давальницькою сировиною у | |
|зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
53 |Переміщення товарів для обробки (монтажу, збирання, | 44 |
|монтування та налагодження) | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
54 |Переміщення транспортних засобів за договорами | 46 |
|фрахтування (чартеру) | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
55 |Вивезення продуктів переробки, виготовлених з | 49 |
|давальницької сировини, купленої іноземним | |
|замовником на території України | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
56 |Переміщення через митний кордон України відходів | 51 |
---+-----------------------------------------------------+-------|
57 |Вивезення українських товарів, витрачених на | 52 |
|здійснення операцій з переробки товарів, що ввозилися| |
|для переробки | |
---+-----------------------------------------------------+-------|
58 |Увезення іноземних товарів, витрачених на здійснення | 53 |
|операцій з переробки товарів, що вивозилися для | |
|переробки | |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної митної служби N 489 від 24.07.2003, N 609 від 13.09.2003, N 909 від 24.12.2003, N 929 від 29.12.2003 )

Начальник Управління нетарифного регулювання О.Пашинний

Начальник Управління статистики Н.Овдієнко

( Додаток 3 втратив чинність на підставі Наказу Державної митної служби N 232 від 02.04.2004 )

Додаток 3
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 за N 307

(у редакції наказу Держмитслужби України від 18.04.2002 N 207 )

Класифікатор умов поставки

------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування |
| цифровий | літерний | |
|-----------+----------+-----------------------------------------|
| 01 | EXW | Франко-завод |
|-----------+----------+-----------------------------------------|
| 02 | FCA | Франко-перевізник |
|-----------+----------+-----------------------------------------|
| 03 | FAS | Франко вздовж борту судна |
|-----------+----------+-----------------------------------------|
| 04 | FOB | Франко-борт |
|-----------+----------+-----------------------------------------|
| 05 | CFR | Вартість і фрахт |
|-----------+----------+-----------------------------------------|
| 06 | CIF | Вартість, страхування і фрахт |
|-----------+----------+-----------------------------------------|
| 07 | СРТ | Перевезення оплачено до... |
|-----------+----------+-----------------------------------------|
| 08 | СІР | Перевезення й страхування оплачено до...|
|-----------+----------+-----------------------------------------|
| 09 | DAF | Поставка до кордону |
|-----------+----------+-----------------------------------------|
| 10 | DES | Доставлено франко-строп судно |
|-----------+----------+-----------------------------------------|
| 11 | DEQ | Доставлено франко-набережна (мито |
| | | сплачено) |
|-----------+----------+-----------------------------------------|
| 12 | DDU | Доставлено, мито не сплачено |
|-----------+----------+-----------------------------------------|
| 13 | DDP | Доставлено, мито сплачено |
------------------------------------------------------------------

Начальник Митно-тарифного управління В.Демченко

Начальник Управління нетарифного регулювання О.Пашинний

Додаток 4
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 за N 307

(у редакції наказу Держмитслужби України від 18.04.2002 N 207 )

Класифікатор
характерів угод

------------------------------------------------------------------
|Код| Найменування |
|---+------------------------------------------------------------|
|10 |Переміщення товарів з розрахунками у валюті України |
|----------------------------------------------------------------|
| РОЗРАХУНКИ У ВІЛЬНО КОНВЕРТОВАНІЙ ВАЛЮТІ (ВКВ) |
|----------------------------------------------------------------|
|21 |Переміщення товарів з розрахунками у ВКВ (крім державного |
| |кредиту й погашення державного кредиту) |
|---+------------------------------------------------------------|
|23 |Переміщення товарів за державним кредитом |
|---+------------------------------------------------------------|
|26 |Переміщення товарів у рахунок погашення державного кредиту |
|----------------------------------------------------------------|
| РОЗРАХУНКИ ЗА КЛІРИНГАМИ |
|----------------------------------------------------------------|
|31 |Переміщення товарів з розрахунком у кліринговій валюті |
| |(крім державного кредиту й погашення державного кредиту) |
|---+------------------------------------------------------------|
|33 |Переміщення товарів за державним кредитом |
|---+------------------------------------------------------------|
|36 |Переміщення товарів у рахунок погашення державного кредиту |
|----------------------------------------------------------------|
| РОЗРАХУНКИ У ВАЛЮТІ З ОБМЕЖЕНОЮ КОНВЕРТАЦІЄЮ |
|----------------------------------------------------------------|
|41 |Переміщення товарів з розрахунком у замкнутій валюті (крім |
| |державного кредиту) |
|---+------------------------------------------------------------|
|43 |Переміщення товарів за державним кредитом |
|----------------------------------------------------------------|
| ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЗА ІНШИМИ КОМЕРЦІЙНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ |
|----------------------------------------------------------------|
|51 |Переміщення товарів у порядку прямого товарообміну|
| |(бартерні угоди) |
|---+------------------------------------------------------------|
|52 |Переміщення товарів у рахунок виконаних робіт і наданих|
| |послуг |
|---+------------------------------------------------------------|
|54 |Переміщення газу за транзит через території інших країн |
|----------------------------------------------------------------|
| ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ У РАХУНОК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА УГОДАМИ ПРО |
| СПІВРОБІТНИЦТВО |
|----------------------------------------------------------------|
|71 |Переміщення товарів у рахунок компенсаційних зобов'язань з |
| |розрахунками в кліринговій валюті |
|---+------------------------------------------------------------|
|72 |Переміщення товарів у рахунок зобов'язань за угодами з|
| |країнами СНД |
|---+------------------------------------------------------------|
|75 |Переміщення товарів у рахунок довгострокових зобов'язань у |
| |будівництві підприємств |
|---+------------------------------------------------------------|
|78 |Переміщення товарів у рахунок компенсаційних зобов'язань з|
| |розрахунками у ВКВ |
|----------------------------------------------------------------|
| ІНШЕ |
|----------------------------------------------------------------|
|81 |Переміщення товарів на безоплатній основі по некомерційних |
| |операціях |
|---+------------------------------------------------------------|
|82 |Інше |
------------------------------------------------------------------

Начальник Управління статистики Н.Овдієнко

Начальник Управління нетарифного регулювання О.Пашинний

Додаток 5
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 N 307

(у редакції наказу Держмитслужби України від 18.04.2002 N 207 )

Класифікатор
видів транспорту

------------------------------------------------------------------
|Код| Вид транспорту |
|---+------------------------------------------------------------|
|10 |Морський транспорт (товари в контейнерах або без них, |
| |навантажені безпосередньо на судно, та такі, що не |
| |перевозяться іншим транспортним засобом) |
|---+------------------------------------------------------------|
|12 |Залізничний вагон на морському судні |
|---+------------------------------------------------------------|
|16 |Самохідний дорожній засіб на морському судні |
|---+------------------------------------------------------------|
|17 |Несупроводжуваний причіп або напівпричіп на морському судні |
|---+------------------------------------------------------------|
|18 |Річкове судно на морському судні |
|---+------------------------------------------------------------|
|20 |Залізничний транспорт (крім дорожніх засобів на |
| |залізничних вагонах) |
|---+------------------------------------------------------------|
|23 |Дорожній транспортний засіб у залізничному вагоні |
|---+------------------------------------------------------------|
|30 |Автодорожній транспорт |
|---+------------------------------------------------------------|
|40 |Повітряний транспорт |
|---+------------------------------------------------------------|
|50 |Пошта |
|---+------------------------------------------------------------|
|60 |Змішані перевезення |
|---+------------------------------------------------------------|
|70 |Стаціонарні транспортні засоби (трубопроводи, лінії |
| |електропередачі тощо) |
|---+------------------------------------------------------------|
|80 |Внутрішній водний транспорт |
|---+------------------------------------------------------------|
|90 |Вид транспорту невідомий або ручна поклажа |
------------------------------------------------------------------

В.о. начальника Управління організації митного контролю I.Ляденко

Начальник Управління нетарифного регулювання О.Пашинний

Додаток 6
до наказу Державної митної служби України 09.07.97 N 307

(у редакції наказу Держмитслужби України від 18.04.2002 N 207 )

Класифікатор
пільг в обкладенні товарів увізним митом

----------------------------------------------------------------------------
| Код |   Підстава для         |          Назва товару                     |
|     |  надання пільги        |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|
|  1             2                              3                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення              |
|товарів увізним митом                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 001 |Закон України           |Транспортні засоби, що здійснюють          |
|     |"Про Єдиний митний      |регулярні міжнародні перевезення           |
|     |тариф", стаття 19,      |вантажів, багажу та пасажирів, а також     |
|     |пункт "а"               |предмети матеріально-технічного            |
|     |( 2097-12 )             |постачання й спорядження, паливо,          |
|     |                        |продовольство та інше майно, потрібні для  |
|     |                        |їх нормальної експлуатації на час          |
|     |                        |перебування в дорозі, у пунктах проміжної  |
|     |                        |зупинки, або придбані за кордоном у        |
|     |                        |зв'язку з ліквідацією аварії (поломки)     |
|     |                        |цих транспортних засобів                   |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 002 |Закон України           |Продукція морського промислу (крім         |
|     |"Про Єдиний митний      |товарів групи 03 за УКТЗЕД) українських    |
|     |тариф",                 |та орендованих (зафрахтованих)             |
|     |стаття 19, пункт        |українськими підприємствами й              |
|     |"б"                     |організаціями суден, що ввозиться на       |
|     |                        |митну територію України                    |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 003 |Закон України           |Валюта України, іноземна валюта та цінні   |
|     |"Про Єдиний митний      |папери                                     |
|     |тариф", стаття 19,      |                                           |
|     |пункт "в"               |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 004 |Закон України "Про      |Товари та інші предмети, що підлягають     |
|     |Єдиний митний           |переданню у власність держави у випадках,  |
|     |тариф", стаття 19,      |передбачених законами України              |
|     |пункт "г"               |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 005 |Закон України           |Товари та інші предмети, що стали в        |
|     |"Про Єдиний митний      |результаті пошкодження до пропуску їх      |
|     |тариф", стаття 19,      |через митний кордон України непридатними   |
|     |пункт "д"               |для використання як вироби або матеріали   |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 006 |Закон України "Про      |Товари та інші предмети, що походять з     |
|     |Єдиний митний           |митної території України й увозяться       |
|     |тариф", стаття 19,      |назад на цю територію без обробки або      |
|     |пункт "є"               |переробки                                  |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 007 |Закон України           |Товари та інші предмети, які знову         |
|     |"Про Єдиний митний      |ввозяться на митну територію України і     |
|     |тариф", стаття 19,      |походять з іншої території, які були       |
|     |пункт "ж"               |оплачені митом при первісному ввезенні на  |
|     |                        |митну територію України та тимчасово       |
|     |                        |вивозилися за її межі                      |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 008 |Закон України           |Товари (крім підакцизних), що              |
|     |"Про Єдиний митний      |імпортуються всеукраїнськими та            |
|     |тариф", стаття 19,      |міжнародними об'єднаннями громадян, які    |
|     |пункт "и"               |постраждали внаслідок Чорнобильської       |
|     |                        |катастрофи й у статутній діяльності яких   |
|     |                        |передбачено подання соціальної й медичної  |
|     |                        |допомоги постраждалим унаслідок            |
|     |                        |Чорнобильської катастрофи, підприємствами  |
|     |                        |та організаціями, засновниками яких є ці   |
|     |                        |об'єднання, за умови, що особи, які        |
|     |                        |постраждали внаслідок Чорнобильської       |
|     |                        |катастрофи, становлять не менш як 75 %     |
|     |                        |загальної чисельності членів об'єднань і   |
|     |                        |працюючих на цих підприємствах             |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 009 |Закон України           |До 01.01.2005 матеріали, устаткування й    |
|     |"Про Єдиний митний      |комплектуюче обладнання (далі - товари),   |
|     |тариф", стаття 19,      |що ввозяться на митну територію України    |
|     |пункт "ї"               |та використовуються для будівництва суден  |
|     |                        |підприємствами суднобудівної               |
|     |                        |промисловості, визначеними відповідно до   |
|     |                        |статті 1 Закону України "Про заходи щодо   |
|     |                        |державної підтримки суднобудівної          |
|     |                        |промисловості в Україні" (774/97-ВР) крім  |
|     |                        |підакцизних товарів), якщо такі товари не  |
|     |                        |виробляються підприємствами на території   |
|     |                        |України, або ті, що виробляються, не       |
|     |                        |відповідають сертифікаційним вимогам       |
|     |                        |міжнародних класифікаційних товариств чи   |
|     |                        |вимогам замовників суден, визначеним       |
|     |                        |умовами контрактів                         |


|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 010 |Закон України           |Документи, що надсилаються в рамках        |
|     |"Про Єдиний митний      |міжнародного документообміну до            |
|     |тариф", стаття 19,      |бібліотек, які є в державній і             |
|     |пункт "й"               |комунальній власності, бібліотек           |
|     |                        |Національної академії наук України та      |
|     |                        |інших самоврядних організацій              |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 011 |Закон України "Про      |Товари та інші матеріальні цінності,       |
|     |Єдиний митний           |включаючи будь-які предмети, майно,        |
|     |тариф", стаття 19,      |продукцію, обладнання, устаткування,       |
|     |пункт "л"               |транспортні засоби й інші речі майнового   |
|     |                        |характеру, що ввозяться на митну           |
|     |                        |територію України та призначені для        |
|     |                        |виконання угоди про розподіл продукції     |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 012 |Закон України "Про      |Товари (крім підакцизних), що ввозяться    |
|     |Єдиний митний           |на митну територію України з метою         |
|     |тариф", стаття 19,      |виготовлення боєприпасів, їх елементів та  |
|     |пункт "м"               |виробів спецхімії                          |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 013 |Закон України "Про      |До 01.01.2006 при ввезенні на митну        |
|     |Єдиний митний           |територію України матеріали, устаткування  |
|     |тариф", стаття 19,      |й комплектуюче обладнання (далі -          |
|     |пункт "н"               |товари), крім підакцизних, що              |
|     |                        |використовуються для виробництва           |
|     |                        |броньованих бойових машин і комплектуючих  |
|     |                        |виробів до них підприємствами концерну     |
|     |                        |"Бронетехніка України", якщо такі товари   |
|     |                        |не виробляються підприємствами на          |
|     |                        |території України або ті, що               |
|     |                        |виробляються, не відповідають вимогам      |
|     |                        |замовників броньованих бойових машин,      |
|     |                        |визначеним умовами контрактів              |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 014 |Закон України "Про      |До 1 січня 2004 року товари, що ввозяться  |
|     |Єдиний митний           |на митну територію України й мають згідно з|
|     |тариф", стаття 19,      |Українською класифікацією товарів          |
|     |пункт "о"               |зовнішньоекономічної діяльності (2371а-14, |
|     |                        |2371б-14, 2371в-14, 2371г-14) такі коди:   |
|     |                        |3211 00 00                                 |
|     |                        |Готові сикативи                            |
|     |                        |3212                                       |
|     |                        |Пігменти (включаючи металеві порошки та    |
|     |                        |металеві пластівці), що використовують     |
|     |                        |для виробництва фарб (включаючи емалі);    |
|     |                        |фольга для тиснення; барвники та інші      |
|     |                        |барвні речовини, упаковані для роздрібної  |
|     |                        |торгівлі                                   |
|     |                        |3215 11 00 00                              |
|     |                        |Фарба друкарська чорна                     |
|     |                        |3215 19 00 00                              |
|     |                        |Фарба друкарська, крім чорної              |
|     |                        |3907 50 00 00                              |
|     |                        |Тільки смоли алкідні для виробництва фарб  |
|     |                        |4008                                       |
|     |                        |Тільки гумові пластини для використання у  |
|     |                        |виробництві офсетних форм                  |
|     |                        |4810 11,                                   |
|     |                        |4810 12 00 00                              |
|     |                        |Папір та картон для писання, друку або     |
|     |                        |Інших графічних потреб                     |
|     |                        |5901 10 00 00                              |
|     |                        |Тільки тканини для виготовлення палітурок  |
|     |                        |для книг                                   |
|     |                        |7606 11,                                   |
|     |                        |7607 19                                    |
|     |                        |Тільки пластини для виготовлення офсетних  |
|     |                        |(металевих) та флексографічних             |
|     |                        |(фотополімерних) форм                      |
|     |                        |8439                                       |
|     |                        |Обладнання для виробництва паперової маси  |
|     |                        |з целюлозних волокнистих матеріалів або    |
|     |                        |для виробництва чи оброблення паперу або   |
|     |                        |картону                                    |
|     |                        |8440                                       |
|     |                        |Обладнання для оправлення, включаючи       |
|     |                        |машини для брошурування                    |
|     |                        |8440 90 00 00                              |
|     |                        |Частини обладнання для оправлення,         |
|     |                        |включаючи машини для брошурування          |
|     |                        |8442 10 00 00                              |
|     |                        |Тільки машини фотонабірні й                |
|     |                        |набірнодрукувальні                         |
|     |                        |8442 30 00 00                              |
|     |                        |Машини, апарати та прилади                 |
|     |                        |8442 40 00 00                              |
|     |                        |Частини до машин, апаратів та приладів     |
|     |                        |8443 11 00 00                              |
|     |                        |Машини для офсетного друку, рулонні        |
|     |                        |8443 12 00 00                              |
|     |                        |Машини для офсетного друку, з поаркушевим  |
|     |                        |поданням паперу                            |
|     |                        |8443 19 90 00                              |
|     |                        |Машини для офсетного друку                 |
|     |                        |8443 90                                    |
|     |                        |Частини для друкарського обладнання,       |
|     |                        |допоміжних машин для друкування            |


|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 015 |Декрет Кабінету         |Тимчасово, до 01.01.2008, товари (у тому   |
|     |Міністрів України       |числі машинокомплекти), що ввозяться на    |
|     |"Про Єдиний митний      |митну територію України відповідно до      |
|     |тариф України",         |Закону України "Про стимулювання           |
|     |стаття 2 ( 4-93 )       |виробництва автомобілів в Україні"         |
|     |                        |( 535/97-ВР ) і                            |
|     |                        |використовуються для будівництва та        |
|     |                        |виробничої діяльності підприємств з        |
|     |                        |виробництва автомобілів, автобусів і       |
|     |                        |комплектуючих виробів до них               |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 016 |Декрет Кабінету         |На період виконання робіт з підготовки до  |
|     |Міністрів України       |зняття та зняття енергоблоків              |
|     |"Про Єдиний митний      |Чорнобильської АЕС з експлуатації та       |
|     |тариф України",         |перетворення об'єкта "Укриття" на          |
|     |стаття 2                |екологічно безпечну систему товари         |
|     |                        |(сировина, матеріали, устаткування та      |
|     |                        |обладнання), що надходять у рамках         |
|     |                        |міжнародної технічної допомоги, що         |
|     |                        |подається на безоплатній та безповоротній  |
|     |                        |основі для подальшої експлуатації,         |
|     |                        |підготовки до зняття й зняття              |
|     |                        |енергоблоків Чорнобильської АЕС з          |
|     |                        |експлуатації, перетворення об'єкта         |
|     |                        |"Укриття" на екологічно безпечну систему   |
|     |                        |та забезпечення соціального захисту        |
|     |                        |персоналу Чорнобильської АЕС               |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 017 |Декрет Кабінету         |До 01.01.2009 товари  (крім  підакцизних), |
|     |Міністрів України       |що  ввозяться на митну територію України й |
|     |"Про Єдиний митний      |використовуються для виробництва космічної |
|     |тариф України"          |техніки (включаючи агрегати, системи та їх |
|     |( 4-93 ),               |комплектуючі  для  космічних   комплексів, |
|     |стаття 2                |космічних ракет-носіїв, космічних апаратів |
|     |                        |і наземних  сегментів  космічних  систем), |
|     |                        |якщо  такі  товари  не  виготовляються  на |
|     |                        |території України                          |
|     |------------------------+-------------------------------------------|
|     |Угода між Кабінетом     |Товари (крім підакцизних), що ввозяться на |
|     |Міністрів України та    |митну   територію  України  відповідно  до |
|     |Урядом Російської       |Угоди між Кабінетом Міністрів  України  та |
|     |Федерації про перемі-   |Урядом     Російської     Федерації    про |
|     |щення товарів у рамках  |переміщення     товарів      у      рамках |
|     |співробітництва в       |співробітництва   в   освоєнні  космічного |
|     |освоєнні космічного     |простору,   створенні   та    експлуатації |
|     |простору, створенні та  |ракетно-космічної та ракетної техніки      |
|     |експлуатації            |                                           |
|     |ракетно-космічної та    |                                           |
|     |ракетної техніки        |                                           |
|     |від 11.02.2001,         |                                           |
|     |статті 357          |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 018 |Декрет Кабінету         |Товари (інвентар, обладнання, екіпіровка   |
|     |Міністрів України       |та медико-біологічні засоби), що           |
|     |"Про Єдиний митний      |ввозяться на митну територію України в     |
|     |тариф України",         |порядку, визначеному Законом України "Про  |
|     |стаття 2                |підтримку олімпійського,                   |
|     |                        |параолімпійського руху та спорту вищих     |
|     |                        |досягнень в Україні" ( 1954-14 ), і        |
|     |                        |використовуються для підготовки та участі  |
|     |                        |членів збірних команд України в            |
|     |                        |Олімпійських і  Параолімпійських іграх     |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 019 |Закон України           |Товари морського промислу (риба, ссавці,   |
|     |"Про Єдиний митний      |мушлі, ракоподібні, водні рослини тощо,    |
|     |тариф" ( 2097-12 ),     |охолоджені, солоні, морожені,              |
|     |стаття 19, п."б"        |консервовані, перероблені в борошно або в  |
|     |                        |іншу продукцію), видобуті (виловлені,      |
|     |                        |вироблені) суднами, зареєстрованими в      |
|     |                        |Державному судновому реєстрі України або   |
|     |                        |Судновій книзі України (у межах групи 03   |
|     |                        |за УКТ ЗЕД)                                |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 021 |Закон України           |Нафтопродукти, вироблені з давальницької   |
|     |"Про операції з         |нафти, увезеної іноземним замовником, що   |
|     |давальницькою           |реалізуються на митній території України   |
|     |сировиною у             |                                           |
|     |зовнішньоекономічних    |                                           |
|     |відносинах" (327/95-ВР),|                                           |
|     |стаття 3, пункт 1       |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------| 

 


| 022 |Закон України           |Насіння, що ввозиться з науковою метою та  |
|     |"Про насіння",          |для державного сортовипробування           |
|     |стаття 17 ( 3690-12 )   |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 023 |Закон України "Про      |На період з 01.01.2002 до 01.01.2007       |
|     |Єдиний митний           |матеріали, комплектуючі вироби й           |
|     |тариф", стаття 19,      |обладнання, що ввозяться на митну          |
|     |пункт "р"               |територію України та використовуються для  |
|     |                        |потреб розробки, виробництва авіаційної    |
|     |                        |техніки й надання послуг підприємствами,   |
|     |                        |визначеними статтею 2 Закону України "Про  |
|     |                        |державну підтримку літакобудівної промис-  |
|     |                        |ловості в Україні" ( 2660-14 ), якщо такі  |
|     |                        |товари не виробляються підприємствами на   |
|     |                        |території України або коли ті, що          |
|     |                        |виробляються, не відповідають міжнародним  |
|     |                        |класифікаційним вимогам чи вимогам         |
|     |                        |замовників продукції (послуг), визначеним  |
|     |                        |умовами контрактів                         |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 025 |Закон України "Про      |Техніка, устаткування, майно й матеріали,  |
|     |Єдиний митний           |що ввозяться на митну територію України    |
|     |тариф", стаття 19,      |розвідувальними органами України та        |
|     |пункт "т" ( 2097-12 )   |призначені для власного використання цими  |
|     |                        |органами                                   |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 026 |Закон України "Про      |Матеріали, устаткування  та   комплектуючі |
|     |Єдиний митний тариф"    |вироби  (крім  підакцизних),  що ввозяться |
|     |( 2097-12 ),            |вітчизняними підприємствами для переробки, |
|     |стаття 19, пункт "у"    |комплектування на митній території України |
|     |                        |з подальшим вивезенням за межі України для |
|     |                        |реалізації    інвестиційних   проектів   у |
|     |                        |Туркменістані  відповідно   до   спільного |
|     |                        |розпорядження Президента України Л.Кучми й |
|     |                        |Президента  Туркменістану  С.Ніязова  "Про |
|     |                        |будівництво  й  фінансування інвестиційних |
|     |                        |об'єктів  загальнодержавного  значення   в |
|     |                        |Туркменістані"   від 04.10.2000, |
|     |                        |якщо такі товари не виробляються в Україні |
|     |                        |або  не  відповідають  вимогам замовників, |
|     |                        |визначеним у контрактах (договорах)        |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 028 |Закон України "Про      |Архівні документи,  придбані  з  метою  їх |
|     |Єдиний митний тариф",   |унесення до Національного архівного фонду  |
|     |стаття 19, пункт "с"    |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 030 |Закон України "Про      |Гуманітарна допомога у грошовій або        |
|     |гуманітарну             |натуральній формі, яка ввозиться,          |
|     |допомогу" ( 1192-14 ),  |пересилається в Україну                    |
|     |стаття 6                |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 031                                                                       
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 032 |Закон України "Про      |Товари та інші предмети (крім підакцизних  |
|     |спеціальну              |товарів) і товарів 1-24 груп Української   |
|     |економічну зону         |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |"Закарпаття", стаття    |діяльності ( 2371а-14 ), що ввозяться з-за |
|     |7, пункт "а" (2322-14)  |меж митної                                 |
|     |                        |території України на територію             |
|     |                        |спеціальної економічної зони "Закарпаття"  |
|     |                        |для використання в межах зони              |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 033 |Закон України "Про      |Товари та інші предмети (крім підакцизних  |
|     |спеціальні              |товарів),  і товарів 1-24 груп Української |
|     |економічні зони та      |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |спеціальний режим       |діяльності ( 2371а-14 ),                   |
|     |інвестиційної           |що ввозяться з-за меж митної               |
|     |діяльності в            |території України на території             |
|     |Донецькій області",     |спеціальних економічних зон "Азов" та      |
|     |стаття 12, пункти 2,3   |"Донецьк" для використання в межах цих     |
|     |( 356-14 )              |зон                                        |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 034 |Закон України           |Товари та інші предмети (крім підакцизних  |
|     |"Про спеціальну         |товарів)                                   |
|     |економічну зону         |і товарів 1-24 груп Української            |
|     |"Яворів"( 402-14),      |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |стаття 9, пункт "а"     |діяльності ( 2371а-14 ),                   |
|     |                        |що ввозяться з-за меж митної               |
|     |                        |території України на територію автопорту   |
|     |                        |"Краковець" для використання в межах       |
|     |                        |території автопорту                        |s
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 035 |Закон України           |Лікарські засоби, зареєстровані в Україні  |
|     |"Про спеціальну         |в установленому законодавством порядку,    |
|     |економічну зону         |перелік яких визначається в порядку,       |
|     |туристсько-             |установленому Кабінетом Міністрів          |
|     |рекреаційного типу      |України, устаткування, обладнання,         |
|     |"Курортополіс           |комплектуючі вироби до них, програмне      |
|     |Трускавець" (514-14),   |забезпечення об'єктів інтелектуальної      |
|     |стаття 10, пункт 2      |власності (крім підакцизних товарів)       |
|     |                        |і товарів 1-24 груп Української            |
|     |                        |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |                        |діяльності ( 2371а-14 ), що                |
|     |                        |ввозяться на територію спеціальної         |
|     |                        |економічної зони "Курортополіс             |
|     |                        |Трускавець" суб'єктами спеціальної         |
|     |                        |економічної зони "Курортополіс             |
|     |                        |Трускавець" для потреб власного            |
|     |                        |виробництва, пов'язаного з реалізацією     |
|     |                        |інвестиційних проектів, затверджених       |
|     |                        |виконавчим комітетом Трускавецької         |
|     |                        |міської ради                               |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 036 |Закон України           |На період реалізації інвестиційних         |
|     |"Про спеціальну         |проектів, але не більше ніж на п'ять       |
|     |економічну зону         |років матеріали, сировина, устаткування,   |
|     |"Славутич"  ( 721-14 ), |обладнання, комплектуючі до них (крім      |
|     |стаття 9, пункт 2       |підакцизних товарів)                       |
|     |                        |і товарів 1-24 груп Української            |
|     |                        |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |                        |діяльності ( 2371а-14 ), що ввозяться на   |
|     |                        |територію спеціальної економічної зони     |
|     |                        |"Славутич" суб'єктами спеціальної          |
|     |                        |економічної зони "Славутич" для потреб     |
|     |                        |власного виробництва, пов'язаного з        |
|     |                        |реалізацією цих інвестиційних проектів     |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 037 |Указ Президента         |Товари та інші предмети (крім підакцизних  |
|     |України                 |товарів)                                   |
|     |від 22.06.99 N 702/99   |і товарів 1-24 груп Української            |
|     |( 702/99 )              |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |"Про спеціальну         |діяльності ( 2371а-14 ),                   |
|     |економічну зону         |що ввозяться з-за меж митної               |
|     |"Інтерпорт Ковель",     |території України на територію             |
|     |стаття 10, пункт 1      |спеціальної економічної зони "Інтерпорт    |
|     |                        |Ковель" для використання в межах зони      |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 038 |Закон України "Про      |Товари та інші предмети (крім підакцизних  |
|     |спеціальний режим       |товарів)                                   |
|     |інвестиційної           |і товарів 1-24 груп Української            |
|     |діяльності на           |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |територіях              |діяльності ( 2371а-14 ),                   |
|     |пріоритетного           |що ввозяться з-за меж митної               |
|     |розвитку та             |території України на територію             |
|     |спеціальну              |спеціальної економічної зони "Порт Крим"   |
|     |економічну зону         |для використання в межах зони              |
|     |"Порт Крим" в           |                                           |
|     |Автономній Республіці   |                                           |
|     | Крим" ( 2189-14 ),     |                                           |
|     |стаття 16, пункт а"     |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 039 |Закон України "Про      |Товари та інші предмети (крім підакцизних  |
|     |спеціальну              |товарів)                                   |
|     |економічну зону         |і товарів 1-24 груп Української            |
|     |"Рені", стаття 9,       |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |пункт 1, підпункт       |діяльності ( 2371а-14 ),                   |
|     |"а" ( 1605-14 )         |що ввозяться з-за меж митної               |
|     |                        |території України на територію             |
|     |                        |спеціальної економічної зони "Рені" для    |
|     |                        |використання в межах зони                  |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 040 |Закон України "Про      |Товари та інші предмети (крім підакцизних  |
|     |спеціальну (вільну)     |товарів)                                   |
|     |економічну зону         |і товарів 1-24 груп Української            |
|     |"Порто-франко" на       |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |території Одеського     |діяльності ( 2371а-14 ),                   |
|     |морського               |що ввозяться з-за меж митної               |
|     |торговельного           |території України на територію             |
|     |порту" ( 1607-14 ),     |спеціальної економічної зони "Порто-       |
|     |стаття 9, пункт 1,      |франко" для використання в межах зони      |
|     |підпункт "а"            |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 041 |Закон України "Про      |На період реалізації інвестиційних         |
|     |спеціальну              |проектів, але не більше ніж на 5           |
|     |економічну зону         |років сировина, матеріали, перелік та      |
|     |"Миколаїв" ( 1909-14 ), |обсяги яких визначаються в порядку,        |
|     |стаття  10, пункт 2     |установленому Кабінетом Міністрів          |
|     |                        |України, устаткування, обладнання та       |
|     |                        |комплектуючі вироби до них (крім           |
|     |                        |підакцизних товарів)                       |
|     |                        |і товарів 1-24 груп Української            |
|     |                        |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |                        |діяльності ( 2371а-14 ), що ввозяться на   |
|     |                        |територію спеціальної економічної зони     |
|     |                        |"Миколаїв" для потреб власного             |
|     |                        |виробництва, пов'язаного з реалізацією     |
|     |                        |інвестиційних проектів                     |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 042 |Закон України "Про      |На період реалізації інвестиційних         |
|     |спеціальну              |проектів, але не більше ніж на 5 років     |
|     |економічну зону         |устаткування, обладнання та комплектуючі   |
|     |"Яворів", стаття 9,     |деталі до них (крім підакцизних товарів)   |
|     |пункт 3 ( 402-14 )      |і товарів 1-24 груп Української            |
|     |                        |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |                        |діяльності ( 2371а-14 ),                   |
|     |                        |що ввозяться на територію спеціальної      |
|     |                        |економічної зони "Яворів" (крім території  |
|     |                        |автопорту "Краковець") суб'єктами          |
|     |                        |спеціальної економічної зони "Яворів" для  |
|     |                        |потреб власного виробництва, пов'язаного   |
|     |                        |з реалізацією інвестиційних проектів,      |
|     |                        |затверджених Яворівською районною          |
|     |                        |державною адміністрацією                   |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 043 |Закон України "Про      |Товари та інші предмети (крім підакцизних  |
|     |спеціальну              |товарів)                                   |
|     |економічну зону         |і товарів 1-24 груп Української            |
|     |"Миколаїв", стаття      |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |9, пункт 1, підпункт    |діяльності ( 2371а-14 ),                   |
|     |"а" ( 1909-14 )         |що ввозяться з-за меж митної               |
|     |                        |території України в спеціальну економічну  |
|     |                        |зону "Миколаїв" на території підприємств   |
|     |                        |суднобудівної промисловості                |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 045 |Закон України           |На період реалізації інвестиційного        |
|     |"Про спеціальні         |проекту, але не більше ніж на п'ять років  |
|     |економічні зони та      |сировина, матеріали, предмети,             |
|     |спеціальний режим       |устаткування (обладнання), крім            |
|     |інвестиційної           |підакцизних товарів                        |
|     |діяльності в            |і товарів 1-24 груп Української            |
|     |Донецькій області",     |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |стаття 14, пункт        |діяльності ( 2371а-14 ),                   |
|     |"а" ( 356-14 )          |що ввозяться в                             |
|     |                        |Україну для реалізації інвестиційного      |
|     |                        |проекту в пріоритетних видах економічної   |
|     |                        |діяльності на територіях пріоритетного     |
|     |                        |розвитку в Донецькій області               |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 046 |Закон України           |Не більш як на 5 років устаткування        |
|     |"Про спеціальний        |(обладнання), крім підакцизних товарів     |
|     |режим інвестиційної     |і товарів 1-24 груп Української            |
|     |діяльності у            |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |Закарпатській           |діяльності ( 2371а-14 ),                   |
|     |області" ( 357-14 )     |що ввозиться в Україну для реалізації      |
|     |стаття 2, пункт 1       |інвестиційного проекту відповідно до       |
|     |                        |спеціального режиму інвестиційної          |
|     |                        |діяльності в Закарпатській області         |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 047 |Указ Президента         |На період до здачі об'єкта інвестування в  |
|     |України                 |експлуатацію, але не більше ніж на 5       |
|     |від 27.06.99 N          |років сировина, матеріали, перелік яких    |
|     |726/99 ( 726/99 )       |визначається в порядку, установленому      |
|     |"Про спеціальний        |Кабінетом Міністрів України,               |
|     |режим інвестиційної     |устаткування, обладнання та комплектуючі   |
|     |діяльності на           |вироби до них (крім підакцизних товарів)   |
|     |території міста         |і товарів 1-24 груп Української            |
|     |Шостки Сумської         |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |області",               |діяльності ( 2371а-14 ),                   |
|     |стаття 5, пункт "а"     |що ввозяться на митну територію України з  |
|     |                        |метою використання виключно для            |
|     |                        |реалізації інвестиційних проектів на       |
|     |                        |території міста Шостки Сумської області    |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 048 |Указ Президента         |На період до введення об'єкта              |
|     |України                 |інвестування в експлуатацію, але не        |
|     |від 27.06.99 N          |більше ніж на 5 років сировина,            |
|     |729/99                  |матеріали, перелік яких визначається в     |
|     |"Про спеціальний        |порядку, установленому Кабінетом           |
|     |режим інвестиційної     |Міністрів України, устаткування,           |
|     |діяльності на           |обладнання та комплектуючі вироби до них   |
|     |територіях              |(крім підакцизних товарів)                 |
|     |пріоритетного           |і товарів 1-24 груп Української            |
|     |розвитку в              |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |Чернігівській           |діяльності ( 2371а-14 ), що ввозяться      |
|     |області",               |на митну територію України з метою         |
|     |стаття 5, пункт 1       |використання для реалізації інвестиційних  |
|     |                        |проектів на територіях пріоритетного       |
|     |                        |розвитку в Чернігівській області           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 049 |Закон України "Про      |На період реалізації інвестиційних         |
|     |спеціальний режим       |проектів, але не більше ніж на п'ять       |
|     |інвестиційної           |років матеріали, сировина, перелік та      |
|     |діяльності на           |обсяги яких визначаються в порядку,        |
|     |території               |установленому Кабінетом Міністрів          |
|     |пріоритетного           |України, устаткування, обладнання та       |
|     |розвитку у              |комплектуючі до них (крім підакцизних      |
|     |Волинській області",    |товарів)                                   |
|     |стаття 9, пункт 2       |і товарів 1-24 груп Української            |
|     |( 2354-14 )             |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |                        |діяльності ( 2371а-14 ), що ввозяться на   |
|     |                        |митну територію                            |
|     |                        |України - на територію пріоритетного       |
|     |                        |розвитку у Волинській області -            |
|     |                        |суб'єктами підприємницької діяльності для  |
|     |                        |потреб власного виробництва, пов'язаного   |
|     |                        |з реалізацією цих інвестиційних проектів   |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|050  |Закон України  "Про     |На період реалізації інвестиційних         |
|     |спеціальний режим       |проектів, але не більше ніж на 5 років     |
|     |інвестиційної           |матеріали й сировина, перелік та обсяги    |
|     |діяльності на           |яких визначаються в порядку,               |
|     |території міста         |установленому Кабінетом Міністрів          |
|     |Харкова",               |України, устаткування, обладнання та       |
|     |стаття 7, пункт 2       |комплектуючі до них (крім підакцизних      |
|     |( 1774-14 )             |товарів)                                   |
|     |                        |і товарів 1-24 груп Української            |
|     |                        |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |                        |діяльності ( 2371а-14 ),                   |
|     |                        |що ввозяться на митну                      |
|     |                        |територію України - на територію міста     |
|     |                        |Харкова - суб'єктами підприємницької       |
|     |                        |діяльності для потреб власного             |
|     |                        |виробництва, пов'язаного з реалізацією     |
|     |                        |цих інвестиційних проектів відповідно до   |
|     |                        |договорів (контрактів), укладених з        |
|     |                        |Радою з питань спеціального режиму         |
|     |                        |інвестиційної діяльності                   |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|051  |Закон України "Про      |На період реалізації інвестиційних         |
|     |спеціальний режим       |проектів, але не більше ніж на 5 років     |
|     |інвестиційної           |сировина, матеріали, перелік та обсяги     |
|     |діяльності на           |яких визначаються в порядку,               |
|     |територіях              |установленому Радою міністрів Автономної   |
|     |пріоритетного           |Республіки Крим, устаткування,             |
|     |розвитку                |обладнання та комплектуючі вироби до них   |
|     |та спеціальну           |(крім підакцизних товарів)                 |
|     |економічну зону         |і товарів 1-24 груп Української            |
|     |"Порт Крим" в           |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |Автономній              |діяльності ( 2371а-14 ), що ввозяться      |
|     |Республіці Крим",       |на митну територію України - на            |
|     |стаття 14,              |території пріоритетного розвитку в         |
|     |пункт 2 ( 2189-14 )     |Автономній Республіці Крим - суб'єктами    |
|     |                        |підприємницької діяльності для потреб      |
|     |                        |власного виробництва, пов'язаного з        |
|     |                        |реалізацією цих інвестиційних проектів     |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|052  |Закон України           |На період реалізації інвестиційного        |
|     |"Про спеціальний режим  |проекту, але не більше ніж на 5 років      |
|     |інвестиційної           |сировина, матеріали, устаткування та       |
|     |діяльності на           |обладнання (крім підакцизних товарів)      |
|     |територіях              |і товарів 1-24 груп Української            |
|     |пріоритетного розвитку  |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |в Луганській області",  |діяльності ( 2371а-14 ),                   |
|     |стаття 9, пункт 2       |що ввозяться в Україну для реалізації      |
|     |( 970-14 )              |інвестиційного проекту відповідно до       |
|     |                        |спеціального режиму інвестиційної          |
|     |                        |діяльності на територіях пріоритетного     |
|     |                        |розвитку в Луганській області              |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|053  |Закон України           |Сировина, матеріали, устаткування,         |
|     |"Про спеціальний режим  |обладнання, комплектуючі та інші товари    |
|     |інвестиційної та        |(крім підакцизних товарів                  |
|     |інноваційної            |і товарів 1-24 груп Української            |
|     |діяльності              |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |технологічних парків    |діяльності ( 2371а-14 ), за винятком       |
|     |"Напівпровідникові      |товарів з кодами 8521 10 30 00, 8528 12    |
|     |технології і            |за УКТ ЗЕД ( 2371г-14), які не             |
|     |матеріали,              |виробляються в Україні або                 |
|     |оптоелектроніка та      |виробляються, але не відповідають          |
|     |сенсорна техніка",      |технічним характеристикам та               |
|     |"Інститут               |міжнародним стандартам, у разі             |
|     |електрозварювання       |ввезення в Україну для використання        |
|     |імені Є.О. Патона",     |технологічними парками                     |
|     |"Інститут               |"Напівпровідникові технології і            |
|     |монокристалів",         |матеріали, оптоелектроніка та сенсорна     |
|     |"Вуглемаш",             |техніка", "Інститут електрозварювання      |
|     |стаття 6, пункт 1       |імені Є. О. Патона", "Інститут             |
|     |( 991-14 )              |монокристалів", "Вуглемаш", їх             |
|     |                        |учасниками, дочірніми та спільними         |
|     |                        |підприємствами під час виконання           |
|     |                        |інвестиційного або інноваційного проекту   |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|054  |Закон України           |На період реалізації інвестиційного        |
|     |"Про спеціальний режим  |проекту, але не більше ніж на 5 років      |
|     |інвестиційної           |сировина, матеріали, перелік та обсяги     |
|     |діяльності на           |яких визначаються в порядку,               |
|     |територіях              |установленому Кабінетом Міністрів          |
|     |пріоритетного розвитку  |України, устаткування, обладнання та       |
|     |в Житомирській          |комплектуючі до них (крім підакцизних      |
|     |області",               |товарів)                                   |
|     |стаття 9, пункт 2       |і товарів 1-24 груп Української            |
|     |( 1276-14 )             |класифікації товарів зовнішньоекономічної  |
|     |                        |діяльності ( 2371а-14 ),                   |
|     |                        |що ввозяться на митну                      |
|     |                        |територію України суб'єктами               |
|     |                        |підприємницької діяльності для потреб      |
|     |                        |власного виробництва, пов'язаного з        |
|     |                        |реалізацією інвестиційного проекту на      |
|     |                        |територіях пріоритетного розвитку в        |
|     |                        |Житомирській області                       |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|061  |Угода про привілеї та   |Предмети для  службового  користування  та |
|     |імунітети Комісії із    |видання,   що   ввозяться  для  службового |
|     |захисту Чорного моря від|користування Комісією із  захисту  Чорного |
|     |забруднення             |моря від забруднення                       |
|     |від 28.04.2000,         |                                           |
|     |стаття 8, пункт 1"b"    |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|062  |Віденська конвенція     |Предмети, що ввозяться в Україну для       |
|     |про дипломатичні        |офіційного користування дипломатичними     |
|     |зносини                 |представництвами, консульськими            |
|     |від 18.04.61,           |установами іноземних держав на території   |
|     |стаття 36               |України                                    |
|     |Віденська конвенція     |                                           |
|     |про консульські         |                                           |
|     |зносини                 |                                           |
|     |від 24.04.63,           |                                           |
|     |стаття 50               |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|063  |Відповідна міжнародна   |Предмети, що ввозяться в Україну для       |
|     |угода України           |офіційного користування представництвами   |
|     |                        |міжнародних організацій, які               |
|     |Закон України           |користуються на території України          |
|     |"Про Єдиний митний      |митними пільгами відповідно до             |
|     |тариф" ( 2097-12 ),     |міжнародних угод України                   |
|     |стаття 19, пункт "е"    |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|064  |Відповідна міжнародна   |Предмети, що ввозяться в Україну для       |
|     |угода України           |офіційного користування представництвами   |
|     |                        |іноземних підприємств та організацій,      |
|     |Закон України           |які користуються на території України      |
|     |"Про Єдиний митний      |митними пільгами відповідно до             |
|     |тариф",                 |міжнародних угод України                   |
|     |стаття 19, пункт "е"    |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|065  |Міжурядові угоди        |Товари, що ввозяться в Україну згідно з    |
|     |України з країнами СНД  |міжурядовими угодами України з країнами    |
|     |та Балтії, з            |СНД та Балтії, з Республікою Македонія     |
|     |Республікою Македонія   |про вільну торгівлю                        |
|     |про вільну торгівлю     |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|067  |Розпорядження Кабінету  |Товари, що надходять на митну територію    |
|     |Міністрів України від   |України в рамках проекту "Реабілітація     |
|     |21.08.2001 N 379-р      |та розширення централізованого             |
|     |                        |теплопостачання м. Києва"                  |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|068  |Угода між Україною та   |Вантажі, що надходять в Україну на         |
|     |Сполученими Штатами     |виконання Угоди між Україною та            |
|     |Америки щодо надання    |Сполученими Штатами Америки щодо надання   |
|     |допомоги Україні в      |допомоги Україні в ліквідації              |
|     |ліквідації              |стратегічної ядерної зброї, а також        |
|     |стратегічної ядерної    |запобігання розповсюдженню зброї           |
|     |зброї, а також          |масового знищення                          |
|     |запобігання             |                                           |
|     |розповсюдженню зброї    |                                           |
|     |масового знищення,      |                                           |
|     |від 25.10.93,           |                                           |
|     |стаття VIII             |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|069  |Угода про створення     |Товари та інші предмети, що ввозяться в    |
|     |Українського науково-   |Україну на виконання Угоди про створення   |
|     |технологічного центру,  |Українського науково-                      |
|     |укладена Україною,      |технологічного центру, укладеної           |
|     |Канадою, Сполученими    |Україною, Канадою, Сполученими Штатами     |
|     |Штатами Америки та      |Америки та Швецією                         |
|     |Швецією                 |                                           |
|     |від 25.10.93,           |                                           |
|     |стаття 10               |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|070  |Угода між Урядом        |Предмети, призначені для впорядкування     |
|     |Республіки Польща і     |місць пам'яті і поховання, що ввозяться    |
|     |Урядом України про      |спеціальними робочими групами в Україну    |
|     |збереження місць        |в рамках Угоди між Урядом Республіки       |
|     |пам'яті і поховань      |Польща і Урядом України про збереження     |
|     |жертв війни та          |місць пам'яті і поховань жертв війни та    |
|     |політичних репресій     |політичних репресій                        |
|     |від 21.03.94,           |                                           |
|     |стаття 8 014 )          |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
| 071 |Угода між Урядом Украї- |Оснащення та  матеріали  для  забезпечення |
|     |ни й Урядом Російської  |аварійно-рятувальних     формувань,     що |
|     |Федерації про           |ввозяться в Україну в  рамках  міжурядових |
|     |співробітництво в галу- |угод    про   співробітництво   в   галузі |
|     |зі попередження промис- |попередження      промислових      аварій, |
|     |лових аварій, катас-    |катастроф,  стихійних лих та ліквідації їх |
|     |троф, стихійних лих та  |наслідків                                  |
|     |ліквідації їх наслідків |                                           |
|     |            від         |                                           |
|     |23.04.97, стаття 12;    |                                           |
|     |Угода між Кабінетом     |                                           |
|     |Міністрів України та    |                                           |
|     |Виконавчою Владою Гру-  |                                           |
|     |зії про співробітництво |                                           |
|     |в галузі попередження   |                                           |
|     |промислових аварій,     |                                           |
|     |катастроф, стихійних    |                                           |
|     |лих та ліквідації їх    |                                           |
|     |наслідків               |                                           |
|     |від 07.12.98,           |                                           |
|     |стаття 12;              |                                           |
|     |Угода між Кабінетом     |                                           |
|     |Міністрів України та    |                                           |
|     |Урядом Республіки       |                                           |
|     |Вірменії про співробіт- |                                           |
|     |ництво в галузі попе-   |                                           |
|     |редження надзвичайних   |                                           |
|     |ситуацій і ліквідації   |                                           |
|     |їх наслідків            |                                           |
|     |            від         |                                           |
|     |01.03.2001, стаття 10,  |                                           |
|     |пункт 1                 |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|     |Угода між Кабінетом     |Оснащення та   предмети    допомоги,    що |
|     |Міністрів України та    |ввозяться  в  Україну  в  рамках Угоди між |
|     |Урядом Словацької       |Кабінетом  Міністрів  України  та   Урядом |
|     |Республіки про співро-  |Словацької  Республіки про співробітництво |
|     |бітництво й взаємну     |й  взаємну  допомогу  в  разі   виникнення |
|     |допомогу в разі         |надзвичайних ситуацій                      |
|     |виникнення надзвичайних |                                           |
|     |ситуацій             від|                                           |
|     |05.12.2000,             |                                           |
|     |стаття 8, пункт 3       |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|072  |Угода між Україною та   |Матеріали та обладнання, що імпортуються   |
|     |Федеративною            |в Україну в рамках Угоди між Україною та   |
|     |Республікою Німеччина   |Федеративною Республікою Німеччина про     |
|     |про співпрацю у         |співпрацю у справах осіб німецького        |
|     |справах осіб            |походження, які мешкають в Україні         |
|     |німецького походження,  |                                           |
|     |які проживають в        |                                           |
|     |Україні,                |                                           |
|     |від 03.09.96,           |                                           |
|     |стаття 14               |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|073  |Угода між Кабінетом     |Обладнання, що ввозиться в Україну на      |
|     |Міністрів України та    |виконання положень Угоди між Кабінетом     |
|     |Підготовчою комісією    |Міністрів України та Підготовчою           |
|     |Організації договору    |комісією Організації договору про          |
|     |про всеосяжну заборону  |всеосяжну заборону ядерних випробувань     |
|     |ядерних випробувань     |про проведення заходів, у тому числі       |
|     |про проведення          |післясертифікаційної діяльності,           |
|     |заходів, у тому числі   |стосовно об'єктів з міжнародного           |
|     |післясертифікаційної    |моніторингу за Договором про всеосяжну     |
|     |діяльності, стосовно    |заборону ядерних випробувань               |
|     |об'єктів з              |                                           |
|     |міжнародного            |                                           |
|     |моніторингу за          |                                           |
|     |Договором про всеосяжну |                                           |
|     |заборону  ядерних       |                                           |
|     |випробувань             |                                           |
|     |від 17.09.99, стаття 8  |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|074  |Угода між Урядом        |Матеріали, напівфабрикати, комплектуючі    |
|     |України та Урядом       |вироби та інші матеріальні ресурси,        |
|     |Російської Федерації    |потрібні для виробництва озброєння й       |
|     |про виробничу і         |військової техніки в рамках                |
|     |науково-технічну        |коопераційних зв'язків, які ввозяться в    |
|     |кооперацію підприємств  |Україну на виконання Угоди між Урядом      |
|     |оборонної галузі        |України та Урядом Російської Федерації     |
|     |промисловості від       |про виробничу і науково-технічну           |
|     |18.11.93                |кооперацію підприємств оборонної галузі    |
|     |стаття 5                |промисловості                              |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|079  |Основна Угода про       |Матеріали, обладнання та інші види         |
|     |співробітництво між     |постачання, призначені для програм         |
|     |Дитячим фондом          |співробітництва відповідно до основного    |
|     |Організації Об'єднаних  |плану діяльності згідно з Основною         |
|     |Націй та Урядом         |Угодою про співробітництво між Дитячим     |
|     |України                 |фондом Організації Об'єднаних Націй та     |
|     |від 07.09.98,           |Урядом України                             |
|     |стаття 7, пункт 6       |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|080  |Угода між Урядом        |Товари, що ввозяться в Україну на          |
|     |України та Урядом       |виконання Угоди між Урядом України та      |
|     |Сполучених Штатів       |Урядом Сполучених Штатів Америки про       |
|     |Америки про             |гуманітарне і техніко-економічне           |
|     |гуманітарне і техніко-  |співробітництво                            |
|     |економічне              |                                           |
|     |співробітництво         |                                           |
|     |від 07.05.92            |                                           |
|     |стаття I                |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|081  |Угода про партнерство   |Товари та інші предмети, що ввозяться в    |
|     |та співробітництво між  |Україну на виконання Угоди про             |
|     |Україною та             |партнерство та співробітництво між         |
|     |Європейськими           |Україною та Європейськими                  |
|     |Співтовариствами        |Співтовариствами з метою реалізації        |
|     |від 14.06.94            |проектів технічної допомоги в рамках       |
|     |                        |програми TACIS                             |
|     |Додаток до Загальних    |                                           |
|     |правил, що              |                                           |
|     |застосовуються до       |                                           |
|     |меморандумів про        |                                           |
|     |фінансування,           |                                           |
|     |від 28.12.94,           |                                           |
|     |стаття 13               |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|082  |Угода між Урядом        |Обладнання, майно та матеріали, що         |
|     |України та Урядом       |надаються та використовуються в рамках     |
|     |Швейцарської            |допомоги від Швейцарії, у тому числі       |
|     |Конфедерації про        |технологічне обладнання, необхідне для     |
|     |надання безповоротної   |тестування та настроювання медичного       |
|     |фінансової допомоги на  |обладнання, що поставляється згідно з      |
|     |проект "Охорона         |Угодою між Урядом України та Урядом        |
|     |здоров'я матерів і      |Швейцарської Конфедерації про надання      |
|     |дітей (неонатологія)"   |безповоротної фінансової допомоги на       |
|     |від 13.10.97,           |проект "Охорона здоров'я матерів і дітей   |
|     |стаття 5                |(неонатологія)"                            |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|083  |Рамкова угода між       |Матеріали, що ввозяться в Україну за       |
|     |Урядом України та       |дорученням Уряду Федеративної Республіки   |
|     |Урядом Федеративної     |Німеччина або виконавця для реалізації     |
|     |Республіки Німеччина    |проектів, укладених у межах Рамкової       |
|     |про консультування і    |угоди між Урядом України та Урядом         |
|     |технічне                |Федеративної Республіки Німеччина про      |
|     |співробітництво         |консультування і технічне                  |
|     |від 29.05.96,           |співробітництво                            |
|     |стаття 8                |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|084  |Угода між Урядом        |Обладнання, що надається Данією як         |
|     |України і Урядом        |технічна допомога для впровадження         |
|     |Королівства Данія щодо  |проектів, розроблених у межах Угоди між    |
|     |допомоги в              |Урядом України і Урядом Королівства        |
|     |енергетичній програмі,  |Данія щодо допомоги в енергетичній         |
|     |яка враховує аспекти    |програмі, яка враховує аспекти захисту     |
|     |захисту довкілля,       |довкілля                                   |
|     |від 02.04.97,           |                                           |
|     |стаття 7                |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|085  |Рамкова угода між       |Обладнання, матеріали, що фінансуються     |
|     |Україною та             |Європейським банком реконструкції та       |
|     |Європейським банком     |розвитку з коштів грантів, наданих         |
|     |реконструкції та        |Чорнобильським фондом об'єкту "Укриття",   |
|     |розвитку стосовно       |та імпортуються в Україну в межах          |
|     |діяльності              |Рамкової угоди між Україною та             |
|     |Чорнобильського фонду   |Європейським банком реконструкції та       |
|     |"Укриття" в Україні     |розвитку стосовно діяльності               |
|     |від 20.11.97,           |Чорнобильського фонду "Укриття" в          |
|     |розділ 6                |Україні                                    |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|086  |Меморандум про          |Товари, обладнання, що імпортуються на     |
|     |створення й діяльність  |виконання Меморандуму про створення й      |
|     |Японського центру в     |діяльність Японського центру в Україні     |
|     |Україні                 |                                           |
|     |від 19.05.97,           |                                           |
|     |стаття III              |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|087  |Угода між Кабінетом     |Обладнання, що ввозиться в Україну на      |
|     |Міністрів України та    |виконання Угоди між Кабінетом Міністрів    |
|     |Урядом Японії щодо      |України та Урядом Японії щодо надання      |
|     |надання японського      |японського культурного гранту на           |
|     |культурного гранту на   |постачання музичних інструментів           |
|     |постачання музичних     |Національній філармонії України            |
|     |інструментів            |                                           |
|     |Національній            |                                           |
|     |філармонії України      |                                           |
|     |від 13.04.99,           |                                           |
|     |пункт 5                 |                                           |
|     |Угода між Кабінетом     |Обладнання, що ввозиться в Україну на      |
|     |Міністрів України та    |виконання Угоди між Кабінетом Міністрів    |
|     |Урядом Японії щодо      |України та Урядом Японії щодо виконання    |
|     |виконання Проекту       |Проекту вдосконалення рівня медичного      |
|     |вдосконалення рівня     |обладнання в українській спеціалізованій   |
|     |медичного обладнання в  |лікарні "ОХМАТДИТ"                         |
|     |українській спеціалізо- |                                           |
|     |ваній лікарні "ОХМАТДИТ"|                                           |
|     |            від         |                                           |
|     |01.02.2001, пункт 6     |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|088  |Угода (у формі обміну   |Обладнання, що  ввозиться  в  Україну   на |
|     |нотами) між Кабінетом   |виконання  Угоди  між  Кабінетом Міністрів |
|     |Міністрів України та    |України  та  Урядом  Японії  щодо  надання |
|     |Урядом Японії щодо      |японського     культурного    гранту    на |
|     |надання японського      |постачання   аудіовізуального   обладнання |
|     |культурного гранту на   |Національному музею історії України        |
|     |постачання              |                                           |
|     |аудіовізуального        |                                           |
|     |обладнання Національному|                                           |
|     |музею історії України   |                                           |
|     |                        |                                           |
|     |від 30.07.99,           |                                           |
|     |пункт 5                 |                                           |
|     |------------------------+-------------------------------------------|
|     |Угода (у формі обміну   |Обладнання, що  ввозиться  в  Україну   на |
|     |нотами) між Кабінетом   |виконання  Угоди  між  Кабінетом Міністрів |
|     |Міністрів України та    |України  та  Урядом  Японії  щодо  надання |
|     |Урядом Японії щодо      |японського     культурного    гранту    на |
|     |надання японського      |постачання  аудіообладнання  Національному |
|     |культурного гранту на   |академічному   драматичному театру імені   |
|     |постачання              |I. Франка                                  |
|     |аудіообладнання         |                                           |
|     |Національному академіч- |                                           |
|     |ному драматичному театру|                                           |
|     |імені I. Франка         |                                           |
|     |від 01.02.2001,         |                                           |
|     |пункт 5                 |                                           |
|     |------------------------+-------------------------------------------|
|     |Угода (у формі обміну   |Обладнання, що  ввозиться  в  Україну   на |
|     |нотами) між Кабінетом   |виконання  Угоди  між  Кабінетом Міністрів |
|     |Міністрів України та    |України  та  Урядом  Японії  про   надання |
|     |Урядом Японії про надан-|японського     культурного    гранту    на |
|     |ня японського культурно-|постачання музичних  інструментів,  аудіо- |
|     |го гранту на постачання |та   відеообладнання   Київській   дитячій |
|     |музичних інструментів,  |Академії мистецтв                          |
|     |аудіо- та відеообладнан-|                                           |
|     |ня Київській дитячій    |                                           |
|     |Академії мистецтв       |                                           |
|     |від 22.05.2003,         |                                           |
|     |параграф 6              |                                           |
|     |пункт 1"b"              |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|089  |Угода про грант         |Товари, обладнання, що закуплені з         |
|     |(Проект ядерної         |використанням коштів з рахунку ядерної     |
|     |безпеки Чорнобильської  |безпеки та імпортуються в Україну на       |
|     |АЕС) між Європейським   |виконання Угоди про грант (Проект          |
|     |банком реконструкції    |ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між    |
|     |та розвитку як          |Європейським банком реконструкції та       |
|     |розпорядником коштів,   |розвитку як розпорядником коштів,          |
|     |наданих згідно з        |наданих згідно з грантом з рахунку         |
|     |грантом з рахунку       |ядерної безпеки, Урядом України та         |
|     |ядерної безпеки,        |Чорнобильською атомною електростанцією     |
|     |Урядом України та       |                                           |
|     |Чорнобильською атомною  |                                           |
|     |електростанцією         |                                           |
|     |від 12.11.96,           |                                           |
|     |розділ 1.01             |                                           |
|     |Стандартні терміни й    |                                           |
|     |умови, які поширюються  |                                           |
|     |на гранти з рахунку     |                                           |
|     |ядерної безпеки,        |                                           |
|     |від 14.06.93,           |                                           |
|     |розділ 7.01             |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|090  |Угода між Кабінетом     |Обладнання, матеріали, що імпортуються в   |
|     |Міністрів України та    |Україну в рамках Угоди між Кабінетом       |
|     |Урядом Королівства      |Міністрів України та Урядом Королівства    |
|     |Нідерланди про          |Нідерланди про технічне та фінансове       |
|     |технічне та фінансове   |співробітництво                            |
|     |співробітництво         |                                           |
|     |від 11.05.98,           |                                           |
|     |стаття 4                |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|091  |Угода між Урядом        |Обладнання, матеріали, що фінансуються     |
|     |України і Урядом        |швейцарською стороною на безоплатній       |
|     |Швейцарської            |основі та ввозяться в Україну з метою      |
|     |Конфедерації про        |реалізації проектів співробітництва в      |
|     |технічне та фінансове   |рамках Угоди між Урядом України і Урядом   |
|     |співробітництво         |Швейцарської Конфедерації про технічне     |
|     |від 13.10.97,           |та фінансове співробітництво               |
|     |стаття 3                |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|092  |Рамкова угода щодо      |Обладнання, матеріали та фонди, що         |
|     |грантів технічної       |імпортуються в Україну в межах Рамкової    |
|     |допомоги між Україною   |угоди щодо грантів технічної допомоги      |
|     |та Міжнародним банком   |між Україною та Міжнародним банком         |
|     |реконструкції та        |реконструкції та розвитку                  |
|     |розвитку                |                                           |
|     |від 14.01.98 ,          |                                           |
|     |стаття IV               |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|093  |Угода між Урядом        |Будь-які матеріально-технічні засоби, що   |
|     |України і Урядом        |ввозяться в Україну згідно з Угодою між    |
|     |Японії стосовно         |Урядом України і Урядом Японії стосовно    |
|     |співробітництва в       |співробітництва в скороченні та            |
|     |скороченні та           |ліквідації ядерної зброї в Україні і       |
|     |ліквідації ядерної      |заснування комітету для цього              |
|     |зброї в Україні і       |співробітництва                            |
|     |заснування комітету     |                                           |
|     |для цього               |                                           |
|     |співробітництва від     |                                           |
|     |02.03.94, стаття 9      |                                           |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|094  |Розпорядження Кабінету  |Товари, що надходять на митну територію    |
|     |Міністрів України від   |України як допомога Уряду України згідно   |
|     |09.08.2001 N 332-р      |з Угодою між Урядом України і Програмою    |
|     |                        |розвитку Організації Об'єднаних Націй      |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|095  |Розпорядження Кабінету  |Товари, крім підакцизних, що надходять     |
|     |Міністрів України від   |на митну територію України відповідно до   |
|     |12.10.2001 N 477-р      |Угоди про грант Всесвітнього               |
|     |                        |екологічного траст-фонду (Проект           |
|     |                        |вилучення речовин, що руйнують озоновий    |
|     |                        |шар) між Україною та Міжнародним банком    |
|     |                        |реконструкції та розвитку, що виступає     |
|     |                        |як впроваджувальна установа Трастового     |
|     |                        |фонду Всесвітнього екологічного фонду в    |
|     |                        |рамках зазначеного проекту                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Розділ 2. Інші види пільг                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
|098  |Закон України "Про      |Товари та інші предмети, що ввозяться на   |
|     |Єдиний митний тариф",   |митну територію України в режимі           |
|     |стаття 23 ( 2097-12 )   |тимчасового ввезення й призначені до       |
|     |                        |зворотного вивезення за її межі в          |
|     |                        |установлені строки в незмінному стані      |
|     |                        |або у відремонтованому вигляді, крім       |
|     |                        |легкових транспортних засобів (код 8703    |
|     |                        |за УКТЗЕД), що ввозяться фізичними та      |
|     |                        |юридичними особами - резидентами (умовно-  |
|     |                        |безмитне ввезення, мито не сплачується)    |
|-----+------------------------+-------------------------------------------|
|099  |                        |Інші товари, щодо яких чинним              |
|     |                        |законодавством установлюються пільги в     |
|     |                        |обкладенні ввізним митом                   |
----------------------------------------------------------------------------

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 678 від 10.10.2003 )

Начальник Управління митних платежів С.Шульга
Начальник Управління нетарифного регулювання О.Пашинний

Додаток 7
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 N 307

(у редакції наказу Держмитслужби України від 18.04.2002 N 207 )

Класифікатор
пільг в обкладенні товарів вивізним митом

--------------------------------------------------------------------
|Код  |    Підстава для    |              Назва товару             |
|     |   надання пільги   |                                       |
|-----+--------------------+---------------------------------------|
| 1   |         2          |                   3                   |
|------------------------------------------------------------------|
|Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення      |
|товарів вивізним митом                                            |
|------------------------------------------------------------------|
|001  |Закон України       |Транспортні засоби, що здійснюють      |
|     |"Про Єдиний митний  |регулярні міжнародні перевезення       |
|     |тариф" ( 2097-12 ), |вантажів, багажу та пасажирів, а також |
|     |стаття 19, пункт    |предмети матеріально-технічного        |
|     |"а"                 |постачання й спорядження, паливо,      |
|     |                    |продовольство та інше майно, необхідні |
|     |                    |для їх нормальної експлуатації на час  |
|     |                    |перебування в дорозі, у пунктах        |
|     |                    |проміжної зупинки                      |
|-----+--------------------+---------------------------------------|
|002  |Закон України       |Предмети матеріально-технічного        |
|     |"Про Єдиний митний  |постачання та спорядження, паливо,     |
|     |тариф",             |сировина для промислової переробки,    |
|     |стаття 19, пункт    |продовольство й інше майно, що         |
|     |"б"                 |вивозяться за межі митної території    |
|     |                    |України для забезпечення виробничої    |
|     |                    |діяльності українських і орендованих   |
|     |                    |(зафрахтованих) українськими           |
|     |                    |підприємствами й організаціями суден,  |
|     |                    |які ведуть морський промисел           |
|-----+--------------------+---------------------------------------|
|005  |Закон України "Про  |Товари та інші предмети іноземного     |
|     |Єдиний митний       |походження, що вивозяться назад за межі|
|     |тариф",             |митної території України без обробки   |
|     |стаття 19, пункт    |або переробки                          |
|     |"є"                 |                                       |
|-----+--------------------+---------------------------------------|
|006  |Закон України       |Товари та інші предмети, що знову      |
|     |"Про Єдиний митний  |вивозяться за межі митної території    |
|     |тариф",             |України, походять з цієї території та  |
|     |стаття 19, пункт    |були оплачені митом при первісному     |
|     |"з"                 |вивезенні за межі митної території     |
|     |                    |України й тимчасово ввозилися на цю    |
|     |                    |територію                              |
|-----+--------------------+---------------------------------------|
|010  |Закон України       |Жива худоба, крім молодняку великої    |
|     |"Про вивізне        |рогатої худоби вагою не більш як 350   |
|     |(експортне) мито на |кілограмів (коди згідно з УКТ ЗЕД      |
|     |живу худобу та      |( 2371а-14 ) 0102 90 21 00,            |
|     |шкіряну сировину",  |0102 90 29 00, 0102 90 41 00,          |
|     |пункт 1 ( 180/96-ВР)|0102 90 49 00, 0102 90 61 00, 0102 90  |
|     |                    |69 00, 0102 90 71 00 (тільки бики),    |
|     |                    |0102 90 79 00 (тільки бики),  якщо це є|
|     |                    |товари власного виробництва            |
|-----+--------------------+---------------------------------------|
|020  |Закон України "Про  |Готова продукція, що вироблена з       |
|     |операції з          |давальницької сировини, увезеної       |
|     |давальницькою       |іноземним замовником на митну територію|
|     |сировиною у         |України або закупленої іноземним       |
|     |зовнішньо-економіч- |замовником на митній території України,|
|     |них відносинах"     |і вивозиться з митної території України|
|     |( 327/95-ВР ),      |                                       |
|     |стаття 2, пункт 14, |                                       |
|     |стаття 4, пункт 5   |                                       |


|-----+--------------------+---------------------------------------|
|030  |Закон України       |Гуманітарна допомога, що надається     |
|     |"Про гуманітарну    |Україною                               |
|     |допомогу" (1192-14),|                                       |
|     |стаття 6            |                                       |
|-----+--------------------+---------------------------------------|
|031  |Закон України "Про  |Товари та інші предмети, звільнені від |
|     |спеціальну          |обкладення вивізним митом на підставі  |
|     |економічну зону     |актів законодавства про створення й    |
|     |"Закарпаття",       |функціонування спеціальних (вільних)   |
|     |стаття 7            |економічних зон                        |
|     |( 2322-14 )         |                                       |
|     |Закон України       |                                       |
|     |"Про спеціальні     |                                       |
|     |економічні зони та  |                                       |
|     |спеціальний режим   |                                       |
|     |інвестиційної       |                                       |
|     |діяльності в        |                                       |
|     |Донецькій області", |                                       |
|     |стаття 12           |                                       |
|     |( 356-14 )          |                                       |
|     |Закон України       |                                       |
|     |"Про спеціальну     |                                       |
|     |економічну зону     |                                       |
|     |"Яворів" ( 402-14 ),|                                       |
|     |стаття 9            |                                       |
|     |                    |                                       |
|     |Указ Президента     |                                       |
|     |України             |                                       |
|     |від 22.06.99 N      |                                       |
|     |702/99  |                                       |
|     |"Про спеціальну     |                                       |
|     |економічну зону     |                                       |
|     |"Інтерпорт Ковель", |                                       |
|     |стаття 10           |                                       |
|     |                    |                                       |
|     |Закон України "Про  |                                       |
|     |спеціальний режим   |                                       |
|     |інвестиційної       |                                       |
|     |діяльності на       |                                       |
|     |територіях          |                                       |
|     |пріоритетного       |                                       |
|     |розвитку та         |                                       |
|     |спеціальну          |                                       |
|     |економічну зону     |                                       |
|     |"Порт Крим" в       |                                       |
|     |Автономній          |                                       |
|     |Республіці Крим",   |                                       |
|     |стаття 16           |                                       |
|     |( 2189-14 )         |                                       |
|     |Закон України       |                                       |
|     |"Про спеціальну     |                                       |
|     |економічну зону     |                                       |
|     |"Рені" ( 1605-14 ), |                                       |
|     |стаття 9            |                                       |
|     |                    |                                       |
|     |Закон України       |                                       |
|     |"Про спеціальну     |                                       |
|     |(вільну) економічну |                                       |
|     |зону "Порто-франко" |                                       |
|     |на території        |                                       |
|     |Одеського морського |                                       |
|     |торговельного       |                                       |
|     |порту" ( 1607-14 ), |                                       |
|     |стаття 9            |                                       |
|     |Закон України "Про  |                                       |
|     |спеціальну          |                                       |
|     |економічну зону     |                                       |
|     |"Миколаїв", стаття 9|                                       |
|     |( 1909-14 )         |                                       |
|-----+--------------------+---------------------------------------|
|062  |Закон України       |Предмети, що вивозяться з України для  |
|     |"Про Єдиний митний  |офіційного користування організаціями, |
|     |тариф" ( 2097-12 ), |які відповідно до міжнародних договорів|
|     |стаття 19, пункт    |України й законів України користуються |
|     |"е"                 |правом безмитного вивезення з України  |
|     |                    |таких предметів                        |
|     |Відповідна          |                                       |
|     |міжнародна угода    |                                       |
|     |України             |                                       |
|-----+--------------------+---------------------------------------|
|065  |Міжурядові угоди    |Товари, що вивозяться з України згідно |
|     |України з країнами  |з міжурядовими угодами України з       |
|     |СНД та Балтії, з    |країнами СНД та Балтії, з Республікою  |
|     |Республікою         |Македонія про вільну торгівлю          |
|     |Македонія про       |                                       |
|     |вільну торгівлю     |                                       |
|-----+--------------------+---------------------------------------|
|066  |Угода про загальні  |Товари, що вивозяться з України в межах|
|     |умови й механізм    |виробничої кооперації підприємств і    |
|     |підтримки розвитку  |галузей держав - учасниць СНД          |
|     |виробничої          |                                       |
|     |кооперації          |                                       |
|     |підприємств і       |                                       |
|     |галузей держав -    |                                       |
|     |учасниць            |                                       |
|     |Співдружності       |                                       |
|     |Незалежних Держав   |                                       |
|     |від 23.12.93,       |                                       |
|     |стаття 5                                                    |


|------------------------------------------------------------------|
|Розділ 2. Інші види пільг                                         |
|------------------------------------------------------------------|
|098  |Закон України "Про  |Товари та інші предмети, що вивозяться |
|     |Єдиний митний       |за межі митної території України в     |
|     |тариф", стаття 23   |режимі тимчасового вивезення й         |
|     |( 2097-12 )         |призначені для зворотного ввезення на  |
|     |                    |цю територію в установлені строки в    |
|     |                    |незмінному стані (умовно-безмитне      |
|     |                    |вивезення, мито не сплачується)        |
|-----+--------------------+---------------------------------------|
|099  |                    |Інші товари, щодо яких чинним          |
|     |                    |законодавством установлюються пільги в |
|     |                    |обкладенні вивізним митом              |
--------------------------------------------------------------------

Начальник Управління митних платежів С.Шульга

Начальник Управління нетарифного регулювання О.Пашинний

Додаток 8
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 N 307

(у редакції наказу Держмитслужби України від 18.04.2002 N 207 )

Класифікатор
пільг в обкладенні товарів акцизним збором

--------------------------------------------------------------------
|  Код|  Підстава для надання |            Назва товару            |
|     |         пільги        |                                    |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
|   1 |           2           |                  3                 |
|------------------------------------------------------------------|
|Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення      |
|товарів акцизним збором                                           |
|------------------------------------------------------------------|
| 025 |Декрет Кабінету        |Техніка, устаткування, майно й      |
|     |Міністрів України      |матеріали (у тому числі засоби      |
|     |"Про акцизний збір",   |озброєння, спеціальні технічні та   |
|     |стаття 5 ( 18-92 )     |інші засоби, вогнепальна зброя й    |
|     |                       |боєприпаси до неї), що ввозяться на |
|     |                       |митну територію України для власного|
|     |                       |використання розвідувальними        |
|     |                       |органами України та оплата вартості |
|     |                       |яких здійснюється зазначеними       |
|     |                       |органами                            |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 030 |Закон України          |Гуманітарна допомога (підакцизні    |
|     |"Про гуманітарну       |товари), визначена Законом України  |
|     |допомогу" ( 1192-14 )  |"Про гуманітарну допомогу", що      |
|     |стаття 6               |ввозиться, пересилається в Україну й|
|     |                       |визначена такою за рішенням Комісії |
|     |                       |з питань гуманітарної допомоги при  |
|     |                       |Кабінеті Міністрів України          |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
|061  |Угода про привілеї та  |Предмети для службового             |
|     |імунітети Комісії із   |користування та видання, що         |
|     |захисту Чорного моря   |ввозяться для службового            |
|     |від забруднення        |користування Комісією із            |
|     |                       |захисту Чорного моря від            |
|     |від 28.04.2000,        |забруднення                         |
|     |стаття 8,              |                                    |
|     |пункт 1"b"             |                                    |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 062 |Віденська конвенція    |Предмети, що ввозяться в Україну для|
|     |про дипломатичні       |офіційного користування             |
|     |зносини                |дипломатичними представництвами,    |
|     |від 18.04.61, стаття 36|консульськими установами іноземних  |
|     |                       |держав на території України         |
|     |Віденська конвенція    |                                    |
|     |про консульські        |                                    |
|     |зносини                |                                    |
|     |від 24.04.63, стаття 50|                                    |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 063 |Відповідна             |Предмети, що ввозяться в Україну для|
|     |міжнародна угода       |офіційного користування             |
|     |України                |представництвами міжнародних        |
|     |                       |організацій, які користуються на    |
|     |                       |території України митними пільгами  |
|     |                       |відповідно до міжнародних угод      |
|     |                       |України                             |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 064 |Відповідна             |Предмети, що ввозяться в Україну для|
|     |міжнародна угода       |офіційного користування             |
|     |України                |представництвами іноземних          |
|     |                       |підприємств та організацій, які     |
|     |                       |користуються на території України   |
|     |                       |митними пільгами відповідно до      |
|     |                       |міжнародних угод України            |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 068 |Угода між Україною     |Вантажі, що надходять в Україну на  |
|     |та Сполученими         |виконання Угоди між Україною та     |
|     |Штатами Америки щодо   |Сполученими Штатами Америки щодо    |
|     |надання допомоги       |надання допомоги Україні в          |
|     |Україні в ліквідації   |ліквідації стратегічної ядерної     |
|     |стратегічної ядерної   |зброї, а також запобігання          |
|     |зброї, а також         |розповсюдженню зброї масового       |
|     |запобігання            |знищення                            |
|     |розповсюдженню зброї   |                                    |
|     |масового знищення      |                                    |
|     |від 25.10.93,          |                                    |
|     |стаття VIII            |                                    |


|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 069 |Угода про створення    |Товари та інші предмети, що         |
|     |Українського науково-  |ввозяться в Україну на виконання    |
|     |технологічного         |Угоди про створення Українського    |
|     |центру, укладена       |науково-технологічного центру,      |
|     |Україною, Канадою,     |укладеної Україною, Канадою,        |
|     |Сполученими Штатами    |Сполученими Штатами Америки та      |
|     |Америки та Швецією     |Швецією                             |
|     |від 25.10.93,          |                                    |
|     |стаття 10              |                                    |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 071 |Угода між Урядом Украї-|Оснащення та матеріали для          |
|     |ни  й Урядом Російської|забезпечення                        |
|     |Федерації  про  співро-|аварійно-рятувальних                |
|     |бітництво  в галузі по-|формувань, що ввозяться в           |
|     |передження  промислових|Україну в рамках міжурядових        |
|     |аварій, катастроф, сти-|угод про співробітництво в          |
|     |хійних лих та  ліквіда-|галузі попередження                 |
|     |ції   їх   наслідків   |промислових аварій, катастроф,      |
|     |   від                 |стихійних лих та ліквідації їх      |
|     |23.04.97, стаття 12;   |наслідків                           |
|     |Угода між Кабінетом Мі-|                                    |
|     |ністрів  України та Ви-|                                    |
|     |конавчою Владою  Грузії|                                    |
|     |про  співробітництво  в|                                    |
|     |галузі     попередження|                                    |
|     |промислових аварій, ка-|                                    |
|     |тастроф,  стихійних лих|                                    |
|     |та  ліквідації  їх нас-|                                    |
|     |лідків    від          |                                    |
|     |07.12.98, стаття 12;   |                                    |
|     |                       |                                    |
|     |Угода між Кабінетом Мі-|                                    |
|     |ністрів України та Уря-|                                    |
|     |дом Республіки Вірменії|                                    |
|     |про  співробітництво  в|                                    |
|     |галузі     попередження|                                    |
|     |надзвичайних ситуацій і|                                    |
|     |ліквідації їх наслідків|                                    |
|     |                    від|                                    |
|     |01.03.2001,  стаття 10,|                                    |
|     |пункт 1                |                                    |
|     |-----------------------+------------------------------------|
|     |Угода між Кабінетом Мі-|Оснащення     та      предмети      |
|     |ністрів України та Уря-|допомоги,   що   ввозяться   в      |
|     |дом Словацької  Респуб-|Україну  в  рамках  Угоди  між      |
|     |ліки про співробітницт-|Кабінетом Міністрів України та      |
|     |во й взаємну допомогу в|Урядом  Словацької  Республіки      |
|     |разі виникнення надзви-|про співробітництво  й взаємну      |
|     |чайних    ситуацій     |допомогу  в   разі  виникнення      |
|     |                   від |надзвичайних ситуацій               |
|     |05.12.2000,  стаття  8,|                                    |
|     |пункт 3                |                                    |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 072 |Угода між Україною     |Матеріали та обладнання, що         |
|     |та Федеративною        |імпортуються в Україну в рамках     |
|     |Республікою            |Угоди між Україною та Федеративною  |
|     |Німеччина про          |Республікою Німеччина про співпрацю |
|     |співпрацю у справах    |у справах осіб німецького           |
|     |осіб німецького        |походження, які проживають в        |
|     |походження, які        |Україні                             |
|     |проживають в           |                                    |
|     |Україні                |                                    |
|     |від 03.09.96,          |                                    |
|     |стаття 14              |                                    |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 073 |Угода між Кабінетом    |Обладнання, що ввозиться в Україну  |
|     |Міністрів України та   |на виконання положень Угоди між     |
|     |Підготовчою комісією   |Кабінетом Міністрів України та      |
|     |Організації договору   |Підготовчою комісією Організації    |
|     |про всеосяжну          |договору про всеосяжну заборону     |
|     |заборону ядерних       |ядерних випробувань про проведення  |
|     |випробувань про        |заходів, у тому числі               |
|     |проведення заходів,    |післясертифікаційної діяльності,    |
|     |у тому числі           |стосовно об'єктів з міжнародного    |
|     |післясертифікаційної   |моніторингу за Договором про        |
|     |діяльності, стосовно   |всеосяжну заборону ядерних          |
|     |об'єктів з             |випробувань                         |
|     |міжнародного           |                                    |
|     |моніторингу за         |                                    |
|     |Договором про          |                                    |
|     |всеосяжну заборону     |                                    |
|     |ядерних випробувань    |                                    |
|     |від 17.09.99, стаття 8 |                                    |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 079 |Основна Угода про      |Матеріали, обладнання та інші види  |
|     |співробітництво між    |постачання, призначені для програм  |
|     |Дитячим фондом         |співробітництва відповідно до       |
|     |Організації            |основного плану діяльності згідно з |
|     |Об'єднаних Націй та    |Основною Угодою про співробітництво |
|     |Урядом України         |між Дитячим фондом Організації      |
|     |від 07.09.98,          |Об'єднаних Націй та Урядом України  |
|     |стаття 7, пункт 6      |                                    |


|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 080 |Угода між Урядом       |Товари, що ввозяться в Україну на   |
|     |України та Урядом      |виконання Угоди між Урядом України  |
|     |Сполучених Штатів      |та Урядом Сполучених Штатів Америки |
|     |Америки про            |про гуманітарне й техніко-економічне|
|     |гуманітарне й          |співробітництво                     |
|     |техніко-економічне     |                                    |
|     |співробітництво        |                                    |
|     |від 07.05.92, стаття 1 |                                    |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 081 |Угода про              |Товари та інші предмети, що         |
|     |партнерство та         |ввозяться в Україну на виконання    |
|     |співробітництво між    |Угоди про партнерство та            |
|     |Україною та            |співробітництво між Україною та     |
|     |Європейськими          |Європейськими Співтовариствами з    |
|     |Співтовариствами       |метою реалізації проектів технічної |
|     |від 14.06.94           |допомоги в рамках програми TACIS    |
|     |                       |                                    |
|     |Додаток до Загальних   |                                    |
|     |правил, що             |                                    |
|     |застосовуються до      |                                    |
|     |меморандумів про       |                                    |
|     |фінансування,          |                                    |
|     |від 28.12.94, стаття 13|                                    |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 082 |Угода між Урядом       |Обладнання, майно та матеріали, що  |
|     |України та Урядом      |надаються та використовуються в     |
|     |Швейцарської           |рамках допомоги від Швейцарії, у    |
|     |Конфедерації про       |тому числі технологічне обладнання, |
|     |надання                |необхідне для тестування та         |
|     |безповоротної          |настроювання медичного обладнання,  |
|     |фінансової допомоги    |що поставляється згідно з Угодою між|
|     |на проект "Охорона     |Урядом України та Урядом            |
|     |здоров'я матерів і     |Швейцарської Конфедерації про       |
|     |дітей                  |надання безповоротної фінансової    |
|     |(неонатологія)"        |допомоги на проект "Охорона здоров'я|
|     |від 13.10.97,          |матерів і дітей (неонатологія)"     |
|     |стаття 5               |                                    |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 083 |Рамкова угода між      |Матеріали, що ввозяться в Україну за|
|     |Урядом України та      |дорученням Уряду Федеративної       |
|     |Урядом Федеративної    |Республіки Німеччина або виконавця  |
|     |Республіки Німеччина   |для реалізації проектів, укладених у|
|     |про консультування і   |межах Рамкової угоди між Урядом     |
|     |технічне               |України та Урядом Федеративної      |
|     |співробітництво        |Республіки Німеччина про            |
|     |від 29.05.96,          |консультування і технічне           |
|     |стаття 8               |співробітництво                     |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 084 |Угода між Урядом       |Обладнання, що надається Данією як  |
|     |України і Урядом       |технічна допомога для впровадження  |
|     |Королівства Данія      |проектів, розроблених у межах Угоди |
|     |щодо допомоги в        |між Урядом України і Урядом         |
|     |енергетичній           |Королівства Данія щодо допомоги в   |
|     |програмі, яка          |енергетичній програмі, яка враховує |
|     |враховує аспекти       |аспекти захисту довкілля            |
|    |захисту довкілля,      |                                    |
|     |від 02.04.97,          |                                    |
|     |стаття 7               |                                    |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 085 |Рамкова угода між      |Обладнання, матеріали, роботи та    |
|     |Україною та            |послуги, що фінансуються            |
|     |Європейським банком    |Європейським банком реконструкції та|
|     |реконструкції та       |розвитку з коштів грантів, наданих  |
|     |розвитку стосовно      |Чорнобильським фондом об'єкту       |
|     |діяльності             |"Укриття", та імпортуються в Україну|
|     |Чорнобильського        |в межах Рамкової угоди між Україною |
|     |фонду "Укриття" в      |та Європейським банком реконструкції|
|     |Україні                |та розвитку стосовно діяльності     |
|     |від 20.11.97,          |Чорнобильського фонду "Укриття" в   |
|     |розділ 6               |Україні                             |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 086 |Меморандум про         |Товари, обладнання, що імпортуються |
|     |створення і            |на виконання Меморандуму про        |
|     |діяльність             |створення і діяльність Японського   |
|     |Японського центру в    |центру в Україні                    |
|     |Україні                |                                    |
|     |від 19.05.97,          |                                    |
|     |стаття III             |                                    |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 087 |Угода між Кабінетом    |Обладнання, що ввозиться в Україну  |
|     |Міністрів України та   |на виконання Угоди між Кабінетом    |
|     |Урядом Японії щодо     |Міністрів України та Урядом Японії  |
|     |надання японського     |щодо надання японського культурного |
|     |культурного гранту     |гранту на постачання музичних       |
|     |на постачання          |інструментів Національній філармонії|
|     |музичних               |України                             |
|     |інструментів           |                                    |
|     |Національній           |                                    |
|     |філармонії України     |                                    |
|     |від 13.04.99,          |                                    |
|     |пункт 5                |                                    |
|     |Угода між Кабінетом    |Обладнання, що ввозиться в Україну  |
|     |Міністрів України та   |на виконання Угоди між Кабінетом    |
|     |Урядом Японії щодо     |Міністрів України та Урядом Японії  |
|     |виконання Проекту      |щодо виконання Проекту вдосконалення|
|     |вдосконалення рівня    |рівня медичного обладнання в        |
|     |медичного обладнання   |українській спеціалізованій лікарні |
|     |в українській          |"ОХМАТДИТ"                          |
|     |спеціалізованій        |                                    |
|     |лікарні "ОХМАТДИТ"     |                                    |
|     |від 01.02.2001,        |                                    |
|     |пункт 6                |                                    |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
|088  |Угода (у  формі  обміну|Обладнання, що ввозиться в          |
|     |нотами)  між  Кабінетом|Україну на виконання Угоди          |
|     |Міністрів  України   та|між Кабінетом Міністрів             |
|     |Урядом  Японії щодо на-|України та Урядом Японії            |
|     |дання японського  куль-|щодо надання японського             |
|     |турного  гранту на пос-|культурного гранту на               |
|     |тачання аудіовізуаудально |постачання аудіовізуального      
|     |го   обладнання  Націо-|обладнання Національному            |
|     |нальному музею  історії|музею історії України               |
|     |України             від|                                    |
|     |30.07.99, пункт 5      |                                    |
|     |-----------------------+------------------------------------|
|     |Угода (у формі обміну  |Обладнання, що ввозиться в          |
|     |нотами) між Кабінетом  |Україну на виконання Угоди          |
|     |Міністрів України та   |між Кабінетом Міністрів             |
|     |Урядом Японії щодо     |України та Урядом Японії            |
|     |надання японського     |щодо надання японського             |
|     |культурного гранту на  |культурного гранту на               |
|     |постачання аудіо-      |постачання аудіообладнання          |
|     |обладнання             |Національному академічному          |
|     |Національному          |драматичному театру імені           |
|     |академічному           |I. Франка                           |
|     |драматичному театру    |                                    |
|     |імені I.Франка         |                                    |
|     |від 01.02.2001,        |                                    |
|     |пункт 5                |                                    |
|     |-----------------------+------------------------------------|
|     |Угода (у формі обміну  |Обладнання, що ввозиться в          |
|     |нотами) між Кабінетом  |Україну на виконання Угоди          |
|     |Міністрів України та   |між Кабінетом Міністрів             |
|     |Урядом Японії про      |України та Урядом Японії            |
|     |надання японського     |про надання японського              |
|     |культурного гранту на  |культурного гранту на               |
|     |постачання музичних    |постачання музичних                 |
|     |інструментів, аудіо- та|інструментів, аудіо- та             |
|     |відеообладнання        |відеообладнання Київській           |
|     |Київській дитячій      |дитячій Академії мистецтв           |
|     |Академії мистецтв      |                                    |
|     |від 22.05.2003,        |                                    |
|     |параграф 6,            |                                    |
|     |пункт 1"b"             |                                    |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 089 |Угода про грант        |Товари, обладнання, що закуплені з  |
|     |(Проект ядерної        |використанням коштів з рахунку      |
|     |безпеки                |ядерної безпеки та імпортуються в   |
|     |Чорнобильської АЕС)    |Україну на виконання Угоди про грант|
|     |між Європейським       |(Проекту ядерної безпеки            |
|     |банком реконструкції   |Чорнобильської АЕС) між Європейським|
|     |та розвитку як         |банком реконструкції та розвитку як |
|     |розпорядником          |розпорядником коштів, наданих згідно|
|     |коштів, наданих        |з грантом з рахунку ядерної безпеки,|
|     |згідно з грантом з     |Урядом України та Чорнобильською    |
|     |рахунку ядерної        |атомною електростанцією             |
|     |безпеки, Урядом        |                                    |
|     |України та             |                                    |
|     |Чорнобильською         |                                    |
|     |атомною                |                                    |
|     |електростанцією        |                                    |
|     |від 12.11.96 ,         |                                    |
|     |розділ 1.01            |                                    |
|     |Стандартні терміни й   |                                    |
|     |умови, які             |                                    |
|     |поширюються на         |                                    |
|     |гранти з рахунку       |                                    |
|     |ядерної безпеки,       |                                    |
|     |від 14.06.93,          |                                    |
|     |розділ 7.01            |                                    |


|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 090 |Угода між Кабінетом    |Обладнання, матеріали, що           |
|     |Міністрів України та   |імпортуються в Україну в рамках     |
|     |Урядом Королівства     |Угоди між Кабінетом Міністрів       |
|     |Нідерланди про         |України та Урядом Королівства       |
|     |технічне та            |Нідерланди про технічне та фінансове|
|     |фінансове              |співробітництво                     |
|     |співробітництво        |                                    |
|     |від 11.05.98,          |                                    |
|     |стаття 4               |                                    |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 091 |Угода між Урядом       |Обладнання, матеріали, що           |
|     |України і Урядом       |фінансуються швейцарською стороною  |
|     |Швейцарської           |на безвідплатній основі та ввозяться|
|     |Конфедерації про       |в Україну з метою реалізації        |
|     |технічне та            |проектів співробітництва в рамках   |
|     |фінансове              |Угоди між Урядом України і Урядом   |
|     |співробітництво        |Швейцарської Конфедерації про       |
|     |від 13.10.97,          |технічне та фінансове               |
|     |стаття 3               |співробітництво                     |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 092 |Рамкова угода щодо     |Обладнання, матеріали та фонди, що  |
|     |грантів технічної      |імпортуються в Україну в рамках     |
|     |допомоги між           |Рамкової угоди щодо грантів         |
|     |Україною та            |технічної допомоги між Україною та  |
|     |Міжнародним банком     |Міжнародним банком реконструкції та |
|     |реконструкції та       |розвитку                            |
|     |розвитку               |                                    |
|     |від 14.01.98, стаття   |                                    |
|     |IV                     |                                    |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 093 |Угода між Урядом       |Будь-які матеріально-технічні       |
|     |України і Урядом       |засоби, що ввозяться в Україну      |
|     |Японії стосовно        |згідно з Угодою між Урядом України і|
|     |співробітництва в      |Урядом Японії стосовно              |
|     |скороченні та          |співробітництва в скороченні та     |
|     |ліквідації ядерної     |ліквідації ядерної зброї в Україні і|
|     |зброї в Україні і      |заснування комітету для цього       |
|     |заснування комітету    |співробітництва                     |
|     |для цього              |                                    |
|     |співробітництва від    |                                    |
|     |02.03.94, стаття 9     |                                    |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 094 |Розпорядження          |Товари, що надходять на митну       |
|     |Кабінету Міністрів     |територію України як допомога Уряду |
|     |України від            |України згідно з Угодою між Урядом  |
|     |09.08.2001 N 332-р     |України і Програмою розвитку        |
|     |                       |Організації Об'єднаних Націй        |
|     |                       |                                    |
|------------------------------------------------------------------|
|Розділ 2. Інші види пільг                                         |
|------------------------------------------------------------------|
| 098 |Декрет Кабінету        |Предмети, що не є об'єктом купівлі- |
|     |Міністрів України      |продажу або обміну й увозяться на   |
|     |"Про акцизний збір"    |митну територію України відповідно  |
|     |( 18-92 )              |до режиму тимчасового ввезення, крім|
|     |                       |легкових транспортних засобів (код  |
|     |                       |за УКТЗЕД 8703) ( 2371г-14 ),       |
|     |                       |що ввозяться фізичними та           |
|     |                       |юридичними особами -                |
|     |                       |резидентами, та майна, що ввозиться |
|     |                       |(пересилається) за договорами оренди|
|     |                       |(лізингу), застави та іпотеки (акци-|
|     |                       |зний збір не справляється)          |
|-----+-----------------------+------------------------------------|
| 099 |                       |Інші товари, щодо яких чинним       |
|     |                       |законодавством установлюються пільги|
|     |                       |в обкладенні акцизним збором        |
--------------------------------------------------------------------

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 678 від 10.10.2003 )

Начальник Управління митних платежів С.Шульга

Начальник Управління нетарифного регулювання О.Пашинний

Додаток 9
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 N 307

(у редакції наказу Держмитслужби України від 18.04.2002 N 207 )

Класифікатор
пільг в обкладенні товарів податком
на додану вартість

-----------------------------------------------------------------------
|     |Підстава для надання |             Назва товару                |
|Код  |      пільги         |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
|  1  |          2          |                    3                    |
|---------------------------------------------------------------------|
|Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення         |
|товарів податком на додану вартість                                  |
|---------------------------------------------------------------------|
| 001 |Закон України        |Товари спеціального призначення для      |
|   |  "Про податок на      інвалідів, крім підакцизних (за|
|     |додану вартість",    |переліком, установленим Кабінетом        |
|     |стаття 5,            |Міністрів України), що ввозяться на      |
|     |пункти 5.1.45.5,   |митну територію України                  |
|     |5.6 ( 168/97-ВР )    |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 002 |Закон України        |Лікарські засоби та вироби медичного     |
|     |"Про податок на      |призначення (крім підакцизних товарів),  |
|     |додану вартість",    |зареєстровані в Україні в установленому  |
|     |стаття 5,            |законодавством порядку, що ввозяться на  |
|     |пункти 5.1.75.5,   |митну територію України                  |
|     |5.6                  |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 003 |Закон України        |Предмети культового призначення, крім    |
|     |"Про податок на      |підакцизних товарів (за переліком,       |
|     |додану вартість",    |установленим Кабінетом Міністрів         |
|     |стаття 5,            |України), що ввозяться на митну          |
|     |пункти 5.1.145.5   |територію України                        |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 009 |Закон України        |До 01.01.2005 матеріали, устаткування й  |
|     |"Про податок на      |комплектуюче обладнання (далі - товари), |
|     |додану вартість",    |що ввозяться на митну територію України  |
|     |стаття 11,           |та використовуються для будівництва      |
|     |пункт 11.26          |суден підприємствами суднобудівної       |
|     |                     |промисловості, визначеними відповідно до |
|     |                     |статті 1 Закону України "Про заходи щодо |
|     |                     |державної підтримки суднобудівної        |
|     |                     |промисловості в Україні" (крім           |
|     |                     |підакцизних товарів), якщо такі товари   |
|     |                     |не виробляються підприємствами на        |
|     |                     |території України, або ті, що            |
|     |                     |виробляються, не відповідають            |
|     |                     |сертифікаційним вимогам міжнародних      |
|     |                     |класифікаційних товариств чи вимогам     |
|     |                     |замовників суден, визначеним умовами     |
|     |                     |контрактів                               |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 011 |Закон України "Про   |Товари та інші матеріальні цінності,     |
|     |угоди про розподіл   |включаючи будь-які предмети, майно,      |
|     |продукції" (1039-14),|продукцію, обладнання, устаткування,     |
|     |стаття 25,           |транспортні засоби та інші речі          |
|     |пункт 7              |майнового характеру, що ввозяться на     |
|     |                     |митну територію України й призначені для |
|     |                     |виконання угоди про розподіл продукції   |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 012 |Закон України        |До 01.01.2010 при ввезенні на митну      |
|     |"Про податок на      |територію України товари (крім           |
|     |додану вартість",    |підакцизних), що використовуються для    |
|     |стаття 11 (168/97-ВР)|розширення виробництва та виробничої     |
|     |пункт 11.30          |діяльності підприємств з виготовлення    |
|     |                     |боєприпасів, їх елементів і виробів      |
|     |                     |спецхімії                                |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 013 |Закон України        |До 01.01.2006 при ввезенні на митну      |
|     |"Про податок на      |територію України матеріали,             |
|     |додану вартість",    |устаткування й комплектуюче обладнання   |
|     |стаття 11,           |(далі - товари), крім підакцизних, що    |
|     |пункт 11.31          |використовуються для виробництва         |
|     |                     |броньованих бойових машин і              |
|     |                     |комплектуючих виробів до них             |
|     |                     |підприємствами концерну "Бронетехніка    |
|     |                     |України", якщо такі товари не            |
|     |                     |виробляються підприємствами на території |
|     |                     |України, або ті, що виробляються, не     |
|     |                     |відповідають вимогам замовників          |
|     |                     |броньованих бойових машин, визначеним    |
|     |                     |умовами контрактів                       |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 014 |Закон України        |До 1 січня 2004 року товари, що ввозяться|
|     |"Про податок на      |на митну територію України й мають згідно|
|     |додану вартість",    |з Українською класифікацією товарів      |
|     |стаття 11,           |зовнішньоекономічної діяльності (2371а-14|
|     |пункт 11.33          |2371б-14, 2371в-14, 2371г-14) такі коди: |
|     |                     |3211 00 00                               |
|     |                     |Готові сикативи                          |
|     |                     |3212                                     |
|     |                     |Пігменти (включаючи металеві порошки та  |
|     |                     |металеві пластівці), що використовують   |
|     |                     |для виробництва фарб (включаючи емалі);  |
|     |                     |фольга для тиснення; барвники та інші    |
|     |                     |барвні речовини, упаковані для           |
|     |                     |роздрібної торгівлі                      |
|     |                     |3215 11 00 00                            |
|     |                     |Фарба друкарська чорна                   |
|     |                     |3215 19 00 00                            |
|     |                     |Фарба друкарська, крім чорної            |
|     |                     |3907 50 00 00                            |
|     |                     |Тільки смоли алкідні для виробництва     |
|     |                     |фарб                                     |
|     |                     |4008                                     |
|     |                     |Тільки гумові пластини для використання  |
|     |                     |у виробництві офсетних форм              |
|     |                     |4810 11,                                 |
|     |                     |4810 12 00 00                            |
|     |                     |Папір та картон для писання, друку або   |
|     |                     |інших графічних потреб                   |
|     |                     |5901 10 00 00                            |
|     |                     |Тільки тканини для виготовлення          |
|     |                     |палітурок для книг                       |
|     |                     |7606 11,                                 |
|     |                     |7607 19                                  |
|     |                     |Тільки пластини для виготовлення:        |
|     |                     |офсетних (металевих) та флексографічних  |
|     |                     |(фотополімерних) форм                    |
|     |                     |8439                                     |
|     |                     |Обладнання для виробництва паперової     |
|     |                     |маси з целюлозних волокнистих матеріалів |
|     |                     |або для виробництва чи оброблення паперу |
|     |                     |або картону                              |
|     |                     |8440                                     |
|     |                     |Обладнання для оправлення, включаючи     |
|     |                     |машини для брошурування                  |
|     |                     |8440 90 00 00                            |
|     |                     |Частини обладнання для оправлення,       |
|     |                     |включаючи машини для брошурування        |
|     |                     |8442 10 00 00                            |
|     |                     |Тільки машини фотонабірні й              |
|     |                     |набірнодрукувальні                       |
|     |                     |8442 30 00 00                            |
|     |                     |Машини, апарати та прилади               |
|     |                     |8442 40 00 00                            |
|     |                     |Частини до машин, апаратів та приладів   |
|     |                     |8443 11 00 00                            |
|     |                     |Машини для офсетного друку, рулонні      |
|     |                     |8443 12 00 00                            |
|     |                     |Машини для офсетного друку, з            |
|     |                     |поаркушевим поданням паперу              |
|     |                     |8443 19 90 00                            |
|     |                     |Машини для офсетного друку               |
|     |                     |8443 90                                  |
|     |                     |Частини для друкарського обладнання,     |
|     |                     |допоміжних машин для друкування          |


|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 015 |Закон України        |Тимчасово, до 01.01.2008, товари (у тому |
|     |"Про податок на      |числі машинокомплекти), що ввозяться на  |
|     |додану вартість",    |митну територію України відповідно до    |
|     |стаття 11,           |Закону України "Про стимулювання         |
|     |пункт 11.18          |виробництва автомобілів в Україні" і     |
|     |                     |( 535/97-ВР )                            |
|     |                     |використовуються для будівництва та      |
|     |                     |виробничої діяльності підприємств з      |
|     |                     |виробництва автомобілів, автобусів і     |
|     |                     |комплектуючих виробів до них             |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 016 |Закон України "Про   |На період виконання робіт щодо підготов- |
|     |податок на додану    |ки  до зняття і зняття енергоблоків Чор- |
|     |вартість"            |нобильської АЕС з експлуатації та перет- |
|     |( 168/97-ВР ), стаття|ворення  об'єкта "Укриття" на екологічно |
|     |11, пункт 11.23      |безпечну систему товари (сировина, мате- |
|     |                     |ріали,  устаткування та обладнання),  що |
|     |                     |надходять у рамках міжнародної технічної |
|     |                     |допомоги,  яка  надається на безоплатній |
|     |                     |та безповоротній  основі  для  подальшої |
|     |                     |експлуатації,  підготовки  до  зняття  і |
|     |                     |зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з |
|     |                     |експлуатації,  перетворення об'єкта "Ук- |
|     |                     |риття" на екологічно безпечну систему та |
|     |                     |забезпечення  соціального захисту персо- |
|     |                     |налу Чорнобильської АЕС (крім  підакциз- |
|     |                     |них  товарів  і  товарів 1-24 груп Укра- |
|     |                     |їнської класифікації товарів зовнішньое- |
|     |                     |кономічної діяльності ( 2371а-14 )       |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 017 |Закон України "Про   |До 01.01.2009 товари (крім підакцизних), |
|     |податок              |що  ввозяться на митну територію України |
|     |на додану вартість", |суб'єктами космічної діяльності й  вико- |
|     |стаття 11,           |ристовуються  для  виробництва космічної |
|     |пункт 11.28          |техніки (включаючи агрегати,  системи та |
|     |( 168/97-ВР )        |їх  комплектуючі  для космічних комплек- |
|     |                     |сів,  космічних ракет-носіїв,  космічних |
|     |                     |апаратів  і наземних сегментів космічних |
|     |                     |систем),  якщо такі товари не виготовля- |
|     |                     |ються на території України               |
|     |---------------------+-----------------------------------------|
|     |Угода між   Кабінетом|Товари (крім підакцизних),  що ввозяться |
|     |Міністрів  України та|на митну територію України відповідно до |
|     |Урядом Російської Фе-|Угоди між Кабінетом Міністрів України та |
|     |дерації  про  перемі-|Урядом  Російської Федерації про перемі- |
|     |щення товарів у  рам-|щення товарів у рамках співробітництва в |
|     |ках співробітництва в|освоєнні космічного простору,  створенні |
|     |освоєнні   космічного|та експлуатації ракетно-космічної та ра- |
|     |простору,   створенні|кетної техніки                           |
|     |та  експлуатації  ра-|                                         |
|     |кетно-космічної    та|                                         |

|     |ракетної  техніки    |                                         |


|     |   від                                                         |
|     |11.02.2001, статті 3,|                                         |
|     |57                 |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 018 |Закон України        |Товари (інвентар, обладнання, екіпіровка |
|     |"Про податок на      |та медико-біологічні засоби), що         |
|     |додану вартість",    |ввозяться на митну територію України в   |
|     |стаття 5,            |порядку, визначеному Законом України     |
|     |пункт 5.8            |"Про підтримку олімпійського,            |
|     |                     |параолімпійського руху та спорту вищих   |
|     |                     |досягнень в Україні" ( 1954-14 )         |
|     |                     |і використовуються                       |
|     |                     |для підготовки та участі членів збірних  |
|     |                     |команд України в Олімпійських та         |
|     |                     |Параолімпійських іграх                   |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 019 |Закон України        |Товари морського промислу (риба, ссавці, |
|     |"Про податок на      |мушлі, ракоподібні, водні рослини тощо,  |
|     |додану вартість",    |охолоджені, солоні, морожені,            |
|     |стаття 5,            |консервовані, перероблені в борошно або  |
|     |пункт 5.4            |в іншу продукцію), видобуті (виловлені,  |
|     |                     |вироблені) суднами, зареєстрованими в    |
|     |                     |Державному судновому реєстрі України або |
|     |                     |Судновій книзі України                   |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 022 |Закон України        |Імпортовані товари, що використовуються  |
|     |"Про надання пільг   |для виготовлення продукції за контрактом |
|     |щодо обкладання      |N 1346/38 (на термін виконання цього     |
|     |податком на додану   |контракту)                               |
|     |вартість продукції   |                                         |
|     |(робіт, послуг), що  |                                         |
|     |виробляється за      |                                         |
|     |контрактом N 1346/38"|                                         |
|     |( 6/97-ВР ),         |                                         |
|     |статті 12          |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 023 |Закон України        |На період з 01.01.2002 до 01.01.2007     |
|     |"Про податок на      |матеріали, комплектуючі вироби й         |
|     |додану вартість",    |обладнання, що ввозяться на митну        |
|     |стаття 11,           |територію України й використовуються для |
|     |пункт 11.34          |потреб розроблення, виробництва          |
|     |( 168/97-ВР )        |авіаційної техніки та надання послуг     |
|     |                     |підприємствами, визначеними статтею 2    |
|     |                     |Закону України "Про державну підтримку   |
|     |                     |літакобудівної промисловості в Україні"  |
|     |                     | ( 2660-14 )                             |
|     |                     |якщо такі товари не виробляються         |
|     |                     |підприємствами на території України або  |
|     |                     |коли ті, що виробляються, не             |
|     |                     |відповідають міжнародним класифікаційним |
|     |                     |вимогам чи вимогам замовників продукції  |
|     |                     |(послуг), визначеним умовами контрактів  |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 026
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 030 |Закон України        |Гуманітарна допомога в грошовій або      |
|     |"Про гуманітарну     |натуральній формі, яка ввозиться,        |
|     |допомогу", стаття 6  |пересилається в Україну                  |
|     |( 1192-14 )          |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 031
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 032 |Закон України "Про   |Товари та інші предмети (крім            |
|     |спеціальну економічну|підакцизних товарів)                     |
|     |зону "Закарпаття",   |і товарів 1-24 груп Української          |
|     |стаття 7,            |класифікації товарів зовнішньоекономічної|
|     |пункт "а" ( 2322-14 )|діяльності ( 2371а-14 ),                 |
|     |                     |що ввозяться з-за                        |
|     |                     |меж митної території України на          |
|     |                     |територію спеціальної економічної зони   |
|     |                     |"Закарпаття" для використання в межах    |
|     |                     |зони                                     |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 033 |Закон України        |Товари та інші предмети (крім            |
|     |"Про спеціальні      |підакцизних товарів)                     |
|     |економічні зони та   |і товарів 1-24 груп Української          |
|     |спеціальний режим    |класифікації товарів зовнішньоекономічної|
|     |інвестиційної        |діяльності ( 2371а-14 ),                 |
|     |діяльності в         |що ввозяться з-за                        |
|     |Донецькій області",  |меж митної території України на          |
|     |стаття 12, пункти 2, |території спеціальних економічних зон    |
|     |3 ( 356-14 )         |"Азов" і "Донецьк" для використання в    |
|     |                     |межах цих зон                            |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 034 |Закон України        |Товари та інші предмети (крім            |
|     |"Про спеціальну      |підакцизних товарів)                     |
|     |економічну зону      |і товарів 1-24 груп Української          |
|     |"Яворів" ( 402-14 ), |класифікації товарів зовнішньоекономічної|
|     |стаття 9,            |діяльності ( 2371а-14 ),                 |
|     |пункт "а"            |що ввозяться з-за                        |
|     |                     |меж митної території України на          |
|     |                     |територію автопорту "Краковець" для      |
|     |                     |використання в межах території           |
|     |                     |автопорту                                |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 035 |Закон України        |Лікарські засоби, зареєстровані в        |
|     |"Про спеціальну      |Україні в установленому законодавством   |
|     |економічну зону      |порядку, перелік яких визначається в     |
|     |туристсько-          |порядку, установленому Кабінетом         |
|     |рекреаційного типу   |Міністрів України, устаткування,         |
|     |"Курортополіс        |обладнання, комплектуючі вироби до них,  |
|     |Трускавець",         |програмне забезпечення об'єктів          |
|     |стаття 10, пункт 3   |інтелектуальної власності (крім          |
|     |( 514-14 )           |підакцизних товарів)                     |
|     |                     |і товарів 1-24 груп Української          |
|     |                     |класифікації товарів зовнішньоекономічної|
|     |                     |діяльності ( 2371а-14 ),                 |
|     |                     |що ввозяться                             |
|     |                     |(пересилаються) на територію спеціальної |
|     |                     |економічної зони "Курортополіс           |
|     |                     |Трускавець" суб'єктами спеціальної       |
|     |                     |економічної зони "Курортополіс           |
|     |                     |Трускавець" для потреб власного          |
|     |                     |виробництва, пов'язаного з реалізацією   |
|     |                     |інвестиційних проектів, затверджених     |
|     |                     |виконавчим комітетом Трускавецької       |
|     |                     |міської ради                             |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 036 |Закон України        |На період реалізації інвестиційних       |
|     |"Про спеціальну      |проектів, але не більше ніж на п'ять     |
|     |економічну зону      |років устаткування, обладнання,          |
|     |"Славутич",          |комплектуючі до них (крім підакцизних    |
|     |стаття 9, пункт 3    |товарів)                                 |
|     |( 721-14 )           |і товарів 1-24 груп Української          |
|     |                     |класифікації товарів зовнішньоекономічної|
|     |                     |діяльності ( 2371а-14 ),                 |
|     |                     |що ввозяться суб'єктами                  |
|     |                     |спеціальної економічної зони "Славутич"  |
|     |                     |на територію спеціальної економічної     |
|     |                     |зони "Славутич"                          |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 037 |Указ Президента      |Товари та інші предмети (крім            |
|     |України              |підакцизних товарів)                     |
|     |від 22.06.99 N 702/99|і товарів 1-24 груп Української          |
|     |"Про спеціальну      |класифікації товарів зовнішньоекономічної|
|     |економічну зону      |діяльності ( 2371а-14 ),                 |
|     |"Інтерпорт Ковель",  |що ввозяться з-за                        |
|     |стаття 10 ( 702/99), |меж митної території України на          |
|     |пункт 1              |територію спеціальної економічної зони   |
|     |                     |"Інтерпорт Ковель" для використання в    |
|     |                     |межах зони                               |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 038 |Закон України "Про   |Товари та інші предмети (крім            |
|     |спеціальний режим    |підакцизних товарів)                     |
|     |інвестиційної        |і товарів 1-24 груп Української          |
|     |діяльності на        |класифікації товарів зовнішньоекономічної|
|     |територіях           |діяльності ( 2371а-14 ),                 |
|     |пріоритетного        |що ввозяться з-за                        |
|     |розвитку та          |меж митної території України на          |
|     |спеціальну економічну|територію спеціальної економічної зони   |
|     |зону "Порт Крим" в   |"Порт Крим" для використання в межах     |
|     |Автономній Республіці|зони                                     |
|     |Крим",  стаття 16,   |                                         |
|     |пункт "а" ( 2189-14 )|                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 039 |Закон України        |Товари та інші предмети (крім            |
|     |"Про спеціальну      |підакцизних товарів)                     |
|     |економічну зону      |і товарів 1-24 груп Української          |
|     |"Рені" (1605-14 ),   |класифікації товарів зовнішньоекономічної|
|     |стаття 9, пункт 1,   |діяльності ( 2371а-14 ),                 |
|     |підпункт "а"         |що ввозяться з-за                        |
|     |                     |меж митної території України на          |
|     |                     |територію спеціальної економічної зони   |
|     |                     |"Рені" для використання в межах зони     |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 040 |Закон України  "Про  |Товари та інші предмети (крім            |
|     |спеціальну (вільну)  |підакцизних товарів)                     |
|     |економічну зону      |і товарів 1-24 груп Української          |
|     |"Порто-франко" на    |класифікації товарів зовнішньоекономічної|
|     |території Одеського  |діяльності ( 2371а-14 ),                 |
|     |морського            |що ввозяться з-за                        |
|     |торговельного порту",|меж митної території України на          |
|     |стаття 9, пункт 1,   |територію спеціальної економічної зони   |
|     |підпункт "а"(1607-14)|"Порто-франко" для використання в межах  |
|     |                     |зони                                     |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 041 |Закон України "Про   |На період реалізації інвестиційних       |
|     |спеціальну економічну|проектів, але не більше ніж на 5         |
|     |зону "Миколаїв",     |років устаткування, обладнання та        |
|     |стаття 10,           |комплектуючі до них (крім підакцизних    |
|     |пункт 3 ( 1909-14 )  |товарів)                                 |
|     |                     |і товарів 1-24 груп Української          |
|     |                     |класифікації товарів зовнішньоекономічної|
|     |                     |діяльності ( 2371а-14 ),                 |
|     |                     |що ввозяться на територію                |
|     |                     |спеціальної економічної зони "Миколаїв"  |
|     |                     |для потреб власного виробництва,         |
|     |                     |пов'язаного з реалізацією інвестиційних  |
|     |                     |проектів                                 |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 042 |Закон України "Про   |Устаткування, обладнання та комплектуючі |
|     |спеціальну економічну|деталі до них (крім підакцизних          |
|     |зону "Яворів", стаття|товарів)                                 |
|     |9, пункт 4 (402-14 ) |і товарів 1-24 груп Української          |
|     |                     |класифікації товарів зовнішньоекономічної|
|     |                     |діяльності ( 2371а-14 ),                 |
|     |                     |що ввозяться на територію                |
|     |                     |спеціальної економічної зони "Яворів"    |
|     |                     |(крім території автопорту "Краковець")   |
|     |                     |суб'єктами спеціальної економічної зони  |
|     |                     |"Яворів" для потреб власного             |
|     |                     |виробництва, пов'язаного з реалізацією   |
|     |                     |інвестиційних проектів, затверджених     |
|     |                     |Яворівською районною державною           |

|     |                     |адміністрацією                           |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 043 |Закон України "Про   |Товари та інші предмети (крім            |
|     |спеціальну економічну|підакцизних товарів)                     |
|     |зону "Миколаїв",     |і товарів 1-24 груп Української          |
|     |стаття 9, пункт 1,   |класифікації товарів зовнішньоекономічної|
|     |підпункт "а"         |діяльності ( 2371а-14 ),                 |
|     |( 1909-14 )          |що ввозяться з-за                        |
|     |                     |меж митної території України в           |
|     |                     |спеціальну економічну зону "Миколаїв" на |
|     |                     |території підприємств суднобудівної      |
|     |                     |промисловості                            |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 045 |Закон України        |На період реалізації інвестиційного      |
|     |"Про спеціальні      |проекту, але не більше ніж на п'ять      |
|     |економічні зони та   |років устаткування (обладнання), крім    |
|     |спеціальний режим    |підакцизних товарів                      |
|     |інвестиційної        |і товарів 1-24 груп Української          |
|     |діяльності в         |класифікації товарів зовнішньоекономічної|
|     |Донецькій області",  |діяльності ( 2371а-14 ),                 |
|     |стаття 14, пункт "а" |що ввозяться в                           |
|     |                     |Україну для реалізації інвестиційного    |
|     |                     |проекту в пріоритетних видах економічної |
|     |                     |діяльності на територіях пріоритетного   |
|     |                     |розвитку в Донецькій області             |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 046 |Закон України        |Не більш як на 5 років устаткування      |
|     |"Про спеціальний     |(обладнання), крім підакцизних товарів   |
|     |режим інвестиційної  |і товарів 1-24 груп Української          |
|     |діяльності в         |класифікації товарів зовнішньоекономічної|
|     |Закарпатській        |діяльності ( 2371а-14 ),                 |
|     |області",            |що ввозиться в Україну для реалізації    |
|     |стаття 2,            |інвестиційного проекту відповідно до     |
|     |пункт 1 ( 357-14 )   |спеціального режиму інвестиційної        |
|     |                     |діяльності в Закарпатській області       |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 047 |Указ Президента      |На період до здачі об'єкта інвестування  |
|     |України              |в експлуатацію, але не більше ніж на 5   |
|     |від 27.06.99 N 726/99|років устаткування, обладнання та        |
|     |"Про спеціальний     |комплектуючі вироби до них (крім         |
|     |режим інвестиційної  |підакцизних товарів)                     |
|     |діяльності на        |і товарів 1-24 груп Української          |
|     |території міста      |класифікації товарів зовнішньоекономічної|
|     |Шостки Сумської      |діяльності ( 2371а-14 ),                 |
|     |області",            |що ввозяться на                          |
|     |стаття 5,            |митну територію України з метою          |
|     |пункт "а" ( 726/99 ) |використання виключно для реалізації     |
|     |                     |інвестиційних проектів на території      |
|     |                     |міста Шостки Сумської області            |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 048 |Указ Президента      |На період до введення об'єкта            |
|     |України              |інвестування в експлуатацію, але не      |
|     |від 27.06.99 N 729/99|більше ніж на 5 років устаткування,      |
|     |"Про спеціальний     |обладнання та комплектуючі вироби до них |
|     |режим інвестиційної  |(крім підакцизних товарів)               |
|     |діяльності на        |і товарів 1-24 груп Української          |
|     |територіях           |класифікації товарів зовнішньоекономічної|
|     |пріоритетного        |діяльності ( 2371а-14 ),                 |
|     |розвитку в           |що ввозяться                             |
|     |Чернігівській        |на митну територію України з метою       |
|     |області", стаття 5,  |використання для реалізації              |
|     |пункт 1 ( 729/99 )   |інвестиційних проектів на територіях     |
|     |                     |пріоритетного розвитку в Чернігівській   |
|     |                     |області                                  |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 049 |Закон України "Про   |На період реалізації інвестиційних       |
|     |спеціальний режим    |проектів, але не більше ніж на п'ять     |
|     |інвестиційної        |років устаткування, обладнання та        |
|     |діяльності на        |комплектуючі до них (крім підакцизних    |
|     |території            |товарів)                                 |
|     |пріоритетного        |і товарів 1-24 груп Української          |
|     |розвитку у Волинській|класифікації товарів зовнішньоекономічної|
|     |області", стаття 9,  |діяльності ( 2371а-14 ),                 |
|     |пункт 3              |що ввозяться на митну                    |
|     |( 2351-14 )          |територію України - на  територію        |
|     |                     |пріоритетного розвитку у Волинській      |
|     |                     |області - суб'єктами підприємницької     |
|     |                     |діяльності для потреб власного           |
|     |                     |виробництва, пов'язаного з реалізацією   |
|     |                     |цих інвестиційних проектів               |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 050 |Закон України        |На період реалізації інвестиційних       |
|     |"Про спеціальний     |проектів, але не більше ніж на 5 років   |
|     |режим інвестиційної  |устаткування, обладнання та комплектуючі |
|     |діяльності на        |до них (крім підакцизних товарів)        |
|     |території міста      |і товарів 1-24 груп Української          |
|     |Харкова",            |класифікації товарів зовнішньоекономічної|
|     |стаття 7,            |діяльності ( 2371а-14 ), що              |
|     |пункт 3              |ввозяться (пересилаються) на митну       |
|     |( 1714-14 )          |територію України - на територію міста   |
|     |                     |Харкова - суб'єктами підприємницької     |
|     |                     |діяльності для потреб власного           |
|     |                     |виробництва, пов'язаного з реалізацією   |
|     |                     |цих інвестиційних проектів відповіднодо |
|     |                     |договорів (контрактів), укладених з      |
|     |                     |Радою з питань спеціального режиму       |
|     |                     |інвестиційної діяльності                 |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 051 |Указ Президента      |На період реалізації інвестиційних       |
|     |України              |проектів, але не більше ніж на 5 років   |
|     |від 27.06.99 N 740/99|устаткування, обладнання та комплектуючі |
|     |"Про спеціальний     |вироби до них (крім підакцизних          |
|     |режим інвестиційної  |товарів)                                 |
|     |діяльності на        |і товарів 1-24 груп Української          |
|     |територіях           |класифікації товарів зовнішньоекономічної|
|     |пріоритетного        |діяльності ( 2371а-14 ),                 |
|     |розвитку та          |що ввозяться на митну                    |
|     |спеціальну економічну|територію України - на території         |
|     |зону "Порт Крим" в   |пріоритетного розвитку в Автономній      |
|     |Автономній Республіці|Республіці Крим - суб'єктами             |
|     |Крим" ( 740/99 )     |підприємницької діяльності для потреб    |
|     |стаття 14,           |власного виробництва, пов'язаного з      |
|     |пункт 1              |реалізацією цих інвестиційних проектів   |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 052 |Закон України        |На період реалізації інвестиційного      |
|     |"Про спеціальний     |проекту, але не більше ніж на 5 років    |
|     |режим інвестиційної  |устаткування та обладнання, що ввозяться |
|     |діяльності на        |в Україну для реалізації інвестиційного  |
|     |територіях           |проекту на територіях пріоритетного      |
|     |пріоритетного        |розвитку в Луганській області            |
|     |розвитку в Луганській|                                         |
|     |області" ( 970-14 ), |                                         |
|     |стаття 9, пункт 3    |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 053 |Закон України        |Сировина, матеріали, устаткування,       |
|     |"Про спеціальний     |обладнання, комплектуючі та інші товари  |
|     |режим інвестиційної  |(крім підакцизних товарів                |
|     |та інноваційної      |і товарів 1-24 груп Української          |
|     |діяльності           |класифікації товарів зовнішньоекономічної|
|     |технологічних парків |діяльності ( 2371а-14 ), за винятком     |
|     |"Напівпровідникові   |товарів згідно з кодами УКТЗЕД 8521 10   |
|     |технології і         |30 00, 8528 12), які не виробляються в   |
|     |матеріали,           |Україні або виробляються, але не         |
|     |оптоелектроніка та   |відповідають технічним характеристикам   |
|     |сенсорна техніка",   |та міжнародним стандартам, у разі        |
|     |"Інститут            |ввезення в Україну для використання      |
|     |електрозварювання    |технологічними парками                   |
|     |імені Є.О. Патона",  |"Напівпровідникові технології і          |
|     |"Інститут            |матеріали, оптоелектроніка та сенсорна   |
|     |монокристалів",      |техніка", "Інститут електрозварювання    |
|     |"Вуглемаш",          |імені Є.О. Патона", "Інститут            |
|     |стаття 6,            |монокристалів", "Вуглемаш", їх           |
|     |пункт 1 ( 991-14 )   |учасниками, дочірніми та спільними       |
|     |                     |підприємствами під час виконання         |
|     |                     |інвестиційного або інноваційного         |
|     |                     |проекту                                  |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 054 |Закон України        |На період реалізації інвестиційного      |
|     |від 03.12.99 N       |проекту, але не більше ніж на 5 років    |
|     |1276-XIV ( 1276-14 ) |устаткування, обладнання та комплектуючі |
|     |"Про спеціальний     |до них (крім підакцизних товарів)        |
|     |режим інвестиційної  |і товарів 1-24 груп Української          |
|     |діяльності на        |класифікації товарів зовнішньоекономічної|
|     |територіях           |діяльності ( 2371а-14 ), що              |
|     |пріоритетного        |ввозяться (пересилаються) на митну       |
|     |розвитку в           |територію України суб'єктами             |
|     |Житомирській         |підприємницької діяльності для потреб    |
|     |області",            |власного виробництва, пов'язаного з      |
|     |стаття 9, пункт 3    |реалізацією інвестиційного проекту на    |
|     |                     |територіях пріоритетного розвитку в      |
|     |                     |Житомирській області                     |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
|061  |Угода про привілеї та|Предмети для службового користування та  |
|     |імунітети Комісії із |видання, що ввозяться для службового     |
|     |захисту Чорного моря |користування Комісією із захисту         |
|     |від забруднення      |Чорного моря від забруднення             |
|     |від 28.04.2000,      |                                         |
|     |стаття 8, пункт 1"b" |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 062 |Віденська конвенція  |Предмети, що ввозяться в Україну для     |
|     |про дипломатичні     |офіційного користування дипломатичними   |
|     |зносини              |представництвами, консульськими          |
|     |від 18.04.61,        |установами іноземних держав на території |
|     |стаття 36            |України                                  |
|     |                     |                                         |
|     |Віденська конвенція  |                                         |
|     |про консульські      |                                         |
|     |зносини              |                                         |
|     |від 24.04.63, стаття |                                         |
|     |50                   |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 063 |Відповідна міжнародна|Предмети, що ввозяться в Україну для     |
|     |угода України        |офіційного користування представництвами |
|     |                     |міжнародних організацій, які             |
|     |Закон України        |користуються на території України        |
|     |"Про податок на      |митними пільгами відповідно до           |
|     |додану вартість",    |міжнародних угод України                 |
|     |стаття 5 ( 168/97-ВР)|                                         |
|     |пункт 5.3            |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 064 |Відповідна міжнародна|Предмети, що ввозяться в Україну для     |
|     |угода України        |офіційного користування представництвами |
|     |                     |іноземних підприємств та організацій,    |
|     |                     |які користуються на території України    |
|     |                     |митними пільгами відповідно до           |
|     |                     |міжнародних угод України                 |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 065 |Угода між Урядом     |Нафта сира (код 2709 00 за УКТЗЕД        |
|     |України та Урядом    |( 2371а-14 ),                            |
|     |Російської Федерації |газовий конденсат природний (код 2709 00 |
|     |про вільну торгівлю  |10 00 за УКТЗЕД) та газ природний у      |
|     |від 24.06.93,        |газоподібному стані (код 2711 21 00 00   |
|     |стаття 1             |за УКТЗЕД), а також неопромінені паливні |
|     |                     |елементи (твели) (код 8401 30 00 00      |
|     |                     |( 2371г-14 ) за                          |
|     |Постанова Кабінету   |УКТ ЗЕД), стрижні з поглиначами, що      |
|     |Міністрів України    |вигоряють, поглинальні стрижні систем    |
|     |від 05.01.98 N 13    |управління та захисту (код 8401 40 90 00 |
|     |"Про реалізацію Угоди|за УКТЗЕД) походженням з митної          |
|     |між Урядом України та|території Російської Федерації,          |
|     |Урядом Російської    |призначені для митної території України  |
|     |Федерації про вільну |в разі їх ввезення на цю територію       |
|     |торгівлю", пункт 1   |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 067 |Розпорядження        |Товари, що надходять на митну територію  |
|     |Кабінету Міністрів   |України в рамках проекту "Реабілітація   |
|     |України від          |та розширення централізованого           |
|     |21.08.2001 N 379-р   |теплопостачання м. Києва"                |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 068 |Угода між Україною та|Вантажі, що надходять в Україну на       |
|     |Сполученими Штатами  |виконання Угоди між Україною та          |
|     |Америки щодо надання |Сполученими Штатами Америки щодо надання |
|     |допомоги Україні в   |допомоги Україні в ліквідації            |
|     |ліквідації           |стратегічної ядерної зброї, а також      |
|     |стратегічної ядерної |запобігання розповсюдженню зброї         |
|     |зброї, а також       |масового знищення                        |
|     |запобігання          |                                         |
|     |розповсюдженню зброї |                                         |
|     |масового знищення    |                                         |
|     |від 25.10.93, стаття |                                         |
|     |VIII                 |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 069 |Угода про створення  |Товари та інші предмети, що ввозяться в  |
|     |Українського науково-|Україну на виконання Угоди про створення |
|     |технологічного       |Українського науково-технологічного      |
|     |центру, укладена     |центру, укладеної Україною, Канадою,     |
|     |Україною, Канадою,   |Сполученими Штатами Америки та Швецією   |
|     |Сполученими Штатами  |                                         |
|     |Америки та Швецією,  |                                         |
|     |від 25.10.93, стаття |                                         |
|     |10                   |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 070 |Угода між Урядом     |Предмети, призначені для впорядкування   |
|     |Республіки Польща і  |місць пам'яті і поховання, які ввозяться |
|     |Урядом України про   |спеціальними робочими групами в Україну  |
|     |збереження місць     |в рамках Угоди між Урядом Республіки     |
|     |пам'яті і поховань   |Польща і Урядом України про збереження   |
|     |жертв війни та       |місць пам'яті і поховань жертв війни та  |
|     |політичних репресій  |політичних репресій                      |
|     |від 21.03.94,стаття  |                                         |
|     |8                    |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 071 |Угода між Урядом  Ук-|Оснащення та матеріали для  забезпечення |
|     |раїни  й  Урядом  Ро-|аварійно-рятувальних формувань,  що вво- |
|     |сійської    Федерації|зяться в Україну  в  рамках  міжурядових |
|     |про співробітництво в|угод  про співробітництво в галузі попе- |
|     |галузі   попередження|редження промислових аварій,  катастроф, |
|     |промислових   аварій,|стихійних лих та ліквідації їх наслідків |
|     |катастроф,  стихійних|                                         |
|     |лих  та ліквідації їх|                                         |
|     |наслідків                                                      |
|     |від 23.04.97,  стаття|                                         |
|     |12;                  |                                         |
|     |Угода між   Кабінетом|                                         |
|     |Міністрів  України та|                                         |
|     |Виконавчою     Владою|                                         |
|     |Грузії про співробіт-|                                         |
|     |ництво в галузі попе-|                                         |
|     |редження  промислових|                                         |
|     |аварій,    катастроф,|                                         |
|     |стихійних лих та лік-|                                         |
|     |відації їх  наслідків|                                         |
|     |                  від|                                         |
|     |07.12.98, стаття 12; |                                         |
|     |Угода між   Кабінетом|                                         |
|     |Міністрів  України та|                                         |
|     |Урядом     Республіки|                                         |
|     |Вірменії  про співро-|                                         |
|     |бітництво  в   галузі|                                         |
|     |попередження  надзви-|                                         |
|     |чайних   ситуацій   і|                                         |
|     |ліквідації їх наслід-|                                         |
|     |ків               від|                                         |
|     |01.03.2001,    стаття|                                         |
|     |10, пункт 1          |                                         |
|     |---------------------+-----------------------------------------|
|     |Угода між   Кабінетом|Оснащення та предмети допомоги,  що вво- |
|     |Міністрів  України та|зяться  в Україну в рамках Угоди між Ка- |
|     |Урядом     Словацької|бінетом Міністрів України та Урядом Сло- |
|     |Республіки  про спів-|вацької Республіки про співробітництво й |
|     |робітництво й взаємну|взаємну допомогу в разі виникнення  над- |
|     |допомогу  в  разі ви-|звичайних ситуацій                       |
|     |никнення надзвичайних|                                         |
|     |ситуацій                                                       |
|     |від 05.12.2000, стат-|                                         |
|     |тя 8, пункт 3        |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 072 |Угода між Україною та|Матеріали та обладнання, що імпортуються |
|     |Федеративною         |в Україну в рамках Угоди між Україною та |
|     |Республікою Німеччина|Федеративною Республікою Німеччина про   |
|     |про співпрацю у      |співпрацю у справах осіб німецького      |
|     |справах осіб         |походження, які проживають в Україні     |
|     |німецького           |                                         |
|     |походження, які      |                                         |
|     |проживають в Україні,|                                         |
|     |від 03.09.96, стаття |                                         |
|     |14                   |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 073 |Угода між Кабінетом  |Обладнання, що ввозиться в Україну на    |
|     |Міністрів України та |виконання положень Угоди між Кабінетом   |
|     |Підготовчою комісією |Міністрів України та Підготовчою         |
|     |Організації договору |комісією Організації договору про        |
|     |про всеосяжну        |всеосяжну заборону ядерних випробувань   |
|     |заборону ядерних     |про проведення заходів, у тому числі     |
|     |випробувань про      |післясертифікаційної діяльності,         |
|     |проведення заходів, у|стосовно об'єктів з міжнародного         |
|     |тому числі           |моніторингу за Договором про всеосяжну   |
|     |післясертифікаційної |заборону ядерних випробувань             |
|     |діяльності, стосовно |                                         |
|     |об'єктів з           |                                         |
|     |міжнародного         |                                         |
|     |моніторингу за       |                                         |
|     |Договором про        |                                         |
|     |всеосяжну заборону   |                                         |
|     |ядерних випробувань  |                                         |
|     |від 17.09.99, стаття |                                         |
|     |8                    |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 079 |Основна Угода про    |Матеріали, обладнання та інші види       |
|     |співробітництво між  |постачання, призначені для програм       |
|     |Дитячим фондом       |співробітництва відповідно до основного  |
|     |Організації          |плану діяльності згідно з Основною       |
|     |Об'єднаних Націй та  |Угодою про співробітництво між Дитячим   |
|     |Урядом України       |фондом Організації Об'єднаних Націй та   |
|     |від 07.09.98,        |Урядом України                           |
|     |стаття 7, пункт 6    |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 080 |Угода між Урядом     |Товари, що ввозяться в Україну на        |
|     |України та Урядом    |виконання Угоди між Урядом України та    |
|     |Сполучених Штатів    |Урядом Сполучених Штатів Америки про     |
|     |Америки про          |гуманітарне і техніко-економічне         |
|     |гуманітарне і техні- |співробітництво                          |
|     |ко-економічне        |                                         |
|     |співробітництво      |                                         |
|     |від 07.05.92,        |                                         |
|     |стаття 1             |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 081 |Угода про партнерство|Товари та інші предмети, що ввозяться в  |
|     |та співробітництво   |Україну на виконання Угоди про           |
|     |між Україною та      |партнерство та співробітництво між       |
|     |Європейськими        |Україною та Європейськими                |
|     |Співтовариствами від |Співтовариствами з метою реалізації      |
|     |14.06.94             |проектів технічної допомоги в рамках     |
|     |                     |програми TACIS                           |
|     |Додаток до Загальних |                                         |
|     |правил, що           |                                         |
|     |застосовуються до    |                                         |
|     |меморандумів про     |                                         |
|     |фінансування,        |                                         |
|     |від 28.12.94, стаття |                                         |
|     |13                   |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 082 |Угода між Урядом     |Обладнання, майно та матеріали, що       |
|     |України та Урядом    |надаються та використовуються в рамках   |
|     |Швейцарської         |допомоги від Швейцарії, у тому числі     |
|     |Конфедерації про     |технологічне обладнання, необхідне для   |
|     |надання безповоротної|тестування та настроювання медичного     |
|     |фінансової допомоги  |обладнання, що поставляється згідно з    |
|     |на проект "Охорона   |Угодою між Урядом України та Урядом      |
|     |здоров'я матерів і   |Швейцарської Конфедерації про надання    |
|     |дітей (неонатологія)"|безповоротної фінансової допомоги на     |
|     |від 13.10.97,        |проект "Охорона здоров'я матерів і дітей |
|     |стаття 5             |(неонатологія)"                          |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 083 |Рамкова угода між    |Матеріали, що ввозяться в Україну за     |
|     |Урядом України та    |дорученням Уряду Федеративної Республіки |
|     |Урядом Федеративної  |Німеччина або виконавця для реалізації   |
|     |Республіки Німеччина |проектів, укладених у межах Рамкової     |
|     |про консультування і |угоди між Урядом України та Урядом       |
|     |технічне             |Федеративної Республіки Німеччина про    |
|     |співробітництво      |консультування і технічне                |
|     |від 29.05.96,  стаття|співробітництво                          |
|     |8                    |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 084 |Угода між Урядом     |Обладнання, що надається Данією як       |
|     |України і Урядом     |технічна допомога для провадження        |
|     |Королівства Данія    |проектів, розроблених у межах Угоди між  |
|     |щодо допомоги в      |Урядом України і Урядом Королівства      |
|     |енергетичній         |Данія щодо допомоги в енергетичній       |
|     |програмі, яка        |програмі, яка враховує аспекти захисту   |
|     |враховує аспекти     |довкілля                                 |
|     |захисту довкілля,    |                                         |
|     |від 02.04.97,        |                                         |
|     |стаття 7             |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 085 |Рамкова угода між    |Обладнання, матеріали, роботи та         |
|     |Україною та          |послуги, що фінансуються Європейським    |
|     |Європейським банком  |банком реконструкції та розвитку з       |
|     |реконструкції та     |коштів грантів, наданих Чорнобильським   |
|     |розвитку стосовно    |фондом об'єкту "Укриття", та             |
|     |діяльності           |імпортуються в Україну в межах Рамкової  |
|     |Чорнобильського фонду|угоди між Україною та Європейським       |
|     |"Укриття" в Україні  |банком реконструкції та розвитку         |
|     |від 20.11.97,        |стосовно діяльності Чорнобильського      |
|     |розділ 6             |фонду "Укриття" в Україні                |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 086 |Меморандум про       |Товари, обладнання, що імпортуються на   |
|     |створення і          |виконання Меморандуму про створення і    |
|     |діяльність Японського|діяльність Японського центру в Україні   |
|     |центру в Україні     |                                         |
|     |від 19.05.97,        |                                         |
|     |стаття III           |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 087 |Угода між Кабінетом  |Обладнання, що ввозиться в Україну на    |
|     |Міністрів України та |виконання Угоди між Кабінетом Міністрів  |
|     |Урядом Японії щодо   |України та Урядом Японії щодо надання    |
|     |надання японського   |японського культурного гранту на         |
|     |культурного гранту на|постачання музичних інструментів         |
|     |постачання музичних  |Національній філармонії України          |
|     |інструментів         |                                         |
|     |Національній         |                                         |
|     |філармонії України   |                                         |
|     |від 13.04.99,        |                                         |
|     |пункт 5              |                                         |
|     |Угода між Кабінетом  |Обладнання, що ввозиться в Україну на    |
|     |Міністрів України та |виконання Угоди між Кабінетом Міністрів  |
|     |Урядом Японії щодо   |України та Урядом Японії щодо виконання  |
|     |виконання Проекту    |Проекту вдосконалення рівня медичного    |
|     |вдосконалення рівня  |обладнання в українській спеціалізованій |
|     |медичного обладнання |лікарні "ОХМАТДИТ"                       |
|     |в українській        |                                         |
|     |спеціалізованій      |                                         |
|     |лікарні "ОХМАТДИТ"   |                                         |
|     |від 01.02.2001, пункт|                                         |
|     |6                    |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
|088  |Угода (у формі обміну|Обладнання, що  ввозиться  в  Україну на |
|     |нотами) між Кабінетом|виконання Угоди між Кабінетом  Міністрів |
|     |Міністрів України  та|України  та  Урядом  Японії щодо надання |
|     |Урядом   Японії  щодо|японського культурного гранту на  поста- |
|     |надання    японського|чання аудіовізуального обладнання Націо- |
|     |культурного гранту на|нальному музею історії України           |
|     |постачання аудіовізу-|                                         |
|     |ального    обладнання|                                         |
|     |Національному   музею|                                         |
|     |історії     України  |                                         |
|     |                  від|                                         |
|     |30.07.99, пункт 5    |                                         |
|     |---------------------+-----------------------------------------|
|     |Угода (у формі обміну|Обладнання, що ввозиться в               |
|     |нотами) між Кабінетом|Україну на виконання Угоди               |
|     |Міністрів України  та|між Кабінетом Міністрів                  |
|     |Урядом   Японії  щодо|України та Урядом Японії                 |
|     |надання    японського|щодо надання японського                  |
|     |культурного гранту на|культурного гранту на                    |
|     |постачання   аудіооб-|постачання аудіообладнання               |
|     |ладнання Національно-|Національному академічному               |
|     |му академічному  дра-|драматичному театру імені                |
|     |матичному театру іме-|I. Франка                                |
|     |ні    I. Франка   від|                                         |
|     |01.02.2001, пункт 5  |                                         |
|     |---------------------+-----------------------------------------|
|     |Угода (у формі обміну|Обладнання, що ввозиться в               |
|     |нотами) між Кабінетом|Україну на виконання Угоди               |
|     |Міністрів України  та|між Кабінетом Міністрів                  |
|     |Урядом Японії про на-|України та Урядом Японії                 |
|     |дання      японського|про надання японського                   |
|     |культурного гранту на|культурного гранту на                    |
|     |постачання   музичних|постачання музичних                      |
|     |інструментів,  аудіо-|інструментів, аудіо- та                  |
|     |та    відеообладнання|відеообладнання Київській                |
|     |Київській     дитячій|дитячій Академії мистецтв                |
|     |Академії  мистецтв   |                                         |
|     |                  від|                                         |
|     |22.05.2003,  параграф|                                         |
|     |6, пункт 1 "b"       |                                         |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 089 |Угода про грант      |Товари, обладнання, послуги, що          |
|     |(Проект ядерної      |закуплені з використанням коштів з       |
|     |безпеки              |рахунку ядерної безпеки та імпортуються  |
|     |Чорнобильської АЕС)  |в Україну на виконання Угоди про грант   |
|     |між Європейським     |(Проекту ядерної безпеки Чорнобильської  |
|     |банком реконструкції |АЕС) між Європейським банком             |
|     |та розвитку як       |реконструкції та розвитку як             |
|     |розпорядником коштів,|розпорядником коштів, наданих згідно з   |
|     |наданих згідно з     |грантом з рахунку ядерної безпеки,       |
|     |грантом з рахунку    |Урядом України та Чорнобильською атомною |
|     |ядерної безпеки,     |електростанцією                          |
|     |Урядом України та    |                                         |
|     |Чорнобильською       |                                         |
|     |атомною              |                                         |
|     |електростанцією      |                                         |
|     |від 12.11.96, розділ |                                         |
|     |1.01                 |                                         |
|     |Стандартні терміни й |                                         |
|     |умови, які           |                                         |
|     |поширюються на гранти|                                         |
|     |з рахунку ядерної    |                                         |

|   |безпеки,       |                     |
| |від 14.06.93, розділ | |
| |7.01 | |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 090 |Угода між Кабінетом |Обладнання, матеріали, що імпортуються в |
| |Міністрів України та |Україну в рамках Угоди між Кабінетом |
| |Урядом Королівства |Міністрів України та Урядом Королівства |
| |Нідерланди про |Нідерланди про технічне та фінансове |
| |технічне та фінансове|співробітництво |
| |співробітництво | |
| |від 11.05.98, стаття | |
| |4 | |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 091 |Угода між Урядом |Обладнання, матеріали, що фінансуються |
| |України і Урядом |швейцарською стороною на безвідплатній |
| |Швейцарської |основі та ввозяться в Україну з метою |
| |Конфедерації про |реалізації проектів співробітництва в |
| |технічне та фінансове|рамках Угоди між Урядом України і Урядом |
| |співробітництво |Швейцарської Конфедерації про технічне |
| |від 13.10.97, |та фінансове співробітництво |
| |стаття 3 | |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 092 |Рамкова угода щодо |Обладнання, матеріали та фонди, що |
| |грантів технічної |імпортуються в Україну в межах Рамкової |
| |допомоги між Україною|угоди щодо грантів технічної допомоги |
| |та Міжнародним банком|між Україною та Міжнародним банком |
| |реконструкції та |реконструкції та розвитку |
| |розвитку | |
| |від 14.01.98, стаття | |
| |IV | |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 093 |Угода між Урядом |Будь-які матеріально-технічні засоби, що |
| |України і Урядом |ввозяться в Україну згідно з Угодою між |
| |Японії стосовно |Урядом України і Урядом Японії стосовно |
| |співробітництва в |співробітництва в скороченні та |
| |скороченні та |ліквідації ядерної зброї в Україні і |
| |ліквідації ядерної |заснування комітету для цього |
| |зброї в Україні і |співробітництва |
| |заснування комітету | |
| |для цього | |
| |співробітництва від | |
| |02.03.94, стаття 9 | |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 094 |Розпорядження |Товари, що надходять на митну територію |
| |Кабінету Міністрів |України як допомога Уряду України згідно |
| |України від |з Угодою між Урядом України і Програмою |
| |09.08.2001 N 332-р |розвитку Організації Об'єднаних Націй |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 095 |Розпорядження |Товари, крім підакцизних, що надходять |
| |Кабінету Міністрів |на митну територію України відповідно до |
| |України від |Угоди про грант Всесвітнього |
| |12.10.2001 N 477-р |екологічного траст-фонду (Проект |
| | |вилучення речовин, що руйнують озоновий |
| | |шар) між Україною та Міжнародним банком |
| | |реконструкції та розвитку, що виступає |
| | |як упроваджувальна установа Трастового |
| | |фонду Всесвітнього екологічного фонду в |
| | |рамках зазначеного проекту |
|---------------------------------------------------------------------|
|Розділ 2. Інші види пільг |
|---------------------------------------------------------------------|
| 098 |Закон України "Про |Предмети, що не є об'єктом купівлі- |
| |податок на додану |продажу або обміну й увозяться на митну |
| |вартість" |територію України відповідно до режиму |
| |( 168/97-ВР ) |тимчасового ввезення, крім легкових |
| | |транспортних засобів (код за УКТ ЗЕД |
| | |8703 ( 2371г-14), що ввозяться фізичними |
| | |та юридичними особами - резидентами, та |
| | |майна, що ввозиться (пересилається) за |
| | |договорами оренди (лізингу), застави та |
| | |іпотеки (податок на додану вартість не |
| | |справляється) |
|-----+---------------------+-----------------------------------------|
| 099 | |Інші товари, щодо яких чинним |
| | |законодавством установлюються пільги в |
| | |обкладенні податком на додану вартість |
-----------------------------------------------------------------------

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 678 від 10.10.2003 )

Начальник Управління митних платежів С.Шульга

Начальник Управління нетарифного регулювання О.Пашинний

Додаток 10
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 N 307

(у редакції наказу Держмитслужби України від 18.04.2002 N 207 )

Класифікатор
документів

------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування документа |
|документа| |
|---------+------------------------------------------------------|
| 1 | 2 |
|----------------------------------------------------------------|
| Розділ 0 "Митні документи" |
|----------------------------------------------------------------|
| 0010 |Вантажна митна декларація |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0011 |Загальна вантажна митна декларація |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0012 |Попередня вантажна митна декларація (декларація- |
| |зобов'язання) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0013 |Вантажна митна декларація на транспортний засіб |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0014 |Вантажна митна декларація IM 74 |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0015 |Вантажна митна декларація ЕК 74 |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0016 |Вантажна митна декларація IM 51 |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0017 |Вантажна митна декларація ЕК 61 |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0018 |Резервна позиція |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0019 |Резервна позиція |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0020 |Резервна позиція |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0021 |Резервна позиція |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0022 |Резервна позиція |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0023 |Резервна позиція |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0024 |Анульована вантажна митна декларація |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0025 |Автомобільна митна декларація МД-7 |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0026 |Митна декларація МД-4 |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0027 |Довідка про визначення митної вартості |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0028 |Рішення про визначення країни походження |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0029 |Рішення про визначення коду товару |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0030 |Лист-узгодження |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0031 |Довідка про включення товару, що містить об'єкт |
| |інтелектуальної власності, до реєстру, який |
| |ведеться Держмитслужбою |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0032 |Періодична митна декларація |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0033 |Тимчасова декларація |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0034 |Неповна декларація |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0035 |Декларація митної вартості-1 |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0036 |Декларація митної вартості-2 |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0037 |Декларація митної вартості-3 |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0100 |Некласифікований документ контролю за доставкою |
| |вантажів |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0101 |Резервна позиція |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0102 |Попередня вантажна митна декларація (ПД) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0103 |Попереднє повідомлення (ПП) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0104 |Внутрішній транзитний документ (ВТД) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0201 |Резервна позиція |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0300 |Уніфікована митна квитанція МД-1 |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0301 |Посвідчення на транспортний засіб МД-6 |
|---------+------------------------------------------------------|
| 0338 |Довідка-розрахунок митної вартості |
|----------------------------------------------------------------|
| Розділ 1 "Ліцензії"
|----------------------------------------------------------------|
| 1000 |Ліцензія |
|---------+------------------------------------------------------|
| 1010 |Індивідуальна ліцензія |
|---------+------------------------------------------------------|
| 1030 |Ліцензія НБУ |
|----------------------------------------------------------------|
| Розділ 2 "Транспортні документи" |
|----------------------------------------------------------------|
| 2000 |Некласифікований транспортний документ |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2150 |Внутрішній транспортний документ |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2701 |Універсальний транспортний документ |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2710 |Non-negotiable морський транспортний документ |
| |(морська накладна) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2711 |Negotiable морський транспортний документ |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2712 |Контейнерний коносамент |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2720 |Накладна СМГС |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2721 |Залізнична накладна для внутрішнього сполучення |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2722 |Дорожній лист СМГС |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2730 |Накладна CMR |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2731 |Автомобільна накладна |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2740 |Авіанакладна |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2760 |Комбінований транспортний документ |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2761 |Наскрізний bill of lading (наскрізний коносамент) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2780 |Інвойс на фрахт |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2785 |Вантажний маніфест |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2786 |Фрахтовий маніфест |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2788 |Контейнер-маніфест |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2800 |Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2950 |Книжка МДП (Carnet TIR) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 2951 |Свідоцтво про допущення до перевезень під митними |
| |пломбами |
|----------------------------------------------------------------|
| Розділ 3 "Комерційні документи" |
|----------------------------------------------------------------|
| 3000 |Некласифікований комерційний документ |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3105 |Рахунок-фактура |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3110 |Інструкція з виробництва |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3140 |Пакувальна інструкція |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3141 |Пакувальний лист |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3240 |Інструкція з доставки |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3245 |Повідомлення про доставку |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3301 |Пропозиції/розцінки |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3320 |Підтвердження замовлення |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3325 |Проформа інвойса |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3330 |Вимоги до доставки |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3340 |Навантажувальна інструкція |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3341 |Лист на навантаження |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3370 |Повідомлення про розподіл документів |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3380 |Комерційний інвойс |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3382 |Повноваження |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3409 |Інструкція про банківське перерахування |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3520 |Страховий сертифікат |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3530 |Страховий поліс |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3610 |Інструкція з перевезення |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3621 |Повідомлення імпортера про перевезення |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3622 |Повідомлення експортера про перевезення |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3623 |Інвойс на перевезення |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3624 |Посвідчення про отримання |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3630 |Навантажувальна записка |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3631 |Підтвердження перевезення на склад |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3632 |Розписка про отримання вантажу |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3635 |Складська гарантія |
|---------+------------------------------------------------------|
| 3640 |Навантажувальний документ |
|----------------------------------------------------------------|
| Розділ 4 "Договори" |
|----------------------------------------------------------------|
| 4000 |Некласифікований зовнішньоекономічний договір |
| |(контракт, угода тощо) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 4010 |Зовнішньоекономічний договір на відшкодувальній |
| |основі |
|---------+------------------------------------------------------|
| 4011 |Зовнішньоекономічний договір комісії (консигнації) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 4012 |Зовнішньоекономічний агентський договір |
|---------+------------------------------------------------------|
| 4013 |Зовнішньоекономічний договір-доручення |
|---------+------------------------------------------------------|
| 4014 |Картка контракту |
|---------+------------------------------------------------------|
| 4040 |Доповнення до зовнішньоекономічного договору |
|---------+------------------------------------------------------|
| 4100 |Некласифікований внутрішній договір |
|---------+------------------------------------------------------|
| 4101 |Внутрішній договір комісії |
|---------+------------------------------------------------------|
| 4102 |Внутрішній агентський договір |
|---------+------------------------------------------------------|
| 4103 |Внутрішній договір-доручення |
|---------+------------------------------------------------------|
| 4215 |Договір про наміри |
|----------------------------------------------------------------|
| Розділ 5 "Наряди-замовлення (фондові сповіщення, |
| реквізитні листи)" |
|----------------------------------------------------------------|
| 5000 |Некласифікований наряд-замовлення (фондове |
| |сповіщення, реквізитний лист) |
|----------------------------------------------------------------|
| Розділ 6 "Дозволи вповноважених органів та сертифікати" |
|----------------------------------------------------------------|
| 6000 |Некласифікований дозвіл |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6001 |Довідка про декларування валютних цінностей |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6002 |Гарантійний лист |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6003 |Довідка вповноваженого банку про оплату |
| |експортованої продукції |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6004 |Гарантійний лист банку |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6005 |Дозвіл на імпорт |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6006 |Резервна позиція |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6007 |Резервна позиція |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6008 |Резервна позиція |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6009 |Генеральний висновок Держекспортконтролю при |
| |тимчасовому вивезенні товарів |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6010 |Генеральний висновок Держекспортконтролю при |
| |тимчасовому ввезенні товарів |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6011 |Генеральний дозвіл Держекспортконтролю при експорті |
| |товарів |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6012 |Генеральний дозвіл Держекспортконтролю при ввезенні |
| |товарів |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6013 |Разовий дозвіл Держекспортконтролю при експорті |
| |товарів |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6014 |Разовий дозвіл Держекспортконтролю при ввезенні |
| |товарів |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6015 |Разовий висновок Держекспортконтролю при тимчасовому |
| |вивезенні товарів |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6016 |Разовий висновок Держекспортконтролю при тимчасовому |
| |ввезенні товарів |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6018 |Разовий висновок Держекспортконтролю при здійсненні |
| |транзиту товарів |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6019 |Разовий висновок Держекспортконтролю при здійсненні |
| |переміщення через митну територію України товару, що |
| |не підлягає експортному контролю |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6020 |Сертифікат відповідності стандартам |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6030 |Експертний висновок Державного гомологічного центру |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6041 |Довідка банку про внесення грошової застави |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6043 |Договір про охорону та супроводження товарів |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6044 |Гарантійний документ незалежного фінансового |
| |посередника |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6101 |Дозвіл на реекспорт |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6110 |Дозвіл уповноваженого контрольного органу |
| |влади на знищення або руйнування товарів |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6841 |Карантинний сертифікат (дозвіл) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6851 |Фітосанітарний сертифікат (дозвіл) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6852 |Санітарний сертифікат (дозвіл) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6853 |Ветеринарний сертифікат (дозвіл) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6854 |Екологічний сертифікат (дозвіл) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6860 |Сертифікат про походження товару невизначеної форми |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6861 |Сертифікат про походження товару форми А |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6862 |Сертифікат про походження товару форми APR |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6863 |Сертифікат про походження товару форми EUR 1 (EUR 2) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6864 |Сертифікат про походження товару форми TEXTILE |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6865 |Сертифікат про походження товару форми ECSC |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6866 |Сертифікат про походження товару форми СТ-1 |
|---------+------------------------------------------------------|
| 6867 |Сертифікат про походження товару з України (загальна |
| |форма) |
|----------------------------------------------------------------|
| Розділ 7 "Документи, що свідчать про надання пільг у сплаті |
| митних платежів" |
|----------------------------------------------------------------|
| 7000 |Некласифікований документ |
|---------+------------------------------------------------------|
| 7010 |Документ, що підтверджує надання пільг у сплаті |
| |митних зборів |
|---------+------------------------------------------------------|
| 7020 |Документ, що підтверджує надання пільг у сплаті мита |
|---------+------------------------------------------------------|
| 7030 |Документ, що підтверджує надання пільг у сплаті |
| |експортного мита |
|---------+------------------------------------------------------|
| 7040 |Документ, що підтверджує надання пільг у сплаті |
| |акцизного збору |
|---------+------------------------------------------------------|
| 7050 |Документ, що підтверджує надання пільг у сплаті ПДВ |
|---------+------------------------------------------------------|
| 7060 |Протокол Комісії з питань гуманітарної допомоги |
|----------------------------------------------------------------|
| Розділ 8 "Картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічних |
| договорів (контрактів)" |
|----------------------------------------------------------------|
| 8000 |Некласифікована картка реєстрації-обліку |
|---------+------------------------------------------------------|
| 8010 |Картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного |
| |договору (контракту) |
|----------------------------------------------------------------|
| Розділ 9 "Інші документи" |
|----------------------------------------------------------------|
| 9000 |Інші некласифіковані документи |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9001 |Зобов'язання |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9002 |Зобов'язання при тимчасовому ввезенні (вивезенні) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9003 |Акт про проведення ідентифікаційного огляду товарів |
| |та інших предметів |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9004 |Акт про прийняття-передання електроенергії |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9005 |Акт про прийняття-передання газу |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9006 |Акт про прийняття-передання нафти |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9007 |Акт про проведення митного огляду |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9008 |Акт про прийняття-передання товарів (предметів) на |
| |зберігання під митним контролем |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9009 |Акт про знищення (руйнування) товарів |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9010 |Платіжне доручення |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9011 |Касовий ордер |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9012 |Довідка банку про надходження валютних коштів |
| |на рахунок українського продавця сировини |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9013 |Заявка-розрахунок на купівлю марок акцизного збору |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9014 |Декларація про встановлені виробником або |
| |імпортером максимальні роздрібні ціни |
| |на підакцизні товари |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9020 |Картка обліку суб'єкта в митниці |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9100 |Протокол про порушення митних правил |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9101 |Постанова за адміністративною справою |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9102 |Рішення суду |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9103 |Довідка про визнання підприємства виробником |
| |підакцизних товарів |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9104 |Заява про митне оформлення товарів у спрощеному |
| |порядку |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9105 |Резервна позиція |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9200 |Заява (дозвіл) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9201 |Заява про надання дозволу на розміщення товарів |
| |у митний режим переробки (дозвіл) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9202 |Заява про застосування митного режиму знищення або |
| |руйнування до товарів, що перебувають під митним |
| |контролем (дозвіл) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9203 |Заява про надання дозволу на поміщення товарів, |
| |що перебувають під митним контролем, у митний |
| |режим відмови на користь держави (дозвіл) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9204 |Заява про надання дозволу на випуск у вільний обіг |
| |товарів за тимчасовою (неповною) декларацією (дозвіл) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9205 |Заява про надання дозволу на подання періодичної |
| |митної декларації (дозвіл) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9206 |Заява про допущення товарів до переміщення через |
| |митний кордон України в митному режимі тимчасового |
| |ввезення (вивезення) (дозвіл) |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9207 |Резервна позиція |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9208 |Резервна позиція |
|---------+------------------------------------------------------|
| 9209 |Резервна позиція |
------------------------------------------------------------------

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Держмитслужби N 908 від 24.12.2003, N 929 від 29.12.2003 )

Начальник Управління нетарифного регулювання О.Пашинний
Начальник Управління статистики Н.Овдієнко

Додаток 11
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 N 307

(у редакції наказу Держмитслужби України від 18.04.2002 N 207 )

Класифікатор
способів розрахунку

------------------------------------------------------------------
| Код | Назва способу розрахунку |
|способу | |
|розрахунку| |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 01 |Безготівковий розрахунок через банківські установи |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 02 |Унесення готівки до каси митниці |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 03 |Подання векселя при здійсненні операцій з |
| |давальницькою сировиною |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 04 |Резервний |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 05 |Резервний |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 06 |Умовне нарахування платежу |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 07 |Умовне нарахування платежу при транзиті |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 08 |Подання податкового векселя |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 09 |Резервний |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 10 |Резервний |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 11 |Подання векселя при митному оформленні майна, |
| |увезеного як внесок до статутного фонду |
| |підприємства з іноземними інвестиціями |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 12 |Подання векселя при митному оформленні майна, |
| |увезеного на підставі договору (контракту) з |
| |іноземним інвестором про спільну інвестиційну |
| |діяльність |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 13 |(Код 13 зазначається в разі звільнення від унесення |
| |платежів на підставі судових рішень) |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 14 |Подання векселя при митному оформленні товарів, що |
| |ввозяться в Україну в межах виробничої кооперації |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 15 |Сплата на бюджетні рахунки Державного казначейства |
| |України |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 16 |(Код 16 зазначається при митному оформленні товару, |
| |на який установлено нульові ставки ввізного мита |
| |або акцизного збору) |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 17 |Надання податкового векселя на підставі судових |
| |рішень |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 18 |Нарахування податків, сплачених при митному |
| |оформленні товарів та інших предметів відповідно |
| |до режиму тимчасового ввезення |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 19 |Нарахування податків при поданні на товари |
| |періодичної митної, тимчасової чи неповної |
| |декларацій |
|----------------------------------------------------------------|
| Способи розрахунку, |
| що застосовуються при заповненні попередньої вантажної митної |
| декларації |
|----------------------------------------------------------------|
| 30 |Гарантія не потрібна |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 31 |Надання гарантійного листа |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 32 |Внесення грошової застави |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 34 |Охорона й супроводження товарів силами митних органів|
|----------+-----------------------------------------------------|
| 35 |Надання гарантії на умовах Конвенції МДП |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 36 |Надання гарантії незалежного фінансового посередника |
------------------------------------------------------------------

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 678 від 10.10.2003 )

Начальник Управління митних платежів С.Шульга

Начальник Управління нетарифного регулювання О.Пашинний

( Інструкція в редакції Наказу Державної митної служби N 207 від 18.04.2002, із змінами, внесеними згідно з Наказом Держмитслужби N 929 від 29.12.2003 )

"Офіційний вісник України" 1997, число 40, стор.120